Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief1107.htm

Nieuwsbrief no.3
nov./dec. 2007

www.procesverbeteren.nl

Het nieuwe logo van procesverbeteren.nl !Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de derde editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl !

Elke twee maanden brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond de site en het forum, en krijgt u een overzicht van de nieuwste vakbladartikelen.

Met vriendelijke groet,  Dr Ir Jaap van Ede,
business-journalist en initiatiefnemer www.procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?

Sommige artikelen zijn zeer recent verschenen in vakbladen, en daarom afgeschermd. Om ze te kunnen zien dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.
Heeft u die niet, vraag die dan kostenloos aan (en bewaar en lees de volledige nieuwsbrief later)

Tip: kruis bij de eerste maal inloggen meteen het hokje "onthoud mij" aan, en log bij het verlaten van de site niet uit, tenzij ook anderen uw PC gebruiken. Bij een hernieuwd bezoek wordt u dan niet opnieuw om een password gevraagd. (u ziet dus voortaan direct de inhoud van de afgeschermde artikelen)

Nog een tip: als ingelogd bent, maak dan ook eens gebruik van de mogelijkheid om te reageren op berichten van uw collega's in het forum!, of stuur een privé-bericht naar hun forum-mailbox.

Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan deze nieuwsbrief staat hoe u een nieuw wachtwoord kunt aanvragen.

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

1. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
    (vakblad-artikelen van 3 pagina's en meer)

Lean/QRM:   POLCA en de cellulair ingedeelde fabriek
                       Case: Parker Filtration

Lean/QRM:   POLCA als innovatief materiaalbeheersysteem (1/2)

Lean/QRM:   POLCA als innovatief materiaalbeheersysteem (2/2)

WCM:            World Class Manufacturing:
                       Lean + SixSigma + TPM?
                      
                       Cases: Unilever & Daikin Europe

WCM:            Operational Excellence Nieuwe Stijl legt accent
                       op doorlooptijdverkorting - Een recensie van dit boek

World Class bij Unilever >

 

  

Meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief, samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder.

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag aan de orde zou willen zien in een vakblad en/óf op de site? Mail ons. Vermeld ook of u zélf over dit onderwerp kunt worden geïnterviewd!


2. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over stapsgewijze verbetermethodes*:
(*Lean, 6S, TPM, RCM, TOC, POLCA, WCM, QRM)

Quick Response Manufacturing en de bijbehorende
Kanban-variant POLCA
(als aanvulling op Lean Manufacturing)
                                     Case:  Parker Filtration

De aandacht voor Quick Response Manufacturing (QRM) leeft op, nu er steeds meer bedrijven zijn die klant-specifiek willen produceren en daarbij worstelen met de invoering van Lean Manufacturing.

Quick Response Manufacturing (QRM) is een methode om in dat geval systematisch de totale doorlooptijd te versnellen, van bestellen tot afleveren. Hiermee zou je twee vliegen in één klap slaan: een snellere levertijd én lagere productiekosten. Een kortere doorlooptijd betekent namelijk óók minder onderhanden werk, dus minder fouten, minder logistieke handling, minder telefoontjes over te late leveringen...
Werkt dat écht, of is dit te mooi om waar te zijn?

In september bezocht professor Rajan Suri, de grondlegger van QRM, Nederland.
Procesverbeteren.nl was daarbij, om uit te vinden wat QRM toevoegt aan bestaande methoden zoals Lean, de TOC, Six Sigma en TPM. Hierover verneemt u binnenkort meer op de site en in de nieuwsbrieven.

In déze nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor het POLCA-systeem, één van de tools die worden ingezet om QRM te verwezenlijken.

POLCA is een variant van Kanban
, bedacht om de werkbelasting van zogenaamde 'werkcellen' op elkaar af te stemmen.
Deze werkcellen zijn typerend voor QRM. Het gaat daarbij om units waarin drie tot tien personen soortgelijke productbewerkingen uitvoeren. In eerste instantie wordt bij de vorming van die werkcellen gedacht aan de werkvloer, maar ook administratieve taken kunnen worden verdeeld over werkcellen. Daarna stromen halffabrikaten (en andere stapsgewijs uit te voeren taken) van werkcel naar welkcel, zo is het idee. Het voordeel van deze opzet is de grote flexibiliteit, elke order kan namelijk een andere route doorlopen, en daarbij werkcellen naar keuze aandoen.

Het POLCA systeem zorgt ervoor dat het werk netjes over de verschillende werkcellen wordt verdeeld.
Heel in het kort houdt dit systeem in, dat alle productiecellen die materialen (of werk) met elkaar kunnen uitwisselen, paarsgewijs worden verbonden door circulerende POLCA-kaarten. Op zo’n POLCA-kaart staan aan de ene kant de gegevens van een toeleverende productiecel (zeg T), en aan de andere kant de gegevens van een ontvangende productiecel (O).
De clou is nu, dat cel T alleen aan een product mag gaan werken dat door moet naar cel O, als cel T een POLCA-kaart T/O in zijn bezit heeft. Het POLCA-systeem lijkt daardoor een beetje op de toeritdosering van een snelweg.

Tot nu toe werd POLCA alleen binnen sommige Amerikaanse bedrijven toegepast, dus nog niet in Nederland. Het tij lijkt echter te keren, want het bedrijf BOSCH Scharnieren heeft als eerste POLCA ingevoerd (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).

Lees wat u wel en niet met POLCA kunt in de volgende artikelen:

  1. POLCA en de cellulair ingedeelde fabriek,
    case Parker Filtration

  2. POLCA als innovatief materiaalbeheersysteem (1/2)

  3. POLCA als innovatief materiaalbeheersysteem (2/2)World Class Manufacturing (WCM):   Lean+TPM+SixSigma
               De slanke, efficiënte én perfecte fabriek?

Cases: Unilever & Daikin Europe

De term ‘World Class Manufacturing’ (WCM) wordt steeds populairder. Toch is dit niet meer dan een containerbegrip. De drie populairste verbetermethoden, Lean Manufacturing, TPM en SixSigma, worden bij WCM namelijk simultaan toegepast. 
World Class Manufacturing combineert dus verbetering van logistiek (Lean), onderhoud (TPM) én kwaliteit (Six Sigma).

WCM staat dus voor tegelijk afslanken (Lean), het productieapparaat optimaliseren (TPM), én streven naar perfectie in kwaliteit (SixSigma)

Bedrijven met veel ervaring, zoals Unilever en Daikin, bewijzen dat dit mogelijk is.

Nieuwkomers riskeren echter een flinke uitglijder, als ze WCM willen invoeren zonder duidelijke invalshoek.

> lees verder
Boekrecensie:   "Operational Excellence Nieuwe Stijl" :

Kosten-efficiënt én flexibel produceren door het accent te leggen op (1) doorlooptijdverkorting en (2) het terugbrengen van variatie

Operational Excellence Nieuwe Stijl, zo heet het nieuwe boek van Marcel van Assen, Roel Notermans en Joes Wigman. Het boek handelt over manieren waarop je niet alleen kostenefficiënt kunt produceren, maar ook nog eens flexibel kunt inspelen op de wens van de klant.
Verder proberen de auteurs een antwoord te geven op de vraag hoe je (strategisch) richting kunt geven aan de toepassing van de vele verbetertools uit onder meer de Lean, de Six Sigma de TPM en de QRM-toolbox.

Dr Ir Jaap van Ede las dit boek: Wat kunt u ervan leren?
> lees de recensie

 

3. Kort nieuws & expert-artikelen

Van de werkvloer gegrepen:
Godfried Kaanen (directeur BOSCH Scharnieren) start WEBLOG over de eerste implementatie in Nederland van het POLCA-systeem!

De POLCA oefening
   ^ Oefening met het POLCA bij BOSCH
      scharnieren op 4 oktober met
      luciferdoosjes als halffabrikaat

BOSCH Scharnieren durfde het aan om als eerste in Nederland (!) POLCA in te voeren ! Dat is een variant van Kanban, voor bedrijven die klantspecifiek produceren. Om POLCA te kunnen implementeren moest de fabriek een lang weekend worden gesloten. In die korte tijd werden de machines gehergroepeerd in zogenaamde productiecellen. Op maandag 15 oktober was het zover, en ging het POLCA-systeem van start.

Brengt POLCA inderdaad de verwachte doorlooptijdverkorting van vijf naar slechts twee weken?
U kunt het zelf mee-beleven, want over enkele dagen start de weblog van directeur Godfried Kaanen op procesverbeteren.nl (straks te vinden via de knop QRM/Polca op de site).


Procesverbeteren.nl wil méér van dit soort weblogs gaan starten, onder het motto "van de werkvloer gegrepen".
Wilt u dit ook (en vinden wij uw weblog nuttig voor onze bezoekers) dan richten wij speciaal voor u een eigen bedrijfspagina in !
Zo'n pagina kan de betrokkenheid van uw werknemers (die ook kunnen bijdragen) vergroten, en heeft u een specifiek probleem, dan kunt u de hulp inroepen van de forum-deelnemers van de site.
Mail ons
voor meer informatie.Expert-artikelen:  dit keer geen

Korte berichten:

  • DAF Trucks ondersteunt procesgang werkvloer met Windows Workflow Foundation

  • Moba, een producent van eiersorteersystemen in Barneveld, bewijst dat volharding loont bij Lean Manufacturing.

Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd links op de openingspagina van www.procesverbeteren.nlUw werkvloer voor en na verbetering:   zend ons uw foto's !

Procesverbeteren.nl start over enkele maanden een nieuwe rubriek: Werkvloeren voor en na een verbetertraject !
Heeft u tegenwoordig veel minder tussenvoorraden, is uw werkvloer een oase van rust en ordelijkheid, staan uw machines in flow opgesteld?  Laat het ons zien, door foto's van voor en ná de verbetering aan ons te sturen !
Vermeld daarbij welke producten uw bedrijf maakt, de naam van uw bedrijf, de data van de genomen foto's en (indien van toepassing) de naam van het betrokken adviesbureau
Mail ons uw foto's van uw werkvloer voor en na!
© C.J. van Ede 2006,2007 (Holland)