Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0310.htm

Nieuwsbrief no.18
mrt/apr 2010

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 18e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.
 
Cases in deze editie: Shell Nederland Chemie, Solvay Pharmaceuticals, DSM Food Specialities en Holland Malt.

Daarnaast geven zes hooggeleerde heren en één dame u veel tips over verandermanagement: Hoe je als bedrijf kunt veranderen van een weliswaar efficiënte maar logge dinosaurus, in een jonge en wendbare gazelle!

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij recent gepubliceerde vakblad-artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van meerdere pagina's!)

1. Lead & Change:  Verwondering leidt tot blijvende verandering!          

2. Data-acq:              Meer halen uit Manufacturing Execution
                                    Cases: Solvay, DSM Food & Holland Malt

3. Supply Chain:      Verbeterstrategie Shell krijgt focus dankzij BPR*
                                    Case:  Shell Nederland Chemie

                                    *) te lezen na gratis registratie
                                

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief en via het archief. Een andere aanrader is ons menu met tientallen case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


B. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over continue verbetermethodes*:
(*Lean, SixSigma, TPM, RCM, TOC, QRM, Lean6S, WordClass)

1. Lead & Change:  Verwondering leidt tot blijvende verandering
                       

Hooggeleerde tips over verandermanagement in de St Janskerk in Utrecht
                ^ Zes hooggeleerde heren en één dame
                   geven tips over change management !


Geconfronteerd met hyperconcurrentie voeren bedrijven het ene na het andere veranderproject door, maar vaak zonder effect!  "It takes all the running they can do, to stay at the same place", zou de Rode Koningin uit Alice In Wonderland daarover zeggen.

Door te veel focus op efficiency bij procesverbetering worden bedrijven steeds minder wendbaar, ze verouderen dus. Er is echter hoop: je kunt ook weer jong en flexibel worden zoals in je beginjaren!

Maar ja, hoe doe je dat? Veel veranderprojecten lijken op treinen die voortdenderen van IST naar SOLL, terwijl de werkvloer zijn eigen informele agenda heeft.

Zes hooggeleerde heren en één dame geven tips. Het begint met verwondering: Kijk als een verbaasde kabouter naar je eigen bedrijf. Een verhaal over uitzoomen, inzoomen, emotionele agenda’s, transitional space, dinosauriërs, gekleurde strategieën, chaostheorie, en tenslotte over het versterken van ‘andersdenkende kleine wolkjes’, door deze te voeden met informatie over uw bedrijf en de marktomstandigheden!

Wellicht klinkt dit mensen die nogal technisch over veranderingen denken (Plan, Do, Check, Act!) soms wat zweverig in de oren. Terecht is dat echter niet. Want neem alleen al dat laatste, ‘informatie geven’. Dit sluit naadloos aan op het handelen van succesvolle change managers op het gebied van bijvoorbeeld Lean, Six Sigma of TPM. Lees de honderden case-beschrijvingen op deze site, en je ziet al gauw opmerkingen zoals “Ik geef alleen informatie, op die manier fungeer ik als katalysator voor veranderingen”! (typisch voor de rol van een Black Belt bij Six Sigma), en “Op de werkvloer weet men vaak zélf het beste hoe het beter kan” (typisch voor Go to the Gemba in Lean Management)

> lees verder
2. Data-acq:   Meer halen uit Manufacturing Execution Systeem
                         Cases:  Solvay, DSM Food & Holland Malt


Ochtendoverleg Holland Malt
                 ^ Ochtendoverleg Holland Malt: Wat kan beter?

Aanvankelijk was een Manufacturing Execution Systeem (MES) vooral een enabler voor verticale integratie. Later werd het ook toegepast om een transparante fabriek te creëren, als basis voor slagvaardig ondernemen (agility). Nu is het tijd voor stap drie: Het MES ter ondersteuning van continue verbetering, bijvoorbeeld met Lean manufacturing, TPM en/of Six Sigma initiatieven!

Bedrijven in de (semi-) procesindustrie gaan hier op verschillende manieren mee om. Solvay Pharmaceuticals houdt bijvoorbeeld niet alleen rekening met het ondersteunen van continue verbetering, maar maakt het MES ook geschikt voor gegevensuitwisseling ten behoeve van productontwikkeling en Quality by Design. DSM Food Specialties heeft een bestaand MES, gebaseerd op software van Aspentech, aangepast voor OEE-registraties en data-acquisitie voor Six Sigma.  De derde case in dit artikel is Holland Malt. Zij hebben gekozen voor een opvallend eenvoudige maar wel erg doeltreffende oplossing: een maatwerksysteem voor storingsregistratie. Dit werd als add-on gekoppeld aan de database van hun procesbesturingsysteem.

> lees verder
3. Supply Chain:   Strategie Shell krijgt focus dankzij BPR*
                                 Case:  Shell Nederland Chemie


Shell Moerdijk (gedeelte)
                 ^ De fabrieken van Shell vormen netwerken,
                    procesgericht denken sluit daar op aan!

Business process reengineering (BPR), in 1993 gedefinieerd door Michael Hammer en James Champy, houdt in dat bedrijven worden omgevormd tot procesgerichte organisaties. Hiertoe worden er multidisciplinaire teams gevormd, die verantwoordelijk zijn voor complete processen, bijvoorbeeld van grondstofinkoop tot productdistributie, of van idee tot toepassing. Fouten en wachttijden ten gevolge van taakoverdracht tussen afdelingen worden zo voorkómen.

Dit idee sluit prima aan bij de belevingswereld van de ingenieur. Petrochemische fabrieken zijn immers netwerken van vaten en kolommen, waardoor de ene activiteit niet los staat van de andere!

BPR kreeg daarom een warm onthaal binnen Shell Nederland Chemie. Sindsdien stelt het bedrijfsmanagement de optimalisatie van end-to-end processen centraal.Voor elk (deel)proces is een multidisciplinair team verantwoordelijk, en de kwaliteit is meetbaar via Key Performance Indicatoren. Processen die het bedrijfsresultaat het sterkst beïnvloeden, krijgen voorrang bij het toewijzen van verbeterprojecten. Deze worden vervolgens uitgevoerd volgens de Lean Six Sigma aanpak.

> lees verder*
  *) te lezen na gratis registratie
  > zie ook: Shell optimaliseert end-to-end met Lean Six Sigma

C. Korter nieuws


Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

In de volgende nieuwsbriefeditie(s) onder meer:
  • Opnieuw aandacht voor de opmerkelijke opmars van Lean en Six Sigma in zorginstellingen
  • Lean Six Sigma binnen Cargill
  • De kracht van A3 management binnen Lean
  • TPM binnen Nedalco

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

E. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam kwijt?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of in meerdere kopieën? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail

© C.J. van Ede 2010 (Holland)