Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Profiel Veerenstael
Bron: Procesverbeteren.nl
Profielen adviseurs
profiel VeerenstaelProfiel Veerenstael: hoe onderscheiden zij zich?
Solide basis voor onderhoudsmanagement
Dit artikel is gesponsord door Veerenstael, 22-05-2023


De ontwikkelingen op onderhoudsgebied gaan razendsnel: steeds slimmere sensoren en machines, in steeds transparantere en steeds meer gerobotiseerde fabrieken. Als het onderhoudsmanagement onvolwassen is, heb je echter weinig aan nieuwe technieken!

‘De basis op orde’ is daarom de lijfspreuk van Veerenstael B.V. Met korte en pragmatische projecten brengen zij dit in de praktijk bij klanten in de productie-industrie en de infrastructuur-sector. Maatwerk en kennisoverdracht zijn de trefwoorden, zodat resultaten beklijven.

Effectievere onderhoudsprocessen verbeteren de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties, verhogen de veiligheid en leveren kostenbesparing op. Rik Kobussen, oprichter en eigenaar van Veerenstael, vertelt hoe zijn bedrijf hiertoe solide onderhoudsorganisaties helpt creëren.      

Waarom werd Veerenstael B.V. opgericht?
‘Veerenstael, gevestigd te Woerden, werd door mij opgericht in 2017. We hebben nu 15 specialisten in dienst. Zij voeren procesverbeter-activiteiten uit bij klanten, met name op het gebied van maintenance engineering’, vertelt Rik Kobussen.

Rik KobussenHet vakgebied asset- en maintenance management was – en is  –  erg in ontwikkeling.

‘Het viel me daarbij op dat er veel aandacht uitging naar nieuwigheden, terwijl de basis vaak niet op orde is. Bijvoorbeeld veel aandacht voor next-generation sensor technieken, terwijl de objectenboom in het onderhoudsmanagementsysteem niet eenduidig of incompleet is. Of een onderhoudsorganisatie die storingen vaak ad-hoc oplost, in plaats dat zij een meer risico-gestuurde (preventieve) onderhoudstrategie hanteren. Toen dacht ik: dat kan beter! Zo is Veerenstael ontstaan.’

‘Wij zijn een kennisbedrijf, dat de basis op orde helpt krijgen in onderhoudsorganisaties. Dat doen wij liefst op projectbasis, met een doorlooptijd van 3 maanden. Op die manier is altijd duidelijk wat de opleverpunten zijn, in een tijdbestek dat overzichtelijk is voor onze specialisten en voor de klant. Op die manier kunnen wij onze expertise optimaal aanwenden, maar maken we een klant niet afhankelijk van ons.’ 

Profielen adviespartijen en leveranciers: hoe maken we deze artikelen?
In een profiel zoals dit wordt steeds één (advies)partij of leverancier geportretteerd. Deze artikelen vertellen u in korte tijd wat een bepaalde (advies)partij of leverancier doet, voor welke klanten, en wat daar onderscheidend aan is! Handig, want het doorspitten van websites van adviseurs en leveranciers kost vaak veel meer tijd.

Het gaat in deze profielserie altijd om adviespartijen of leveranciers die op deze website adverteren. In sommige gevallen hebben zij ook een bijdrage geleverd in de kosten van het maken van hun profiel. De adviespartijen of leveranciers vertellen zélf wat zij doen en welke resultaten dat oplevert.

Wat is onderscheidend aan jullie aanpak?
‘We onderscheiden ons met een pragmatische insteek, overdracht van kennis, en aansturing gericht op een projecttijd van drie maanden. Onze maintenance specialisten stellen eerst samen met de klant de probleemdefinitie, het beoogde resultaat en de aanpak vast. Samen met de klantorganisatie wordt er vervolgens hands-on gewerkt aan het project, waarbij er altijd twee vaste stippen op de horizon zijn:

  1. Oplevering volgens plan
  2. Kennisoverdracht naar de medewerkers van de klant

‘Veerenstael is een kennisbedrijf gespecialiseerd in maintenance- en reliability engineering en interim maintenance management. Overdracht van kennis, en het mede daardoor actief voorkomen van afhankelijkheid, vinden we belangrijk. Het houdt ons bovendien scherp en gericht op het vakgebied en de ontwikkeling daarvan.’

‘Vanuit onze waardepropositie, en omdat het vakgebied zich continu ontwikkelt, hebben wij onszelf georganiseerd in vakgroepen. Dit zijn: Maintenance management, Data Analyse, Applicatietechniek en Procesbeheersing. Elk project wordt besproken in één van deze vakgroepen. Daarbij komen dan de strategie, best practices en nieuwe ideeën aan de orde. Op die manier profiteert een klant ook van successen binnen andere projecten, en groeit onze vakkennis.’

Veerenstael ondersteunde Spie bij de ontwikkeling van een renovatie- en onderhoudscontractVeerenstael ondersteunde Spie bij de ontwikkeling van een renovatie- en onderhoudscontract voor de veerhavens in Lauwersoog


Welke verbetermethodes passen jullie met name toe?
‘Wij voelen ons heel comfortabel bij Total Productive Maintenance oftewel TPM, in al haar vormen. Die verbetermethode benadrukt dat operators en monteurs samen verantwoordelijk zijn voor goed draaiende installaties. Maintenance management kun je niet los zien van het primaire proces, de productie, en is daar per definitie ondersteunend aan. Omdat Veerenstael projectmatig werkt, met kennisoverdracht als belangrijk nevendoel, kunnen wij invoering of verdieping van TPM prima aanvullen. Wij focussen dan vaak op het projectmatig inrichten van maintenance- & reliability engineering.’

Op welke marktsectoren richten jullie je?
‘Onze doelmarkten zijn middelgrote tot grote productiebedrijven en de infra-sector. Onze projecten zijn over heel Nederland zijn verspreid’

‘Misschien zou je het niet direct verwachten, maar productie en infra zijn heel complementair en kunnen dus van elkaar leren. De productiesector is supergefocust op return on investments, maar er is vaak veel ruimte voor procesmatige verbetering. In de infra is er juist een zeer sterke nadruk op procesmatig werk, maar dat brengt dan weer veel administratie met zich mee en dat verhoogt zo de kosten. Als je beide benaderingen samensmeedt tot het beste van twee werelden, kun je veel van het geleerde over en weer toepassen.’

‘Wij werken voor (middel)grote organisaties, zoals Spie, Equans, Nestlé en KraftHeinz. De meeste van onze klanten willen liever niet dat we hen vermelden in een openbare publicatie zoals dit, omdat we vaak onderhoudsprocessen verbeteren die daarvoor minder goed liepen.’

Met welke (advies)partijen werken jullie samen?
‘Zelf bieden we een Maintenance Scan aan, op basis van interviews en analyse van data uit het onderhoudsmanagementsysteem. Zo komen we tot beargumenteerde conclusies over de volwassenheid van een onderhoudsorganisatie. Het eindresultaat is een adviesrapport. Dat verdwijnt niet in een la, want er zijn werkpakketten aan gekoppeld. Die kan de klant zelf uitvoeren, of aan ons uitbesteden. Onderwerpen van verbeterprojecten zijn onder meer asset / maintenance management, reliability / maintenance engineering, werkvoorberedinig, data management en onderhoudscontracten. We starten met advies en daar volgt dan een projectmatige aanpak uit, met tenslotte concrete resultaten.’

‘Net als elke onderneming kunnen wij niet alles alleen; te meer omdat wij kiezen voor specialisatie. Samenwerken doen we op het gebied van automatisering, maar bijvoorbeeld ook als er behoefte is aan detachering van monteurs. Bedrijven waar wij graag en veel mee samenwerken zijn Ivy Global, GRT Maintenance en ZNAPZ.’

Emma van de Wetering (Veerenstael) is voor MEET-Strukton wijzigingscoordinator
Emma van de Wetering (Veerenstael) is voor MEET-Strukton wijzigingscoördinator voor het project nieuwe huisvesting VWS/RIVM en CBG

 

Hoe zorgen jullie er voor dat resultaten beklijven?
‘Vanwege de duidelijkheid die het schept bij een eerste samenwerking prefereren we om te beginnen een project doorlooptijd van drie maanden, hetgeen eventueel kan worden uitgebreid naar zes maanden. In eerste instantie is de focus vooral operationeel, om de basis van de onderhoudsorganisatie goed op orde te krijgen. Daarna kunnen meer strategische aspecten aan de orde komen.’  

‘Kennisoverdracht zorgt er voor dat onze bijdrage van blijvend belang is. Nazorg vinden we ook belangrijk. Onze specialist zal dan vanuit oprechte interesse vragen, hoe een klant zelf verder is gegaan met een project. Zo bouwen we ook aan relaties voor langere termijn.’

Het team van VeerenstaelHet team van Veerenstael


Hoe bereik je jullie?

Bel ons op 085-0041465
Of mail ons: info@veerenstael.nl
Of bezoek onze website, www.veerenstael.nl

Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/profielen/Profiel_Veerenstael.php

Blom ConsultancyLeanFormsErgo DesignLeanteamAzumutaDe Alignment Puzzel