Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov18.htm

Nieuwsbrief no.70
nov/dec 2018

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Veranderen vergt activeringsenergie

IVerandering roept weerstand op! Dit hoor je nog vaak. Deze mythe werd 65 jaar geleden echter al ontkracht door Paul R. Lawrence. Weerstand is niet iets waar je doorhéén moet, maar een signaal dat er iets mis is, stelde hij.

Volgens professor Jaap Boonstra is dan de vraag ‘Wat doe ik fout, dat hij of zij zo gek doet?’, op zijn plaats. De antropologen Jitske Kramer en Daniëlle Braun vinden zelfs dat je van vreemd gedrag kunt leren: Wie weet is zo iemand het terecht niet met je eens!

Als vakjournalist procesverbetering kom ik veel bij bedrijven over de vloer. Ook bespreek ik regelmatig managementboeken en voer daarover discussies met de auteurs. Op basis van dat alles kom ik zelf óók tot de conclusie dat weerstand tegen verandering niet iets is, wat er nu eenmaal bij hoort. Anders zouden mensen bijvoorbeeld niet trouwen, kinderen krijgen, van baan veranderen etcetera. Wat mensen wél doen, is voordelen afwegen tegen nadelen.

Jonge merels laten zien dat verandering - uitvliegen - niet onnatuurlijk is
Jonge merels (rechtsonder) laten zien dat verandering (uitvliegen) niet onnatuurlijk is

Anders geformuleerd: mensen maken een trade-off: is de berg beklimmen de moeite waard of niet? Volgens Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie, hebben de primitieve delen van ons brein de neiging om “korte termijn fijn”, handhaving van de status quo, te verkiezen boven “lange termijn fijn”: veranderen naar een betere situatie. Daar zit een logica in, want veranderen kost energie, óók als de uitkomst positief wordt ingeschat. Voorbeelden van zaken die energie vragen zijn het aanleren van nieuwe vaardigheden, en je instellen op andere relaties. Dát is de berg die beklommen moet worden.

Aan de berg gaat bovendien nog een extra drempel vooraf. Hiervoor zou ik het scheikundige begrip ‘activeringsenergie’ willen voorstellen. Zelfs als er bij een chemische reactie energie vrijkomt, dus de nieuwe situatie is stabieler (beter) dan de oude, dan moet er in het begin vaak energie in worden gestopt.

Voor verandermanagers betekent dit, dat ze vooraf moeten bedenken of er weerstand zal ontstaan, want voorkomen is beter dan genezen. Het helpt veel als iedereen weet wat een voorgestelde verandering voor hem of haar persoonlijk inhoudt, en wat je daar persoonlijk aan hebt. Denk daarbij aan de eerdergenoemde afweging van kosten en baten. De baten hoeven niet per sé het werk zelf te betreffen. Je wordt namelijk ook blijer als je werkt voor een bedrijf waar je trots op kunt zijn.

Slaat de balans negatief door, dan kan er iets worden gedaan aan de hoogte van de berg en/of de activeringsenergie. Misschien moet er veranderd worden in een andere richting of via een gemakkelijker route, of kunnen trainingen of opleidingen helpen om het bergbeklimmen te vergemakkelijken.

Intrigerend is dat er steeds meer organisaties zijn die vooral het doel zichtbaar maken, de top van de berg. Hoe de beklimming gaat, wordt bovendien steeds meer overgelaten aan de werknemers, die daartoe een steeds vrijere rol krijgen. Om deze aanpak te laten slagen, is er een belangrijke randvoorwaarde: de missie of ‘zijnswaarde’ van de organisatie moet bijzonder inspirerend zijn. Dit verlaagt de ‘activeringsenergie’ namelijk enorm.

Deze blog vat de inzichten uit een langer en diepgaander artikel samen. Onderaan dat artikel kunt u reageren!

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren op deze blog?
   Plaats uw aanvullingen onderaan (in het grijze kader) het artikel over veranderweerstand !

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. Lead & Change: Activeringsenergie verandering
     Onderzoeksartikel

2. QRM: Manufacturing Critical-path Time
     Boek: MCT Handleiding

3. Agile: De Agile reis van NS
     Case: NS

4. Supply: Supply Chain Management 1.0 & 2.0  (2)
     Onderzoeksartikel

5. TPM: Reliability engineering bij Emerald Kalama
     Case: Emerald Kalama Chemical  

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lead & Change: Activeringsenergie verandering
     Onderzoeksartikel

De MCT is de procestijd van start tot finish
Verandering (uitvliegen) levert de jonge merels
rechtsonder meer baten op dan lasten

Weerstand tegen verandering? Uit de honderden cases en boekbesprekingen op deze site blijkt dat dit slechts een mythe is!

Toch kost veranderen wél energie. Daarom wegen mensen de voor- en nadelen tegen elkaar af. Pas als de balans positief is, wordt het beklimmen van de berg overwogen.  

Wat weerstand lijkt, is feitelijk een signaal dat de berg te hoog is, op de verkeerde plek ligt, te snel beklommen moet worden, of dat tools en vaardigheden ontbreken. Het kan ook zijn dat de ‘activeringsenergie’ onvoldoende is: begrijpt iedereen wel waarom verandering nodig is, en is het doel inspirerend genoeg?

> lees verder 
  > reageer onderaan artikel

2. QRM: Manufacturing Critical-path Time
     Boek: MCT Handleiding

De MCT is de procestijd van start tot finish
De MCT is de procestijd van start tot finish

De Manufacturing Critical-path Time (MCT) is een goede meetlat voor de doorstroom van een proces. Het hoe & wat staat beschreven in de MCT Handleiding. Het gaat om een recent uitgebrachte Nederlandse vertaling van de MCT Quick Reference Guide van Rajan Suri. Het boekje beschrijft helder de voordelen van de MCT: breed toepasbaar, toegankelijk en een stimulans tot ketenbreed verbeteren.

De kracht van de MCT heeft echter ook een keerzijde. De MCT laat je focussen op wacht- en transporttijden, omdat reductie daarvan de doorlooptijd het sterkste verlaagt. Hierdoor kan de effectiviteit en de kwaliteit van het primaire proces uit beeld raken. Snel is niet alles: je moet ook goed zijn.

> lees verder 
  > reageer onderaan artikel

3. Agile: De Agile reis van NS
     Case: NS

Snelle software-ontwikkeling bij NS
Snelle software-ontwikkeling bij NS

De IT-afdeling van NS werkt al zo’n zes jaar met Scrum. Software applicaties worden daarbij niet in één keer bedacht, begroot en gebouwd, maar stapsgewijs. Dat maakt het mogelijk om de klant – de reiziger in dit geval – tussentijds feedback te laten geven. Vergelijk je de ontwikkeling van een softwareproduct met een trein, dan lag vroeger de route daarvan al vast. Nu kan er al rijdende nog van spoor worden gewisseld! 

De klant moet echter nog veel nadrukkelijker aan het roer, vinden ze bij NS. Daarom spreken ze sinds twee jaar over Agile oftewel wendbaar werken. De Scrum-teams werden daartoe aangevuld met mensen vanuit de business, die de klant vertegenwoordigen.

> lees verder 

4. Supply: Supply Chain Management 1.0 & 2.0  (2)
     Onderzoeksartikel

SCM 2.0 optimaliseert 4 stromen
SCM 2.0 optimaliseert 4 stromen

Deel 1 van dit tweeluik over Supply Chain Management (SCM) beschreef SCM 1.0: het ketenbreed optimaliseren van de flow van producten.

SCM 2.0 wordt besproken in dit vervolgartikel. Waar SCM 1.0 zich beperkte tot de uitvoering, omvat SCM 2.0 ook het ontwerp van toeleverketens.

SCM 2.0 maakt waardeketens niet alleen sneller en klantvriendelijker, zoals bij SCM 1.0, maar ook goedkoper, innovatiever, slimmer, robuuster, wendbaarder, duurzamer en socialer! Sámen met alle ketenpartners worden daartoe stromen van goederen, diensten, informatie, kennis én geld geoptimaliseerd.

> lees verder 

5. TPM: Reliability engineering bij Emerald Kalama
     Case: Emerald Kalama Chemical   

Emerald Kalama Chemical in de Botlek
Emerald Kalama Chemical in de Botlek

Hoe professionaliseer je een onderhoudsafdeling, die niet met zijn tijd meeging? Maarten Habets, onderhoudsmanager van het jaar 2018, vertelt hoe hij dit doet. Zijn werkterrein: de fabriek van Emerald Kalama Chemical in de Botlek. ‘We kwamen van vér’, vertelt hij. ‘Onze onderhoudsorganisatie lag als het ware in de luiers, en maakt nu een enorme groeispurt door’. 

Onder het kopje reliability engineering legt Habets het accent op het verbeteren van de communicatie, het stimuleren van proactief gedrag, informatieverzameling, en de ontwikkeling van preventieve onderhoudsschema’s. Het doel is dat het onderhoud er voor zorgt dat de fabriek zo betrouwbaar mogelijk draait, met als randvoorwaarde dat dit je meer oplevert dan het kost.

> lees verder 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering.

Bent u een adviesbureau op het gebied van continu verbeteren en/of verandermanagement, een leverancier van flexibele of smart productiemiddelen, een leverancier van bedrijfssoftware, of een aanbieder van opleidingen?

Dan is het een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 25 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een profiel-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod te evalueren.

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C.
Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen.

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2018    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]