Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0909.htm

Nieuwsbrief no.14
sept / okt 2009

procesverbeteren.nl

Logo procesverbeteren.nl   
  Geachte heer, mevrouw,


 
Hierbij ontvangt u de 14e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl,
  elke twee maanden brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen
  en de nieuwste vakbladartikelen.
 

In de troonrede was slechts sprake van enorme bezuinigingen die later nodig zijn, zonder concreet plan of kompas. Bovenal miste ik optimisme - een soort van Vision Statement  zou al helpen - en inspiratie!

Wat inspiratie betreft hopen wij weer een bescheiden bijdrage te kunnen leveren, in de vorm van case-beschrijvingen van ondernemingen, die bedrijfsprocessen hebben verbeterd. In deze nieuwsbrief komen onder meer het UMCG, Valspar en Philips Consumer Lifestyle aan bod.

Natuurlijk ontkomen ook wij niet aan nieuws rondom de recessie, maar daarbij leggen we graag het accent op hoopvolle acties of dingen die beter kunnen:

  • Syntens geeft 50 tips aan het MKB om slimmer te werken en zo de dip door te komen.
  • Fried Kaanen van Bosch Scharnieren heeft zijn weblog hervat. Hij zet daarin uiteen hoe zijn bedrijf snel inspeelt op relatief kleine orders, die de klant momenteel zo lang mogelijk uitstelt. Hierdoor wint hij marktaandeel.
  • Inkopers focussen nu weer op directe besparingen in plaats van op waardecreatie. Welke gevolgen heeft dat?

Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden in ons nieuwsbriefarchief, een andere aanrader is ons menu met tientallen case-beschrijvingen. Last but not least: Wij hebben sinds Prinsjesdag een veel gebruiksvriendelijker registratiesysteem! Daarover later meer, maar u kunt er al over lezen op deze webpagina. Het systeem is uitgebreid getest maar ondervindt u tóch nog problemen, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij zeer recent gepubliceerde vakblad-artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan kostenloos aan !.
Als u ingelogd bent, maak dan ook eens gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren met uw collega's op het forum, of stuur een privé-bericht naar hun forum-mailbox !
Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan deze nieuwsbrief staat hoe u een nieuw wachtwoord aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van meerdere pagina's!)

1. Lean:                  Lean Product Development*
                        
       Case:  Philips Consumer Lifestyle
                                *) Te lezen na kostenloze registratie

2. WorldClass:     50 tips voor slimmer werken in het MKB

3. Lean6S:             UMCG koopt minder én efficiënter in
                        
       Case:  Universitair Medisch Centrum Groningen

4. Supply Chain:   Inkopers kiezen besparen boven waarde-creatie*
                                 *) Te lezen na kostenloze registratie

5. Lean6S:             Beter uit de verf dankzij Lean Six Sigma!
                        
       Case:  Valspar

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief, via het nieuwsbriefarchief, en natuurlijk ook op de site.
Heeft u zelf een onderwerp-suggestie of een case voor een vakblad en/of de site? Mail ons!


B. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over continue verbetermethodes*:
(*Lean, SixSigma, TPM, RCM, TOC, QRM, Lean6S, WordClass)

1.  Lean:   Lean Product Development binnen Philips CL

Productie van scheerkoppen bij Philips
                 ^ Philips CL: "Wij ontwikkelen geen scheerapparaten,
                    maar value chains"

Al tijdens de productontwikkeling moet je bedenken hóe en wáár je een nieuw product wilt gaan maken, vinden ze bij Philips Consumer Lifestyle. Daarom ontwikkelen zij meteen een lean value chain, van grondstof tot eindproduct.

Lean Product Development of Lean Product Innovation, zo noemt Philips dit.

Uit welke componenten kan een nieuw scheerapparaat het beste zijn opgebouwd, moet de productie deels worden uitbesteed, en hoe moeten de machines langs de productielijn er straks uit zien? 

Architectuur-manager Peter Rijskamp houdt zich bezig met dit soort intrigerende vragen !

> lees verder*
    *) Hiertoe is kostenloze registratie noodzakelijk.

2. WorldClass:   50 tips voor slimmer werken in het MKB

Productie van scheerkoppen bij Philips

Paul d'Hond is innovatie-adviseur bij Syntens (inmiddels onderdeel Kamer van Koophandel), innovatienetwerk voor MKB-ondernemers. Hij en zijn collega's zagen tijdens hun werk duizenden vindingen de revue passeren om slimmer te werken. d’Hond kwam toen op het praktische idee, om deze staaltjes van procesverbetering generiek te beschrijven op zogenaamde staalkaarten. Op dit moment zijn het er al 49!

Paul d'Hond deelt nu ál zijn tips voor een efficiëntere productie en een effectievere klantbenadering met ons.

Meestal gaat het niet om echte eye-openers. Ook moeten de staalkaarten niet worden gezien als vervanging van een breed en organisatorisch ‘verankerd’ verbeterprogramma zoals Lean of Six Sigma. De lijst is echter wel ideaal als checklist en reminder, vooral voor het MKB. Wellicht staat er een suggestie tussen die u eigenlijk wel wist maar die u even was ontschoten, en die kan bijdragen om uw bedrijf door deze periode van recessie te loodsen.

U kunt ook ánderen helpen. Heeft u een tip die nog niet op de lijst staat en die u met ons wilt delen, dan kunt u deze inzenden. Procesverbeteren.nl voegde alvast een vijftigste tip toe.

> lees verder

3.  Lean 6S:  UMCG koopt minder én efficiënter in

Toepassing Lean Six Sigma bij Inkoop
                 ^ Lean Six Sigma blijkt prima
                    geschikt voor inkoop !

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) past sinds twee jaar Lean Six Sigma (Lean6S) toe, een tweevoudige verbetermethode. Lean reduceert logistieke verspillingen, en Six Sigma zorgt voor constante kwaliteit.

Dit betekent minder werk voor de afdeling inkoop, al was het alleen maar omdat bedrijfsmiddelen nu efficiënter worden gebruikt!
Ook de inkooprocessen zélf worden beter gestroomlijnd. Prijsverschillen tussen inkooporders en facturen worden bijvoorbeeld onmiddellijk gesignaleerd én aangepakt.

> lees verder
> zie ook: keuze-menu gezondheidszorg
> meer over: UMCG / Six Sigma / Lean / Lean Six Sigma

4. Supply Chain:  Inkopers kiezen besparen boven waarde-creatie

Inkoop matrix (Kraljic)
                 ^ Kraljic Inkoopmatrix

“Grip houden op de spend” is een uitspraak die je steevast ziet in interviews met inkopers!

Toch zou beheersing van de uitgaven niet hun hoofddoel moeten zijn, maar het creëren van toegevoegde waarde. De laatste jaren wordt er veel gediscussieerd over manieren waarop inkopers daartoe afdelingsoverschrijdend kunnen denken en opereren. Tijdens het Noord Nederlands Inkoop Congres kwamen daartoe onder meer Lean Thinking en Consultative Purchasing aan de orde. Met dat laatste wordt bedoeld dat je leveranciers slechts ruwe specificaties stuurt, waarna zij zelf optimale oplossingen mogen voorstellen en aldus bijdragen aan de productontwikkeling.

Vanwege de recessie doen veel inkopers nu echter een stap terug en focussen zij zich als vanouds op directe kostenbesparingen, onder meer door leveranciers te dwingen tot het geven van korting. Meer inventieve oplossingen, zoals samen met suppliers zoeken naar win-win concepten, komen daardoor minder van de grond. Hierin schuilt een risico, want het verleden heeft geleerd dat innovatieve bedrijven het snelst herstellen na een periode van laagconjunctuur!

> lees verder*
   *) Hiertoe is kostenloze registratie noodzakelijk

5.  Lean 6S:  Beter uit de verf dankzij Lean Six Sigma!

Valspar maakt autoschade-herstel lakken
                 ^ Valspar produceert autoschade
                    herstel lakken


Toen de Beer Lakfabrieken in 2004 werd overgenomen door het Amerikaanse Valspar, startte al snel de invoering van Lean Six Sigma.

Beslissingen gebeuren sindsdien niet meer op gevoel, maar op grond van harde cijfers! De invoering van een cultuur van meten, verbeteren en borgen betekent een flinke omslag voor het voormalige familiebedrijf. Die historie heeft echter ook voordelen: De wensen van de klant stonden altijd al voorop, en dat is het ideale uitgangspunt voor Six Sigma.

> lees verder

C. Korter nieuws


Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Inspelen op klant tijdens recessie: kleine orders, snel leveren!
De recessie raakt de gehele metaalsector, dus ook Bosch Schanieren.
Directeur Fried Kaanen hervat zijn weblog en vertelt hoe zijn bedrijf daarop inspeelt! 
Kaanen: "Verminderde omzet leidt bij veel bedrijven curieus genoeg tot langere doorlooptijden, vanwege de focus op kostenbesparingen. De klanten willen juist nú echter just-in-time en in kleinere hoeveelheden bestellen. Dankzij de time-based focus van QRM kunnen wij daar goed op inspelen, en zo onze omzetdaling beperken"
> lees verder

Beklijft Lean in Nederlandse ziekenhuizen meer dan Six Sigma?
Momenteel passen 9 Nederlandse ziekenhuizen Lean en/of Six Sigma toe. Bij 5 ziekenhuizen is een uitbreiding daarvan te verwachten, terwijl in 4 instellingen de inspanningen waarschijnlijk af zullen nemen. Dit blijkt uit een inventarisatie door IG&H.
De duurzaamheid staat of valt in de regel met de betrokkenheid van de Raad van Bestuur. Wordt die vervangen, dan gaat er vaak een andere wind waaien! Twee ziekenhuizen onderzoeken of ze op basis van hun bestaande kennis een doorstart kunnen maken met de Theory of Constraints. Minder aandacht voor (Lean) Six Sigma betekent dus lang niet altijd dat er helemaal gestopt wordt met projectmatig procesverbeteren.
Het IGH-rapport suggereert dat Lean meer beklijft in Nederlandse ziekenhuizen dan Six Sigma. Uit een studie gepubliceerd door een adviesgroep van de American Society for Quality (ASQ) zou je echter het tegendeel kunnen concluderen als het gaat om Amerikaanse ziekenhuizen!. In een bespreking van dat laatste onderzoeksrapport gaan we daarom ook in op de vraag: Wat heb je eigenlijk als ziekenhuis aan dit soort vergelijkende studies?

Ketenbrede optimalisatie decimeert productietijd tot 20 minuten!
Eén van Unitron's klanten is Orga, zij maken onder meer waarschuwingslichten. Vroeger maakte Unitron daarvoor alleen de printplaten, zo is te lezen in vakblad PT Industrieel Management. Tegenwoordig doet het IJzendijkse bedrijf echter ook de assemblage, én voert het bedrijf de regie over de toelevering met Kanban!
> lees verder

Hoe lever ik een expert-artikel aan?


D. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam kwijt?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg nodig?

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of in meerdere kopieën? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail

© C.J. van Ede 2009 (Holland)