Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Smartphone layout - grote letters
Bron: Procesverbeteren.nl
Creëer flow op het werk, letterlijk én figuurlijk
Procesverbeteren.nl is het enige 100%Procesverbeteren.nl is een 100% onafhankelijke website, met een onafhankelijke redactie:

1. Wij geven zelf geen betaald advies
2. Elk adviesbureau en elke leverancier kan bij ons adverteren
3. Adverteerders hebben geen invloed op redactionele artikelen
4. Geregistreerden ontvangen 2-maandelijks een artikeloverzicht
 onafhankelijke platform voor effectiever én prettiger werk, middels continu verbeteren. Op deze site staan 349 cases ter inspiratie, hoofdredacteur is Dr Ir Jaap van Ede .
Reviews. Nu 16 bezoekers, 5069 registranten, laatste Sander8_Company. Volgen: Registreren procesverbeteren.nl  Nieuwsbrief procesverbeteren.nl   RSS-feed procesverbeteren.nl Volg procesverbeteren.nl via Twitter
Goede samenwerking als basis voor Lean Goede samenwerking als basis voor Lean

De Lean cultuur van Vogellanden (2)
14 december 2020, cat. Lean  |Deel 1 van dit tweeluik beschreef de Lean cultuur bij Vogellanden. In deel 2 onthult Fenna Eefting de filosofie er achter. Volgens haar wordt er te financieel-gedreven verbeterd. De juiste volgorde is: zorg éérst voor een goed werkklimaat en goede samenwerking.

Jan Jaap Baalbergen en Marcel Buijs Jan Jaap Baalbergen en Marcel Buijs

Maximale zorgwaarde met schaarse middelen
01 december 2020, cat. Supply  |Op álle vlakken neemt de schaarste toe in de zorg. Hoe draag je dan als inkoper bij aan zoveel mogelijk zorgwaarde? In deel 1 van een tweeluik aandacht voor het tactische inkoopspel rond geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en voor de nieuwe MDR-wetgeving.

Continu verbeteren in Corona-tijdContinu verbeteren in Corona-tijd
Dossier Corona-crisis
maart-december 2020, cat. Lean / Agile / Supply |In maart bereikte de corona-crisis Nederland. Hoe kun je continu blijven verbeteren? Lees in ons "corona-dossier" o.a. over thuiswerk, video-overleg, het Lean gedachtegoed en supply chains in corona-tijd, en over organisatie-lessen voor ziekenhuizen

 Forum    U kunt, zonder tijdslimiet, uw bijdragen altijd zélf wijzigen of wissen!
Het UMCG ontwikkelde dit Lean spel Het UMCG ontwikkelde dit Lean spel

Uitdagingen stimuleren Lean Zorg
16 november 2020, cat. Lean  |Lean zorg wordt gestimuleerd door grote uitdagingen! Die streef je vervolgens stapsgewijs na, sámen met anderen. Dit was de voornaamste boodschap tijdens het jaarcongres 2020 van het netwerk Lean in de zorg (Lidz). Lex van den Elsen vertelde over Toyota in crisistijd.

TWI training bij Sandvik BeneluxTWI training bij Sandvik Benelux
Profiel TWI Instituut Nederland
12 november 2020, categorie Algemeen
Gesponsord
  |
Gerard Berendsen zag bedrijven worstelen met de borging van (verbeterde) processen, en ontdekte hoe adequaat Training Within Industry (TWI) dit oplost. Dit leidde tot de oprichting van TWI Instituut Nederland. Berendsen vertelt over de missie.

Treinen als metafoor voor supply networks Treinen als metafoor voor supply networks
10 principes voor (Lean) Supply Chains
09 november 2020, cat. Supply / Lean |10 generiek toepasbare principes voor (Lean) supply chains! Een supply chain voldoet aan dezelfde logistieke ‘wetten’ als een werkvloer, maar het valt niet mee om een netwerk Lean én robuust te maken. En hoe bereid je je voor op een crisis als corona?

Bij Vogellanden staat de méns centraal Bij Vogellanden staat de méns centraal

De Lean cultuur van Vogellanden (1)
26 oktober 2020, cat. Lean  |Lean bij revalidatiecentrum Vogellanden in een notendop: eenvoud, focus, coaching, en de medewerkers op één! De vakprofessionals coachen elkaar, terwijl zij hun cliënten naar een zo goed mogelijk leven coachen. Ontdek hoe Lean zo de sociale cohesie versterkt!

Lessen zorg-organisatie door corona-crisis Lessen zorg-organisatie door corona-crisis
Verbinding maakt zorg beter
12 oktober 2020, cat. Lean  |Tijdens de eerste Corona-golf sprong de snelle besluitvorming in het oog. Wat kun je daarvan leren? Helpt Lean? Er blijkt sprake van ‘ontkoppeling’ van mensen in en rond ziekenhuizen. De oplossing? Verbinding maken, richting geven, en elkaars competenties beter benutten.

 Isao Yoshino en Katie Anderson Isao Yoshino en Katie Anderson
Inside Toyota: Learning to Lead
01 oktober 2020, cat. Lean  |Voor Lean is het nodig dat iedereen voortdurend leert en reflecteert. Toyota manager Isao Yoshino demonstreert dit in Learning to Lead, Leading to Learn. In dit boek kijkt hij terug op zijn 40-jarige carrière. Je leert dat niemand perfect is, niet Yoshino en ook niet Toyota!

Lean en Smart productie in timmerfabriek Lean én Smart productie in timmerfabriek
Meer lezen?
Op deze openingspagina staan introducties van artikelen uit de laatste maanden. Eerdere publicaties vindt u via ons artikel archief. Er zijn inmiddels honderden bedrijfscases, vele overzichtsartikelen, en tientallen boekbesprekingen waar u op verschillende manieren naar kunt zoeken.

Total ProductivityBlom ConsultancyIJssel TechnologieCensorKepner-TregoeTWI InstituutBetter Results Group