Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep17.htm

Nieuwsbrief no.63
sep/okt 2017

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

De belofte van Lean & Green

U zult ze wel kennen, de roemruchte ‘zeven verspillingen’ van Lean: overproductie, onnodige voorraden, transport, beweging, defecten, overbewerking en wachten.

Reductie van deze ‘niet-waardetoevoegende’ activiteiten leidt bijna altijd óók tot meer duurzaamheid. Daarom bestaat al heel lang de idee om Lean & Green te combineren.

Gedurende de recessie hoorde je daar weinig meer over, maar nu keert dit onderwerp gelukkig terug op de agenda. Ironisch genoeg, gezien het beleid van president Donald Trump, vindt veel van het onderzoek naar Lean & Green in de VS plaats. Toch blijft het nog steeds bij een (academische) belofte. Google maar eens op “green value stream map”. Resultaten in  Nederland: nul. Wereldwijd: minder dan tien. Vreemd? Misschien niet. Ik ken namelijk nog geen enkel bedrijf met een integraal Lean & Green programma. U wel? Laat dit ons dan s.v.p. weten!
 
Natuurlijk zijn er wel veel Nederlandse bedrijven die én Lean zijn, én die serieus werk maken van sustainability. De verbeterprogramma’s voor Lean en Green lopen dan echter naast elkaar. Bovendien ligt het accent bij Green vaak op externe zaken: groenere grondstoffen, groenere verpakkingsmogelijkheden, groener wegtransport etcetera. Een holistische benadering van Lean en Green ontbreekt. Zelfs Unilever, toch een kei in World Class Manufacturing én een bedrijf met ambitieuze milieudoelen, voegt bij hun halfjaarlijkse verbeterplanning de duurzaamheidsprojecten apart toe.

Waarom combineert 100% recycling (Green) zo moeilijk met 100% waarde-toevoeging (Lean)?
Waarom combineert 100% recycling (Green) zo moeilijk met 100% waarde-creatie (Lean)?
 
Waarom is het zo moeilijk om de doelen van Lean (100% waardetoevoeging) en Green (100% recycling) te combineren?

Reeds lang wordt geopperd om daartoe gebruik te maken van een verrijkte value stream map (VSM). Denk bijvoorbeeld aan een green VSM om het al dan niet duurzame gebruik van materialen in beeld te brengen, of denk aan een energy VSM die laat zien welk energieverbruik al dan niet waarde toevoegt. Een bredere environmental VSM is ook een mogelijkheid, daarin wordt dan zo veel mogelijk duurzaamheidsinformatie gecombineerd.

Hierna beginnen de problemen: hoe stem je de prioriteiten van de verschillende VSM’s op elkaar af. Bij groene VSM’s horen prestatie-indicatoren zoals CO2-uitstoot, waterverbruik, materiaalverbruik, energieverbruik en milieubelasting. In een Lean VSM is de belangrijkste prestatie-indicator daarentegen de ketenbrede doorlooptijd.  Zoals gezegd is er daarbij wel een connectie met green: niet-waarde-toevoegende bewerkingsstappen, de eerdergenoemde zeven verspillingen, worden uit de productieketen verwijderd. Om met geringe voorraden (Lean) te produceren is echter ook just-in-time toelevering nodig. Dat kan vaker rijden met vrachtwagens betekenen, en dat is strijdig met green. Andersom kan streven naar green bijvoorbeeld vragen om een schonere grondstof, terwijl dat uit kostenperspectief niet Lean is.

Dus toch maar gescheiden houden, die Lean en Green programma’s? Ik zou dat jammer vinden, juist vanwege die grote overlap op het gebied van verspillingsreductie. Er is een rechtstreekse relatie tussen de zeven Lean verspillingen en de 3 R’s binnen green: Reduce, Re-use, en Recovery. Als Lean verbeterteams zich hiervan bewust worden, kan dat heel veel extra groene ideeën opleveren, lijkt me. Dan wordt Lean een katalysator voor vergroening, in plaats dat green slechts bijvangst is. Bovendien streeft Lean naar waardecreatie voor de klant, en die waardeert milieuvriendelijkheid steeds meer. Lean zou dus vanzelf al steeds groener moeten worden.

Je blijft bij het combineren van Lean en Green natuurlijk nog steeds met een afstemmingsprobleem zitten. Daarvoor wil ik hier de volgende oplossing opperen, die er voor zorgt dat Lean en Green uit elkaars vaarwater blijven:

  1. Elke Lean verbeteractie wordt pas uitgevoerd als die (a) het proces niet minder duurzaam maakt. Daarnaast bekijk je (b) of er als spin-off groene resultaten mogelijk zijn (die het proces dan niet minder Lean mogen maken).
  2. Elke Green verbeteractie wordt pas uitgevoerd als die (a) het proces niet minder Lean maakt. Daarnaast bekijk je (b) of er als spin-off Lean resultaten mogelijk zijn (die het proces dan niet minder duurzaam mogen maken)
  3. Green verbeterdoelen worden apart toegevoegd aan het verbeterkompas (Hoshin Kanri) van de organisatie. Zoals Unilever dit nu al doet. Bij de uitvoering van groene verbeterprojecten kunnen Lean en Six Sigma tools worden gebruikt.  

Dit is natuurlijk maar een eerste idee. Wij horen graag wat u hiervan vindt en hoe u Lean en Green combineert (of zou willen combineren) in uw organisatie!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageren? Dit kan via ons forum, waar een kopie staat van deze blog.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds vorig jaar is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

D. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Smart: Introductie Smart Industry
    Onderzoeksartikel

2. Supply Chain: Inkopers verbinden supply chains
    Inkoop symposium verslag

3. Algemeen: Profiel Blom Consultancy
    Gesponsord

4. Lean: Kortere doorlooptijd installatieklussen
    Case: Mansveld Projecten & Services

5. Lean: Lean projectmanagement: elf tips (2)
    Onderzoeksartikel

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor cases (te interviewen bedrijven) zijn welkom, zeker als deze vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Smart: Introductie Smart Industry
    Onderzoeksartikel

Tests met smart productie bij Audi
Tests met smart productie bij Audi

We zijn gestart met een nieuw site-gedeelte: Smart Industry!

Een reis boeken via het internet, zonder menselijke tussenkomst, vinden we tegenwoordig heel normaal. Op basis van soortgelijke netwerktechnologie kun je smart fabrieken bouwen, die veel zaken autonoom kunnen afhandelen. Zelfsturende fabrieken, die als het nodig is samenwerken in supply chains!

Smart Industry moet die fabrieken ook nog eens Lean (efficiënt), Agile (flexibel), ergonomisch én schaalbaar maken.

In een introductie-artikel bespreken we, aan de hand van zes concrete vragen, wat smart industry is, wat de (on)mogelijkheden daarvan zijn, en wat de relatie is met procesverbetermethoden zoals Lean.

> lees verder   
   > reageer onderaan artikel  

2. Supply Chain: Inkopers verbinden supply chains
    Verslag Inkoopsymposium HAN

De sprekers op het HAN inkoopcongres
De sprekers op het HAN inkoopcongres

Vanwege toenemende variabiliteit, ook wel VUCA genoemd, is het niet meer afdoende als de schakels in een toeleverketen individueel efficiënt werken. Er is een paradigma-shift nodig. Supply chains moeten als geheel gaan streven naar maximale waardecreatie. Dit vereist “ontschotting”. Zowel intern, tussen bedrijfsafdelingen, als extern, tussen ketenpartners.

Inkoop zal daardoor als geïsoleerde functie gaan verdwijnen. Moderne inkopers worden verbinders. Dit bleek tijdens een mini-congres aan de HAN.

> lees verder   

3. Algemeen: Profiel Blom Consultancy
    Gesponsord

Monozukuri training
Monozukuri training

Blom Consultancy heeft een ambitieuze doelstelling, vertelt Steven Blom: het werkende leven verbeteren van minimaal honderdduizend mensen.

Dit moet gebeuren via monozukuri, meesterschap in productie én management. Wat bedoelt Blom?

> lees verder   

4. Lean: Lean projectmanagement: elf tips (2)
     Onderzoeksartikel

Visueel projectmanagement in het kantoor
Visueel projectmanagement in het kantoor

De essentie van de drie logistieke verbetermethodes, Lean, QRM en TOC, is streven naar flow, een gestaag ‘stromende’ productie dus. Maar wat als elk product een uniek project is? Eerder gaven wij al 5 tips om de flow dan toch inzichtelijk en behapbaar te maken.

In dit vervolgartikel nóg 6 tips, te weten: creëer stapsgewijs waarde, vorm cross-functionele teams, benut de kennis van je toeleveranciers, maak je fabriek smart, beheers de risico’s en initieer procesverbeterprojecten.

> lees verder   
   > reageer onderaan artikel

5. Lean: Kortere doorlooptijd installatieklussen
     Case: Mansveld Projecten & Services

Value Stream Map voor een installatieklus
Value Stream Map voor een installatieklus

Mansveld Projecten & Services doet installatieklussen. Werken in een One Piece Flow, zoals bedrijfsdochter Mansveld Combinatiebouw doet, lukt dan niet. Daarvoor is de werkinhoud te gevarieerd.

Het maken van een value stream map (VSM), een Lean techniek, bleek desondanks nuttig. Deze VSM toonde aan dat installatieklussen veel sneller en efficiënter kunnen, via de inzet van multidisciplinaire teams. Verspillingen zoals “even terugrijden om extra onderdelen op te halen” worden daarbij voorkomen.

> lees verder   
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24,50 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een introductie-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Introductie Lean vernieuwd
Onze introductie van Lean is geheel herzien. Met aandacht voor de (on)mogelijkheden van zelfsturing, Agile en Smart Industry!
> lees verder

Introductie QRM vernieuwd
Ook onze introductie van Quick Response Manufacturing (QRM) is geheel herzien. Met aandacht voor de relatie met de twee andere logistieke verbetermethoden, Lean en de Theory of Constraints (TOC)
> lees verder

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? Welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het nieuwe site-gedeelte Smart Industry gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons per e-mail weten.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2017    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]