Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov16.htm

Nieuwsbrief no.58
nov/dec 2016

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Lean en Agile zijn als yin en yang

Agile, zo wendbaar mogelijk produceren, is dat het tegendeel van Lean, zo efficiënt mogelijk produceren?

Op het eerste gericht wel! Lean betekent verbetering, door een steeds betere afstemming van productiestappen op elkaar. Agile betekent verandering, door producten en diensten voortdurend aan te passen aan de actuele marktsituatie. Elke aanpassing maakt je daarbij – op zijn minst tijdelijk – minder Lean. Immers, als je bijvoorbeeld een ander product gaat maken, dan ontkom je er niet aan om je logistieke keten opnieuw in te regelen.

Toch zijn er op een hoger niveau meer overeenkomsten dan verschillen tussen Lean en Agile. Beide onderkennen bijvoorbeeld dat je een missie of hoger doel moet hebben: waarom zijn wij er eigenlijk als bedrijf of organisatie. Dat betekent niet dat je een blauwdruk kunt maken van hoe je de missie in de verre toekomst vervult. Het pad naar de toekomst is namelijk onzeker, ook dát wordt onderkend binnen Lean én Agile. Om met die onzekerheid om te gaan moet je steeds kleine stapjes zetten, daarvan leren, en daarna je strategie zo nodig aanpassen.

Zwaan

Er is sprake van sense and respond, aanvoelen en reageren: welke verbeteropties zijn er, en wat kunnen we met elkáár doen om die opties te verzilveren. ‘Wetenschappelijk’, zo zou je deze insteek kunnen noemen: je formuleert steeds hypotheses en voert daarna – binnen veilige grenzen - experimenten uit om deze te testen. Lean doet dit om logistieke ketens te verbeteren. Agile doet dit om effectiever producten te ontwikkelen of om de organisatiestructuur (wie doet wat) aan te passen. Omschrijf je het zo, dan werken Lean en Agile feitelijk hetzelfde:

  1. Er is een missie of een hoger doel
  2. Vervolgens maak je problemen en verbeteropties zichtbaar, met als doel de missie stapsgewijs dichterbij te brengen, of om die missie passender te vervullen gezien de actuele marktsituatie.
  3. De organisatie wordt dusdanig ingericht, dat iedereen maximaal kan bijdragen aan stapsgewijze verbetering en/of aanpassing.
  4. Steeds wordt gecontroleerd of verbeteracties zijn geslaagd, en worden maatregelen genomen om terugval te voorkomen.

Samenvattend: zowel bij Lean als bij Agile signaleer je continu verbeteropties, onderneem je actie om deze te verzilveren, en je checkt of het resultaat is zoals verwacht. Plan-do-check-act oftewel de PDCA-cyclus vormt dus de basis van beide methoden!

Waarom hebben organisaties dan zo’n moeite om zowel Lean als Agile te zijn? Dit komt doordat voortdurend de afweging moet worden gemaakt wat voorrang heeft: verbetering (Lean) of verandering (Agile)!

Lean en Agile zijn keerzijden van dezelfde medaille: een effectieve organisatie. Of misschien kun je beter zeggen, ze zijn yin en yang. Lean en Agile kunnen namelijk niet zonder elkaar, moeten met elkaar in balans zijn, en die balans hangt af van de omgeving. Soms moet een organisatie meer chaotisch (Agile) zijn, om zich tijdig te vernieuwen. Anders krijg je een organisatie die heel efficiënt (Lean) producten maakt waarop niemand zit te wachten. Je doet dan de verkeerde dingen goed. Te veel chaos is echter ook niet wenselijk. Immers, na elke verandering moeten de logistieke ketens daarop worden aangepast

De wereld om ons heen wordt steeds veranderlijker. Dit verklaart de groeiende aandacht voor Agile-methoden, variërend van zelfsturende teams, 'Semleriaans' organiseren, Scrum, Holacracy tot Lean Startup. Om hierop in te spelen brachten we al onze artikelen daarover onder in een nieuw site-gedeelte over Agile. Vanzelfsprekend blijven we daarbij aandacht besteden aan de vraag: hoe kun je Agile, continue verandering, het beste combineren met continue verbetering? Dit is één van de belangrijkste uitdagingen in de komende tijd!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer op deze blog via ons forum

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds eind 2015 is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als u de smartphone-layout ziet, staat dit in het topmenu. Op onze openingspagina staat bovendien linksboven een button waarmee u van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop).

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: De transformatie van Philips Lighting
    Case: Philips Lighting

2. Lean Six Sigma: Uitgebreide set analytische tools
    Boek: Climbing the Mountain - LSS Black Belt

3. Lean: Projectmanagement: 11 Tips voor flow
    Overzichtsartikel

4. Agile: De wendbare organisatie
    Introductie artikel

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: De transformatie van Philips Lighting
    Case: Philips Lighting

Lean assemblage van maatwerk producten bij Philips Winterswijk
^ Lean assemblage van maatwerk bij Philips

Een Lean transformatie afdwingen werkt niet, je moet laten zien wat de voordelen zijn! Dit is de overtuiging van Bart Evers, productiemanager en Lean deployment leader bij Philips Lighting in Winterswijk.

Zien is geloven, en geloven is (na)doen. Evers vertelt hoe de teamleiders bewerkingsstappen zelf beter op elkaar gingen afstemmen, nadat hij ze het effect van samenwerking had laten ervaren.

Evers demonstreerde vervolgens het belang van standaardisatie in zijn eigen werk. Dit gebeurde via de introductie van Leader Standard Work. Vrijwel zijn hele, openlijk zichtbare, agenda bestaat nu uit timeslots. Het zijn nog net geen cyclustijden, maar het komt er wel dichtbij! Ook houdt Evers bij of hij waarde toevoegt. Voor een manager zoals hij is dat coaching, ondersteuning, en het verbeteren van processen.

Dankzij de Lean transformatie van Philips Winterswijk kunnen de lichtarmaturen daar nu make-to-order worden gemaakt, op een ‘gewone’ Lean assemblagelijn. De leverbetrouwbaarheid, vroeger het grootste probleem, is enorm gestegen. Het allerbelangrijkste zijn echter de tevreden klanten!

> lees verder

2. Lean Six Sigma: Uitgebreide set analytische tools
    Boek: Climbing the Mountain - LSS Black Belt

Dick Theisens en zijn boek Lean Six Sigma Black Belt
^ Boek: Lean Six Sigma Black Belt

Ir Dick Theisens bracht, onder de overkoepelende titel Climbing the Mountain, een serie boeken uit voor (aankomende)  Lean Six Sigma Black, Green en Yellow Belts. Wij lazen het boek Lean Six Sigma Black Belt.

Na een inleidend gedeelte volgen vijf hoofdstukken, aansluitend bij de niveaus van het Continuous Improvement Maturity Model (CIMM). Met name op het gebied van Six Sigma worden zeer uitgebreide sets proces-analytische en statistische tools besproken. Ondanks een paar kanttekeningen is dit diepgaande boek een prima gereedschapskist voor (aankomende) Black Belts.

Het boek nodigt uit om opnieuw na te denken over de mogelijkheden van Six Sigma naast Lean. Dat is belangrijk in een tijd dat kwaliteit voor uw klanten, dankzij het internet, zichtbaarder is dan ooit!

> lees verder   
   > plaats aanvulling bij discusssie "Six Sigma alarmbellen" 
3. Lean: Projectmanagement: 11 Tips voor flow
    Overzichtsartikel

Lean projectbeheer maakt flow zichtbaar
^ Lean projectbeheer maakt flow zichtbaar

De essentie van de drie logistieke verbetermethodes, Lean, QRM en TOC, is streven naar flow. Hoe gemakkelijker uw producten of diensten naar de klanten stromen, des te meer waarde toevoeging en des te minder verspilling.

Maar wat als uw producten klantspecifiek zijn, en u dus projectmatig werkt? De lage herhaalbaarheid maakt het dan moeilijk om de doorstroom te beheersen, zichtbaar te maken, en steeds verder te verbeteren.

In de tien jaar dat deze site bestaat, zagen wij hiervoor diverse oplossingen de revue passeren. Op basis daarvan elf tips voor Lean projectmanagement!

> lees verder   
   > plaats aanvulling onder dit artikel 

4. Agile: De wendbare organisatie
    Introductie artikel

Agile of wendbaar worden: goed idee?
^ Agile of wendbaar worden: goed idee?

Eind september startten wij met een nieuw site-gedeelte over Agile, met een bijpassende definitie. In die nieuwe sectie hebben we al onze bestaande artikelen over wendbare organisaties samengebracht. 

Agile maakt bedrijven "lenig", zodat ze snel kunnen reageren op veranderingen. Zelfsturende teams, die hun doelen continu bijstellen, staan centraal. Verder kan agility twee verschillende dingen omvatten:

  • Zelforganisatie, variërend van zelfsturende teams tot een zelfsturende organisatie als geheel, een holacracy.
  • Wendbare productontwikkeling, met methodes zoals Scrum en Lean Startup.
Agile worden heeft niet alleen voordelen, de chaos neemt erdoor toe en dat vraagt dan weer om tegenmaatregelen. Wanneer is agility eigenlijk zinvol? In een introductie-artikel gaan we daarop in!

> lees verder   
   > plaats aanvulling onder dit artikel 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24 euro per maand. Wij brengen u in beeld, en denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op. Geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op de site-gedeeltes (Lean) hardware en (Lean) software gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten.
In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2016    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]