Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov15.htm

Nieuwsbrief no.52
nov/dec 2015

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Innoveren gaat niet zonder experimenteren

In mijn voorgaande blog ging ik in op het belang van een missie: wat gaat uw bedrijf geïnspireerder, anders, sneller en/of effectiever doen dan anderen? En waarom? Richtingloos verbeteren heeft weinig zin.

Er is echter nóg iets nodig: ruimte om te experimenteren, en dus om fouten te maken, binnen veilige grenzen. Methodes zoals Lean vragen om een organisatie die doelgericht én proefondervindelijk verbetert.
Als aan die twee voorwaarden is voldaan, gaat continu verbeteren makkelijker dan menigeen denkt. In het artikel over QRM in deze nieuwsbrief nam Pascal Pollet (Sirris) de proef op de som. Hij vroeg vier secretaresses, onbekend met Lean, om deel te nemen aan een spel. Zij vormden daarbij een productielijn voor het bouwen van een Lego-product, en kregen als doelstelling mee: een zo kort mogeljke doorlooptijd, een zo groot mogelijke productiviteit, en just-in-time aflevering. Binnen enkele uren bedachten de dames vanzelf diverse Lean-principes, van One Piece Flow tot cross-training en zelfs een soort Kanban!

Dit is opvallend snel. Enerzijds heeft dat natuurlijk te maken met de eenvoudige setting, maar volgens mij komt het óók doordat de deelnemers vrijelijk mochten experimenteren, zonder dat mislukkingen werden bestraft. Dit verklaart deels de populariteiteit van Lean spelletjes in bedrijven, zie de foto hieronder. Geef de deelnemers een doel en laat ze vrijelijk aan de slag slaan, en de resultaten (en het bijbehorende enthousiasme voor Lean) volgen bijna vanzelf.

Lean spelletjes (hier bij AWL-Techniek) zijn een voorbeeld van doelgericht experimenteren
Lean spelletjes (hier bij AWL-Techniek) tonen het succes van doelgericht experimenteren

In de wetenschap is er pas sprake van een écht experiment als je een hypothese formuleert, die daarna bevestigd dan wel onderuit gehaald kan worden (falsificatie). Voor procesverbetering geldt hetzelfde, de roemruchte plan-do-check-act cyclus vat dit samen. Het Toyota Productie Systeem (TPS) werd op deze manier ontwikkeld, met vallen en opstaan. Zo’n lichtend voorbeeld is prima ter inspiratie. Omdat elk bedrijf echter weer anders is, moet je op zoek naar eigen invullingen en aanvullingen: opnieuw experimenteren dus!

En dan nu de hamvraag: Is er binnen uw bedrijf genoeg ruimte om dat te kunnen doen? Is er binnen verbeterprojecten bijvoorbeeld tijd en geld beschikbaar om te experimenteren? Kan iedereen op grond van zijn of haar praktijkervaringen bijdragen aan verdere verbetering, gelijk een vogel in een zwerm de hele groep kan beïnvloeden? Worden fouten gezien als mogelijkheid om te leren, en kan daar vrijelijk over worden gecommuniceerd? Is er voldoende ruimte voor reflectie?

Taiichi Ohno, pionier tijdens de ontwikkeling van het Toyota Production System, beschouwde niet voor niets "geen problemen als het grootste probleem dat je kunt hebben”. Problemen zijn een kans, want ze bieden de mogelijkheid om te verbeteren. Eliyahu Goldratt, de grondlegger van de Theory of Constraints, formuleerde het in zijn boek The Choice nog scherper: Een mislukking kun je zien als een geschenk. Je moet niet klagen over de realiteit, maar daarvan leren.
Alles wat je onderneemt is dus een prototype, een methode zoals Lean Startup sluit daar bijvoorbeeld op aan.  

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer (via ons forum, waar een kopie van deze blog staat)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. NIEUW: MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE !
Onze site had sinds januari vorig jaar al een lay-out die zich automatisch aanpast aan uw schermformaat. Nieuw sinds 24 augustus is een speciale layout voor SMARTPHONES! Als het goed is ziet u vanzelf de juiste versie van de site. Als u de smartphone-layout ziet, staat dit in het topmenu bovenaan de site. Op onze openingspagina staat een button om desgewenst van layout te switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop). Google's testsoftware beoordeelde onze mobiele lay-out als excellent, maar het gaat ons natuurlijk om de echte gebruikers. Daarom is uw feedback welkom!

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons via Twitter. U kunt ons niet alleen via e-mail maar ook via Twitter bereiken
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. WorldClass: Hoe 'lego' een scheepswerf groot maakte
    Case: Damen Shipyards

2. Supply Chain: Circulaire Economie en Inkoop
    Case: Tebodin

3. Lean & QRM: Proefondervindelijk én doelgericht verbeteren
    Case: Variass

4. Lean Six Sigma: Fast & Lean Om te Winnen (FLOW)
    Case: Independent Belgian Refinery (IBR)

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. WorldClass: Hoe 'lego' een scheepswerf groot maakte
    Case: Damen Shipyards

Damen Schipyards: smart customization
^ Damen Schipyards: smart customization

Taiichi Ohno van Toyota was niet de enige die de wereld veroverde met een revolutionair logistiek model.  Ook in Nederland lopen dit soort visionairs rond, zoals Kommer Damen van Damen Shipyards. Curieus genoeg deed hij precies het tegenovergestelde van Toyota: Voorraden creëren van onbestelde componenten!

Het tegendeel van Lean dus. Hoewel, op een dieper niveau niet. Damen Shipyards deed namelijk niets anders dan zoeken naar het beste antwoord op de vraag: Hoe creëer ik zo veel mogelijk waarde voor mijn klanten.

Klanten in de scheepvaartindustrie willen hun boten vaak snel hebben én deze naar eigen wens kunnen samenstellen. De oplossing van Kommer Damen: creëer een pijplijn van losse componenten. Puttend uit deze buffer kunnen schepen binnen enkele maanden op klantwens worden geassembleerd, als betrof het lego.

Binnenkort wordt versie 2.0 van dit systeem gelanceerd, onder het kopje Smart Customization.

> lees verder   
   > plaats aanvulling bij dit artikel 
2. Supply Chain: Circulaire Economie en Inkoop
    Case: Tebodin

Volgens Jelle Dijkstra kunnen inkopers het verschil maken als het gaat om duurzaamheid
^ Jelle Dijkstra: 'Inkoper, maak het verschil'

Circulaire inkoop begint met ‘oplossingsgericht’ inkopen. Dus bij aanbestedingen functioneel specificeren en niet alles al gedetailleerd omschrijven. Daarover waren de meeste deelnemers aan het Noord Nederlands Inkoop Congres 2015 het eens.

Vraag je een toeleverancier om zelf het begrip duurzaamheid in te vullen, dan heb je de meeste kans op innovatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je geen fysiek product meer inkoopt, maar een dienst. De toeleverancier blijft dan eigenaar van de materialen, en kan die daardoor gemakkelijker terugnemen.

Inkopers kunnen inspiratie putten uit nieuwe businessmodellen. Daarbij is niet alleen sprake van hergebruik, maar ook van deelgebruik en zelfs virtueel gebruik. Omdat inkopers aan het begin van productieketens staan, kunnen zij het voortouw nemen bij het streven naar meer duurzaamheid.

> lees verder   
3. Lean & QRM: Proefondervindelijk én doelgericht
    Case: Variass

Lean productie bij Variass
^ Lean productie bij Variass

Lean of QRM ‘implementeer’ je niet, de invoering van zo'n verbetermethode is een continu proces waaraan iedereen in de organisatie bijdraagt. Zorg daarom voor een omgeving waarin mensen worden aangemoedigd zélf te experimenteren om slimme logistieke oplossingen te vinden. Niet voor willekeurige zaken, maar doelgericht om een missie te vervullen. Dit was de belangrijkste boodschap tijdens het Lean-QRM symposium 2015 van de HAN.

Lean word je niet door oplossingen klakkeloos te kopiëren, of door nóg beter te worden in de toepassing van bijvoorbeeld 5S dan je buurman. Het is echter wel nuttig om u te laten inspireren door de vindingen van andere bedrijven. Deze website bevat daartoe honderden cases.

Ook tijdens het Lean-QRM symposium kwamen we weer interessante staaltjes van probleemoplossing tegen, en die zetten we voor u op een rij. Bij Variass bewegen orders zich bijvoorbeeld als stop- of sneltreinen over de werkvloer, al naar gelang hun routings wisselen of juist onveranderlijk zijn.

> lees verder   
4. Lean Six Sigma: Fast & Lean Om te Winnen (FLOW)
    Case: Independent Belgian Refinery (IBR)

Actie-overleg bij IBR
^ Actie-overleg bij IBR

Sinds een doorstart is Lean Six Sigma bij Independent Belgian Refinery (IBR) dé methode om steeds slimmer te werken. Drie jaar later zijn de resultaten in organisatorische zin indrukwekkend:  Teams voeren dagelijks “actie-overleg” uit bij verbeterborden, en ingewikkeldere problemen worden ‘geëscaleerd’ naar een stuurgroep. Die stuurgroep kan dan besluiten om er een verbeterproject voor te starten, onder leiding van een Blue, Green of Black Belt. ‘Maar of er nu kleine of grote verbeteringen worden doorgevoerd: no data no talk’,  benadrukt CEO Luc Smets. ‘Dus altijd éérst analyseren, dan verbeteren en dan borgen.’

Veel van de communicatie verloopt visueel. ‘De verbeterteams en de Belts presenteren hun resultaten op posters. Het management ontwikkelt eigen verbeterborden, om aan de werkvloer duidelijk te maken welke zaken de hoogste prioriteit hebben’.

Er wordt dus niet zó maar verbeterd, maar aansluitend bij strategische doelen. Bij IBR noemen ze het verbeterprogramma daarom FLOW: Fast & Lean Om te Winnen!

> lees verder   
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu

B. Kort nieuws


Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten. In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2015    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]