Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep19.htm

Nieuwsbrief no.75
sept/okt 2019

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

De opmars van Smart Lean en Smart Six Sigma

Smart Industry draagt in toenemende mate bij aan de flexibilisering van Lean productie. Dit varieert van zelfrijdende voertuigen tot augmented reality en fabrieken die ‘met je meedenken’. Ook komen er co-robots, die operators slimmer, sterker en sneller maken.

Starre productiestraten worden dankzij smart industry vervangen door flexibele productie-eilanden. SEW Eurodrive heeft dit systeem bijvoorbeeld al geïmplementeerd. Een andere optie, als je productieproces niet al te complex is, zijn gerobotiseerde mini-fabrieken. Bijkomend voordeel daarvan is dat je die kunt verplaatsen naar plekken waar de vraag naar jouw producten het grootste is. Capi Europe maakt hun bloempotten op basis van dit concept.

Soms ontdekt een computer meer verbanden tussen procesinstellingen en de productkwaliteit 
dan een mens
Soms ontdekt een computer meer verbanden tussen procesinstellingen en de productkwaliteit
dan een mens (foto Tata Steel)

In de bovenstaande voorbeelden maakt smart industry het productieproces flexibeler en het werk lichter. Je kunt echter nog een stap verder gaan, en de fabriek te hulp roepen om het werk te verbeteren!

Camera’s en sensoren kunnen bijvoorbeeld registreren wat er gebeurt, en dit vergelijken met een gewenste situatie. Dankzij patroonherkenning, kunstmatige intelligentie en realtime evaluatie, kan een productieproces zichzelf vervolgens helpen optimaliseren. Je krijgt dan iets wat ik Smart Lean of Smart Six Sigma zou willen noemen!

Smart Lean
Scania zet de eerste stappen op het gebied van Smart Lean. Een van de basisprincipes van Lean is, dat verstoringen zichtbaar worden gemaakt. Bij Scania zijn de fabriek en het product inmiddels zó intelligent geworden, dat deze zélf afwijkingen kunnen waarnemen en alarm slaan. Er is sprake van een zelfdenkende fabriek en een meevoelend product. De gereedschappen die de operators gebruiken zijn de sensoren waarmee de fabriek ‘voelt’ wat er gebeurt. Het product (de vrachtwagen in aanbouw) checkt of softwaremodules die worden ingebouwd, goed werken. Die vrachtwagen wordt zo vergelijkbaar met een meedenkende patiënt!

Afwijkingen zichtbaar maken is noodzakelijk, maar daarna wil je ook weten waardoor die zijn ontstaan. Het is echter niet altijd gemakkelijk om deze ‘grondoorzaak’ te vinden. Six Sigma is een verbetermethode die het onzichtbare zichtbaar maakt. Je moet daartoe een hypothese hebben, die je vervolgens statistisch probeert te onderbouwen. Hypotheses worden vaak geformuleerd op basis van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Klopt een hypothese niet, dan wordt het model aangepast.

Smart Six Sigma
In sommige fabrieken is de situatie zo complex, dat het niet lukt om een procesmodel te ontwikkelen. Bij Tata Steel laten ze in dat geval de computer meebouwen aan het procesmodel!

Ze noemen dit Advanced Analytics, maar in feite is het Smart Six Sigma. Op hoofdlijnen doet de computer namelijk hetzelfde als een Black Belt, een Six Sigma ‘verbeterprofessional’. De computer gebruikt historische procesgegevens en bouwt daarmee ‘zelflerend’ een procesmodel. Daarna kan dit model voorspellen welke procesparameters de uitkomst het sterkste beïnvloeden, en hoe je procesinstellingen zou kunnen aanpassen om een beter resultaat te krijgen.

Er is wel een verschil met een model gebouwd door een mens. Een computermodel is een black box. Daardoor is de kans groter dat oorzaken en gevolgen worden verward. Het is dan als het ware het hanengekraai dat de zonsopkomst veroorzaakt, in plaats van andersom. Bij Tata Steel zien ze voorspellende computerberekeningen daarom als niet meer dan suggesties, zij het dat er wel regelmatig heel slimme tips tussen zitten!

Bij de bovengenoemde toepassingen van Smart Lean en Smart Six Sigma is het niet zo dat de verbeterexperts uit de fabriek verdwijnen. Integendeel: zij werken hand-in-hand met kunstmatige intelligentie aan procesverbetering. Net zoals robots en operators steeds vaker sámen het uitvoerende werk doen!

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren?
   Plaats uw aanvullingen onder de lange versie van deze blog op de site!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. Six Sigma: Advanced Analytics is Smart Six Sigma
     Case: Tata Steel

2. Supply: Inkoop digitale (zorg)producten
     Cases: UMC Utrecht, Isala Klinieken

3. Supply: Blijft de inkoopzon schijnen?
     Inzichtsartikel
     Case: Dienst Justitiële Inrichtingen

4. Smart: Smart word je niet alléén (2)
     Smart Industry JaarEvent 2019
     Cases: Philips, VanderLande, KPN, TNO, Danone

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Six Sigma: Advanced Analytics is Smart Six Sigma
     Case: Tata Steel

Slimme optimalisatie staalproductie bij Tata Steel
Slimme optimalisatie productie bij Tata Steel

Tata Steel gebruikt sinds kort Advanced Analytics (AA) om procesverbeteropties te vinden. Het zijn daarbij hun eigen mensen die het speurwerk doen. Misschien zijn zij niet de allerbeste data-experts. Het zijn echter wél mensen die goed modellen voor staalproductie kunnen bouwen, sámen met de computer.

Het werk van de AA Experts lijkt sterk op dat van Black Belts binnen (Lean) Six Sigma. Feitelijk zijn het Smart Belts! Net zoals gewone Belts speuren AA Experts naar betere procesinstellingen, maar zij laten zich bijstaan door kunstmatige intelligentie.

> lees verder 

2. Supply: Inkoop digitale (zorg)producten
     Cases: UMC Utrecht, Isala Klinieken


Zorg-op-afstand verandert het zorgproces
Zorg-op-afstand verandert het zorgproces

De opmars van digitalisering gaat niet voorbij aan de zorg. Dat brengt compleet nieuwe uitdagingen voor inkopers met zich mee!

Artsen kunnen, als toekomstige gebruiker, het beste inhoudelijk het voortouw nemen bij de aanschaf van digitale (zorg)producten. Inkopers faciliteren daarbij.

Inkopers past daarentegen juist een sturende rol bij de onderhandelingen en het contract. Wie wordt straks eigenaar van de software en de zorgdata?

> lees verder 

3. Supply: Blijft de inkoopzon schijnen?
     Inzichtsartikel
     Case: Dienst Justitiële Inrichtingen


Wolter v/d Vlist over duurzaamheid bij DJI
Wolter v/d Vlist over duurzaamheid bij DJI

Beperk je je als inkoper tot operationele activiteiten, dan heb je gerede kans dat je functie straks achter de einder verdwijnt, als gevolg van automatisering.

Ontwikkel je daarentegen tactische en strategische vaardigheden, dan gaat de zon juist voor je op. Zeker als je weet in te spelen op de actuele duurzaamheids- en klimaatvraagstukken!

> lees verder 

4. Smart: Smart word je niet alléén (2)
     Smart Industry JaarEvent 2019
     Cases: Philips, VanderLande, KPN,
TNO, Danone

Smart Industry: Robots en augmented reality
Smart Industry: Robots en augmented reality

Ons eerste artikel over het Smart Industry Jaarevent maakte u wegwijs in het smart landschap met field labs en vouchers, bedoeld om de invoering van smart industry te stimuleren.

Het vervolg beschrijft de opmars van operators 4.0: productiemedewerkers die dankzij robots en digitalisering steeds sneller, slimmer en/of sterker worden!

> lees verder 

Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Bedrijven en organisaties die processen willen verbeteren komen steevast bij ons terecht ter oriëntatie. Wij zijn namelijk dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij dus een goede plek om deze onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar bijvoorbeeld ook via een profiel. Dit is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gewone gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk. En wellicht heeft u zelf nog andere ideeën.

We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod en/of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons tipt over mogelijk te interviewen bedrijven. U komt zo extra in beeld.

> meer informatie
Forum
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Discussie & Vragen:
  
> Forum berichten
  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen.

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2019    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]