Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Game legt basis voor Lean in de keten bij AWL-Techniek
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean: Slanke organisatie
Lean Car Assembly Game Spel legt basis voor afdelingsoverschrijdende toepassing Lean
Car Assembly Game bij AWL-Techniek

Door Dr Ir Jaap van Ede, 21-06-2016. Een ingekorte versie van dit artikel werd eerder geplaatst in vakblad PT Industrieel Management

De afgelopen jaren maakte AWL-Techniek veel werk van standaardisatie met methoden zoals 5S en Training Within Industry. Hierdoor werden de processen op afdelingsniveau meer Lean en meer robuust. Straks neemt de standaardisatie nog verder toe. AWL-Techniek, dat lasmachines op maat maakt,  wil namelijk modulairder gaan werken. Engineer-to-order moet, waar mogelijk, plaats gaan maken voor configure-to-order

Dit alles maakt de weg vrij om Lean naar een ketenbreed niveau te tillen. Nauw op elkaar afgestemde productiestappen dus, met weinig tussenvoorraad, waardoor er meer waarde (lees: afgebouwde lasmachines) naar de klant stroomt.

De medewerkers moeten daartoe afdelingsoverschrijdend leren denken: niet mijn eilandje is belangrijk, maar het resultaat overall. Het spelen van een spel, de car assembly game, bracht hen dat inzicht bij!


AWL-Techniek maakt lasmachines. Hun afnemers zijn onder meer bedrijven die toeleveren aan de automotive industrie. ‘Willen wij ook over tien jaar nog bestaansrecht hebben, dan is verspillingsreductie binnen alle bedrijfsfacetten belangrijk, en daarnaast verkorting van de doorlooptijden’, vertelt Gert Polinder, projectplanner en Lean facilitator bij AWL.

Gert PolinderVerspillingsreductie betekent ook waar mogelijk componenten hergebruiken, of dit nu hard- of softwaremodules zijn. ‘De lasmachines die wij maken zijn maatwerk. Een klant beschrijft wat hij wil lassen, in hoeverre dat volautomatisch moet plaatsvinden, en welke ruimte er beschikbaar is. Wij leveren dan een machine die al deze wensen vervult. Het productieproces is daarom engineer-to-order, maar achter de schermen willen we zo veel mogelijk toe naar configure-to-order. De basis daarvoor vormt modularisatie: Eénmalig goed nadenken over het ontwerp van een module en de interfaces daarvan, waarna die module in meerdere machines bruikbaar is.’

Standaardisatie
Op het gebied van standaardisatie, denk dan met name aan het creëren van gestructureerde en opgeruimde werkplekken door de toepassing van 5S, werd er binnen AWL-Techniek al veel bereikt.

‘In 2012 is een assemblageafdeling verplaatst naar een nieuwe locatie. Dat hebben we toen aangegrepen om, onder begeleiding van Hans van de Zwaag van adviesbureau Yno10, op afdelingsniveau te starten met Lean. Het is logisch om daarmee op de werkvloer te beginnen, want daar worden de meeste arbeidsuren gemaakt.’

Metamorfose
Op de betrokken afdeling worden mallen geassembleerd. Die moeten de te lassen materialen in de juiste positie houden, zodat een lasrobot goed zijn werk kan doen. De manier waarop de circa twee meter brede mallen worden gebouwd onderging een metamorfose.

‘Vroeger werd ergens in de hal een plekje gezocht, en dan aan de slag gegaan. De routing van de benodigde materialen was toen totaal niet zichtbaar. Alles werd gewoon naar de bouwplek gebracht en het was een lekkere chaos op de werkvloer.’

De afdeling mallen-assemblage van AWL-Techniek vóór de toepassing van Lean en 5S
De afdeling mallen-assemblage vóór de toepassing van Lean en 5S: Een 'lekkere chaos'


Nu beweegt een mal zich langs verschillende werkplekken, waar bijvoorbeeld achtereenvolgens de mechanische, elektrische en pneumatische componenten worden aangebracht. Ook kregen alle onderdelen en gereedschappen een vaste plek, zodat er geen tijd meer verloren gaat aan zoeken. Tenslotte kwam er een ochtendoverleg, om problemen te bespreken en zo steeds verder te verbeteren.

Op natuurlijke wijze verplaatste de aandacht zich daarna naar toeleverende afdelingen, zoals het magazijn en de onderdelenfabricage. ‘Uiteindelijk zagen we dat ook het kantoor erbij moest worden betrokken. Toen vonden we dat het tijd werd voor één overkoepelend verbeterprogramma. Daarmee kun je alle activiteiten namelijk ook afdelingsoverschrijdend op elkaar af gaan stemmen.’

De afdeling mallen-assemblage ná de toepassing van Lean
De afdeling mallen-assemblage ná de toepassing van Lean. De routing werd zichtbaar gemaakt (visueel management) en alle onderdelen en gereedschappen kregen een vaste plaats (5S)


AIM100
In 2013 werden alle verbeterinitiatieven op de diverse afdelingen onder één paraplu gebracht. Zo ontstond een centraal Lean programma, genaamd AIM100. ‘AIM staat voor AWL In Motion, en die 100 voor waar we naartoe willen bewegen: 100% performance, 100% klanttevredenheid, 100% medewerkertevredenheid, en last-but-not-least: 100 miljoen omzet in 2018. Met betrekking tot het laatste zijn we al goed op weg, de omzet is nu ongeveer 80 miljoen.’

Bij AIM100 hoort ook een Lean huis, dat de procesverbeterstrategie weergeeft. ‘Het dak daarvan omvat de doelen die ik net noemde. Het fundament bestaat uit veilige en robuuste werkprocessen. Denk daarbij aan de toepassing van tools zoals 5S en Training Within Industry, dat is een methode om op een gestructureerde manier werkinstructies over te dragen. Het fundament is met het dak verbonden door twee pijlers: continu verbeteren en modularisatie.’

AWL-Techniek ontwerpt, bouwt en programmeert lasrobots
AWL-Techniek ontwerpt, bouwt en programmeert lasrobots. Elk product is weer anders, het maken daarvan is dus een project.


Training within Industry
Training Within Industry (TWI) ontstond gedurende de Tweede Wereldoorlog in Amerikaanse fabrieken, om daar snel nieuwe vakmensen te trainen. Op dit moment is er sprake van een revival in Nederland, mede doordat TWI een ideale manier blijkt om tijdelijke arbeidskrachten snel in te werken. TWI wordt onder meer toegepast bij Johma, Jumbo en Friesland Campina.

Het bekendste onderdeel is van TWI is Job Instruction (JI), gekenmerkt door Job Breakdown Sheets. Dit zijn stapsgewijze taakbeschrijvingen. Aan de hand daarvan wordt een taak zoals bijvoorbeeld assembleren eerst een paar keer voorgedaan, en daarna doet de medewerker het zelf een paar keer. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de handelingen zelf, de kritische punten en het waarom worden steeds benoemd.

‘De toepassing van TWI past, net zoals 5S, in ons streven naar solide en robuuste werkprocessen. We hebben inmiddels 11 job instructeurs, die zijn opgeleid door het TWI Instituut Nederland.’

Ervaren
Lean toepassen stopt niet bij (lokale) standaardisatie. Het ware doel is dat je systematisch de waardestroom richting de klant vergroot, door de processen ook afdelingsoverschrijdend goed op elkaar af te stemmen. ‘Hoe en waarom dat werkt kun je lezen in veel boeken, en inderdaad ook op Procesverbeteren.nl. Maar niet iedereen is geschikt voor zelfstudie. Wij wilden onze mensen liever laten ervaren waarom Lean werken efficiënter is.’

De Car Assembly Game gaat van start
De Car Assembly Game gaat van start!


Car Assembly Game
Polinder had vroeger wel eens een Lean spel gespeeld, onder meer op basis van Lego en een ander spel dat draaide om het vouwen van vliegtuigen. ‘Zo’n spel leek me een goed middel om mensen op een leuke manier enthousiast te maken voor stromend werken in een One Piece Flow. Dus steeds één halffabricaat bewerken en dit dan doorschuiven naar de volgende stap.  Zo’n spel moet niet te ingewikkeld zijn, anders komt de boodschap niet over. Wel moet het voldoende uitdagend zijn, en het moet overeenkomsten hebben met je eigen situatie, anders wordt het niet serieus genomen.’

Er was al contact met Jurrian te Gussinklo Ohmann van Bedaux. ‘Zij beschikten over een car assembly game. Dat paste goed, want wij zijn actief in de automotive sector en zij konden hun spel van een AWL-sausje voorzien. De hoofden van de directie zijn bijvoorbeeld afgebeeld op het speelgeld, en er werden AWL logo’s toegevoegd’

De spelopdracht is eenvoudig: assembleer zoveel mogelijk auto’s, uitgaande van Lego-achtige materialen. Wel zijn er veel verschillende modellen mogelijk, die op klantorder moeten worden afgeleverd. En er zit nóg een addertje onder het gras: een auto wordt alleen betaald (door de bank) als deze aan alle specificaties en kwaliteitseisen voldoet. Eén verkeerd gemonteerde deur, bijvoorbeeld met het logo op de kop, is al een reden voor afkeur!

Steeds enthousiaster
‘Het spel begint met een stukje theorie over AIM100 en de visie van AWL-Techniek. Op die manier is duidelijk waarom we het spelen. Sommige collega’s zag ik met enige tegenzin binnenkomen, maar het was leuk om te zien hoe ook zij steeds enthousiaster werden.’

De car assembly game werd gespeeld in groepen van twintig mensen, waarbij deze steeds afkomstig waren van drie verschillende bedrijfsafdelingen. ‘In het spel kiest iedereen een bepaalde rol, bijvoorbeeld inkoper of assembleur. Om de druk een beetje op te voeren is er ook een competitief element. We hielden bij welke groep er in slaagde de meeste auto’s te bouwen binnen een spelronde van twintig minuten.’

Na enkele spelronden wordt er steeds meer in een One Piece Flow gewerkt
Na enkele spelronden wordt er steeds meer in een One Piece Flow gewerkt, waardoor er meer rust ontstaat en er meer auto's gereed komen


Kippenhok
Tijdens de eerste spelronde was het steevast een kippenhok. ‘Iedereen kakelde door elkaar heen. De bezettingsgraad per werkplek was hoog, maar desondanks werden er niet of nauwelijks auto’s afgeleverd. Je ziet ook dat er daardoor weinig cash in het spel is, je ontvangt immers pas geld van de bank als je een correcte auto aflevert.’

Na enkele ronden zag je dat er meer rust kwam, er werd eerder minder dan meer gewerkt. ‘We maten de hoeveelheid stress, die afnam per spelronde, en de medewerker- en klanttevredenheid zag je tegelijkertijd toenemen. Bovendien werd er steeds meer in een One Piece Flow gewerkt, dus steeds je bijdrage leveren aan één auto, en deze dan doorschuiven naar de volgende schakel. Ook werden werkplekken herschikt, zodat de routing zichtbaar werd.’

Soms ging dat vanzelf. ‘Een andere keer fluisterden we de directeur in het spel wat in: bijvoorbeeld de invoering van een two-bin Kanban systeem of een verbeterbord. Het is mogelijk om elke minuut één auto te maken. Sommige teams kwamen daar uiteindelijk dicht bij in de buurt.’

Na afloop van het spel verlieten de deelnemers met veel energie de ruimte. ‘De betrokkenheid was groot, zelfs in de eetpauze vonden nog evaluaties plaats. Bovendien ging het spel door tot 20.00 uur, het vond grotendeels in privétijd plaats.’

Lessen
Wat zijn de belangrijkste lessen die de deelnemers leerden, vraag ik. ‘Ten eerste dat het gaat om de hoeveelheid eindproducten. Je leert denken in ketens: wat gebeurt er vóór en na jou. Het gaat niet om jouw eilandje, het gaat om het resultaat ketenbreed. Ten tweede zie je hoe belangrijk het is om de werkstroom overzichtelijk te maken: visueel management toepassen dus. De medewerkers begrepen nu ook hoe belangrijk de rol van een logistiek manager is in de projectteams waarin zij normaliter werken.’

Inmiddels hebben alle medewerkers van AWL-Techniek, het gaat om 350 mensen, deelgenomen aan het spel. ‘Ook in onze vestigingen in Tsjechië en China willen we het gaan spelen.’

Systeemintegrator
De vraag rijst wat er met de opgedane ervaringen gebeurt. De situatie op de werkvloer bij AWL-Techniek is immers een stuk complexer dan in het spel! ‘Dat klopt. Elk product is bij ons een project, dat wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van wisselende samenstelling. Een klant komt bij ons met een tekening van hetgeen er gelast moet worden. Gaat het bijvoorbeeld om een achterbank van een auto, dan is er een mal nodig die de onderdelen in positie brengt, en bijvoorbeeld een robot die de lassen maakt. Vaak geeft de klant ook aan welk merk robot gewenst is. Wij maken een voorstel voor de totaaloplossing, inclusief de programmering van de PLC’s. We assembleren dus niet alleen, maar we zijn ook de systeemintegrator.’

Gaat de klant akkoord, dan bedraagt de doorlooptijd doorgaans nog 30 á 40 weken. ‘Die tijd omvat de engineering, de inkoop, de assemblage en tenslotte het programmeren en inregelen: de functionele en de procesfase. Daarna worden testseries gedraaid. Zijn die ok, dan wordt het systeem verplaatst naar de klant en daar gereed gemaakt voor de productie.’

AWL-Techniek wil de lasrobots steeds meer configure-to-order gaan bouwen
AWL-Techniek wil de lasrobots steeds meer configure-to-order gaan bouwen, puttend uit een bibliotheek van standaardmodules


Bibliotheek
Het projectverloop lijkt behoorlijk ver af te staan van de car assembly game. ‘Ja, maar zoals reeds uitgelegd willen wij zo veel mogelijk toe naar configure-to-order. Op dit moment ondersteunt adviesbureau Configure Me ons bij het modulair maken van onze oplossingen. We streven naar een bibliotheek van standaardmodules, waaruit we complete machines kunnen configureren. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop Scania vrachtwagens op klantwens samenstelt, en het staat ook minder ver af van de spelsituatie.’

Zijn er ook dingen die je niet modulair cq herbruikbaar kunt maken? ‘Ja, met name de onderdelen die rechtstreeks in contact staan met het product dat moet worden gelast. Bijvoorbeeld de grijper van de robot en de mal.’

Omdat de mal klantspecifiek is, bepaalt het maken daarvan in belangrijke mate de doorlooptijd van het complete project. ‘We zijn gemiddeld zo’n 28 weken bezig met een mal, van engineering tot inkoop en bouw. Het blijft maatwerk, maar toch gaan we onderzoeken hoever we ook bij zo’n mal met modularisatie kunnen komen.’

Value Stream Mapping
‘Weten jullie eigenlijk precies waar de meeste wachttijd is?’, vraag ik. Is er wel eens value stream mapping gedaan voor complete projecten? ‘Nog niet voor de keten als geheel. We willen dat binnenkort wel gaan doen, zodat we gericht de flow kunnen gaan verbeteren. Door de toepassing van 5S en Training Within Industry hebben we daarvoor een goede basis gelegd. Als we meteen ketenbreed aan de slag waren gedaan, dan was de variatie zo groot geweest dat we daar weinig mee hadden kunnen doen.’

Polinder is goed op de hoogte van de principes van value stream mapping en wachttijdreductie. ‘Ik heb bijvoorbeeld een cursus Quick Response Manufacturing gevolgd bij Rajan Suri. Met value stream mapping breng je het procesverloop achteraf in kaart. In het kader van visueel management zijn we echter ook op zoek naar tools om dit in realtime te doen. Als iedereen ziet waar de actuele bottlenecks zich bevinden, dan kun je elkaar gaan helpen om de doorlooptijd te versnellen. Net zoals bij het Lean spel!’


Hulp nodig bij de implementatie van Lean?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/LEAN/AWL-Techniek_Lean_Game.php

AzumutaVeerenstaelManagement MindfucksErgo DesignCoimbeeLeanForms