Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/persberichten/nieuwsbrief0108.htm

Nieuwsbrief no.4
jan./feb. 2008

www.procesverbeteren.nl

Het nieuwe logo van procesverbeteren.nl !Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de vierde editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl !

Elke twee maanden brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond de site en het forum, en krijgt u een overzicht van de nieuwste vakbladartikelen.

Met vriendelijke groet,  Dr Ir Jaap van Ede,
business-journalist en initiatiefnemer www.procesverbeteren.nl

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk?

Sommige artikelen zijn zeer recent verschenen in vakbladen, en daarom afgeschermd. Om ze te kunnen zien dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.
Heeft u die niet, vraag die dan kostenloos aan (en bewaar en lees de volledige nieuwsbrief later)

Tip: kruis bij de eerste maal inloggen meteen het hokje "onthoud mij" aan, en log bij het verlaten van de site niet uit, tenzij ook anderen uw PC gebruiken. Bij een hernieuwd bezoek wordt u dan niet opnieuw om een password gevraagd. (u ziet dus voortaan direct de inhoud van de afgeschermde artikelen)

Nog een tip: als ingelogd bent, maak dan ook eens gebruik van de mogelijkheid om te reageren op berichten van uw collega's in het forum!, of stuur een privé-bericht naar hun forum-mailbox.

Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan deze nieuwsbrief staat hoe u een nieuw wachtwoord kunt aanvragen.

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

1. Overzicht van nieuwe in-depth artikelen:
       (vakblad-artikelen van 3 pagina's en meer)
                      

TPM / RCM:     
           Onderhoud van wereldklasse!           
           cases Unilever & BASF

Proces-oriëntatie:     
           De procesgerichte organisatie (1/2)          
           cases Trouw Nutrition International, Primagaz & Emotron

Proces-oriëntatie:
           De procesgerichte organisatie (2/2)
           
           cases Denkavit & ASEP

Proces-oriëntatie:  SqEME
            SqEME maakt uw bedrijf slagvaardig als een voetbalteam !

TOC:   Ziekenhuis verkort verpleegduur met 34% !
            case St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

QRM:  Weblog Godfried Kaanen (BOSCH Scharnieren) over Polca

Lean:  De verdeling van Lean en Agile-schakels over ketens

Meer artikelen vindt u via de voorgaande editie van de nieuwsbrief, samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder.

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag aan de orde zou willen zien in een vakblad en/óf op de site? Mail ons. Vermeld ook of u zélf over dit onderwerp kunt worden geïnterviewd!


2. Samenvattingen nieuwe vakblad-artikelen over stapsgewijze verbetermethodes*:
(*Lean, 6S, TPM, RCM, TOC, POLCA, WCM, QRM)

TPM / RCM:   Onderhoud van Wereldklasse !
Onderhoud maakt tegenwoordig een integraal onderdeel uit van een ‘hoger’ bedrijfsdoel: productie van wereldklasse.
Multidisciplinaire teams verbeteren daartoe stapsgewijs de efficiëntie van aan hen toegewezen productielijnen, via methodes zoals Total Productive Maintenance (TPM) en Reliability Centered Maintenance (RCM). Tegelijkertijd verbeteren ook de vaardigheden van de werknemers zélf, waardoor de grenzen tussen technici en operators steeds verder vervagen.

 Inregelen installatie bij BASF Resins

Jan van Noord (Unilever) vertelt hoe hij zijn eigen Technische Dienst als zelfstandige eenheid ophief in een fabriek van Unilever, tot twee keer toe. René Baron ( BASF) wijst op het toenemende belang van software.  Met behulp van simulaties kan het onderhoud bijvoorbeeld flexibel worden afgestemd op het productieplan
> lees verder
De procesgerichte (afdelings-overschrijdende) organisatie
Of het nu gaat om Lean, TPM, SixSigma, QRM of de TOC: al deze methoden gaan ervan uit dat uw organisatie wordt omgesmeed van een afdelingsgerichte naar een procesgerichte organisatie. Om maar één voorbeeld te noemen: Vaak is het de bedoeling om multidisciplinaire teams te vormen, die van het begin tot het eind verantwoordelijk worden voor een compleet bedrijfsproces.

Trouw Nutrition

Eind november werd procesverbeteren.nl uitgebreid met een sectie proces-oriëntatie, die ingaat op de omvorming naar een afdelings-overschrijdende organisatie. Om te beginnen zijn twee artikelen geplaatst over ERP-implementaties in bedrijven die proces-georiënteerd willen gaan werken:

> lees verder (artikel 1):
   cases Trouw Nutrition International, Primagaz & Emotron

> lees verder* (artikel 2):
   cases Denkavit & ASEP
   *) voor het lezen van dit artikel dient u zich eerst (kostenloos) te registreren.
Proces-oriëntatie: 
SqEME maakt uw bedrijf flexibel en zelflerend als een voetbalteam !
(inclusief boekrecensie)

Voetballers voeren autonoom hun taak uit, werken samen aan één doel, leren voortdurend van eerdere ervaringen, en stellen als het goed is het belang van het team boven hun persoonlijke gewin.

Bedrijven zijn tot nu toe anders georganiseerd. Taken zijn vaak dusdanig ingeperkt, dat mensen die min of meer ‘machinaal’ uitvoeren. Het denken wordt overgelaten aan de managers.
Nogal hiërarchisch én niet leuk voor de werknemers, maar wel helder. Niet voor niets werkte dit model redelijk goed in het tijdperk van de massaproductie.

Nu de markt vraagt om flexibele productie, is de functie-georiënteerde organisatie echter achterhaald.
Het wordt tijd voor bedrijven met de slagvaardigheid van een voetbalteam ! SqEME® biedt een handleiding om uw bedrijf daartoe om te vormen tot een procesgerichte organisatie. Alle werknemers werken daarin op een afdelingsoverschrijdende manier samen, waarbij er sprake is van leverancier-klant relaties.
Hierbij hebben de werknemers voldoende vrijheid om actief bij te dragen aan continue verbeteringen, maar het topmanagement blijft wel ‘in control’.

> lees verder*:
   *) voor het lezen van dit artikel dient u zich eerst (kostenloos) te registreren.
TOC:  St. Antonius Ziekenhuis verkort opnameduur met percentages tot 34%!
Spoor de bottleneck op in een proces, en stel vervolgens alles in het werk om deze zwakste schakel optimaal te laten functioneren. Dit is de Theory of Constraints in een notendop.
Maar hoe pas je die theorie toe op een ziekenhuisafdeling, om de ligduur van de patiënten te verkorten? De diagnose is dan bij opname immers nog niet eens bekend !
De oplossing is om de TOC als het ware achteraf toe te passen. Een registratie- en monitoringsysteem wordt gebruikt om vast te leggen wat de oorzaak is van overschrijdingen van de ligtijd. De meest voorkomende oorzaak wordt aangewezen als huidige bottleneck, dit kan bijvoorbeeld het wachten op een vervangend bed in een verpleeghuis zijn. Nadat de actuele bottleneck is vastgesteld wordt alle aandacht gegeven aan het opheffen daarvan. Daarna begin de cyclus van bottleneck vaststellen en opheffen opnieuw.
Dankij de TOC-aanpak is de ligduur op de afdelingen neurologie en interne/reumatologie in het St Antonius te Nieuwegein met respectievelijk 19 en 34% gedaald. Eigenlijk is er maar één probleem: de lege bedden worden opgevuld met patiënten van andere afdelingen, waardoor de werkdruk lokaal toeneemt !
> lees verder

> zie ook: Six Sigma in ziekenhuizen
> zie ook: Lean in klinische laboratoria
-  berichten van de werkvloer -
WEBLOG over eerste POLCA-implementatie in Nederland !
Het metaalbewerkende bedrijf BOSCH Scharnieren durfde het aan om als eerste in Nederland POLCA in te voeren. Dit is een Kanban-variant, voor bedrijven die klantspecifiek produceren. Allereerst moest de fabriek een lang weekend worden gesloten, om de werkvloer om te bouwen.
Directeur Godfried Kaanen vertelt sinds begin november in zijn exclusieve weblog wat er daarna gebeurt!  Wat gaat er goed en wat kan nog beter?
En nog belangrijker: Wordt de verwachte doorlooptijdverkorting van 5 naar 2 weken werkelijkheid?
> naar Godfried's weblog!

Weblog BOSCH Scharnieren

Procesverbeteren.nl wil méér van dit soort lang-lopende weblogs gaan starten, onder het motto "berichten van de werkvloer ".
Wilt u dit ook (en vinden wij uw weblog nuttig voor onze bezoekers) dan richten wij speciaal voor u een eigen bedrijfspagina in!
Zo'n pagina kan de betrokkenheid van uw werknemers en de adviserende partij vergroten en laat zien dat uw bedrijf het streven naar operational excellence serieus neemt !
Mail ons
voor meer informatie
De verdeling van Lean en Agile-schakels over ketens
Principieel kiezen tussen Lean of Agile is lastig.  Supply chains zijn vermoedelijk gebaat bij een mix. In een interview omschrijft prof dr Ad van Goor dergelijke hybride ketens als Leagile.
Het is waarschijnlijk het beste als in het begin van de keten het accent ligt op operational efficiency (Lean) en aan het eind, dicht bij de klant, op customer intimacy (Agile)
Het centrale onderzoeksthema van Ad van Goor is de vraag: Kun je méten waarom sommige supply chains succesvoller zijn dan andere? Om dat soort vragen te beantwoorden is inmiddels een Lean/Agile Assesment Tool ontwikkeld.

Het interview met Ad van Goor verscheen in verkorte vorm in het juni-nummer van het blad Logistiek. Op procesverbeteren.nl vindt u nu een uitgebreide versie van dit interview.

> lees verder

 

3. Kort nieuws & expert-artikelen

Expert-artikelen:  dit keer geen

Korte berichten:

 • TOC: Goldratt pleit voor “Strategy and tactics tree
            bij change management

  Volgens Dr Eliyahu Goldratt, de grondlegger van de TOC, evalueren mensen veranderingen. Is de uitkomst goed, dan volgt acceptatie.
  Voor change management houdt dit in, dat het cruciaal is om te communiceren waarom verandering nodig is. Goldratt stelt voor om daarbij zijn Strategy and Tactics tree (S&T tree) te gebruiken als communicatiemiddel. Zo’n S&T tree is opgebouwd uit tweelaags blokjes van steeds een strategie en een bijbehorende tactiek. Het waarom en het hoe zijn dus op alle niveaus met elkaar verbonden.
  > lees verder

 • TPM:  Heinz-team wint small group activity (SGA) verkiezing
  Het SGA-team "solid solutions" van Heinz Turnhout (B) was in 2007 het beste team van de bedrijven die zich lieten adviseren door Blom Consultancy. Het onderwerp van de SGA van het betreffende team was het borgen van de goede gelering van jam.

 • Six Sigma:    Lean 6S binnen ABN-AMRO
  Door de overname van ABN-AMRO haalt het bankentrio Royal Bank of Scotland, Banco Satander en Fortis, kennis in huis over het procesmatig (afdelingsoverschrijdend) inrichten van bedrijfsprocessen. Bovendien wordt binnen ABN-AMRO al enige jaren een eigen variant van Lean Six Sigma toegepast.
  > lees verder

Het laatste nieuws (ook over nieuwe vakbladartikelen) staat altijd links op de openingspagina van www.procesverbeteren.nlUw werkvloer voor en na verbetering:   zend ons uw foto's !

Procesverbeteren.nl start over enkele maanden een nieuwe rubriek: Werkvloeren voor en na een verbetertraject !
Heeft u tegenwoordig veel minder tussenvoorraden, is uw werkvloer een oase van rust en ordelijkheid, staan uw machines in flow opgesteld?  Laat het ons zien, door foto's van voor en ná de verbetering aan ons te sturen !
Vermeld daarbij welke producten uw bedrijf maakt, de naam van uw bedrijf, de data van de genomen foto's en (indien van toepassing) de naam van het betrokken adviesbureau
Mail ons uw foto's van uw werkvloer voor en na!© C.J. van Ede 2006-2008 (Holland)