Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei20.htm

Nieuwsbrief no.79
mei/juni 2020

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

De kracht van visueel management

Wie bekend is met Lean, weet hoe belangrijk binnen die logistieke verbetermethode ‘Visueel Management’ is. Verplaatsingen van grondstoffen en (half)halffabricaten worden daarbij geregeld met visuele signalen. Een voorbeeld is een gemarkeerd vak, waarin plaats is voor een beperkte hoeveelheid tussenvoorraad. Zo kun je direct zien als er problemen zijn in de doorstroom. Staat het vak vol, dan zijn er problemen met de verwerking stroomafwaarts. Is het vak leeg, dan zijn er toeleverproblemen.

Ook de manier waarop ons wegverkeer geregeld wordt met borden en pijlen is een voorbeeld van Visueel Management.

Wie wel eens een Lean fabriek bezocht heeft, weet hoe krachtig dit visuele besturingsmiddel is. Je kunt met één blik de route zien waarlangs componenten worden samengevoegd tot complete producten. Dit reduceert niet alleen de kans op fouten, je ziet ook waar er afwijkingen zijn. De fabriek verbetert zich daardoor bijna vanzelf.

Visueel Management toont in deze Coronatijd zijn waarde bij de invulling van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Net zoals in een Lean productiestraat wil je nu géén batchvorming, zoals groepjes mensen in een winkel. Idealiter moeten die zich, met anderhalve meter ertussen, ‘enkelstuks’ en ‘vloeiend’ door de winkel bewegen. First in, first out. Extra voordeel: de verblijftijd in de winkel is dan het kortst.

Kantoor met anderhalvemeter-voorzieningen bij Tribes
Kantoor met “anderhalvemeter” voorzieningen bij Tribes

Wie om zich heen kijkt, ziet nu de ene na de andere Visueel Management oplossing. Veel supermarkten hebben de hoeveelheid winkelkarretjes bijvoorbeeld afgestemd op de maximale hoeveelheid mensen die naar binnen mogen. Feitelijk is dit het binnen Lean bekende CONWIP-systeem. Dit staat voor CONstant Work In Progress, en betekent dat de hoeveelheid ‘onderhandenwerk’ gelijk gehouden wordt. Vertaald naar een supermarkt is dat het aantal personen dat door de zaak loopt, en daar ‘onderdelen’ voor hun boodschappenlijstje verzamelt. Probleem is wel dat een supermarkt een jobshop-omgeving is, elk boodschappenlijstje is anders. Hierdoor krioelt iedereen door elkaar, en dat wil je eigenlijk niet. Hier kunnen supermarkten overigens wel wat aan doen: stel de producten logischer op, zodat éénrichtingsverkeer mogelijk wordt. Nu staat bijvoorbeeld de koffiemelk vaak op een andere plek dan de koffie, in de hoop dat je tijdens het zoeken een impulsaankoop doet.

Bakkers en slagers hebben het voordeel dat zij gemakkelijker éénrichtingsverkeer kunt realiseren, mits hun winkel een aparte in- en uitgang heeft. Aangevuld met de bekende stickers met bijvoorbeeld voetjes die aangeven waar je mag staan, heb je zo de perfecte looproute.

Ook Lean productiebedrijven creëren nu “anderhalvemeter” werkplekken. Dit betekent dat alle werkplekken moeten worden herzien, en de bijpassende werkstandaarden aangepast. Omdat de operators meer afstand houden, is er meer beweging nodig. Hierdoor moet de “takttijd”, het tempo waarmee producten zich van werkstation naar werkstation bewegen, langer zijn. Ook is er in het belang van hygiëne minder frequent wisseling van taken. Verder geven teamleiders soms adviezen van achter een scherm.

Dit soort oplossingen worden inmiddels aangeduid met ‘het nieuwe normaal’. Logisch is dat niet. Ten eerste roept het weerstand op, want leuk is anders. Ten tweede kunnen we dit niet blijvend volhouden. Ik zie de anderhalvemetersamenleving als een tijdelijke oplossing, die wij ons als welvarend land kunnen permitteren. Het doel tweeledig. Enerzijds houd je zo de zorgvraag, en in het bijzonder het aantal benodigde IC-bedden, binnen de perken. Anderzijds win je tijd. Tijd voor het vinden van een vaccin of een geneesmiddel dat de ernstigste symptomen van COVID-19 verlicht.

Dat laatste, tijdwinst als doel, mag wat mij betreft wel wat meer worden benadrukt. Al was het alleen maar om de moed erin te houden. Als we namelijk moeten wachten op de roemruchte ‘groepsimmuniteit’, dan duurt dit in het huidige tempo járen. Bovendien gaat het gepaard met heel veel sterfgevallen.

Hopelijk komt er in de zomer een periode waarin het virus zich relatief koest houdt. Dat is mijns inziens dan echter geen reden om de maatregelen zo te versoepelen dat onze IC’s weer precies vol komen te liggen, ook al draagt versoepeling bij aan de langzame opbouw van groepsimmuniteit. Ik ben geen viroloog, maar ben positief gestemd over het vinden van een medicinale oplossing binnen een half jaar. Om de economische schade binnen de perken te houden moet dat eigenlijk ook wel. Iedereen zou daartoe wereldwijd moeten gaan samenwerken, in een ambitieus project vergelijkbaar met de Man op de Maan-missie.

Hopelijk zeggen we volgend jaar: die anderhalvemetersamenleving was toen noodzakelijk, maar wat wás dat tegennatuurlijk, en gelukkig is alles nu weer gewoon. Hebben we dan niets geleerd? Zeker wel. Ten eerste, om in Lean terminologie te blijven, hebben we ontdekt dat heel wat (reis)bewegingen verspilling van tijd en energie zijn. Ik denk dat video-overleg een blijvertje is. Daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. Ten tweede moet er worden nagedacht over materiaal- en capaciteitsbuffers in de zorg en in andere vitale sectoren, om ons te wapenen tegen een pandemie zoals deze of tegen ander onheil. Dat is niet Lean, maar is wél nodig.

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren?
   Plaats uw aanvullingen onder de forumversie van deze blog!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform.

A. Om als registrant het kiezen van een nieuw en veilig wachtwoord te vergemakkelijken, kunt u ons er nu snel één laten aanmaken. Dit kan via aanpassen registratie

B. SSL en groter lettertype
De site gebruikt overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

C. Mobiel-vriendelijke versie
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet). Tip: houd uw telefoon in de landscape-stand.

E. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

F. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

G. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles gratis lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. Lean: Ziekenhuizen tijdens de Corona-crisis
     Cases: Radboud UMC, Erasmus MC, Elisabeth TZ

2. WorldClass: PSDM, recept voor probleemoplossing
     Onderzoeksartikel

3. Smart: Teamoverleg per video: bezint eer ge begint
     Onderzoeksartikel

4. WorldClass: Thuis Samenwerken, Lean & Agile at Home
     Cases: Voys, E-office

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Ziekenhuizen tijdens de Corona-crisis
     Cases: Radboud UMC, Erasmus MC, Elisabeth TZ

Bewaking van patiënten op afstand
Bewaking van patiënten op afstand

Er zijn in deze Corona-crisis in de ziekenhuizen (dreigende) tekorten aan medische apparatuur en hulpmiddelen. Sommigen wijzen met een beschuldigende vinger naar onze ‘Lean’ georganiseerde supply chains, vanwege de geringe tussenvoorraden daarin. Just-in-time toeleveren blijkt nu, volgens hen, too little, too late. De leveringsproblemen zijn echter veel meer het gevolg van globalisering, dan van Lean productie.

In de ziekenhuizen draagt Lean ondertussen bij aan een effectieve inzet van schaarse middelen en mensen. Minder onnodige bewegingen, contactmomenten en verplaatsingen betekenen bovendien een kleiner risico op verspreiding van het virus.

> lees verder 
  > reageer - aanvullingen lezers

2. WorldClass: PSDM, recept voor probleemoplossing
     Onderzoeksartikel


Denkrecept voor probleemanalyse
Denkrecept voor probleemanalyse

Wat heb je als team nodig om de root cause (bronoorzaak) van een probleem te vinden? Ten eerste een stappenplan. Ten tweede een recept, dat beschrijft hoe je (denk)stappen goed uitvoert. Ten derde een coach of sensei, die je op het juiste pad houdt.

Problem Solving and Decision Making oftewel PSDM omvat al deze drie componenten: 8D als stappenplan, een bijpassend ‘denkrecept’ en een facilitator als procesbegeleider.

> lees verder

3. Smart: Teamoverleg per video: bezint eer ge begint
     Onderzoeksartikel

Schermsplitsing en -deling bij videobellen
Schermsplitsing en -deling bij videobellen

Er is veel software voor (team)overleg per video, en er zijn tijdens de corona-crisis meer aanbiedingen dan ooit. Bijna alle software mag je ook gratis uitproberen, en soms blijft het ook daarna gratis.

Toch is het slim om even na te denken voor je aan de slag gaat. Niet alle applicaties zijn namelijk even veilig. Ook zijn er grote verschillen in gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en functionaliteit. Onderzoek dus eerst wat het beste bij uw bedrijf past. 

> lees verder 
  > reageer - aanvullingen lezers

4. WorldClass: Thuis Samenwerken, Lean & Agile at Home
     Cases: Voys, E-office

Digitale dagstarts en koffiepauzes
Digitale dagstarts en koffiepauzes

Met een dagje thuisarbeid zijn de meeste kenniswerkers wel bekend. Hoe werk je echter samen nu, door de coronacrisis, iederéén thuiszit? En dat wékenlang?

Logischerwijs wordt samenwerken op afstand makkelijker naarmate je minder afstemming nodig hebt. Bedrijven met zelfsturende teams zijn daarom in het voordeel. Agile at home blijkt gemakkelijker dan Lean at home.

Nederlanders omarmen nieuwe technieken snel, en onze organisaties zijn relatief plat. Dat biedt kansen, ook ná de coronacrisis. Afstemming op afstand, ook met mensen buiten je bedrijf, wordt namelijk steeds belangrijker.  

> lees verder 
  > reageer - aanvullingen lezers

Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Bedrijven en organisaties die processen willen verbeteren komen steevast bij ons terecht ter oriëntatie. Wij zijn namelijk dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij dus een goede plek om deze onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar bijvoorbeeld ook via een profiel. Dit is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk. En wellicht heeft u zelf nog andere ideeën?

We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod en/of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons tipt over mogelijk te interviewen bedrijven. U komt zo extra in beeld. Wij zijn ook erg actief op sociale media, en doen dat het liefst in samenwerking met u!

> meer informatie
Forum
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen. Eigen aanvullingen kunt u altijd wijzigen.

  Discussie & Vragen:
  
> Forum berichten
  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Visueel Management in Supply Chains niet op orde
Je hoort vaak dat het niet bedrijven zijn die concurreren met elkaar, maar supply chains.

Hoewel bínnen elke bedrijfsschakel de productieketen vaak goed op orde is, liggen er extern echter nog veel kansen. Data zoals voorraden en vraagvoorspellingen wordt namelijk nauwelijks gedeeld met toeleveranciers en afnemers!

Supply Chain Management

Het ontbreekt aan visueel management in de supply chain. Zeg maar: zicht op de keten. Dit blijkt uit de Nationale Supply Chain Monitor van Nyenrode Business University en BLMC
> lees verder

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.


De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2020    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]