Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep11.htm

Nieuwsbrief no.27
sept/okt 2011

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 27e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Kort voor de zomer bezochten we Aviko in Steenderen, producent van friet en andere aardappelproducten. In de afgelopen drie jaar bespaarde dit bedrijf meer dan vijf miljoen euro dankzij de toepassing van Total Productive Maintenance (TPM). Werkelijk overal, van de fabriek tot in de koffiekamers en zelfs op de gangen hangen verbeterborden, met daarop prestatie-indicatoren en voortgangsrapportages.

Nóg opvallender is echter het enthousiasme op de werkvloer. Het feit dat bij Aviko iedereen kan en mag meedenken over procesverbetering, én daarvoor wordt gewaardeerd, speelt zeker een rol. Minder tastbaar, maar ongetwijfeld even belangrijk, is de ongedwongen en respectvolle manier waarop de mensen – van fabrieksmanager tot operator – met elkaar omgaan!

In deze nieuwsbrief naast Aviko nog heel veel andere procesverbetercases, waaronder FC Groningen (inkoop), Bruynzeel (Lean/TPM), Gea Bloksma (Lean Six Sigma), Scania (Lean), Addit (Lean) en Inalfa Roof Systems (Lean).

Tenslotte bespreekt Gerritjan van der Ven, fabrieksmanager bij Balchem in Italië, Velocity. Dit is een boek over het bereiken van baanbrekende resultaten, door het combineren van Lean, Six Sigma en de Theory of Constraints. Zoals u van ons gewend bent, reageren de auteurs op de boekbespreking.

Veel leesplezier,

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/sep11.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. WorldClass:  Combineren Lean, Six Sigma en TOC
    Boekbespreking:  Velocity

2. TPM:  Aviko hoalt d'r oet wat d'r in zit met TPM*

    Case:  Aviko
    *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)

3. Lean:  Hulpmiddelen voor Lean productie
    Cases:  Bruynzeel, Gea Bloksma, Scania, Omron,
                   Addit, Heinz & Inalfa Roof Systems

4. Supply Chain:  Hoe waardecreatie uit inkoop verdween
    Case:  FC Groningen
   

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. WorldClass:  Combineren Lean, Six Sigma en TOC
    Boekbespreking:  Velocity

De auteurs van Velocity: Jeff Cox, Suzan Bergland en Dee Jacob
  ^ De auteurs van Velocity:  Jeff Cox (links),
     Suzan Bergland (midden) en Dee Jacob

Gerritjan van der Ven, fabrieksmanager voor Balchem in Italië, bespreekt het boek Velocity.

Zijn bevindingen: "In dit boek wordt eindelijk erkend dat een combinatie van de belangrijkste procesverbetertheorieën noodzakelijk is. Alleen dan krijg je de baanbrekende resultaten die nodig zijn om concurrerend te blijven. Dit is een groot pluspunt, want in de managementliteratuur die ik tot nu toe las bleven met name Lean en de Theory of Constraints (TOC) strikt gescheiden. Het was of je moest kiezen: word ik een fan van de Beatles of de Rolling Stones.

Lean, Six Sigma en de TOC hebben elk hun sterktes en zwaktes. Als fabrieksmanager had ik zelf al ontdekt dat het handig is om een strategie te ontwikkelen met behulp van de TOC, waarna je die realiseert door het toepassen van Lean en Six Sigma tools. Het lezen van Velocity bevestigt de logica en de kracht van die benadering.

De prettig leesbare business roman Velocity bevat een dubbele boodschap:

  1. De TOC moet niet slechts op traditionele wijze worden aangewend om een bottleneck-machine maximaal te exploiteren, maar moet ook breder en strategischer worden ingezet om business constraints op te sporen en op te heffen.
  2. Als je de TOC op die manier toepast, dan zijn de wat praktischer methoden Lean en Six Sigma een ideale aanvulling om een TOC-strategie op operationeel niveau te helpen verwezenlijken.
Met die boodschap is dit boek over baanbrekende resultaten mijns inziens óók een doorbraak in de procesverbetertheorie. Wel is er ook een minpunt: de voorbeelden van procesverbetering met Lean en Six Sigma zijn niet sterk, en laten daarom niet zien hoe deze een TOC implementatie echt kunnen 'versnellen'. Dat is een gemiste kans"

Suzan Bergland en Dee Jacob, auteurs van Velocity, reageren op de bespreking van hun boek!

> lees verder
   > ook beschikbaar in het Engels op business-improvement.eu
2. TPM:  Aviko hoalt d'r oet wat d'r in zit met TPM*
    Case:  Aviko
   

Productie bij Aviko
  ^ Productiestappen zoals snijden, drogen en
     frituren van aardappelvarianten zijn gekop-
     peld.  Aviko vertelt hoe je dan TPM toepast!

Enkele jaren geleden gebruikte Aviko Steenderen slechts zo nu en dan TPM-tools om daarmee krenten uit de pap te halen. Tot een volledige implementatie van Total Productive Maintenance kwam het daardoor niet. Soms kwam er een consultant om een urgent probleem te tackelen, maar zélf actief op zoek gaan naar grondoorzaken bleef achterwege. Hierdoor werd niet het onderste uit de kan gehaald om tijd- en massaverliezen te reduceren, en werden de competenties van de medewerkers onvoldoende benut.

In 2008 kwam daar verandering in. In dat jaar startte Aviko alsnog met het breed invoeren van TPM, en wel meteen volgens de strikte regels van het Japan Institute of Plant Maintenance! Eén van de belangrijkste uitdagingen: het creëren van een gevoel van eigenaarschap.

Door te luisteren naar de operators en te focussen op verbeteringen die hun werk veraangenamen, worden nu betere resultaten geboekt dan ooit. In de periode tussen eind 2008 en medio 2011 werd zelfs meer dan 5 miljoen euro bespaard!

> lees verder*
    *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)
3. Lean:  Hulpmiddelen voor Lean productie
    Cases:  Bruynzeel, Gea Bloksma, Scania, Omron,
                   Addit, Heinz & Inalfa Roof Systems


Kanban rek bij Bruijnzeel
  ^ De Kanban rekken bij Bruijnzeel zijn
     gemaakt door een metaalbedrijf

Typerend voor logistieke verbetermethodes zoals Lean is dat je stromend produceert én dat je verstoringen zichtbaar maakt. Om dit te bereiken worden allerhande hulpmiddelen aangeboden!

Visuele hulpmiddelen waaronder de bekende ‘verbeterborden’ blijken te worden afgenomen van diverse leveranciers. Daarnaast ontwikkelt zich een markt met aanbieders van mechano-achtige systemen, waarmee je heel flexibel (kanban-)rekken en karretjes kunt bouwen én aanpassen.

Voor het overige prefereren bedrijven vaak hun eigen oplossingen. Weliswaar is dit duurder, maar het hulpmiddel past dan wel perfect. Dit ‘maatwerk voor Lean’ komt meestal uit de eigen werkplaats, óf het wordt gemaakt door toeleveranciers uit het bestaande netwerk.

Maar liefst zes cases in dit artikel!  Bruynzeel, Gea Bloksma, Scania, Omron, Addit en Inalfa Roof Systems vertellen hoe zij aan hun ‘hardware voor lean’ komen.

> lees verder
4. Supply Chain:  Hoe waardecreatie uit inkoop verdween
    Case:  FC Groningen

Hans Nijland, FC Groningen
  ^ Voor Hans Nijland, alg. dir. FC Groningen,
     is het niet meer dan logisch dat inkoop is
     geïntegreerd met de business

Eigenlijk is het niet meer dan logisch dat inkoop in dienst staat van de business en de bedrijfsmissie. Er is daarom geen enkel opstartend bedrijf, dat goed presterende leveranciers onder druk zet. Hoe kan het dan dat in grotere bedrijven de natuurlijke focus van inkoop op waardecreatie verdween?

Volgens inkoopstrateeg Gerco Rietveld is de connectie van inkoop met kostenbesparing in de negentiger jaren ontstaan, binnen General Motors. Toen wist het toenmalige hoofd inkoop van dat bedrijf, Lopez de Arriortua, miljarden te besparen. 'Sindsdien is bij bestuurders het idee blijven hangen: Inkoop is interessant, wánt dit kan kosten besparen. Inkopers moeten zich echter niet concentreren op kostenreductie, want dat levert slechts korte termijn successen op. Hun doel moet zijn om waarde te creëren voor de business. Begin als inkoper daarom met het lezen van de business-plannen van je onderneming, en highlight daarin zaken waaraan inkoop mogelijk waarde kan toevoegen. Vervolgens stel je dan een potentieel boodschappenlijstje op, en dat stem je af met de business-managers.'

Wellicht kunnen inkopers iets leren van FC Groningen. Voor die club is het niet meer dan vanzelfsprekend dat aangekochte spelers waarde toevoegen!

> lees verder
B. Korter nieuws

Weblog Lean Zorg (31 augustus):
Een goede dagstart kopieer je niet
!
In januari startten de laboranten van de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC met een dagstart, daartoe geïnspireerd door een lean uitwisseling met AkzoNobel.
Dagstart Radiotherapie Erasmus MC
"Onze eerste les was dat het simpelweg kopiëren van het teamoverleg van AkzoNobel ons niet de juiste informatie opleverde", vertelt Freek Dekker, manager Laboranten Radiotherapie. "Waar de verstoringen bij dat chemiebedrijf vooral te maken hadden met machine-beschikbaarheid, bleken verstoringen bij Radiotherapie vooral een gevolg van te laat uitgevoerde voorbereidende processtappen".

Nadat de focus werd verlegd naar het nastreven van tijdigheid, halveerde tussen maart en juni het aantal te laat aangeleverde patiëntstatussen. Het dagstart team rapporteerde daarover echter: "Conclusies uit deze cijfers zijn moeilijk te trekken... Het grootste deel van de verstoringen ligt buiten onze invloedsfeer”.
Het accent wordt nu opnieuw verschoven, naar doorlooptijd-verkorting in het héle proces.
> lees verder


Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site!

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u -vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© C.J. van Ede 2005-2011 (Holland)