Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli20.htm

Nieuwsbrief no.80
juli/aug 2020

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

‘Ga kijken’

Go See, Ask Why, Show Respect’ – Met deze inmiddels fameuze uitspraak vatte Fujio Cho, tegenwoordig erevoorzitter van Toyota, het Toyota Productie Systeem samen. De belangrijkste boodschap: managers moeten hun bureau en hun spreadsheets verlaten, en de werkvloer oftewel de ‘Gemba’ (of Genba) bezoeken om te zien wat daar écht speelt!

Kent iedereen op de werkvloer bijvoorbeeld de missie van de organisatie, en is bekend hoe daaraan kan worden bijgedragen? Is de flow richting de klant er goed zichtbaar? En als er verspillingen waarneembaar zijn, waardoor ontstaan die dan? (ask why). Welke verbeterdoelen worden nagestreefd? Welke belemmeringen zijn er daarbij en is er hulp nodig? Welke verbeteropties zien de vakprofessionals zélf en worden zij wellicht overbelast? (show respect). Begrijpt iedereen het principe van Kaizen (stapsgewijs verbeteren), en de wetenschappelijke benadering die daar achter zit: stapsgewijs leren?

Naar Go and See (ga kijken) wordt vaak verwezen met Genchi Genbutsu. Dat is Japans voor ‘de echte plek’. Dat is de plaats waar voor de klant waarde wordt toegevoegd. Hier draait alles om. Daarom wordt er binnen Toyota zo veel waarde gehecht aan face-to-face contacten.

Dader-analyse bij NXP: wat veroorzaakte de storing?
‘Dader-analyse’ bij NXP: wat veroorzaakte de storing? Hierbij wordt veel data verzameld op de ‘crime scene’

In deze Coronatijd vindt een flink deel van de communicatie per video plaats. Tijdens een persconferentie vroeg één van de journalisten daarom aan CEO Akio Toyoda, of Toyota nu op een andere manier naar Genchi Genbutsu kijkt. Ik kom zo op zijn antwoord.

Eerst wil ik uitleggen waarom ik het eigenlijk een vreemde vraag vindt. Het principe van Go and See heeft namelijk nooit betekend dat je per sé fysiek een werkvloer moet bezoeken. Dat is in elk geval niet het doel, maar slechts een middel. Wat je wilt weten is wat daar echt speelt, en welke belemmeringen er zijn om doelstellingen te halen.

Dat er nu steeds betere digitale middelen komen zoals video-overleg is daarbij alleen maar meegenomen. Artsen overleggen bijvoorbeeld steeds vaker met patiënten via een beeldscherm. Sterker nog, zelfs operaties zijn op afstand mogelijk. Dit betekent echter niet dat artsen voortaan álle diagnoses gaan stellen zonder hun patiënten te zien.

Hetzelfde geldt voor managers. Zij moeten frequent de werkvloer bezoeken, in persoon. Of anders virtueel, als het niet anders kan of efficiënter is. Dat is de gedachte achter Genchi Genbutsu. Kun je zelf niet op de Gemba komen, raadpleeg dan op zijn minst een getuige. Niet voor niets bezoeken rechercheurs altijd de crime scene.

De probleemoplossers van chipsfabrikant NXP zijn wat dat betreft een goed voorbeeld. Verderop in deze nieuwsbrief een uitgebreid artikel daarover. De “rechercheurs” van NXP verzamelen feiten, raadplegen “getuigen”, en formuleren vervolgens scenario’s die tot het ‘slachtoffer’ (lees: een defect product of machine-stilstand) kunnen hebben geleid. Vervolgens proberen zij dan te bewijzen welk scenario zich daadwerkelijk heeft voltrokken. Zo kun je de ‘dader’ (de storingsbron) in zijn kraag vatten en voorkómen dat die opnieuw toeslaat.

Ik zou nog terugkomen op het antwoord van Toyoda betreffende wat ik Go and See 2.0 zal noemen: virtuele werkvloerbezoeken. Toyoda vindt dat niet enkel negatief. Zijn reistijd nam door video-overleg met 80% af, en zijn vergadertijd met 30%. Ook daalde het papierwerk, dat door de te bezoeken partij werd voorbereid, met de helft. Veel data zijn op het moment van het gesprek bovendien toch al weer verouderd. Wat Toyoda zelf daarbij niet zei: eigenlijk is papierwerk sowieso strijdig met het principe van Genchi Genbutsu.

Online overleg kan korter en frequenter plaatsvinden, en dus meer gefocust zijn. Toch ziet Toyoda Go and See 2.0 niet als het nieuwe normaal. Volgens hem draagt de intimiteit van een echt bezoek er namelijk aan bij, dat je voelt wat de emoties zijn. Zeker als excuses op zijn plaats zijn, is dat belangrijk. Ook bij productbeoordelingen wil je soms voelen wat er is veranderd. Kortom: mensen moet je soms in de ogen kunnen kijken. En producten en de plek waar deze worden gemaakt moet je soms ook in het echt zien.

Toyoda pleit in feite voor het handhaven van Go and See 1.0. Maar als dat niet kan zoals nu met Corona, of als het beter of sneller kan via Go and See 2.0, is dat óók prima. In elk geval blijft het adagium voor managers, of je het nu virtueel doet of niet: ga kijken!      
 

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren?
   Plaats uw aanvullingen onder de forumversie van deze blog!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform.

A. Om als registrant het kiezen van een nieuw en veilig wachtwoord te vergemakkelijken, kunt u ons er nu snel één laten aanmaken. Dit kan via aanpassen registratie

B. SSL en groter lettertype
De site gebruikt overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

C. Mobiel-vriendelijke versie
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet). Tip: houd uw telefoon in de landscape-stand.

E. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

F. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

G. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles gratis lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. WorldClass: Probleem-oplossers werken als rechercheurs
     Case: NXP

2. QRM: Quick Response productie vergt doorzetten
     Case: Pattyn Metal Contruction (PMC)

3. Lean: Bijsturen naar het Ware Noorden in de Zorg
     Boek: Mensen Beter Maken in de Praktijk

4. Smart / Lean: Domme robots vergen slimme organisatie
     Boek: Lean Robotics

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. WorldClass: Probleem-oplossers werken als rechercheurs
     Case: NXP

Hightech productie bij chipsproducent NXP
Hightech productie bij chipsproducent NXP

Bij NXP, producent van chips en microcontrollers, ligt het kwaliteitsniveau extreem hoog. Soms kunnen problemen in hun hightech omgeving het beste worden opgelost door een vakspecialist. Vaker is een probleem alleen maar ingewikkeld, omdat er heel veel mogelijke oorzaken zijn!

‘Een “rechercheteam” brengt dan éérst alle mogelijke “daders” (root causes) in kaart, inclusief de ketens van gebeurtenissen die zich moeten hebben voltrokken’, vertelt Peter Vermunt. ‘Vervolgens probeert het team te bewijzen wat de dader is, door te checken of het bijpassende scenario klopt. Deze methode is gebaseerd op problem solving van Kepner-Tregoe. Wij hebben daar extra visualisatie-mogelijkheden aan toegevoegd. Kennis uit reeds opgeloste zaken kunnen wij daardoor hergebruiken.’

> lees verder

2. QRM: Quick Response productie vergt doorzetten
     Case: Pattyn Metal Contruction (PMC)

Jan Pauwels: QRM vergroot de doorstroom
Jan Pauwels: ‘QRM vergroot de doorstroom’

PMC was voor Pattyn niet alleen een belangrijke toeleverancier van frames en plaatwerk. Het bedrijf viel extra in de smaak door hun succes met Quick Response Manufacturing (QRM). Dit is een methode om snel en in kleine series te produceren, door je bedrijf op te splitsen in cross-trained werkcellen.

Geen wonder dat Pattyn PMC overnam. Zij willen nu óók een quick response onderneming worden. ‘Dat vraagt wel doorzettingsvermogen’, waarschuwt Jan Pauwels, directeur van PMC. ‘Wij hebben inmiddels enorm succes met QRM, maar het vergt wel een heel andere, holistische manier van denken. En je werknemers moeten bereid zijn hun kennis te delen.’

> lees verder

3. Lean: Bijsturen naar het Ware Noorden in de Zorg
     Boek: Mensen Beter Maken in de Praktijk

Toepassing Training within Industry (standaardisatie) in het LUMC
Training within Industry (standaardisatie) in LUMC

Als je als zorgmanager vroeger deelnam aan het primaire proces, was helpen van mensen daarbij vermoedelijk je drijfveer. De kans is echter groot dat je inmiddels, door druk van buitenaf, bent verzand in financiële data, e-mails en rapportages!

Door de toepassing van Lean principes kun je dan terugsturen naar het Ware Noorden: een perfecte zorguitkomst en -ervaring voor élke patiënt.

In "Mensen Beter Maken in de Praktijk" legt Orelio uit hoe je er als Lean manager voor kunt zorgen dat iedereen stapsgwijs gaat toewerken naar persoonlijke én gezamenlijke doelen. Doelen waarbij de patiënt voorop staat, maar waar iedereen "beter" van wordt. Deze koerswijziging begint bij jezelf, met een herijking van je persoonlijke missie.

> lees verder
4. Smart / Lean: Domme robots vergen slimme organisatie
     Boek: Lean Robotics

John Maes, Jeroen Schijns en hun boek
John Maes, Jeroen Schijns en hun boek


Robotic Process Automation
(RPA) komt het beste tot zijn recht als integraal onderdeel van Lean. Dit stellen John Maes en Jeroen Schijns, de schrijvers van Lean Robotics.

Hoewel RPA-oplossingen domme administratieve robots zijn, raakt het gebruik ervan hele waardeketens. Daarom is een slimme en slanke (Lean) organisatie nodig voor de toepassing van RPA.

Lean Robotics is een helder boek met veel tips. Wél een kanttekening: je kunt volgens mij het beste éérst Lean worden. Zo doe je alvast ervaring op met multidisciplinaire verbeterteams, die je dan later kunt aanvullen met RPA-specialisten. Door eerst Lean te worden beperk je bovendien het aantal software-robots, en daarmee ook het beheer daarvan.

> lees verder
Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Bedrijven en organisaties die processen willen verbeteren komen steevast bij ons terecht ter oriëntatie. Wij zijn namelijk dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij dus een goede plek om deze onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar bijvoorbeeld ook via een profiel. Dit is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk. En wellicht heeft u zelf nog andere ideeën?

We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod en/of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons tipt over mogelijk te interviewen bedrijven. U komt zo extra in beeld. Wij zijn ook erg actief op sociale media, en doen dat het liefst in samenwerking met u!

> meer informatie
Forum
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen. Eigen aanvullingen kunt u altijd wijzigen.

  Discussie & Vragen:
  
> Forum berichten
  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.


De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2020    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]