Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0910.htm

Nieuwsbrief no.21
sept/okt 2010

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 21e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Hopelijk heeft u een prettige vakantie gehad, zodat u uitgerust weer aan de slag kunt om uw bedrijfsprocessen nog verder te verbeteren!

Heeft u Engelstalige collega's die graag onze artikelen zouden lezen? Vanaf nu is dat geen probleem, want zij kunnen terecht op onze nieuwe Engelstalige zustersite, business-improvement.eu. Hierop zijn vertalingen te vinden van de beste artikelen op procesverbeteren.nl.

Verder zijn beide sites vanaf nu geheel 'frameloos'. Voor u als gebruiker verandert er daardoor weinig tot niets, maar het heeft wel voordelen:

  1. Elke pagina heeft nu een uniek webadres, dat u in de adresbalk (het vak waarin u www-adressen intypt) ziet staan. Handig als u een bepaalde specifieke pagina wilt toevoegen aan uw favorieten of als u hier op internet naar wilt verwijzen!
  2. Pagina's zijn gemakkelijk uit te printen.
  3. Pagina's worden nog beter dan nu geindexeerd door zoekmachines zoals Google.

Naast dit technische nieuws natuurlijk bovenal weer veel nieuwe cases in deze nieuwsbrief-editie, waaronder Sara Lee, Logica en BOZ Group!

Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. Algemeen:            Procesverbeteren.nl start Engelse zustersite

2. QRM:                      2e implementatie POLCA in Nederland*
                                    Case:  BOZ Group

                                    *) te lezen na gratis registratie

3. Lead & Change:  Performance Behaviour (boekrecensie)
                                    Case:  Sara Lee

4. Lean Six Sigma:  Lean Six Sigma verbetert facturatie
                                     Case:  Logica

5. Lean:                      Maximale waardestroom, in bestaande kaders
                                     Case:  Sara Lee / Douwe Egberts

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Algemeen:  Procesverbeteren.nl start Engelse zustersite  

Procesverbeteren.nl lanceert zustersite business-improvement.eu
                
Sinds 16 augustus is onze Engelstalige zustersite in de lucht! Op business-improvement.eu verschijnen voortaan vertalingen van artikelen van internationaal belang.

> lees verder
2. QRM:  2e implementatie Kanban-variant POLCA in Nederland
                Case:  BOZ Group


BOZ Group, pons-laser combinatie
                 ^ POLCA moet zorgen voor stroomsgewijze
                    klantspecifieke productie


POLCA is een variant van het Kanban-systeem voor bedrijven die klantspecifiek produceren. Het is één van de tools van Quick Response Manufacturing (QRM), een methode die zich focust op het boeken van tijdwinst in productieketens. Het doel is om op die manier de verborgen verliezen te voorkomen, die het gevolg zijn van wachttijden.
Bosch Scharnieren is de BOZ Group het tweede bedrijf in Nederland dat het POLCA-systeem gaat toepassen!

Snelle leveringen geven de BOZ Group een beslissend concurrentievoordeel. De invoering van stroomsgewijs produceren lag daarom voor de hand. Lean manufacturing dus, maar dan wel op maat gesneden voor klantspecifieke productie!

Eerst werden individuele productiestappen daartoe stabiel gemaakt, door het toepassen van 5S. Fase twee was het betrouwbaar maken van de capaciteitsplanning. Nu dat nagenoeg gereed is, volgt deze herfst de kroon op het werk: Het qua capaciteit afstemmen van de productiestappen op elkaar! Een productieafdeling mag straks pas iets produceren als de volgende productiestap met een POLCA-kaart heeft laten weten dat daar capaciteit vrij is. Op die manier wordt accumulatie van tussenvoorraden voorkomen.

> lees verder*
   *) te lezen na gratis registratie  (privacy: géén ongevraagde e-mail!)
3. Lead & Change:  Performance Behaviour (recensie)
                                    Sturen en verantwoorden prestaties & gedrag
                                    Case: Sara Lee


Performance Behaviour: Sturen en verantwoorden op meerdere niveaus
                 ^ Sturen en verantwoorden op meerdere
                    niveaus. Rechts de voorkaft van het boek.


"Wij streven naar het beste resultaat!" Een mooi uitgangspunt, maar niet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden oftewel SMART genoeg om continue verbetering te bereiken! Neil Webers benadrukt daarom dat de titel van zijn boek, Performance Behaviour, niet mag worden vertaald met ‘prestatiegericht gedrag’.

Webers laat zien hoe je strategische (jaar)doelen kunt ‘cascaderen’ van het monitoringsniveau (topmanagement) naar het sturingsniveau (middenmanagement) en tenslotte naar korte termijn doelen voor prestaties én gedrag op het handelingsniveau (werkvloer). Zijn boek geeft een helder beeld hoe je richting kunt geven aan procesverbetering, namelijk door iedereen op elk niveau duidelijk te maken hoe hij of zij daaraan kan en moet bijdragen!

Hoewel het gaat om bestaande principes (vrijwel alles wat in het boek staat wordt wel ergens in een bedrijf toegepast, hetgeen blijkt uit de vele cases op procesverbeteren.nl) is Webers er prima in geslaagd om alles rondom ‘richting geven’ bijéén te brengen. De insteek is sterk rationeel, alles ademt meetbaar maken en terugkoppelen. Op zich is dat geen probleem, maar wat je wel mist is een hoofdstuk over sociale aspecten, zoals samenwerken in teams, Go to the Gemba, en respect voor de productiemedewerkers.

Lees onze uitgebreide recensie, met de reactie van Neil Webers daarop. Daarnaast een interview met Judith Wieland, zij past Performance Behaviour toe in de koffiefabriek van Sara Lee in Utrecht.

> lees verder
4. Lean Six Sigma:  Lean Six Sigma verbetert facturatie
                                    Case: Logica


Value Stream Map facturatieproces Logica
                 ^ Value Stream Map facturatieproces Logica
                    (bron: vakblad Quality Engineering)


Manon de Groot, op dat moment nog werkzaam als business-consultant bij Logica, verbeterde het facturatieproces van deze consultancy-organisatie. Met succes: de doorlooptijd ging van 32 naar 10 dagen en het aantal fouten daalde van 11 naar 2%!

Toepassing van Lean, Six Sigma en Lean Six Sigma staat binnen dienstverlenende organisaties nog in de kinderschoenen. ‘Dat verandert nu echter snel’, aldus De Groot. ‘Een probleem goed definiëren en kwantificeren, Define en Measure uit de DMAIC-cyclus, is in deze sector het meeste werk. Daarna is het implementeren van de oplossing vaak vrij rechttoe-rechtaan. Je hebt meestal geen ingewikkelde statistische technieken nodig.’

> lees verder
5. Lean:  Maximale waardestroom, in bestaande kaders
                 Case:  Sara Lee / Douwe Egberts


Sara Lee, verpakkingsproces
                 ^ Producten bewegen zich in een gelijkmatige
                    stroom door de fabriek


Sara Lee International koos enkele jaren geleden voor een concernbrede invoering van Lean manufacturing. Bij de vestiging van Douwe Egberts in Joure stromen de producten nu door de fabriek, stilstand is immers verlies. Tijdens de reis wordt zoveel mogelijk waarde toegevoegd.

Om dat voor elkaar te krijgen bracht Douwe Egberts eerst de huidige ‘waardestroom’ in beeld. Daarna werd gedagdroomd over een compleet nieuwe fabriek, waarin geen ruimte meer zou zijn voor enige verspilling van tijd of materialen. Tenslotte werd, uitgaande van de bestaande situatie, een maximaal haalbare waardestroom gedefinieerd. Iedereen denkt en werkt nu mee aan het verder optimaliseren daarvan. Ook talent wordt dus niet langer verspild!

> lees verder
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Hoe lever ik een expert-artikel aan?


C. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of in meerdere kopieën? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail

© C.J. van Ede 2010 (Holland)