Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Lidz Dossier
Bron: Procesverbeteren.nl

Dossier Jaarcongressen Lidz (Stichting Lean in de Zorg)
Op deze webpagina vindt u verslagen van de jaarcongressen van de stichting Lean in de Zorg (Lidz, hun website is www.lidz.nl).

De stichting Lidz werd in 2011 opgericht door zorgverzekeraar Achmea en een aantal zorgorganisaties. Sinds 2014 opereert Lidz als onafhankelijke organisatie, met als doel zorgprofessionals, zorgmanagers en bestuurders te verbinden, en hun kennis te delen. Het Lidz organiseert regelmatig evenementen en webinars. Voor bestuurders zijn er strategische netwerkbijeenkomsten, gericht op zaken zoals zichtbaar leiderschap, toezicht, MVO, het bieden van een ontwikkelperspectief en het versterken van het verandervermogen.

Procesverbeteren.nl is geen zorgorganisatie en daarom geen lid van het Lidz, maar we doen wel vanaf de start verslag van hun jaarcongressen! De betreffende artikelen verzamelen we op deze webpagina. De serie toont een beweging van Lean als kostenbesparing, tot Lean als middel voor Flow, ketenbreed en afdelingsoverschrijdend. Het resultaat is meer zorgwaarde voor de patiënt en prettiger werk voor de zorgprofessionals! Ook verbreedt procesverbetering in de zorg zich door Smart Industry en een hernieuwde toepassing van (Lean) Six Sigma.

Elders op Procesverbeteren.nl staat een lijst met álle zorgartikelen. Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwste (zorg)artikelen!

Lidz (Lean in de zorg) verbeterfestival 2022Lidz (Lean in de zorg) verbeterfestival 2022

Lidz congres '22: Kleurrijk de zorg verbeteren
02 juni 2022, cat. Lean |Procesverbetering krijgt in ziekenhuizen zoals Isala en Reinier de Graaf steeds meer focus. Doelen worden er nu ziekenhuisbreed afgestemd. Een belangrijk richtpunt is Value-based Healthcare, maar werkvreugde weegt net zo zwaar mee!

Het UMCG ontwikkelde dit Lean spel Het UMCG ontwikkelde dit Lean spel

Lidz congres '20 - Uitdagingen Lean Zorg
16 november 2020, cat. Lean  |Lean zorg wordt gestimuleerd door grote uitdagingen! Die streef je vervolgens stapsgewijs na, sámen met anderen. Dit was de voornaamste boodschap tijdens het jaarcongres 2020 van netwerk Lean in de zorg (Lidz). Lex van den Elsen vertelde over Toyota in (corona-)crisistijd.

Freek Dekker nieuwe voorzitter LidzFreek Dekker (links) nieuwe voorzitter Lidz

Lidz congres '19 (1) - van Lean naar Flow
19 november 2019, cat. Lean  |Lean wordt niet meer gezien als besparingsaanpak, maar als een methode waarmee je de zorgwaarde en daarmee het werkplezier vergroot! Ketenbrede toepassingen moeten echter nog van de grond komen, en er is een onnatuurlijke scheiding tussen VBHC en Lean.

Red Bead Spel toont kracht Six SigmaRed Bead Spel toont kracht Six Sigma
Lidz congres '19 (2) - van Lean naar Flow
19 november 2019, cat. Lean  |Het lijkt tijd om Lean in de zorg te verbreden naar álle manieren die de flow en de ‘zorgwaarde’ vergroten. Denk aan QRM, Six Sigma en Smart Industry. Flow staat óók voor werkplezier, en heeft daardoor een positievere associatie dan enkel Lean.

Lean is verbinden en patiënt centraal Lean is ‘verbinden’ en patiënt centraal
Lidz congres '18 - Lean tot in de OK
16 november 2018, cat. Lean  |Is Lean alleen iets voor verpleegafdelingen en verpleegkundigen? Het Martini Ziekenhuis vindt van niet! Zelfs hun OK’s verbeteren continu. Enthousiaste medewerkers namen alle tijd om ons rond te leiden op hun gemba, ‘de plaats waar het gebeurt’!

Kepner-Tregoe_smallDe Alignment Puzzel (2)TWI Instituut_smallAgiliTec_smallBlom Consultancy_smallLeanteam