Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov17.htm

Nieuwsbrief no.64
nov/dec 2017

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Doel, route en organisatie

We herzien momenteel de introductie-pagina’s van de diverse ‘hoofdstukken’ op de site. Inzichten over procesverbetermethodes veranderen namelijk voortdurend. Onlangs was Six Sigma aan de beurt. Toen ben ik me nog eens gaan verdiepen in de oorsprong daarvan.

De oorsprong van een verbetermethode laat zien waarom die aanpak werd bedacht, en waarom die in een bepaalde context goed werkte. Weet je dat, dan kun je de betreffende methode veel beter inzetten. Ook leer je vaak veel van de ontstaansgeschiedenis. In dit geval ontdekte ik dat Six Sigma pas succesvol werd nadat drie onderdelen waren ingevuld: doel, route en organisatie.

Doel, route en organisatie zijn noodzakelijk voor procesverbetering
Zonder doel, route en organisatie zie je door de bomen het bos niet meer

Six Sigma ontstond binnen Motorola in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Six Sigma verwijst letterlijk naar minder dan 3,4 fouten per miljoen mogelijkheden. Hoewel nogal arbitrair gekozen, was dit precies wat Motorola nodig had om hun achterstand op de concurrentie om te buigen. Six Sigma gaf procesverbetering binnen Motorola dus richting. Het werd een aansprekende stip op de horizon, die veel medewerkers inspireerde. Dit is iets anders dan Six Sigma als kostenbesparingsmethode inzetten, waar later veel organisaties de fout mee ingingen.

Toen het doel helder was, was er een route nodig daar naartoe. Dit werd de DMAIC projectcyclus, waarbij de letters verwijzen naar de fasen Define (welke kwaliteitsaspecten gaan we meten), Measure (hoe gaan we ze meten), Analyze (welke factoren beïnvloeden de kwaliteitsaspecten het meest), Improve (verbeter) en Control (zorg dat je terugval voorkomt).  

Het derde onderdeel ontbrak toen nog. Een organisatiestructuur om DMAIC overal correct toe te kunnen passen, gefocust op de belangrijkste kwaliteitsproblemen. Hiertoe werden de functieomschrijvingen Yellow, Green en Black Belt bedacht. De ‘judokleuren’ verwijzen daarbij naar de groeiende set van vaardigheden die een Belt kan hebben. De Judo-metafoor is passend, want de belangrijkste vaardigheid van een Belt is het net zo lang stoeien met data, totdat een kwaliteitsprobleem is opgelost. Champions kregen de rol van proceseigenaar en opdrachtgever, en Master Black Belts gingen fungeren als trainers en spelverdelers.

Dat Six Sigma binnen Motorola zo’n succes werd, is uiteindelijk te danken aan:
  1. Een heldere en inspirerende stip aan de horizon: Six Sigma kwaliteit leveren,
  2. Een begrijpelijke manier om dit doel te verwezenlijken: DMAIC
  3. Een organisatiestructuur die dit alles ondersteunt: het Belt-systeem.
Daaruit kun je de volgende les trekken: als je succes wilt hebben met procesverbetering, ook met andere methodes, dan moet je doel, route, én organisatie goed zien in te vullen!


In twee eerdere blogs beschreef ik al hoe belangrijk het is om te weten waar je heen wilt. Maar misschien denkt u nu: dat hoeft niet, want wij gaan zelfsturing toepassen. Dan heb je echter juist extra richting nodig. Voor zelfsturing moet je namelijk niet loslaten, maar anders vasthouden, zoals Wouter Hart het formuleert.

Heb je eenmaal een stip op de verre horizon, dan is de route daar naartoe de wetenschappelijke methode, oftewel hypothesevorming, testen en aanpassen. In een eerder artikel liet ik namelijk zien dat álle bekende procesverbetermethodes zo werken. Dus niet alleen Six Sigma, maar ook Lean, TOC, QRM, Six Sigma, TPM en zélfs Agile.

Blijft over de organisatiestructuur. Six Sigma geeft daarvoor het helderste voorschrift, hoewel het Belts-systeem wel een nadeel heeft. Het is hiërarchisch, en dat maakt het moeilijker om iedereen in de organisatie bij procesverbetering te betrekken.

Total Productive Maintenance (TPM) omvat óók een duidelijke organisatiestructuur: de TPM managementpilaren en de productieteams. Quick Response Manufacturing ( QRM) werkt met Quick Response Cells: kleine multidisciplinaire teams, die autonoom soortgelijke activiteiten gaan afhandelen.

Dan Lean. Ondanks de grote hoeveelheid managementliteratuur hierover, schrijft Lean feitelijk enkel het volgende voor: Je moet het zó organiseren dat iedereen maximaal - én steeds beter - kan bijdragen aan probleemoplossing. Daarvoor zijn binnen Lean heel veel methoden en tools beschikbaar, op basis waarvan bedrijven hun eigen ‘lerende’ organisatie ontwikkelen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de 5+1 organisatie bij Scania, en de Oobeya-ruimtes en het A3-management bij Rockwool.

Ik sluit af met Agile. Bij 'wendbaar organiseren' is de variatie in organisatiestructuur het grootst. Bij het structuur geven aan Agile leiden veel wegen naar Rome. Ook nu geldt echter: zónder structuur gaat het niet.

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageren? Dit kan via ons forum, waar een kopie staat van deze blog.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds vorig jaar is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

D. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Agile: Structuur geven aan Zelfsturing
    Cases: ING, Provincies Gelderland & Fryslân, Frion

2. Agile: Eerst ván, dan náást, dan mét de professionals
    Boek: Anders Vasthouden

3. Lean: Gestructureerd verbeteren met Oobeya
    Case: Rockwool

4. Algemeen: Profiel Multitube Engineering
    Gesponsord

5. Lead & Change: Tips van Ben Tiggelaar
    Inzichtsartikel

6. Lead & Change: Gepland, zoekend of incrementeel?
    Onderzoeksartikel - introductie change management

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor cases (te interviewen bedrijven) zijn welkom, zeker als deze vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Agile: Structuur geven aan Zelfsturing
    Cases: ING, Provincies Gelderland & Fryslân, Frion

Squads (zelforganiserende teams) bij ING
Squads (zelforganiserende teams) bij ING

De wereld verandert sneller. Daarom streven steeds meer organisaties naar agility. Ze willen wendbaarder worden: sneller en beter op klantwensen kunnen inspelen. Zelfsturende en/of opgave-gedreven teams zijn daartoe het middel. Traditionele managers worden dan vervangen door coaches. Ook hebben de medewerkers niet altijd vaste functies meer, maar wisselende rollen.

In theorie is dit alles niet alleen beter voor de klant, die maatwerk krijgt, maar ook voor de medewerkers, die zich maximaal kunnen ontplooien. Chaos en toenemende werkstress liggen echter op de loer. Daarom is de hamvraag: hoe geef je structuur aan zelfsturing? Ontdek hoe ING, de Provincies Gelderland en Fryslân, en zorgorganisatie Frion deze vraag beantwoorden. Gerard Kemkers geeft tips voor het coachen van de zelfsturende teams.

> lees verder 
    > reageer onderaan artikel

2. Agile: Ván, dan náást, dan mét de professionals
    Boek: Anders Vasthouden

Wouter Hart, auteur Anders Vasthouden
Wouter Hart, auteur Anders Vasthouden

Wouter Hart werd bekend door zijn boek Verdraaide Organisaties. Daarin betoogde hij dat, in maatschappelijke organisaties, niet de systeemwereld voorop moet staan, maar de unieke klantbehoeften. De pijl moet daartoe worden omgedraaid.

Maar, wat dan? De vakprofessionals de vrijheid geven, en de managers de deur uit? Zo simpel ligt het niet. Er moet nóg iets worden omgedraaid, stelt Wouter Hart in zijn nieuwe boek Anders Vasthouden. Professionals worden nu vaak beperkt door protocollen. Hef je die beperkingen op, dan kunnen zij probleemoplossers worden, die passende invullingen bedenken in co-creatie met klanten.  

Dit vergt wel een omslag. Als professional laat je problemen daarbij eerst van de klant zijn, dan ga je ernáást staan, en tenslotte ga je mét de klant het probleem oplossen. Om dat mogelijk te maken, moeten managers een soortgelijke drieslag toepassen: eerst ván, dan náást, dan mét de professional.

> lees verder 

3. Lean: Gestructureerd verbeteren met Oobeya
    Case: Rockwool

Oobeya verbeterruimte bij Rockwool
Oobeya verbeterruimte bij Rockwool

Onder de noemer Rockwool Operational Excellence (ROPEX) haalt steenwolspecialist Rockwool méér uit hun fabrieken.

Eén van de twee pijlers onder ROPEX is gestructureerd verbeteren. De route naar strategische verbeterdoelen wordt daartoe zichtbaar gemaakt in Oobeya-ruimtes. Dagelijks vindt in deze zenuwcentra gestandaardiseerd productieoverleg plaats, rondom borden met streefwaarden, afwijkingen en lopende verbeteracties.

De tweede pijler is gedragsverandering, van directeur tot operator. Ook daarvoor is een kompas nodig, nu in de vorm van rolmodellen die ideaal gedrag beschrijven.

Dit alles lijkt ingewikkeld. Toch is de belangrijkste tip van Lean manager Roger Schepers: ga het gewoon doen!

> lees verder   

4. Algemeen: Profiel Multitube Engineering
    Gesponsord

Modulair bouwsysteem Lean omgevingen
Modulair bouwsysteem voor Lean omgevingen

Lean en QRM helpen om stapsgewijs te verbeteren. De fysieke omgeving van de productielijnen moet daarin echter wel continu méégaan.

Multitube Engineering levert daartoe een modulaire oplossing op basis van buizen, buisverbinders, rollenbanen en wielen. CFO Leon Coolen en CEO Jan Verhees vertellen over het hoe, wat en waarom!

> lees verder   

5. Lead & Change: Tips van Ben Tiggelaar
    Inzichtsartikel

Ben Tiggelaar
Ben Tiggelaar (foto: Elisabeth Ismail)

Soft skills worden in het bedrijfsleven steeds belangrijker.

Hoe bouw je goede relaties? Bijvoorbeeld met toeleveranciers, met business-partners, met teamleden, met je directie? Hoe overtuig je anderen? En last-but-not-least: wat moet je doen als je andere manieren van werken wilt invoeren, of je eigen gedrag wilt veranderen?

Ben Tiggelaar geeft tips!

> lees verder 

6. Lead & Change: Gepland, zoekend, incrementeel?
    Onderzoeksartikel - intro change management

Gepland of zoekend veranderen?
Gepland of zoekend veranderen?

Verandermanagement: wat is dat eigenlijk? Een definitie geven blijkt vrijwel ondoenlijk. Dit komt doordat er drie paradigma's zijn. De eerste daarvan is de planmatige benadering. Hierbij werk je toe naar een van te voren bepaald doel, is de speelruimte bewust klein, en ligt het accent op moeten veranderen.

Het andere uiterste is de zoekende aanpak. Hierbij verander je in overleg met je medewerkers, en ligt het accent op willen veranderen en het creeëren van verlangen daarnaar.

De derde aanpak is een middenweg: incrementeel veranderen. Hierbij wordt er in kleine stapjes gepland, en worden medewerkers uitgedaagd om zelf te veranderen en zo hun eigen werk te verbeteren.

Eerst schetsen we een theoretisch kader voor verandermanagement. Daarna vertellen
verandermanagers van Auping, Friesland Campina, Rabobank, SNS bank en RWE over de praktijk

> lees verder 
    > reageer onderaan artikel
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24,50 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een introductie-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Introductie Total Productive Maintenance (TPM) vernieuwd
Onze introductie van Total Productive Maintenance (TPM) is geheel herzien. Onder meer aandacht voor TPM als basis voor Lean en Six Sigma. Aan de doelen van TPM - nul fouten, nul verliezen en nul ongevallen - worden dan nul voorraden (Lean) en nul defecten (Six Sigma) toegevoegd. Productiebedrijven kunnen zo, met TPM als basis, World Class worden!
> lees verder

Introductie Theory of Constraints (TOC) vernieuwd
Ook onze introductie van de Theory of Constraints (TOC) is geheel herzien. Onder meer aandacht voor de gemeenschappelijke roots van TOC en Lean, en voor de vele thinking tools uit de TOC. Daarmee kunt u verborgen business-kansen opsporen, conflicten laten verdampen, en de waarde van bedrijfssoftware vooraf al beoordelen!
> lees verder

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? Welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het nieuwe site-gedeelte Smart Industry gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons per e-mail weten.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2017    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]