Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Introductie World Class & methodeselectie
Bron: Procesverbeteren.nl
World Class: Slanke, perfecte én geoliede organisatie

Meer artikelen over World Class Manufacturing & Services via het uitklapmenu linksboven.

Introductie World Class: de slanke, perfecte én geoliede organisatie
World Class oftewel ‘operationeel excellent’ ben je als (1) de kwaliteit van je producten of diensten die van je concurrentie overtreft, (2) als de klant je aanbod waardeert, en (3) als je tijdig en tegen lage kosten kunt leveren.

Huis voor het nastreven van World Class, in dit geval van Avantor
‘Huis’ voor het nastreven van World Class, in dit geval van Avantor. TPM is in dit productiebedrijf de basis, Lean ‘versnelt’ het werk, en Six Sigma verbetert de kwaliteit.


Hoe word je operationeel excellent? Uit de cases op deze site blijkt dat er geen standaardroute naar Operational Excellence (OpEx) bestaat. De weg erheen lijkt op het steeds gedetailleerder invullen van een schilderij, dat daarbij gaandeweg steeds meer een persoonlijke bedrijfssignatuur krijgt. Uiteindelijk ontstaan zo de contouren van wat een ‘procesverbeterhuis’ wordt genoemd, zie het voorbeeld hierboven.

Grondverf
Organisaties beginnen hun pad naar OpEx vaak met één verbetermethode als grondverf of fundament, bijvoorbeeld Lean. Het voordeel daarvan is de sterke focus. Dat leidt dan echter tot de vraag: met welke methode kun je het beste beginnen? Op die vraag gaan we in het artikel WorldClass - schilder uw eigen procesverbeterhuis uitgebreid in.

Keerzijde van slechts één methode toepassen is dat de tools en principes daarvan het beste werken binnen het oorspronkelijke toepassingsgebied, bijvoorbeeld logistiek bij Lean, en minder bij andere toepassingsgebieden, bijvoorbeeld onderhoud bij Lean.

Daarom zie je organisaties vaak na enige jaren meerdere invalshoeken en methodes combineren. Uiteindelijk komt er dan een mengsel van verbetermethodes uit de bus, dat voldoet aan deze formule:

World Class = Lean + (optioneel QRM) + (optioneel TOC) + (TPM als er een machinepark is) + Six Sigma.... + Agile... (+ Smart waar nuttig)

In het eerdergenoemde artikel leggen we uit hoe we tot deze formule kwamen, Tijdens het schilderen cq bouwen van het procesverbeterhuis worden puzzelstukjes uit de bovenstaande formule geleidelijk ingevuld en bovendien herhaaldelijk vervangen (overgeschilderd) door diepgaandere versies daarvan. Gelijktijdig gaan de bouwstenen steeds beter op elkaar aansluiten, zodat de synergie toeneemt.

Onze definitie van Word Class oftewel Operational Excellence staat hieronder.

World Class definitie Procesverbeteren.nl
World Class – het woord zegt het al (!) – staat voor het gelijktijdig excellent (willen) zijn qua (1) productiviteit, (2) logistiek én (3) kwaliteit. Daarnaast is (4) wendbaarheid noodzakelijk, om niet alleen concurrentievoordeel te hebben maar dit ook te behouden. Bij het streven naar WordClass passen respectievelijk de volgende verbetermethoden:
  1. Total Productive Maintenance oftewel TPM – dit levert een betrouwbaar en zo productief mogelijk machinepark op.
  2. Lean - met deze methode wordt de doorstroom richting de klanten vergroot. Is er sprake van veel verschillende producten, dan kan Quick Response Manufacturing oftewel QRM een goede aanvulling zijn op Lean. De Theory of Constraints of TOC kan bottlenecks in een logistieke keten helpen opsporen en verlichten, zodat de doorstroom in één keer sterk toeneemt.
  3. Six Sigma – met deze methode wordt perfecte kwaliteit nagestreefd.
  4. Agile – deze methode streeft maximale wendbaarheid na, om te reageren op veranderende marktomstandigheden.
  5. Smart Industry1 levert steeds meer technische oplossingen, zoals augmented reality en robotisering, die een WorldClass organisatie kunnen ondersteunen.

Bij het streven naar Word Class worden alle bovengenoemde methoden, mits geëigend, gecombineerd. Zo ontstaat dan een eigen productiesysteem of verbeterhuis, waarvoor ook de term Operational Excellence (OpEx) gangbaar is. De bouwstenen voor OpEx, die op de route daarheen steeds diepgaander en tegelijk ‘persoonlijker’ worden ingevuld, voldoen aan de volgende formule:

World Class = Lean + (optioneel QRM) + (optioneel TOC) + (TPM als er een machinepark is) + Six Sigma... + Agile... (+ Smart waar nuttig)


De heilige graal is: nul fouten, nul verliezen (TPM), nul ongevallen (TPM, Six Sigma), nul voorraden (Lean, QRM, TOC), nul defecten (Six Sigma), en maximale benutting & waardering van de vakkennis van de medewerkers (Lean, Agile).

Anders, ietwat utopisch geformuleerd: perfect gemaakte producten, met precies de eigenschappen die de klant wil, in elk volume leverbaar, altijd op tijd bezorgd, en dit alles ook nog eens tegen relatief lage kosten.

Bovenstaande definitie is tot stand gekomen op basis van onze honderden case-beschrijvingen, en vergelijking met de definities die andere World Class-denkers momenteel hanteren. Zie ook de TPM definitie, de Lean definitie , de Six Sigma definitie, de Agile definitie, en de Smart definitie.

1) Smart Industry, hoe krachtig dit middel ook kan zijn, werkt altijd slechts ondersteunend. Smart Industry is namelijk geen echte procesverbetermethode, daar het element gericht verbeteren ontbreekt!


Ingrediënten
In het artikel WorldClass - schilder uw eigen procesverbeterhuis verklaren we waarom er eigenlijk zoveel verschillende verbetermethoden zijn. Daarna leggen we uit hoe je ze kunt mengen, wat noodzakelijke ingrediënten zijn, hoe we tot een definitie kwamen van WorldClass en Operational Excellence. Vervolgens onderzoeken we hoe je één methode als grondverf kiest voor een solide basis, en welke rol Agility speelt.
> lees verder!

Hulp nodig bij de implementatie van WorldClass Operations?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/selectie_methodes/wanneerwat.php

MultitubeKepner-Tregoe