Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep13.htm

Nieuwsbrief no.39
sept/okt 2013

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen
Visueel management op de snelweg

snelwegbord

Onlangs kwam in het nieuws dat het aantal boetes op 130 km/uur snelweggedeeltes niet is toegenomen, dus zou er geen sprake zijn van een onoverzichtelijke warboel van borden. Het bleek te gaan om een enigszins uit zijn verband gerukt antwoord van staatssecretaris Teeven op kamervragen. Of het nu zo bedoeld werd of niet, het klopt natuurlijk niet. Immers, en als je op een 130 km traject denkt dat je daar maar 120 of 100 km/uur mag rijden is de kans dat je het gaspedaal te diep indrukt alleen maar extra klein.
Bovendien zou de leesbaarheid van verkeersborden niet moeten worden getoetst aan het aantal overtredingen. Het is immers niet het aantal boetes, maar het aantal ongelukken dat zo klein mogelijk moet zijn, terwijl toch iedereen vlot op de bestemming aankomt. Een Six Sigma Blackbelt zou dit de Critical to Quality factor bij verkeersregulering noemen.

Als je op dit moment beslist geen snelheidsboete wilt heb je twee opties (1) voor de zekerheid aan de langzame kant rijden, (2) ongelooflijk goed opletten op snelheidsborden in alle soorten, maten en op alle hoogtes (en dus minder op de weg). In beide gevallen breng je het overige verkeer nodeloos in gevaar. Dit leidt tot de hypothese dat het bordenoerwoud extra ongelukken ten gevolge kan hebben.

De politieke beslissing om op bepaalde snelweggedeeltes 130 km/uur toe te staan is mijns niet de oorzaak van de overmaat aan borden. Het is slechts de druppel die de emmer deed overlopen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zou eens een fabriek moeten bezoeken waarin Lean wordt geproduceerd. In zo’n fabriek zie je in één oogopslag wat de doelen zijn en of die worden bereikt. Visual management heet dit. Ik stel daarom voor dat er een commissie wordt gevormd die het visual management op onze wegen gaat verbeteren, te beginnen met de snelheidsregulatie. Dat dit veel beter en dus veiliger kan staat mijns inziens namelijk buiten kijf. Om dit aan te tonen alvast een paar tips voor zo’n commissie:

  1. Het aangeven van een maximumsnelheid mag alleen gebeuren via het bekende standaardbord met rode rand op een standaardhoogte, of via een waarheidsgetrouwe elektronische variant daarvan, of via de elektronische signaleringsborden bóven de weg. ‘Hoogvliegers’, borden op vier meter hoog (!), of andere artistieke vindingen (er komen steeds meer afwijkende borden) zijn dus niet toegestaan. De mini 100-bordjes van Neelie Kroes vormden vroeger een krachtig visueel signaal, toen er nog maar twee snelheidslimieten op snelwegen waren. Nu werken ze echter niet meer, en bovendien zijn ze deels weggehaald.
  2. Kleine en voor buitenlanders onbegrijpelijke teksten onder de borden zoals ‘bij regen’ moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Op veel plekken zijn er elektronische signaleringsborden waarmee je dit ook zou kunnen regelen (mits die borden failsafe zijn natuurlijk).
  3. De maximumsnelheid moet zo min mogelijk worden gewisseld. Beter 120 km/uur over een lang traject, dan steeds wisselen tussen 130 km en 100 km/uur. Sterker nog, het zou feitelijk het beste zijn voor de doorstroom en het milieu als je overal in Nederland op elke snelweg één maximumsnelheid had. Zelfs met 115 km/uur is iedereen beter af. De Theory of Constraints laat immers zien dat de totale doorstroom wordt bepaald door de zwakste schakel.

Eén maximumsnelheid overal zal niet direct overal haalbaar zijn, bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid of locale milieueisen. Het is echter wel een stip aan de horizon waar je naartoe kunt werken, en momenteel gaan we daar juist steeds verder vandaan.

Tot slot, met het oog op Prinsjesdag: Ook voor ons land is er mijns inziens wel degelijk een visie nodig. In Lean-terminologie een True North, waaraan je kunt toetsen of we de goede kant op gaan. Zo'n visie is echter geen in beton gegoten blauwdruk, zoals minister-president Rutte onlangs in zijn H.J. Schoo-lezing suggereerde.

PS: Nieuwe cases in deze nieuwsbrief (zie hieronder): Dorel, Nefit, Ziekenhuis Nij Smellinghe en Eurol.

Logo procesverbeteren.nl

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageren op deze blog

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:

A. Direct reageren op artikelen. Sinds eind juni is het steeds vaker mogelijk om niet alleen via het forum te reageren, maar kunt u ook aanvullingen in onze artikelen plaatsen! De groeiende lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

B. Wijzigen gegevens. De gebruiksvriendelijkheid van deze procedure is sinds februari aanzienlijk verbeterd. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd, omdat ze bijvoorbeeld eerst nog in een vakblad moeten verschijnen. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Uit onderzoek blijkt echter dat zelfs geregistreerden dit niet altijd doen. Wat wij u daarom adviseren is dit:

  • Nog niet geregistreerd? Registreer alsnog (gratis, spamvrij, afmelden kan met 1 muisklik)
    Wel geregistreerd maar wachtwoord kwijt? Maak nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer (of heeft u een eigen gebruikersaccount)? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus nooit meer in te loggen!
Tip: Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van nieuwe artikelen en ander nieuws via Twitter. Ook kunt u zo met ons in contact komen!
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Supply Chain: Business Model Generatie bij Dorel
    Case: Dorel

2. Flex. Software: Simulatie maakt Lean productie flexibel
    Case: Nefit

3. TOC: Theory of Constraints bepaalt prioriteit zorg
    Case: Nij Smellinghe ziekenhuis

4. WorldClass: Productie steeds gesmeerder dankzij 5S
    Case: Eurol

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Supply Chain: Business Model Generatie bij Dorel
    Case: Dorel

Lean assemblage van een Maxi Cosi kinderzitje
^ Lean assemblage van een Maxi Cosi kinder-
   zitje, één van Dorel's bekendste producten


Als je proces-georiënteerd wilt gaan werken, dan moet je eerst weten wát je wilt bereiken, en of de manier waarop je dat doet toekomstbestendig is. Dorel Europe, bekend van de Maxi Cosi kinderzitjes, paste Business Model Generatie toe om die vragen te beantwoorden. Hierbij geeft een Canvas, een template met negen velden, richting aan het creatieve proces.

Het resultaat was een nieuw business model, waarin de consument centraal staat. Internet en sociale media worden gebruikt om relaties op te bouwen met (potentiële) klanten, en de verkoop loopt zowel via webwinkels als via retailketens.

Toen dit nieuwe business model vastlag, konden bijpassende end-to-end bedrijfsprocessen worden ontworpen. Daarbij lag de nadruk niet op het hoe, oftewel het managen van activiteiten. De focus lag op het wat, het managen van de uitkomsten.  De hamvraag was steeds: Wat hebben de vakvolwassen medewerkers nodig om processen tot een goed einde te brengen, zonder gehinderd te worden door onnodige bureaucratie.

Vooral de behoefte aan een goede informatie-uitwisseling tussen personen die opeenvolgende processtappen afhandelen bleek groot. Om het berichtenverkeer in goede banen te leiden, werd de SqEME methode gebruikt om relationele procesbeschrijvingen te maken.

> lees verder
   > reageer op dit artikel
2. Flex.Software: Simulatie maakt Lean productie flexibel
    Case: Nefit

Simulaties maken snelle balancering van 
Nefit's Lean assemblagelijn mogelijk
^ Simulaties maken snelle (her)balancering van
   de Lean assemblagelijn van Nefit mogelijk


Dé uitdaging voor de maakindustrie: Een steeds variabeler productmix. Hierdoor moeten Lean productielijnen steeds vaker opnieuw worden gebalanceerd. Hoe doe je dat zo snel mogelijk, en tegen zo laag mogelijke kosten?

Cv-ketelproducent Nefit gebruikt hierbij een simulatiemodel. Hoe realistischer dat model, hoe beter het gedrag van hun productielijn kan worden voorspeld. Daarom werden échte productiegegevens verzameld via de procescomputers die de productie aansturen. Vervolgens werd een simulatiemodel gebouwd dat de productielijn zeer nauwkeurig nabootst, inclusief de procesautomatisering!
Het resultaat is een soort flight simulator voor de Lean assemblagelijn. Hiermee kunnen productiescenario’s waarheidsgetrouw worden gesimuleerd, binnen de technische mogelijkheden van de bestaande procesapparatuur.

De simulaties blijken het gedrag van de bestaande lijn goed te beschrijven, en er is al een eenvoudige verbeteroptie mee doorgerekend ook. Het proof of concept is daarmee geleverd, maar de echte winst moet nog komen. Het simulatiemodel kan namelijk worden gebruikt om de impact van een radicale wijziging van de productmix of het uitbesteden van delen van de productie te beoordelen.

> lees verder
   > reageer op dit artikel
3. TOC: Theory of Constraints bepaalt prioriteit zorg
    Case: Nij Smellinghe ziekenhuis

Nij Smellinghe monitort de ontslagbepalende taken bij de patiënten
^ De verblijftijd van patiënten is korter sinds
   de ontslagbepalende taken zichtbaar zijn


Verbetering van welke logistieke processen levert nu het meeste resultaat op? Om die vraag te beantwoorden gebruikt ziekenhuis Nij Smellinghe Current Reality Trees, om oorzaken van undesirable effects op te sporen. Denk bij die ongewenste effecten aan patiënten op oneigenlijke afdelingen, lange wachttijden en hectiek op de werkvloer. Door de belangrijkste oorzaak daarvan te zoeken en gericht aan te pakken krijgt het procesverbeterprogramma focus. De eerste constraint die boven water kwam, bleek een langere ligduur dan medisch noodzakelijk.

De current reality trees zijn onderdeel van de thinking processes uit de Theory of Constraints (TOC), een set gereedschappen voor het ontwikkelen van een verbeterstrategie. Op de verpleegafdelingen gebruikt het ziekenhuis daarnaast een operationele TOC-tool. Het gaat daarbij om software die dreigende bottlenecks in de behandeling van patiënten zichtbaar maakt. De bijpassende zorgtaken kleuren rood, zodat de verpleegkundigen weten welke taken doorstroom-bepalend zijn en dus prioriteit hebben. Dankzij dit systeem is de gemiddelde ligduur op de afdeling Interne Geneeskunde en Maag/Lever/Darm-ziekten al met 20% gedaald!

> lees verder
   > reageer op dit artikel
4. WorldClass: Productie steeds gesmeerder dankzij 5S
    Case: Eurol

Met de 5S methode werden bij Eurol gestructureerde werkplekken gerealiseerd
^ Met de 5S methode werden in de mengerij
   gestructureerde werkplekken gecreëerd


In 35 jaar groeide het familiebedrijf Eurol uit tot een moderne fabriek die smeermiddelen in honderden varianten maakt, voor klanten in meer dan zestig landen. De snelle groei bracht veel veranderende en nieuwe functies met zich mee.

Geleidelijk kristalliseert de organisatiestructuur nu uit en wordt steeds meer volwassen. En dat is maar goed ook, want dit is noodzakelijk als je niet alleen steeds méér wilt produceren, maar ook op een steeds slimmere manier.

‘Voorlopig gaan we daartoe niet formeel één methode zoals Lean,  TPM of Six Sigma invoeren’, vertelt directeur operations Jean-Louis Wesselink. ‘We kiezen voor een pragmatische insteek, waarbij we naar believen tools inzetten zoals 5S, OEE-metingen en SMED. Dit gebeurt onder het kopje World Class Manufacturing, en daardoor verloopt alles steeds gesmeerder'

> lees verder
   > reageer op dit artikel
Forum:
Nieuw: 'aanvullingen' bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!
  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen (voor plaatsen aanvullingen)
  Discussie:
  > Inhouse workshop procesverbeteren (10 reacties)
     > Overige forum berichten

Vacatures:
     > Vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl
Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform voor procesverbetering. Organisaties die zich hierover oriënteren komen daardoor steevast bij ons terecht. Als adviesbureau of leverancier van Lean productiemiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 21,50 euro per maand en u krijgt veel gratis extra's!

> meer informatie

B. Korter nieuws


Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in en daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina.
Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2013