Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/jan20.htm

Nieuwsbrief no.77
jan/feb 2020

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Basisrecept voor continu verbeteren

Allereerst een goed en succesvol 2020 gewenst!  Wellicht is één van uw goede voornemens om nu echt een blijvende verbetercultuur te creëren in uw bedrijf.

Welke ingrediënten zijn dan noodzakelijk? Op basis van de honderden cases die ik zag als vakjournalist, kom ik tot een basisrecept. Zonder de onderstaande bestanddelen voor Operational Excellence (OpEx), die ik in een uitgebreider artikel nader heb uitgewerkt, verbeter je richting- en structuurloos. De eerste drie ingrediënten zijn:

 1. Waardestromen richting klanten zijn zichtbaar. Tegelijk is standaardisatie noodzakelijk om een ‘stromend’ proces te krijgen en om afwijkingen te zien. Standaardisatie betekent per bewerkingsstap een algemeen aanvaarde best practise, waarin iedereen is getraind. Ook probeert iedereen de standaarden continu te verbeteren.  

 2. Waardestromen worden gereguleerd. Er is daartoe een beheersingssysteem, dat er voor zorgt dat er gestaag zo veel mogelijk ‘waarde’ naar de klanten ‘stroomt’. In een Lean productiestraat is dit relatief makkelijk, denk aan Kanban en takttijden. In een jobshop omgeving, feitelijk een netwerk van mogelijke routes naar mogelijke eindproducten, is er een systeem nodig dat piekbelastingen op élke ‘vaarroute’ voorkomt.

 3. Afwijkingen in waardestromen worden benut als verbeteropties. Bij elke verstoring wordt gezocht naar de bron daarvan, oftewel de root cause. Deze storingsbron wordt vervolgens blijvend weggenomen.

Tot nu ontbreekt er een belangrijke factor: het zijn de ménsen die procesverbetering realiseren. Daarom voeg ik nóg drie ingrediënten toe aan het basisrecept:

 1. Richting. In het kader van OpEx probeert iedereen, elke dag en in het eigen werk, een bijdrage te leveren aan het vergroten van de flow. De missie van een organisatie kennen is daartoe niet voldoende. Je moet ook weten wat prioriteit heeft, en hoe jij daar persoonlijk aan kunt bijdragen. Dit vraagt om een True North als kompas, en om een koppeling tussen deze missie en de lokale doelen (Hoshin Kanri)

 2. Probleemoplossend vermogen. In een Lean bedrijf coacht iedereen elkaar om een steeds betere probleemoplosser te worden. Managers zijn niet alleen coach maar hebben op hun beurt weer een ‘bovenliggende’ manager die hén coacht. Aan de top van de verbeterpiramide staat een sensei, iemand die zeer ervaren is in procesverbetering. Dit kan (tijdelijk) een ervaren consultant zijn.

 3. Structuur. Er zijn altijd problemen die de invloedssfeer van personen of teams te boven gaan. In dat geval moet je hulp kunnen inroepen, en je moet problemen kunnen ‘escaleren’ naar hogere niveaus in de organisatie.

Om Continu Verbeteren op gang te krijgen en te houden zijn zes basisingrediënten noodzakelijk
Om Continu Verbeteren op gang te krijgen én te houden zijn zes basisingrediënten noodzakelijk


Is de bovengenoemde cocktail van zes basisingrediënten aanwezig, dan is de kans op succes groot.  Dit basisrecept maakt je echter nog niet meteen een goede verbeter-kok. ‘Koken’ leert een bedrijf al doende, waarbij het een eigen draai aan het basisrecept geeft.

Naast het basisrecept blijken er bovendien drie smaakmakers nodig. Anders krijg je afnemende werkvreugde. Of je levert op den duur perfecte producten of diensten, die niemand meer wil hebben! De drie smaakmakers zijn:  

 • Zingeving. Nadenken over verbetering, en de continue verandering die daarmee gepaard gaat, vergt energie. Het doel van de organisatie moet daarom inspirerend en zingevend zijn.

 • Zelfsturing. ‘De werkvloer’ moet een zekere mate van vrijheid hebben om hun eigen werk zélf te verbeteren. Het lijkt van het type organisatie af te hangen, hoeveel vrijheid passend is. Is het mogelijk om zelfsturende teams te vormen die in feite mini-bedrijven zijn, dan kun je het verst gaan.

 • Innovatie. Je kunt heel lang stapsgewijs verbeteren, en dat maakt je dan tot een perfecte producent van bijvoorbeeld benzineauto’s of mobiele telefoons. Je mist dan echter de stap naar respectievelijk elektrische auto’s en smart phones. Tegelijkertijd met Operational Excellence moet je daarom je producten en diensten continu aanpassen. Bedrijven moeten daartoe wendbaar oftewel Agile zijn. Zowel op het gebied van wat hun werknemers doen (de taakverdeling), als met betrekking tot de ‘waardepropositie’: welke producten en diensten lever ik.


Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren?
   Plaats uw aanvullingen onder de uitgebreide (artikel-)versie van deze blog!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform.

A. Om als registrant het kiezen van een nieuw en veilig wachtwoord te vergemakkelijken, kunt u ons er nu snel één laten aanmaken. Dit kan via aanpassen registratie

B. SSL en groter lettertype
De site gebruikt overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

C. Mobiel-vriendelijke versie
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet). Tip: houd uw telefoon in de landscape-stand.

E. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

F. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

G. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles gratis lezen! Wat wij adviseren:
 • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
 • Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan
 • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. Lean: Holistische optimalisatie supply chain (1)
     Case: Scania

2. Lean: Mensenwerk, zeker in de zorg
     Boek: Mensen Beter Maken

3. TPM: Pragmatisch verbeteren
     Case:  Daelmans

4. Lean: Naar Flow in de Zorg
     Reflectie Lidz Jaarcongres 2019
     Cases: Medisch Spectrum Twente, Martini Ziekenhuis

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Holistische optimalisatie supply chain (1)
     Case: Scania

De immense supply uitdaging van Scania
De immense supply chain uitdaging van Scania

Bij Scania in Zwolle en het nabijgelegen Hasselt openden recentelijk nieuwe distributiecentra. Dat lijkt strijdig met Lean, dat tussenvoorraden ziet als verspilling. Nog verwarrender: de fabrieken van Scania bestellen sinds kort niet meer zélf. Dit gebeurt nu centraal, met ‘de leverancier als vertrekpunt’. Dat lijkt nóg minder Lean, want het bestelproces is dan niet vraag gestuurd.

Is Scania van haar Lean geloof gevallen? Integendeel. Holistisch denken blijkt het trefwoord. In een supply netwerk beïnvloedt alles elkaar. Ietsje minder Lean op de ene plek kan daarom elders erg profijtelijk uitpakken!

Jan Boersma vertelt hoe Scania hun supply netwerk optimaliseert. In deel 1 van dit diepgaande interview vertelt hij over het operationele proces, en over de kracht van modularisatie.

> lees verder 

2. Lean: Mensenwerk, zeker in de zorg
     Boek: Mensen Beter Maken

Orelio en zijn boek over Lean in de zorg
Orelio en zijn boek over Lean in de zorg

Arnout Orelio schreef het boek Mensen Beter Maken, als gids voor Lean in de zorg. Hij legt het accent op de ménsen. Die moeten naast hun normale werk ‘procesdokters’ worden, en elkaar daarbij gaan coachen.

Orelio beschrijft helder hoe een Lean organisatie eruitziet, en hij vertaalt dit naar de zorg. Een goed boek met veel tips.

Lean is echter altijd een zoektocht. Ook Orelio weet dus niet alle antwoorden. Ziekenhuizen worstelen met hun definitie van de True North, en nog meer met het onderdeel visualisatie. Hoe houd je zicht op een, deels onvoorspelbare, stroom patiënten?  

> lees verder 

3. TPM: Pragmatisch verbeteren
     Case: Daelmans

Lego-eendjes: geen standaard, veel variatie!
Lego-eendjes: geen standaard, veel variatie!

Continu verbeteren is minder ingewikkeld dan menigeen denkt: standaardiseer, maak afwijkingen zichtbaar, en verbeter continu!

De pragmatische aanpak van Daelmans bevat precies deze drie ingrediënten. 5S om te standaardiseren, OEE-registratie om productieverliezen aan het licht te brengen, en Kaizen-teams die de geconstateerde verliezen terugdringen.

‘Wij noemen deze drieslag WCM, maar je zou het net zo goed TPM of Lean kunnen noemen’, vertelt WCM-facilitator Floris Wiskie. ‘De naam maakt niet uit, als het maar resultaat oplevert!’

> lees verder 

4. Lean: Naar Flow in de Zorg
     Reflectie Lidz Jaarcongres 2019
     Cases: Medisch Spectrum Twente
, Martini Ziekenhuis

Het Red Bead Spel op het Lidz jaarcongres
Het Red Bead Spel op het Lidz jaarcongres

Acht jaar na de oprichting van Lidz-netwerk is het enthousiasme voor Lean in de zorg groter dan ooit. Dat komt vooral doordat Lean niet meer wordt gezien als besparingsaanpak. Lean is nu een methode waarmee je de zorgwaarde vergroot, bijdraagt aan een missie, en waarmee het werkplezier toeneemt!

Go with the flow. Toch is er ook nog veel werk te verzetten. Ketenbrede toepassingen zijn er nog nauwelijks, de verzekeraars denken nog weinig mee, en er is een onnatuurlijke scheiding tussen Value Based Healthcare en Lean.

Ook ligt het accent sterk op Lean in het algemeen, en op het navolgen van Toyota in het bijzonder. Het lijkt beter om dit te verbreden naar alles wat de flow en daardoor de ‘zorgwaarde’ vergroot. Met betrekking tot Statistical Proces Control gaf Mark Graban op het Lidz Jaarcongres al een aanzet voor verbreding. Flow kan daarnaast worden geassocieerd met prettiger werken.

Wordt het tijd om Lidz om te dopen tot Fidz, Flow in de Zorg?

> lees verder 
  > reageer - aanvullingen lezers
Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Bedrijven en organisaties die processen willen verbeteren komen steevast bij ons terecht ter oriëntatie. Wij zijn namelijk dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij dus een goede plek om deze onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar bijvoorbeeld ook via een profiel. Dit is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gewone gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk. En wellicht heeft u zelf nog andere ideeën?

We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod en/of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons tipt over mogelijk te interviewen bedrijven. U komt zo extra in beeld. Wij zijn ook erg actief op sociale media, en doen dat het liefst in samenwerking met u.

> meer informatie
Forum
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Discussie & Vragen:
  
> Forum berichten
  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Werkvloerdebat Omroep MAX schetst karikatuur Lean & Agile

Lean in het LUMC

Is Lean hetzelfde als een vijf minuten registratie, betekent Scrum borden vol met to do-lijstjes, en is Agile een keurslijf om mensen harder te laten werken?
> lees verder


Agenda Procesverbeteren.nl

Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.


De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen.

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2020    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]