Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov19.htm

Nieuwsbrief no.76
nov/dec 2019

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Lean kennismanagement

Kennismanagement heeft tot doel om innovatie te versnellen, door informatie (kennis) te genereren, op te slaan en opnieuw te gebruiken. Ook wordt beschikbare kennis gericht gedistribueerd.

De overeenkomst met Lean productie is opvallend. Er is immers sprake van een voorraad, van kennis in dit geval. Die is alleen maar effectief als die zo klein mogelijk is, anders zie je door de bomen het bos niet meer. Te veel voorraad leidt tot verspilling zoals zoeken en fouten. Ook heeft kennis een beperkte houdbaarheidsdatum, je moet tijdig onbruikbare informatie eruit ‘wieden’.   

Creatie en hergebruik van kennis bij Volvo Trucks
Creatie en hergebruik van kennis bij Volvo Trucks

Kennismanagement is zo oud als de mensheid. Wetenschappers borduren bijvoorbeeld voort op wat anderen deden. Het idee om bedrijfskennis te ‘managen’ ontstond tijdens de opkomst van de informatietechnologie. Al snel bleek software niet voldoende. Er is ook gedragsverandering nodig: mensen moeten hun kennis kunnen en willen delen. Daarnaast moet er een systeem en structuur zijn om brokken informatie, en de relaties daartussen, vindbaar op te slaan.

Idealiter vormen alle medewerkers een soort ‘superbrein’, waarin alle informatie altijd up-to-date en voor iedereen toegankelijk is, en waarin automatisch de juiste verbindingen worden gelegd. Bovendien moet informatie die niet meer relevant is verdwijnen. Vergelijk dit met het opschonen van een computer, zodat die niet steeds trager wordt.

Bij kennismanagement gaat het er om de juiste informatie, in de juiste vorm bij de juiste mensen te krijgen, just-in-time. Op die manier zijn we weer terug bij Lean.

Er zijn inderdaad bedrijven die kennismanagement op een Lean manier benaderen. Enkele jaren terug interviewde ik Suzanne van Egmond, actief als ‘Lean innovator’ binnen Philips. Onze knowledge value stream staat haaks op onze product value stream, vertelde zij.

Een ideale ‘kennisstroom’ omvat drie elementen: het identificeren van kennis, het gebruiken daarvan, en tenslotte het vastleggen ervan. Kennis stroomt niet vanzelf. Van Egmond vertelde dat bij Philips knowledge teams een centrale rol spelen. Het gaat om expertgroepen van zo’n acht mensen. Het idee is dat een productontwikkelaar contact legt met de op dat moment best passende expert. Die helpt hem of haar vervolgens om de juiste kennis te vinden, waarbij het kan gaan om documenten en personen.

De experts fungeren zo als een soort ‘superneurons’ in het bedrijfsbrein van Philips, met vertakkingen naar kennis op één bepaald gebied. Als productontwikkelaar moet je aantonen dat je de stappen identificatie, gebruik en vastlegging van kennis hebt doorlopen. Bij dat laatste treedt de expert als reviewer op.

Kort geleden interviewde ik Amer Catic, knowledge management leader bij Volvo Trucks. Dit bedrijf blijkt een soortgelijk Lean kennismanagementsysteem te hebben, met één belangrijke toevoeging.

Hun expert teams, die communities of practise heten, beheren elk een aantal sleuteldocumenten. Op deze check sheets staat kennis over één (truck)onderdeel. Het gaat om een zo klein mogelijk brokje informatie, dat toch generiek genoeg is om frequent bruikbaar te zijn. Deze check sheets fungeren, net zoals de experts, als een soort superneurons in het bedrijfsbrein van Volvo. De sheets zijn namelijk een soort tabbladen, die doorverwijzen naar diepgaandere informatie. Op elke check sheet staat bovendien een stappenplan voor het nemen van kritische beslissingen, bij het ontwerpen van één vrachtwagenonderdeel. Per kritische beslissing is er daarbij aandacht voor het wat, het waarom, en de beschikbare know-how.

Bij innovatietrajecten worden de check sheets gebruikt, en is er na elke fase een terugkoppeling naar een lessons learned commitee. Nieuwe inzichten worden daarbij vastgelegd. Tegelijk wordt vastgesteld naar welke doelgroep deze inzichten moeten ‘doorstromen’. Bijvoorbeeld naar één van de eerdergenoemde communities of practise. Zo'n community past dan, op grond van de nieuwe informatie, zo nodig hun check sheets aan. Op die manier blijven die up-to-date. en blijft de voorraad kennisbrokjes zo Lean mogelijk. Tegelijk is op elk moment duidelijk welke brokjes missen.

Op deze manier heeft Volvo een systeem waarmee je kennis just-in-time ontsluit, ontwikkelt, vastlegt én naar de juiste mensen laat stromen. Dichter bij Lean kennismanagement kun je denk ik niet komen. Catic waarschuwt echter wel voor bureaucratie. Structuur is nodig, maar houd het zo eenvoudig mogelijk, waarschuwt hij. Dat laatste is eigenlijk ook typisch Lean. Overprocessing is immers één van zeven verspillingen.

Tot slot nog dit: er bestaat ook externe kennis, aanwezig bij (potentiële) toeleveranciers en partners. Hoe mooi zou het zijn als je een ecosysteem zou kunnen bouwen, waarin je veel breder bestaande kennis zou kunnen delen en hergebruiken?

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren?
   Plaats uw aanvullingen onder de webversie van deze blog!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform.

A. Om als registrant het kiezen van een nieuw en veilig wachtwoord te vergemakkelijken, kunt u ons er nu snel één laten aanmaken. Dit kan via aanpassen registratie

B. SSL en groter lettertype
De site gebruikt overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

C. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

E. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

F. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

G. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles gratis lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. Lean: Luisteren naar de onderdelen
     Case: Océ / Canon

2. Agile: Snelle innovatie dankzij Agile teams
     Case: Voys
     Reportage: Kennisfestival Noord Nederland

3. Profiel: OEE-toolkit van en voor de werkvloer
     Gesponsord

4. Lean: Kennis just-in-time vastleggen & ontsluiten
     Case: Volvo

5. Lean: Focus en ‘ontzorging’ operators
     Case: Remeha

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Luisteren naar de onderdelen
     Case: Océ / Canon

Lean assemblage bij Océ
Lean assemblage bij Océ

Vijf jaar geleden was Océ al een toonbeeld van Lean. Toch blijkt het nog veel beter te kunnen! Een sensei (leraar) van Toyota adviseerde om de productieteams de regie te geven, en naar de onderdelen te ‘luisteren’. Is altijd duidelijk waarom iets op een bepaalde plek ligt, is dat wellicht méér dan nodig, en zijn afwijkingen zichtbaar?

Een bezoek aan een Toyota fabriek bracht Océ op het idee van kennisuitwisseling, iets wat tussen Japanse bedrijven heel normaal is. Door bij elkaar in de keuken te kijken leer je. En het houd je bij de les, want een terugkeer naar wanorde ligt altijd op de loer. Lean is als topsport: hoe hoger je niveau, des te kwetsbaarder je wordt voor een terugval!

> lees verder 

2. Agile: Snelle innovatie dankzij Agile teams
     Case: Voys 
     Reportage: Kennisfestival Noord Nederland


Grootste Kennisfestival van Noord Nederland
Grootste Kennisfestival van Noord Nederland

Samenwerking, in multidisciplinaire en zelfsturende teams, wordt steeds belangrijker. Oeverloos vergaderen is uit. De nieuwe trend: zo snel mogelijk doen, daarvan leren en gaandeweg bijsturen! Experimenteren dus, zowel met de verdeling van het werk, als met de functionaliteit die een nieuw product krijgt. Zo wordt je bedrijf wendbaar oftewel agile.

Hoe bouw je een succesvol agile team? Wat is de meerwaarde daarvan ten opzichte van Lean en QRM-teams? Hoe werk je innovatief samen met externe partijen in ecosystemen? En wat is anno nu de bijdrage van goed leiderschap?

> lees verder 
  > reageer - aanvullingen lezers

3. Profiel: OEE-toolkit van en voor de werkvloer
     Gesponsord

OEE-metingen maken verliezen zichtbaar
OEE-metingen maken verliezen zichtbaar

Fabricageprocessen soepel laten verlopen betekent allereerst een betrouwbaar functionerend machinepark. Om de status daarvan inzichtelijk te maken én continu te verbeteren, levert FullFact Solutions een software suite voor het meten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Kenmerken van deze OEE Toolkit: intuïtief, makkelijk naar wens in te richten, binnen één dag implementeerbaar, en eenvoudig uit te breiden en/of te koppelen met andere bedrijfssoftware. Het is op de eerste plaats een toolkit van en voor de werkvloer, want procesverbetering begint met betrokken productiemedewerkers! Max Marinissen, Managing director van FullFact Solutions, vertelt erover.    

> lees verder 

4. Lean: Kennis just-in-time vastleggen & ontsluiten
     Case: Volvo

Volvo: Lean productie en innovatie
Volvo: Lean productie én innovatie

Kennisstromen zijn onzichtbaar. Daardoor zijn ze moeilijker te optimaliseren dan materiaalstromen.

Om te voorkomen dat je verzandt in informatie zorgt Volvo dat precies wat nodig is, op het juiste moment wordt vastgelegd of ontsloten. Just-in-time en vraaggestuurd, net zoals bij Lean!

Hiertoe wordt kennis opgesplitst in kleine brokjes. Slicing heet dit. Check sheets, een soort tabbladen, spelen hierbij een centrale rol. Hierop staat, voor een zo generiek mogelijk vrachtwagenonderdeel, wat de kritische ontwerpbeslissingen zijn en welke kennis daarover beschikbaar is.

> lees verder 

5. Lean: Focus en ‘ontzorging’ operators
     Case: Remeha

Assemblage van cv-ketels bij Remeha
Assemblage van cv-ketels bij Remeha

Remeha weet hun cv-ketels steeds efficiënter te bouwen. Focus is daarbij het trefwoord. De productie, en later ook delen van de assemblage, werden uitbesteed.

Focus speelt ook op een ánder terrein. Multitasking houdt het assemblagewerk op, en is een bron van fouten. Daarom worden de operators ontzorgd als waren zij chirurgen. ‘Verpleegkundigen’ voeren daartoe tijdig de juiste materialen aan. Hierdoor kunnen de operators vloeiend en vrijwel foutloos waarde toevoegen. Ook verdwenen de voorraden op de werkvloer. 

Edu Veldhuis en Niels van den Broek vertellen hoe Remeha dit doctor-nurse systeem, met gescheiden logistieke en assemblageactiviteiten, steeds verder perfectioneert.

> lees verder 
Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Bedrijven en organisaties die processen willen verbeteren komen steevast bij ons terecht ter oriëntatie. Wij zijn namelijk dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij dus een goede plek om deze onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar bijvoorbeeld ook via een profiel. Dit is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gewone gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk. En wellicht heeft u zelf nog andere ideeën.

We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod en/of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons tipt over mogelijk te interviewen bedrijven. U komt zo extra in beeld.

> meer informatie
Forum
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Discussie & Vragen:
  
> Forum berichten
  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen.

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2019    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]