Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov13.htm

Nieuwsbrief no.40
nov/dec 2013

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen
Flexibel afstemmen

De grondgedachte van Lean is het op elkaar afstemmen van waarde toevoegende activiteiten. Het gevolg is zo min mogelijk verspilling en wachttijd. Een stappenplan om dit per productfamilie te doen, vindt u in het artikel over Value Stream Mapping in deze nieuwsbrief.

Een productielijn opzetten op basis van zo’n Value Stream Map lukt vrij makkelijk als de vraag en de productmix constant zijn. Dat is echter steeds minder vaak het geval. Eén van de oplossingen is dan om de productielijn flexibeler te maken. Dit begon eigenlijk al bij Toyota. Door de invoering van het Kanban-systeem maakte deze autofabrikant productie van meerdere varianten en kleuren via één assemblagestraat mogelijk.

Lean brengt mens en proces in flow
^ Lean brengt mens en proces in flow

De ontwikkelingen in deze richting gaan steeds verder. Veel mensen denken bij Lean nog steeds aan lopende band productie met vaste takttijden, of erger nog: aan het onder druk laten presteren van werknemers. Lean in zijn moderne vorm is echter een methode om activiteiten flexibel op elkaar af te stemmen, én om iedereen uit de organisatie daarbij te betrekken. Op die manier raken zowel mens als proces in flow.

In de afgelopen jaren verzamelden we een groot aantal ideeën om dat te doen, en dat blijven we doen. Drie recente voorbeelden: De experimenten bij Philips met schaalbare assemblagecellen, de reductie van omsteltijden en productvarianten bij Eaton, en de toepassing van Quick Response Manufacturing bij Harley Davidson. Motorfietsen bewegen zich daar op karretjes tussen werkstations. (De genoemde cases vindt u via de alfabetische bedrijfslijst of via geavanceerd zoeken)

Er zijn echter nog meer mogelijkheden dan slimme logistiek alleen. In de vorige nieuwsbrief beschreven we bijvoorbeeld hoe Nefit simulaties toepast, om het opnieuw balanceren van productielijnen te versnellen.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de toepassing van robots bij Almi. Robots maken het daar mogelijk om verschillende producten na elkaar te lassen, zonder omsteltijden. De lasstap bepaalt daarbij als bottleneck het productietempo, waar alle overige activiteiten op worden afgestemd. Hierdoor blijft de lasstoorts continu brandend, en wordt er dus ook continu waarde gecreëerd.

Logo procesverbeteren.nl

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
Reageren

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:

A. Direct reageren op artikelen. Sinds eind juni is het steeds vaker mogelijk om niet alleen via het forum te reageren, maar kunt u ook aanvullingen in onze artikelen plaatsen! De groeiende lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

B. Wijzigen gegevens. De gebruiksvriendelijkheid van deze procedure is sinds februari aanzienlijk verbeterd. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd, omdat ze bijvoorbeeld eerst nog in een vakblad moeten verschijnen. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Uit onderzoek blijkt echter dat zelfs geregistreerden dit niet altijd doen. Wat wij u daarom adviseren is dit:

  • Nog niet geregistreerd? Registreer alsnog (gratis, spamvrij, afmelden kan met 1 muisklik)
    Wel geregistreerd maar wachtwoord kwijt? Maak nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer (of heeft u een eigen gebruikersaccount)? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus nooit meer in te loggen!
Tip: Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van nieuwe artikelen en ander nieuws via Twitter. Ook kunt u zo met ons in contact komen!
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: Value Stream Mapping als doorbraakstrategie
    Cases: Achmea, Scania, Santon Switchgear

2. Lean: Ruimte, richting & alignment bij toepassing Lean
    Case: Sappi

3. Smart: Robots maken Lean mogelijk
    Case: Almi

4. Lead & Change: Waardecreatie voor medewerker & klant
    Boek: Lean tenminste houdbaar tot

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Value Stream Mapping als doorbraakstrategie
    Cases: Achmea, Scania, Santon Switchgear

Lean productie bij Santon Switchgear
^ Lean productie bij Santon Switchgear

Lean manufacturing wordt vaak gepresenteerd als een verbeterstrategie waarbij werknemers zélf, in kleine opeenvolgende stapjes, verbeteren (Kaizen). Voor échte doorbraken heb je echter ook een strategische visie nodig, waar je gericht naar toe werkt. Per product- of dienstenfamilie moet je daartoe een future state value stream map (FSVSM) maken. Tijdens een door de Rijksuniversiteit Groningen georganiseerde workshop zette professor Dirk van Goubergen zijn recept uiteen om een goede FSVSM te ontwerpen.

In het ideale geval loopt elke value stream van grondstof tot eindklant. In de praktijk blijken alleen bedrijven met heel veel ervaring, zoals Scania, zo’n brede scope aan te kunnen. Minder vergevorderden, zoals Achmea en Santon Switchgear, beginnen lang niet zo ambitieus. Ze starten bijvoorbeeld met Lean binnen één afdeling, omdat dit sneller zichtbare resultaten oplevert. Het risico van lokale (sub)optimalisatie wordt daarbij voor lief genomen. Geen probleem, als dit maar tijdelijk is!

> lees verder
  > reageer op dit artikel
2. Lean: Ruimte, richting & alignment bij Lean
    Case: Sappi

Productie van papier bij Sappi
^ Productie van papier bij Sappi

'Je kunt als leidinggevende nog zoveel bedenken, de oplossing ligt vaak op de werkvloer’, stelt Bart van Dijk, Continuous Improvement (CI) Expert bij Sappi. Acht jaar geleden startte deze papierproducent met een Lean transformatie. Sindsdien is procesverbetering niet iets wat af en toe door consultants gebeurt, maar iets wat iederéén dagelijks doet.

Bij verbeterprojecten werd de kar echter nog te vaak getrokken door een CI-Expert zoals Van Dijk, en niet door iemand op de werkvloer. Daarom is een on the job trainingsprogramma opgezet, zodat alle operationeel leidinggevenden ervaring kunnen opdoen met de rol van Lean projectleider. Ook kreeg het verbeterprogramma door de toepassing van Hoshin Kanri meer richting en allignment, zodat Lean projecten op verschillende afdelingen elkaar niet meer tegenwerken. Key Performance Indicators werden daartoe van hoog tot laag ‘gecascadeerd’ in de organisatie. Elke leidinggevende weet nu waar zijn of haar team het beste aan kan werken!

> lees verder
3. Smart: Robots maken Lean mogelijk
    Case: Almi

Lean productie met robots bij Almi
^ Almi maakte enkelstuks productie mogelijk
   (One Piece Flow) door robotisering


Almi maakt niet alleen eigen producten zoals stenenknippers, maar is ook een toeleverancier van Original Equipment Manufacturers. Deze OEM-ers proberen in te spelen op een marktvraag die momenteel sterker fluctueert dan ooit. Hun antwoord is Lean manufacturing, pas iets maken zodra een eindklant dat heeft besteld. De OEM-ers willen daarom geen grote batches halffabricaten meer bestellen bij Almi, maar bijvoorbeeld wekelijks een variabel aantal.

Almi maakte daartoe via robotisering enkelstuks productie mogelijk, zonder omstel- of insteltijden. De kostprijs werd daardoor vrijwel onafhankelijk van de ordergrootte. Binnenkort wordt zelfs begonnen met onbemande enkelstuks productie in de nacht!

Welke bijdrage kunnen robots leveren aan Lean productie, en aan welke randvoorwaarden moet dan zijn voldaan? We onderzochten het bij Almi! Er blijkt veel meer nodig om te slagen dan techniek. Zo moet je interne en externe logistiek heel nauwkeurig op de robots worden afgestemd, maar moeten je werknemers zich juist 'vrijer' gaan gedragen.

> lees verder
  > reageer op dit artikel
4. Lead & Change: Waardecreatie medewerker & klant
    Boek: Lean tenminste houdbaar tot

Scania als voorbeeld in het boek Lean tenminste houdbaar tot
^ Truckfabrikant Scania is een voorbeeld van
   een bedrijf dat duurzaam Lean is


Als je Lean slechts ziet als een techniek om financiële waarde te creëren, dan is het logisch dat niet iedereen gaat meehelpen om de bedrijfsmissie steeds beter te vervullen. Lean beklijft dan niet, omdat er geen verbinding is met de organisatie en de mensen.

Volgens Otie Hauser en Ingrid Smolders, de auteurs van het boek Lean tenminste houdbaar tot, werken Lean tools pas goed als ze worden ingezet om de Value Profit Chain te verbeteren. Die keten begint bij de medewerkers. Zij presteren beter als ze zich verbonden voelen met elkaar en met de missie, en kunnen dan meer waarde creëren voor de klanten. Die klanten gaan dan meer producten afnemen. Dat is goed voor de organisatie, en die kan dan uiteindelijk weer extra waarde creëren voor de medewerkers

> lees verder
Forum:
'Aanvullingen' bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!
  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl
Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform voor procesverbetering. Organisaties die zich hierover oriënteren komen daardoor steevast bij ons terecht. Als adviesbureau of leverancier van Lean productiemiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 21,50 euro per maand en u krijgt veel gratis extra's!

> meer informatie

B. Korter nieuws


Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in en daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina.
Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2013