Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0709.htm

Nieuwsbrief no.13
juli / aug 2009

procesverbeteren.nl
Logo procesverbeteren.nl   Geachte heer, mevrouw,

 
Hierbij ontvangt u de dertiende editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl

  Elke twee maanden brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen
  en de nieuwste vakbladartikelen.
  Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden in ons nieuwsbriefarchief.

Cases in deze editie onder meer Toyota & Purac. Daarnaast uitgebreid aandacht voor de vraag: Wat hebben logistieke verbetermethoden zoals Lean, de TOC en QRM met elkaar gemeen, en hoe kun je die methoden op maat snijden voor uw bedrijf?

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij zeer recent gepubliceerde vakblad-artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan kostenloos aan.
Als u ingelogd bent, maak dan ook eens gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren met uw collega's op het forum, of stuur een privé-bericht naar hun forum-mailbox !
Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan deze nieuwsbrief staat hoe u een nieuw wachtwoord aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van meerdere pagina's!)

1. Lean/TOC:  Waarom doorstroom-verbetering óók werkt bij
                          low volume / high mix  productie!

2. Lean:           Gerard Bannink (Scania) over The Birth of Lean
                          Case: Toyota

3. Lean:           Lean Lexicon (boekbespreking & recensie)

4. Software:   Optimalisatie waardeketens kan beter

5. Data-acq:   Het onderste uit de OEE-kan
                         Case: Purac

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief, via het nieuwsbriefarchief, en natuurlijk ook op de site.
Heeft u zelf een onderwerp-suggestie of een case voor een vakblad en/of de site? Mail ons!


B. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over continue verbetermethodes*:
(*Lean, SixSigma, TPM, RCM, TOC, QRM, Lean6S, WordClass)

1. Lean / TOC:   Waarom doorstroom-verbetering óók werkt
                             bij low volume / high mix  productie!


Deel voorpagina "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (Newton)
                ^ If I have seen further it is by standing on the shoulders
                   of Giants
, zei Newton.
                   Die Giants zijn Henry Ford en Taiichi Ohno als het gaat
                   om procesverbeteren, stelt Goldratt
.

Wat hebben verschillende logistieke verbetermethoden, zoals Lean manufacturing, de Theory of Constraints (TOC) en Quick Response Manufacturing (QRM) met elkaar gemeen?
In zijn artikel “Standing on the shoulders of giants”, betoogt Eliyahu Goldratt dat al die methoden zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, die voor het eerst werden bedacht door Henry Ford:

  1. Het vergroten van de doorstroom moet het hoofddoel zijn bij het verbeteren van productieketens.
  2. Er dient een besturingsysteem te zijn, dat (a) de flow balanceert, (b) de hoeveelheid onderhanden werk reduceert, en dat (c) daardoor snelheidslimiterende stappen aan het licht brengt.

Zoals bekend paste Ford het bovenstaande recept met veel succes toe in een no variety omgeving. Denk immers aan zijn roemruchte uitspraak “We make T-fords in all colors as long as it’s black

Volgens Goldratt werkt het flow-principe echter altijd, maar dan moet het besturingsysteem wel worden aangepast aan de productie-omgeving!

> lees verder
   Er is ook een engelstalige versie

2. Lean:  Gerard Bannink (Scania) over The Birth of Lean :
                "Verander iets!"

Kaizen sessie bij Scania
                 ^ Kaizen-sessie bij Scania

Een maand geleden kon u op deze site al onze recensie lezen van het boek “The Birth of Lean”, waarin Toyota-managers zoals Taiichi Ohno zélf vertellen hoe het Toyota Productie Systeem (TPS) werd ontwikkeld.

Inmiddels heeft op ons verzoek ook Gerard Bannink, hoofd logistiek bij Scania Meppel, het boek gelezen. De reactie van deze insider uit de automotive industrie: ‘Een prachtig boek om te lezen. De kracht van Ohno zat enerzijds in het feit dat hij zijn medewerkers zag als creatieve bron voor verbeteringen (“Kaizen”), anderzijds nam hij zijn besluiten met respect voor diezelfde medewerkers. Opvallend is de enorme gedrevenheid waarmee Ohno zijn visie op de werkvloer uitdraagt. Hij accepteerde het niet als iets “goed” liep, zijn belangrijkste opmerking was dan “verander iets!”

> lees verder
> zie ook: uitgebreide recensie “Birth of Lean” *
> zie ook: Lean binnen het Scania-concern
   *) Hiertoe is kostenloze registratie noodzakelijk.


3. Lean:   Lean Lexicon  (boekspreking en recensie)

Detail voorkaft "Lean Lexicon" (Engelstalige versie)
       
         ^ Het boek Lean Lexicon (NL-versie)
                    is een soort mini-encyclopedie

Weet u niet (meer) wat bijvoorbeeld Jidoka, Kaikaku, Heijunka of Lean Consumption betekent?
In dat geval is het Lean Lexicon, een mini-encyclopedie over Lean-begrippen, wellicht iets voor u. Ondanks diverse tekortkomingen is de recent verschenen Nederlandse vertaling een bruikbaar boek.

> lees verder

4. Software:  Optimalisatie waardeketens kan beter

Er bestaan goede keten-optimalisatie-tools, maar die worden onvoldoende én verkeerd gebruikt!
Dit is de mening van Ton de Kok, hoogleraar operations planning & control aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Prof Ton de Kok
       
         ^ Prof. Ton de Kok (TUE): 
                    " Planners tweaken de input van SAP APO"


Supply chain ‘professionals’ vertrouwen de uitkomsten van beslissingsondersteunende software niet, of ze manipuleren de input totdat er wél een gewenst resultaat uit de bus rolt!
Daardoor blijven er kansen liggen op het gebied van multi-echelon planning, oftewel het optimaliseren van netwerken met meerdere voorraadpunten.

5. Data-acquisitie:  Het onderste uit de OEE-kan!
    Case: Purac

Data-analyse door neuraal netwerk
                 ^ Neuraal netwerk adviseert
                    over procesverbetering

Purac verbetert al zeven jaar de productiviteit, door via Overall Equipment Effectiveness (OEE) metingen verborgen verliezen op te sporen en aan te pakken.

Om bewustwording te creëren, werd begonnen met een handmatige OEE-registratie, daarna volgde de introductie van software-ondersteuning. Inmiddels is de laatste en derde stap in volle gang: Een neuraal netwerk rekent historische gegevens van de héle fabriek door, en komt vervolgens met suggesties om de OEE-waarden nóg verder te verhogen !

> lees verder


C. Korter nieuws


Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Hoe lever ik een expert-artikel aan?


© C.J. van Ede 2009 (Holland)