Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0109.htm

Nieuwsbrief no.10
jan / feb 2009

procesverbeteren.nl

Logo procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Ook dit jaar onvangt u tenminste ééns per twee maanden een uitgebreide nieuwsbrief van ons, dit is de tiende editie sinds de start van deze dienstverlening

Procesverbeteren.nl houdt u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het kennisplatform, en u krijgt een overzicht van de nieuwste vakbladartikelen.

Cases in deze editie:  Delicia, Nutricia, Heineken, DSM en NXP Semiconductors. Daarnaast een kijkje binnen Japanse bedrijven zoals Yoshikawa en J-Oil Mills, én twee boeksprekingen.

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
business-journalist & oprichter procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?
Bij zeer recent gepubliceerde vakblad-artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan kostenloos aan (en lees de volledige nieuwsbrief later).
Als u ingelogd bent, maak dan ook eens gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren met uw collega's op het forum, of stuur een privé-bericht naar hun forum-mailbox !
Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan deze nieuwsbrief staat hoe u een nieuw wachtwoord aanvraagt.

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van meerdere pagina's!)

1. (Lean) Six Sigma:   Product- en procesontwikkeling
                 Boekbespreking: "Design for Six Sigma+Lean Toolset"

2. Data-acq:   Data-acquisitie voor verbetering
                 Start nieuwe site-sectie!
                
Cases:  Delicia, Nutricia & Heineken

3. Data-acq:   Van manufacturing execution naar excellence*
                
Cases:  Heineken, NXP Semiconductors, DSM
                 *) Om dit artikel te lezen is kostenloze registratie noodzakelijk

4. TPM:   Nederlandse managers bezoeken Japanse fabrieken !
                
Cases:  Yoshikawa, J-Oil Mills, Hitachi Metals, Suntory

5. Worldclass:   Pleidooi voor outsourcing & efficiënt relatiebeheer
                 Boeksbespreking: "De lat moet hoger"

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief, via het nieuwsbriefarchief, en natuurlijk ook op de site.
Heeft u zelf een onderwerp-suggestie of een case voor een vakblad en/of de site? Mail ons!


B. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over continue verbetermethodes*:
(*Lean, SixSigma, TPM, RCM, TOC, QRM, Lean6S, WordClass)

1.  (Lean) Six Sigma:  Product- en procesontwikkeling

Design for Six Sigma + Lean Toolset (deel voorkaft)
                 ^ Boekbespreking:  
                    "Design for Six Sigma+Lean Toolset"

Is het mogelijk om een ontwikkelproces zo te sturen dat dit altijd een product oplevert dat optimaal aansluit bij de klantwensen, én ook nog eens een bijpassend Lean-productieproces? Nee, zó maakbaar is de wereld helaas niet. Toch maakt toepassing van de ‘tools’ beschreven in het boek “Design for Six Sigma + Lean Toolset” de kans op een goed productontwerp wel aanzienlijk groter.

Het boek is een 'kist' met Six Sigma en Lean 'gereedschap' voor productontwikkeling, echte cases staan er dus niet in. Wel is deze uitgave een handig naslagwerk voor projectleiders op R&D-afdelingen.
In onze recensie wordt uitgebreid ingegaan op de overéénkomsten en verschillen tussen (Lean) Six Sigma en design for (Lean) Six Sigma!

> lees verder
> meer over: Six Sigma / Lean / Lean Six Sigma

2.  Data-acq:   Data-acquisitie voor verbetering
      Start nieuwe site-sectie!   

Aansturing brouwproces bij Heineken
                 ^ Cases: Delicia, Nutricia & Heineken

Welke verbetermethode je ook inzet, Lean Manufacturing, TPM, Six SigmaQRM of de TOC:  Steeds is er sprake van het stapsgewijs doorvoeren van verbeteringen volgens een cyclus van Definiëren (wat is van waarde voor de klant), Meten (wat kan er beter en hoe) en Borgen (leg de verandering vast)

Onze nieuwe site-sectie data-acquisitie voor verbetering (knop "Data-acq" in het hoofdmenu) gaat specifiek in op de meetfase. Hoe kom je aan de juiste gegevens? Handmatig of geautomatiseerd? Welke rol kan software spelen, zoals OEE-cockpits en Manufacturing Execution Systemen?

In het introductie-artikel aandacht voor de praktijk bij enkele food-bedrijven

> lees verder ! 


3.  Data-acq:   Manufacturing Execution wordt
                          Manufacturing Excellence
!

Afvullen van bier bij Heineken
                 ^ Cases: Heineken, NXP, DSM

Een Manufacturing Execution Systeem (MES) kan veel effectiever worden ingezet als je daarmee Key Performance Indicatoren meet. Die KPI's kunnen vervolgens continu worden verbeterd door multidisciplinaire verbeterteams, als onderdeel van procesmanagement-methoden zoals Lean Manufacturing, Six Sigma en Total Productive Maintenance.
Deze aanpak blijkt vooral effectief, als er een relatie is met de KPI’s op het businessniveau. Dan kan het MES namelijk worden gebruikt, om via de KPI’s op de werkvloer, de bedrijfsmissie dichterbij te brengen. Het MES fungeert dan als Manufacturing Excellence Systeem !

> lees verder

4. TPM:   Nederlandse managers bezoeken Japanse fabrieken !

Japan Study Tour herfst 2008

In het kader van de Japan Study Tour bezochten managers uit Nederland afgelopen oktober weer fabrieken in Japan. Zoals gewoonlijk doen zij zélf exclusief verslag van hun ervaringen op procesverbeteren.nl

Jan de Busser van DAF Trucks bezocht automotive toeleverancier Yoshikawa. Dit bedrijf heeft te maken met stijgende grondstofprijzen en toenemende eisen van hun afnemers. Een opvallend gestructureerde toepassing van TPM is daarom pure noodzaak om concurrerend te blijven, waarbij het altijd nóg beter kan. ‘Wring de droge handdoek uit’, zo luidt niet voor niets één van de slogans! Intrigerend: Iedereen, van fabriekseigenaar tot operator, droeg dezelfde jas en pet!

Mathijs Brantjes en Pauwel van Nieuwenhove van Vrumona bezichtigden een fabriek van drankenfabrikant Suntory. Wat hier opviel was het succes van TPM in een greenfield situatie. In de nieuwe en vérgaand geautomatiseerde fabriek werd deze methode namelijk vanaf de start ingezet.

Tan Hoo Hin en Ang Kah Lim van National Semiconductor gingen, samen met Gustavo Tanielo van ThyssenKrupp, langs bij Hitachi Metals. Hier sprong de zeer uitgebreide trainingsruimte in het oog, die de kennisoverdracht rond TPM versnelt.

Menno Bol en Hans Pohl van Aviko brachten een bezoek aan J-Oil Mills. Het al 20 jaar bestaande TPM-programma ondergaat daar een revival onder het motto: Change (Creative, Challenge, Clear, Coöperative) & Strong (Strategy, Speed, Simple).
Typerend: Grondige probleem-analyses, maar eenvoudige en pragmatische oplossingen !

> Verslag bezoek Yoshikawa
> Verslag bezoek Suntory
> Verslag bezoek Hitachi Metals
> Verslag bezoek J-Oil Mills
> Informatie Japan Study Tour

5.  World Class:  Pleidooi voor outsourcing & relatiebeheer
                 Boekspreking "De lat moet hoger"
   

Het boek "De lat moet hoger" (deel voorkaft)
                 ^ Bedrijven die outsourcing combineren met efficiënt
                    relatiebeheer kunnen vlug reageren om hun omgeving

World Class kun je worden via de gecombineerde inzet van verbeter-technieken vanuit de invalshoeken logistiek, kwaliteit en productiviteit, bijvoorbeeld Lean + Six Sigma + TPM.   Zo wordt je organisatie slank, perfect en geolied!

Volgens Marcel Creemers is dat echter niet genoeg: Je moet volgens hem ook vlug worden. Alleen dan kun je namelijk snel inspelen op veranderingen in de markt, zoals de huidige recessie.

Hoe wordt je vlug? Via outsourcing in combinatie met een hoge transactiviteit. Daarmee wordt bedoeld dat een bedrijf efficiënt is in het aangaan, onderhouden en verbreken van relaties. Lees: de onderneming kan gemakkelijk van business-partners wisselen, en de kosten van het relatiebeheer blijven binnen de perken.

Wij lazen het boek van Marcel Creemers:
De lat moet hoger, hoe bedrijven licht, vlug en precies worden

> lees onze bespreking & recensie !  

C. Korter nieuws

 • TOC:  Goldratt over de economische crisis!
  Dr Eliyahu Goldratt
  Dr Eliyahu Goldratt, grondlegger van de theory of constraints, wijst erop dat de huidige economische crisis aantoont dat bedrijven er niet in zijn geslaagd om zich te ‘immuniseren’ tegen dramatische veranderingen.
  De overheersende (paniek)reactie: kostenbesparingen, uitgaven bevriezen, personeel ontslaan.
  Kostenreductie werkt echter maar tijdelijk, en het ideaal van “groei én stabiliteit” – een ever flourishing company – raakt zo steeds verder uit beeld!
  > lees verder


 • TOC:  Automotive toeleveraar pakt markt-constraint aan!
  Automotive toeleveranciers worden momenteel stevig getroffen door de economische recessie.
  Toen het indiase bedrijf Fleetguard Filters in 2006 met hun TOC-programma begon speelde dat echter nog niet. Toch lijken zij een slimme manier te hebben gevonden om minder gevoelig te worden voor fluctuaties in de vraag, door zich meer te richten op de onderdelen (vervangings) markt !
  >lees verder

 • Friesland Foods wint world class competitie
  Aan de verbetercompetitie van Blom Consultancy namen in 2008 25 teams deel, waarvan 12 zónder directe betrokkenheid van dit adviesbureau. Het team van Friesland Foods eindigde dit keer als eerste, gevolgd door het championverwerkende bedrijf Lutèce.

Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd links op de openingspagina van www.procesverbeteren.nl. Bezoek dus regelmatig onze site !


Expert-artikelen:  dit keer geen


© C.J. van Ede 2006-2009 (Holland)