Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief1109.htm

Nieuwsbrief no.16
december 2009

procesverbeteren.nl

Logo procesverbeteren.nl   
  Geachte heer, mevrouw,


 
Hierbij ontvangt u de 16e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.
  Elke twee maanden brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen
  en de nieuwste vakbladartikelen.
 
Cases in deze editie: Lean binnen Vlastuin, TOC in het Maasstad en St Antonius Ziekenhuis, en Six Sigma binnen SABIC Inovative Plastics, het vroegere General Electric Plastics.
Verder naar aanleiding van het boek The Lean Manager  weer ruim aandacht voor change management:   How to build people before products?

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij zeer recent gepubliceerde artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van meerdere pagina's!)

1. Lead & Change: The Lean Manager*
                                   Hoe transformeer je jezelf én je fabriek tot Lean?

                                   *) Te lezen na gratis registratie  (geen ongewenste mail)

2. Six Sigma:           Six Sigma & Lean voor constante kwaliteit*
                                   Case: SABIC Innovative Plastics  

                                   *) Te lezen na gratis registratie   (geen ongewenste mail)

3. TOC:                      Snellere behandeling en doorstroom patiënten
                                   Case: 
St Antonius & Maasstad Ziekenhuis

4. Lean:                     Vlastuin vermarkt eigen ‘Lean’ ERP-oplossing
                                   Case:  Vlastuin

5. Supply Chain:     Logistiek in de zorg:  Hoe specifiek is dat?
                                

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief en via het archief. Een andere aanrader is ons menu met tientallen case-beschrijvingen.
Heeft u zelf een onderwerp-suggestie of een case ? Mail ons!

 

B. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over continue verbetermethodes*:
(*Lean, SixSigma, TPM, RCM, TOC, QRM, Lean6S, WordClass)

1. Lead & Change:  The Lean Manager
                                    Hoe transformeer je jezelf tot Lean?

The Lean Manager (cover)

Veel Lean-initiatieven beginnen vanuit de tools, bijvoorbeeld Value Stream Mapping gevolgd door een snelle aanpassing van de productie lay-out. Vaak lijkt dit op het bouwen op drijfzand, na een paar jaar rest van het zo veelbelovende project niet meer dan een vage herinnering.

Wat is het geheim van Lean-bedrijven, die wél bestand zijn tegen weer en wind? In die ondernemingen blijkt alles gefocust op het stimuleren en helpen van de medewerkers, om sámen steeds betere bedrijfsresultaten te bereiken. Eerst mensen ontwikkelen, dan producten, zo wordt dit ook wel genoemd. 

Om zo’n omgeving te creëren is een diepgaande transformatie nodig. Dat proces wordt beschreven in de roman The Lean Manager, geschreven door Freddy Ballé, een veteraan uit de auto-industrie, en zijn zoon Michael Ballé. Geen gemakkelijk boek om te lezen, maar wel beslist de moeite waard.

The Lean Manager is een vervolg op het bekende boek The Gold Mine, waarin Lean manufacturing wordt vergeleken met zoveel mogelijk goud (lees eindproduct) delven uit een rivier (lees fabriek).
The Lean Manager
, ook separaat leesbaar, sluit hierop aan. Dit boek beschrijft op welke manier het management en de mensen moeten worden getransformeerd, om een lean turnaround mogelijk te maken.

Het volledig fictieve verhaal draait om Andrew Ward, plant manager van een fabriek die toelevert aan de automobiel-industrie. Na een overname door een private equity groep stelt de nieuwe CEO een ultimatum aan Ward: Zijn oude en rommelige fabriek wordt gesloten, tenzij hij erin slaagt om zichzelf en zijn medewerkers om te vormen tot Lean.

Wij lazen dit boek en vertellen u uitgebreid over onze ervaringen!
Het boek bevat veel eyeopeners: Flow, leveling en Kanban vormen bijvoorbeeld niet de kern van Lean, maar zijn slechts tools om problemen aan het licht te brengen! Op de eerste plaats moet iedereen vastberaden gaan streven naar customers first, en daartoe alle eigen kennis en vaardigheden kunnen benutten. Daarom moeten Lean managers geen banen organiseren, maar het oplossen van problemen.
Soms roept het boek ook vragen op. Daarover gingen we in discussie met één van de auteurs, Michael Ballé. Hij nam de tijd voor een uitvoerige reactie!

> lees verder*
   *) Te lezen na gratis registratie  (geen ongewenste mail)

2. Six Sigma:  Six Sigma & Lean zorgen voor constante kwaliteit
                          Case: SABIC Innovative Plastics

Toepassingen kunststoffen van SABIC-IP
                 ^ Een zeer constante kwaliteit van de kunststoffen
                    is cruciaal voor de klant

SABIC Innovative Plastics (IP), het voormalige General Electric Plastics, is een bedrijf met bijzonder veel ervaring met Six Sigma.
Six Sigma verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen, dat een product of proces niet voldoet aan de klant-verwachtingen. Meestal is dat extreem hoge kwaliteitsniveau vooral bedoeld als een aansporing. Na 15 jaar procesverbeteren (!) is SABIC IP inmiddels echter bijna letterlijk een Six Sigma bedrijf als het gaat om het percentage klachten op het aantal leveringen!

De projectmanagementmethode DMAIC uit Six Sigma was én blijft leidend, maar als het gaat om tools dan wordt tegenwoordig ook Lean manufacturing toegepast. "Met Six Sigma alléén lijk je nameliijk op een timmerman met enkel een hamer", aldus master black belt Marcel Kranenburg.
Ruwweg kun je stellen dat Lean wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat je (bijna) alleen waarde-toevoegende processen overhoudt, terwijl Six Sigma wordt ingezet om de kwaliteit van de overgebleven processen te verbeteren.  In die zin kun je zeggen dat SABIC IP momenteel Lean Six Sigma toepast.

Six Sigma tools blijken met name nuttig in de eerste stap van het productieproces, de polymeersynthese. Lean komt vooral aan bod in de tweede stap. Hierbij worden additieven en pigmenten bijgemengd, om duizenden product(kleur)varianten naar keuze te maken.

> lees verder*
   *) Te lezen na gratis registratie  (geen ongewenste mail)

3. Lean:  Vlastuin vermarkt eigen ‘Lean’ ERP-oplossing
                 Case:  Vlastuin

Assemblage bij Vlastuin

Na de invoering van Lean manufacturing werd de werkvloer van Vlastuin zelfsturend. Sindsdien is er nog maar weinig planning nodig, maar het beheer van alle logistieke stromen is daarentegen juist complex. De klanten kunnen namelijk kiezen uit heel veel productvarianten!

De standaard ERP-pakketten die Vlastuin in huis had, Ridder en Navision, konden niet goed op die situatie inspelen. Daarom bouwde het metaalverwerkende bedrijf een eigen oplossing, genaamd ‘Lean IT’.

Met Cordys als software-partner wordt dit systeem nu verder ontwikkeld tot een ERP-oplossing, die kan worden aangeschaft door derden. Doelgroep zijn ‘lean-producerende’ MKB-bedrijven met een stuksgewijze, assemble-to-order productie!

lees verder
   zie ook: Lean & ERP
   zie ook: Software & flexibilisering

4. TOC:  Snellere behandeling patiënt dankzij buffermanagement!
               Cases: St Antonius & Maasstad Ziekenhuis

Buffermanagement versnelt doorstroom
                 ^ Buffermanagement verkort lig- en verblijftijd patiënten

Op de TOCICO-conferentie in Amsterdam op 15 en 16 oktober bleken opvallend veel ziekenhuizen de Theory of Constraints (TOC) van Eli Goldratt te hebben omarmd, waaronder de St Maartenskliniek, het St Antonius Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis.

Hierbij gaat het meestal niet om ‘harde’ TOC-toepassingen, zoals scheduling volgens het Drum-Buffer-Rope principe, waarbij het productieritme van een knelpunt de planning van alle overige processtappen dicteert.
Feitelijk zijn het Visual Management applicaties die je ook bij Lean productie zou kunnen tegenkomen. De populairste toepassing is software die de doorstroom bevordert, door taken een prioriteitsvolgorde te geven. Hiertoe wordt, per patiënt of per project, bijgehouden welk percentage ten opzichte van een maximaal toegestane verblijftijd is verbruikt. Buffermanagement zonder drum maar mét focus, zo zou je het ook kunnen noemen. Dit streven naar focus is overigens wel weer typisch voor de TOC!

Dankzij het buffermanagement systeem kunnen artsen en projectmanagers er zélf voor zorgen, dat er geen excessen optreden. Uitschieters in de vorm van lang wachtende patiënten of projecten betekent namelijk gemiddeld meer vertraging. Deze verstoppen het systeem als het ware, omdat ze het zicht op problemen ontnemen.

> lees verder
   > zie ook: Goldratt's Giants: Henri Ford & Taiichi Ohno
   > zie ook: Goldratt's boek "De keuze"
   > zie ook: Keuzemenu Ziekenhuizen

5. Supply Chain:  Logistiek in de zorg:  Hoe specifiek is dat?

Deel voorkaft boek "Logistiek in de Zorg"

Welke logistieke gevolgen heeft het dat een patiënt zowel product is als klant? Lezing van “Logistiek in de zorg” geeft u het antwoord. Dit boek biedt een brede kijk op het hoe en waarom van logistieke optimalisatie in de zorgsector. Het boek bood ons inspiratie om een lijst van wezenlijke verschillen op te stellen, tussen de logistiek van zorginstellingen en productiebedrijven!

Patiënten 'stromen' door het ziekenhuis en ondergaan daarbij hun (klant-specifieke) behandeling. Haaks daarop staat een stroom goederen zoals geneesmiddelen.
Een bijzondere logistieke situatie, maar toch niet uniek! Bij bedrijven die vliegtuigen onderhouden is de logistieke grondvorm namelijk hetzelfde. Immers, een vliegtuig komt binnen en je weet niet wat daaraan mankeert (of liever gezegd in de toekomst zou kunnen mankeren). Daarom wordt eerst een diagnose gesteld, die wordt vertaald in een behandel- cq onderhoudsplan. Vervolgens zijn allerhande materialen en hulpmiddelen nodig, dus er is net als bij patiënten ook een zij-instroom van goederen. Ik denk dat er niemand zal zeggen dat een patiënt meer zorg verdient dan een Boeing, die na een onderhoudsbeurt immers weer honderden mensen moet vervoeren!

Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen een zorg- en een productieomgeving. Zo moet er in de zorg altijd voorraad en overcapaciteit beschikbaar zijn, en is het resultaat van ‘productbewerkingen’ onzeker. Ook kunnen zorginstellingen slechts in beperkte mate commercieel opereren, hetgeen het creëren van competitieve zorgketens belemmert.

lees verder 1 (recensie logistiek in de zorg)
> lees verder 2 (verschillen zorg- en productie)
> zie ook: keuze-menu gezondheidszorg


C. Korter nieuws


Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Barcode-registratie voor preventief onderhoud bij Lamme Textiel
Lamme textiel verwerkt via een soort wassstraat zes huis-tuin-en-keuken wasmachine-ladingen per minuut! Om te zorgen dat het wasproces zo min mogelijk stilvalt, is er een omvangrijk preventief onderhoudsprogramma. Monteurs en operators gebruiken daarbij sinds kort handscanners en het PStamp-systeem, om de uitvoering van preventieve onderhoudsopdrachten te bevestigen. Hiertoe zijn barcode-labels in de nabijheid van te inspecteren onderdelen geplaatst.
> lees verder

Hoe lever ik een expert-artikel aan?


D. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam kwijt?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg nodig?

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of in meerdere kopieën? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail

© C.J. van Ede 2009 (Holland)