Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Nieuwsbericht: Fixing Healthcare
Bron: Procesverbeteren.nl
Onderzoeksruimtes Virginia Mason Medical Center Teamwork, standaardisatie en focus op waardetoevoeging als remedie tegen kostenstijging
Genees de gezondheidszorg
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, april 2010


Hoe kun je de oplopende kosten in de gezondheidszorg in de hand houden? Stel de patiënt centraal, doorbreek daartoe muren tussen vakdisciplines en maatschappen, en organiseer het werk van artsen in teams die zich focussen op bepaalde patiëntenpopulaties! Standaardiseer het werk bovendien zo veel mogelijk in best practices, en moet daarvan worden afgeweken, leer dan van die ervaring om tot betere standaarden te komen. Last but not least: meet prestaties niet af aan het behandelvolume (zoals het aantal diagnose-behandel-combinaties!), maar aan de gezondheidswaarde die wordt toegevoegd.

Dit is - vrij vertaald naar de Nederlandse situatie - het betoog van enkele artsen in het katern “Fixing Healthcare” in Harvard Business Review  van afgelopen april!  Hun aanbevelingen komen feitelijk neer op de invoering van een op de gezondheidszorg toegespitste versie van het Toyota Production Systeem.


In de VS zijn de kosten van de gezondheidszorg nóg hoger, daar wordt bijna tweemaal zoveel per hoofd van de bevolking uitgegeven als hier.

Het Harvard Business Review (HBR) nummer van april 2010 omvat een katern van bijna 25 pagina’s, getiteld “Fixing Healthcare”. Hierin geven verschillende artsen hun mening over hoe de kostenstijging in de gezondheidszorg kan worden afgeremd.

Thomas H. Lee is onder meer hoogleraar geneeskunde aan de Harvard Medical School, en hij steekt de hand in eigen boezem! ‘Het probleem in de gezondheidszorg is mensen zoals ik, meestal mannen van vijftig jaar of ouder (...) Ons werd geleerd om voor dag en dauw naar het ziekenhuis te gaan en je te concentreren op de behoeften van de patiënten, zonder je druk te maken over de kosten.'

Dat ging goed, tot de huidige explosie kwam van kennis en technologie en de daaraan gekoppelde kostenstijgingen, stelt Lee. Dit maakte de zorg onoverzichtelijk en chaotisch.

Onderzoeksruimtes in het nieuwe kankercentrum van Virginia Mason Medical Center
Onderzoeksruimtes in het nieuwe kankerbehandelcentrum van Virginia Mason Medical Center in Seattle. Medici van verschillende specialisaties komen hier naar de patiënt in plaats van andersom! (foto Virginia Mason Medical Center)


Teams
Eén van de kernproblemen die Lee aan de orde stelt is dat de zorg is georganiseerd rond activiteiten van de artsen, in plaats van rond behoeften van de patiënten. Zo zijn er bijvoorbeeld separate afdelingen voor cardiologie, hartchirurgie en radiologie, terwijl die allemaal bijdragen aan het behandelen van mensen met hartziekten. Zelfs het financiële belang van die afdelingen (lees: maatschappen in Nederland) loopt lang niet altijd parallel.

Lee stelt daarom dat artsen zich moeten reorganiseren in teams, waarvan de prestaties dan niet worden afgemeten aan het aantal verrichtingen, maar aan hoe goed het de patiënten vergaat.

Standaardisatie
Richard M.J. Bohmer is arts en hoogleraar managementpraktijk aan de Harvard Business School. Waar Lee het accent legt op teamwork, pleit Bohmer vooral voor standaardisatie. Vroeger was elke patiënt een unieke uitdaging, zo stelt hij. Daarom werd de diagnose en behandeling overgelaten aan individuele artsen. Tegenwoordig is de behandeling van veel ziekten zoals diabetes en hypertensie echter geen kwestie meer van ‘geleerd giswerk’.

Ziekenhuizen zouden daarom rigoureus het toepassen van wetenschappelijk aanvaarde best practices moeten nastreven. In bijzondere gevallen ontkom je natuurlijk niet aan het afwijken daarvan en zul je trial-and-error moeten toepassen, maar de kennis die je daarmee opdoet kan vervolgens als feedback dienen om de standaardaanpak aan te passen of aan te vullen. Kennis stroomt nu nog teveel één richting uit: van research naar praktijk.

De patiƫnt centraal: Patient resource area in het Virginia Mason Medical Center
De patiënt centraal: Patient resource area in het Virginia Mason Medical Center. Patiënten hebben toegang tot achtergrondinformatie via een computer, koffie en thee is beschikbaar naast de ramen. (foto Virginia Mason Medical Center)


Fee-for-service

Interessant is dat Bohmer er op wijst dat de fee-for-service benadering die wordt gebruikt om de kosten in de hand te houden (vergelijk dit met onze roemruchte Diagnose-Behandel-Combinaties!) averechts werkt. Dat leidt namelijk tot méér (mogelijk onnodige) verrichtingen in plaats van minder. Het systeem beloont immers het uitvoeren van procedures, onafhankelijk van de uitkomst daarvan! In plaats van sturen op behandelvolume en kosten per ingreep zou daarom beter kunnen worden gestuurd op de uitkomst van behandelingen voor de patiënten. Bohmer’s betoog sluit hiermee aan op dat van Lee: het komt erop neer dat de gezondsheidswaarde die wordt toegevoegd bepalend zou moeten zijn. Hoe je dat moet meten wordt helaas niet vermeld! Een initiatief in Nederland in deze richting is de invoering van kwaliteitsindicatoren voor de behandeling van tachtig aandoeningen, als onderdeel van het initiatief zichtbare zorg.

Met zijn pleidooi voor standaardisatie, en bezinning en terugkoppeling bij afwijken daarvan, pleit Bohmer in feite voor het toepassen van één van de belangrijkste principes van Lean manufacturing en het Toyota Production Systeem.

Continu verbeteren in ziekenhuizen met TOC, Lean en Six Sigma
Nederlandse ziekenhuizen passen ongeveer even vaak Lean (Toyota Productie Systeem), Six Sigma als de Theory of Constraints toe, om met name logistieke en administratieve processen te verbeteren. Voor cases, zie het keuzemenu hieronder!Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/persberichten/Fixing_Healthcare_Harvard_Business_Review.php

AgiliTec_smallLean Management Network_smallTWI Instituut_smallKSL Solutions (small)IJssel Technologie_smallCensor_smallTeun Rijke_small