Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0710.htm

Nieuwsbrief no.20
juli/aug 2010

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 20e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.
 
Opnieuw veel cases in deze editie, waaronder Toyota, Virginia Mason Medical Center, Kennemer Gasthuis en Abbott (voorheen Solvay Pharmaceuticals)!

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij recent gepubliceerde vakblad-artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van meerdere pagina's!)

1. Lean:                 Na recalls: Toyota keert terug naar haar roots
                                Case: Toyota

2. Lean:                 Opmerkelijk snel resultaten met Lean*
                                Case:  Kennemer Gasthuis
                                *) te lezen na gratis registratie

3. WorldClass:     Wereldwijde harmonisatie
                                Case:  Abbott v/h Solvay Pharmaceuticals

4. Alg./Nieuws:    Genees de gezondheidszorg!
                                Case:  Virginia Mason Medical Center, Seattle

5. Alg./Nieuws:    Software optimaliseert onderhoud

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief en via het archief. Een andere aanrader is ons menu met tientallen case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


B. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over continue verbetermethodes*:
(*Lean, Six Sigma, TPM, TOC, QRM, Lean6S, WordClass, BPM)

1. Lean:  Toyota keert na recalls terug naar haar roots:
                 Luisteren, Stoppen, Nadenken en Verbeteren!
                 Case: Toyota


Toyota merk
                 ^ Akio Toyoda: "My name is on every car"

Het Toyota Productie Systeem (TPS) geldt al decennialang als het archetype en lichtend voorbeeld van Lean manufacturing.
Voor het eerst in zijn bestaan kwam het TPS echter negatief in het nieuws. De recente terugroepacties door Toyota van meer dan 8 miljoen auto’s voor het vervangen van vloermatten en het aanpassen van gaspedalen, leidden namelijk al snel tot berichten zoals ‘Toyota Productie Systeem van slag’ en 'Lean fires back'.

De recall-problemen bij Toyota betekenen echter niet de diskwalificatie van het fameuze Toyota Productie Systeem. Integendeel, ze zijn juist een signaal dat een revival van de TPS-principes nodig is!

Toyota keert terug naar haar roots: Zelfreflectie, luisteren naar de stem van de klant om steeds betere producten te maken, en bij geconstateerde problemen: stoppen, nadenken en verbeteren. In dit artikel onze uitgebreide analyse en de reactie van Toyota Motor Europe daarop!

> lees verder
2. Lean:  Opmerkelijk snel resultaten met Lean
                 Case:  Kennemer Gasthuis


Niet storen hesjes in het Kennemer Gasthuis
                 ^ Eenvoudige maatregelen zoals "niet storen"
                    hesjes blijken erg doeltreffend


Door het toepassen van Lean manufacturing principes kun je in een ziekenhuis al binnen een jaar opmerkelijke resultaten boeken, zo blijkt in het Kennemer Gasthuis in Haarlem!

Hier werden maar liefst acht zorgpaden gestroomlijnd, waaronder de behandeling van liesbreuken en spataderen. Daarnaast werden meer algemene verspillingen in het werk van verpleegkundigen aangepakt, door het bedenken van slimme tegenmaatregelen. Bijvoorbeeld het dragen van oranje “niet storen” hesjes, en standaard checklijsten voor het voorbereiden van visitaties!

Nu de Lean-pilots zijn afgerond en het laaghangende fruit geplukt, volgt een nog veel grotere uitdaging: Hoe houdt je het continu verbeteren vast, en hoe reduceer je verspilling in complexe zorgpaden-op-maat, waarbij verschillende medische disciplines betrokken zijn? Het Kennemer Gasthuis gaat die uitdaging niet uit de weg. Een eerste voorbeeld van een Lean-zorgpad voor ‘klant-specifieke productie’ wordt de behandeling van acute buikpijn.

> lees verder*
  *) te lezen na gratis registratie
3. Worldclass:   Wereldwijde harmonisatie
                              Case:  Abbott v/h Solvay Pharmaceuticals


Solvay Pharmaceuticals (Abbott) in Olst
                 ^ Productielocatie Solvay (nu Abbott) in Olst

In de fabrieken van Solvay Pharmaceuticals liepen her en der wel kwaliteitsmanagementprogramma’s, maar er was geen sprake van een wereldwijde afstemming! Als onderdeel van het Inspire-initiatief, met als doel om het bedrijf qua groeicijfers naar de mondiale top te voeren, startte daarom een World Class Excellence harmonisatieprogramma.

Dit excellence-programma richt zich op de optimalisatie van complete productieprocessen, van grondstof tot distributie. Curieus: Om processen end-to-end te verbeteren bleek je juist lokaal en heel klein te moeten beginnen, met het structureren van individuele werkplekken!

Nu Solvay Pharmaceuticals is overgenomen door Abbott, is straks waarschijnlijk al weer een nieuwe harmonisatieslag nodig als het gaat om de aanpak van bedrijfsprocesverbetering.

> lees verder
   > zie ook: Introductie World Class Manufacturing
   > zie ook: Kiezen uit Lean, TPM, Six Sigma...


4. Alg.:  Genees de gezondheidszorg!
               Behandelplan: (1) Teamwork, (2) Standaardisatie,

                                           (3) Focus op waardetoevoeging
               Case:  Virginia Mason Medical Center, Seattle
      

VM Medical Center
                 ^ In het Virginia Mason MC komen medici
                    naar de patiënt in plaats van andersom! 

Hoe kun je de oplopende kosten in de gezondheidszorg in de hand houden?
Stel de patiënt centraal, doorbreek daartoe muren tussen vakdisciplines en maatschappen, en organiseer het werk van artsen in teams die zich focussen op bepaalde patiëntenpopulaties! Standaardiseer het werk bovendien zo veel mogelijk in best practices, en moet daarvan worden afgeweken, leer dan van die ervaring om tot betere standaarden te komen. En last but not least: meet prestaties niet af aan het behandelvolume (zoals het aantal diagnose-behandel-combinaties!), maar aan de gezondheidswaarde die wordt toegevoegd.

Dit is - vrij vertaald naar de Nederlandse situatie - het betoog van enkele artsen in het katern “Fixing Healthcare” in Harvard Business Review van afgelopen april! Hun aanbevelingen komen feitelijk neer op de invoering van een op de gezondheidszorg toegespitste versie van Lean manufacturing cq het Toyota Productie Systeem.

> lees verder
   > zie ook: Keuzemenu Ziekenhuizen
5. Alg/Nieuws:   Software optimaliseert onderhoud
                            
    

Geert-Jan van Houtum
                 ^ Geert-Jan van Houtum          (foto Giti Entezami)

Onderhoud van productiemiddelen - zogenaamde ‘kapitaalgoederen’ die nodig zijn om een product te maken of een dienst te leveren - wordt in toenemende mate uitbesteed aan gespecialiseerde partijen. Vanwege het schaalvoordeel kunnen zij, in combinatie met het monitoren van het verbruik aan reserve-onderdelen, een relatief efficiënt onderhoudsnetwerk opzetten met relatief weinig voorraden en toch korte lead times.  

De software om zo’n netwerk zo efficiënt mogelijk in te richten ontbreekt echter. De ontwikkeling daarvan is daarom één van de onderzoeksthema’s van professor Geert-Jan van Houtum, die onlangs zijn intreerede hield aan de TU/e. Bedrijven met onderzoeksvragen op het gebied van onderhoudsmanagement kunnen bij hem aankloppen!

> lees verder

C. Korter nieuws


Blom Consultancy legt na doorstart accent op strategie-bepaling
Het ‘oude’ Blom Consultancy (BC) wordt opgesplitst en daarna volgt een doorstart, zo meldde Van Lente & De Vos ( VL&DV) ons in een persbericht op 19 mei.
De lopende projecten op het gebied van de implementatie van world class manufacturing gaan naar VL&DV, waar dan in totaal circa 45 mensen werkzaam zullen zijn. De strategische consultancy activiteiten worden grotendeels ondergebracht in een ‘nieuw’ Blom Consultancy (5 fte’s). Dit wordt een zelfstandig bedrijf dat weer in handen komt van de oorspronkelijke oprichter, Steven Blom.
Steven Blom deed zijn kennis van Total Productive Maintenance en World Class Manufacturing op bij Amerikaanse bedrijven zoals Mars en Johnson & Johnson, en bij Japanse bedrijven zoals Fuji Photo Film, waar hij directeur was.

Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Hoe lever ik een expert-artikel aan?


D. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam kwijt?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of in meerdere kopieën? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail

© C.J. van Ede 2010 (Holland)