Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep15.htm

Nieuwsbrief no.51
sept/okt 2015

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Geïnspireerder, sneller, anders en effectiever!
In mijn voorgaande blog beschreef ik waarom het belangrijk is om een strategie te hebben, en niet stuurloos te verbeteren. Goede voorbeelden zie je regelmatig in onze case-beschrijvingen, ik herinner me bijvoorbeeld Heineken, Balchem en Leaf. Vaak zijn dat ook de organisaties, die het meeste succes boeken met continu verbeteren. Dat komt doordat iedereen dan begrijpt waarom verandering nodig is. Bovendien is het ook gewoon leuk als je een bedrijfsproces zodanig kunt (helpen) aanpassen, dat de uitvoering daarvan zinvoller wordt.

Maar wat is dat eigenlijk, een strategie of een visie? Het vakblad Harvard Business Review stelde hun archief gedurende de zomermaanden open. Daarvan maakte ik gebruik om diverse ‘klassiekers’ te (her)lezen op het gebied van strategie en leiderschap. In het artikel What is Strategy beschrijft Michael E. Porter bijvoorbeeld wat een strategie volgens hem inhoudt.
Niet: een lijstje algemeenheden, waar niemand in een organisatie energie van krijgt. Wel: Een duidelijke doelgroep kiezen, dus niet álle mogelijke klanten. En vervolgens een bijpassend systeem van op maat gesneden activiteiten ontwikkelen, om de doelgroep optimaal van dienst te zijn.

Zo’n geïntegreerd systeem is moeilijk te kopiëren, stelt Porter. Eén van zijn voorbeelden is Ikea: hun aanbod richt zich voornamelijk op jonge mensen, vaak met kinderen. Kinderopvang en late sluitingstijden passen daarbij. 
Interessant is, dat Porter (hij schreef zijn artikel al in 1996!) waarschuwt voor het nastreven van Operational Excellence (OE) alleen. Steeds effectiever worden is weliswaar noodzakelijk, maar niet voldoende. Veel bedrijven concurreren alleen op het gebied van OE, en verstikken daardoor elkaar. Er moet dan namelijk steeds efficiënter worden gewerkt, dus steeds méér Kaizens uitvoeren, om op dezelfde plek te blijven.
Om dat te voorkómen moet je eerst bedenken wat je strategie is. Dat betekent keuzes maken, en dan pas bijpassende processen ontwikkelen en verbeteren. Uiteindelijk krijg je dan ándere bedrijfsprocessen dan je concurrent, en voer je die ook nog eens slimmer uit. Dingen anders én effectiever doen dus. En zelfs dat is nog niet genoeg: je moet ook nog eens sneller reageren dan anderen.

Je zeilen optimaal stellen - operational effectivess -  is ook op een tall ship niet voldoende
Zeilen optimaal stellen - operational effectivess - is ook op een tall ship niet voldoende.
Je moet weten wat de gewenste route (strategie) is, en deze snel kunnen aanpassen.


Omdat afzetmarkten steeds veranderlijker zijn, is een bepaalde strategie namelijk niet langer dan een aantal jaren houdbaar. In zijn artikel Accelerate!, uit 2012, gaat John. P. Kotter daarop in. Kotter vindt zelfs dat je een strategie continu moet bijstellen. Dit doe je via Search, Do, Learn en Modify. Een soort van PDCA-cyclus uitvoeren dus, maar dan voor innovatie. De hiërarchische organisatie in grote bedrijven is daarvoor echter niet geschikt. Daarom stelt Kotter voor om hiervoor een flexibel en informeel netwerk op te zetten. Aan dat netwerk nemen werknemers vervolgens op vrijwillige basis deel, naast hun gewone werk. Het innovatienetwerk opereert dus naast de gewone organisatie, waar het streven naar operational excellence onder blijft vallen. Het innovatienetwerk van Kotter deed me denken aan een zwerm vogels, die vlot reageert op veranderingen in de omgeving.

Is uiteindelijk niets onveranderlijk in organisaties? Jawel de ideologie, het doel waar een organisatie oorspronkelijk voor werd opgericht.  De visie van een organisatie bestaat uit twee delen: de kern ideologie, en daarnaast een aanlokkelijk en filmisch toekomstbeeld, dat schetst hoe de organisatie er over bijvoorbeeld tien jaar uit kan zien. Dit stellen James C. Collins en Jerry I. Portas in het artikel Building your company’s vision (1996). Het is belangrijk om je kernwaarden te (ver)kennen, want dat is je bron van inspiratie. Een case op de site waarbij dit gebeurt is bijvoorbeeld Icare.
Een bedrijf als Walt Disney is er om mensen blij te maken, stellen Collins en Portas. Alles wat dat bedrijf doet moet daar dus bij aansluiten. Ik vond dat idee intrigerend, in een tijd waarin met name banken en verzekeraars hun kernwaarden lange tijd uit het oog verloren. Weet u niet meer wat de ideologie van uw organisatie is? Stel u dan vragen zoals ‘Wat zouden we blijven doen, zelfs al zou dat financieel in ons nadeel zijn’ of ‘Wat zou er verloren gaan als dit bedrijf ophield te bestaan’
Procesverbeteren.nl blijft continu op zoek naar organisaties die zaken geïnspireerder, sneller, anders én/of effectiever doen, en die daarover kunnen worden geïnterviewd. Dat sluit namelijk aan bij ónze ideologie: bedrijven inspireren om letterlijk en figuurlijk meer flow te bereiken. Wie heeft tips?
 

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer (via ons forum, waar een kopie van deze blog staat)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. NIEUW: MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE !
Onze site had sinds januari vorig jaar al een lay-out die zich automatisch aanpast aan het schermformaat van desktop-computers en tablets. Nieuw sinds 24 augustus 2015 is een speciale layout voor SMARTPHONES! Als het goed is ziet u vanzelf de juiste versie van de site. Als u de smartphone-layout ziet, staat dit in het topmenu bovenaan de site. Binnenkort voegen we nog een knop toe om desgewenst van layout te switchen. Google's testsoftware beoordeelde onze mobiele lay-out als excellent, maar het gaat ons natuurlijk om de echte gebruikers. Daarom graag uw feedback!

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons via Twitter. U kunt ons niet alleen via e-mail maar ook via Twitter bereiken
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. WorldClass: Nieuwe aanpak World Class Manufacturing

    Case: Unilever

2. TPM: Vruchten plukken van Total Productive Maintenance
    Case: Vrumona

3. Supply Chain: Inkopen met een missie
    Cases: Gemeente Amsterdam & Lely

4. Lean Six Sigma: Evaluatie 8 jaar slimmer werk UMCG (2)
    Case: Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:
1. WorldClass: Nieuwe aanpak World Class Manufacturing
    Case: Unilever

Professor Hajime Yamashima bij Unilever
^ Professor Hajime Yamashima bij Unilever

De drie bekendste procesverbetermethoden zijn (1) TPM om de stabiliteit van het machinepark te vergroten, (2) Lean om de waardestroom richting de klant te vermeerderen, en (3) Six Sigma om de hoeveelheid procesvariatie te verminderen.

Bedrijven die lang bezig zijn met procesverbetering spreken vaak van World Class Manufacturing (WCM). Hiermee wordt bedoeld dat TPM, Lean en Six Sigma tegelijkertijd worden toegepast. Eén van de methoden vormt dan het fundament, de andere zijn daarna als een soort add-ons toegevoegd. Deze add-on benadering heeft echter iets onbevredigends: Het is alsof je hiaten in je ‘huis van procesverbetering’ opvult, door bijgebouwen te plaatsen.

In 2012 stapte Unilever daarom over op een andere aanpak. Binnen Fiat ontdekten ze een gebalanceerd WCM-programma, ontwikkeld door emeritus professor Hajime Yamashima. TPM is daarbij nog steeds de basis. Yamashima voegde aan die verbetermethode echter geen 'bijgebouwen' toe, maar hij wijzigde het fundament! Dat deed hij door Lean en Six Sigma in de TPM-pilaren te integreren.
Het resultaat: meer focus, betere mogelijkheden voor afdelingsoverschrijdend verbeteren, en meer aandacht voor mens en oganisatie!

> lees verder   
   > plaats aanvulling bij dit artikel 
2. TPM: Vruchten plukken van Total Productive Maintenance
    Case: Vrumona

Productie van Royal Club bij Vrumona
^ Productie van Royal Club bij Vrumona

Vruchtensapproducent Vrumona is nu acht jaar diepgaand bezig met Total Productive Maintenance (TPM). Hun fabriek gaat daardoor steeds meer als een geoliede machine draaien!

Toch kan het altijd nóg beter. In de afgelopen tijd werd bijvoorbeeld de pilaar autonoom management verder uitgewerkt, denk daarbij aan schoonmaken, inspecteren, afstellen, labelen en smeren door de operators. Binnen de pilaar veiligheid werd een observatie-programma ingevoerd, en in het kader van focused improvement wordt nu regelmatig stilgestaan bij de team efficiency: is de werkbelasting goed verdeeld of niet.

De primaire beloning voor al deze inspanningen: betere bedrijfsprestaties. Daarnaast ontving Vrumona vorig jaar de Bronze Award voor TPM van moederbedrijf Heineken. Mooie resultaten, maar het kan ook nu nog weer beter.  ‘Value stream mapping staat bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen’, vertelt TPM-coördinator Iris Koutstaal.

> lees verder   
3. Supply Chain: Inkopen met een missie
    Cases: Gemeente Amsterdam & Lely

Bij Lely zijn koeien de klant van inkoop
^ Bij Lely zijn koeien de klant van inkoop

Toekomstige inkopers focussen zich op waardetoevoeging in de gehele voorbrengingsketen, gedurende de totale contractduur en zelfs al vér daarvoor.

Wat van waarde is, hangt echter af van de missie van de organisatie. De inkopers van de gemeente Amsterdam richten zich bijvoorbeeld op waardecreatie voor de maatschappij. De inkoopafdeling van landbouwmachinefabrikant Lely probeert bij te dragen aan de ontzorging van boeren en hun koeien.

Director purchasing
Peter (Lely) voorziet de ontwikkeling van een inkoper 2.0. Dat is iemand die operational excellence en innovatie nastreeft, en die actief relaties onderhoudt met toeleveranciers, verkopers en eindklanten.

> lees verder   
4. Lean Six Sigma: Evaluatie 8 jaar slimmer werk UMCG (2)
    Case: Universitair Medisch Centrum Groningen

Apotheek De Sprong, UMCG
^ Apotheek De Sprong, UMCG

Het UMCG was een early adopter, toen het acht jaar geleden startte met Lean Six Sigma. In deel 1 bespraken we de sterke en zwakke punten van het verbeterprogramma in het Groningse ziekenhuis.
In dit vervolg diepen we dat verder uit.

Ook bespreken we resultaten op twee locaties. Ten eerste de afdeling medische administratie van de intensive care voor volwassenen. Hier zijn tegenwoordig dagstarts, waarbij alle teamleden kort bijeenkomen en de problemen van de afgelopen dag bespreken. Daaruit vloeien Kaizen-activiteiten voort, om de werkprocessen steeds een beetje beter te maken.

In apotheek De Sprong, die mensen na ontslag of na een poliklinisch bezoek van geneesmiddelen voorziet, werd een Green Belt verbeterproject uitgevoerd. Het doel was de lange wachttijden terug te dringen. Hiertoe werden de belangrijkste obstakels tijdens de receptverwerking opgespoord en aangepakt.

> lees verder   
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu

B. Kort nieuws


Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten.
Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2015    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]