Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov11.htm

Nieuwsbrief no.28
nov/dec 2011

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 28e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Procesverbetermethodes zijn geen hypes. Ze staan of vallen daarom ook niet met het al dan niet floreren van individuele voorbeeldbedrijven zoals Toyota bij Lean, en General Electrics bij Six Sigma.

De methoden die op onze site staan hebben een lange historie, die soms al meerdere eeuwen terug begon. Dat is geen wonder. Het gaat eenvoudigweg om manieren om tijdig, tegen zo laag mogelijke kosten, producten of diensten van goede kwaliteit te leveren.

De behoefte om je als bedrijf in dit opzicht te onderscheiden zal blijven bestaan, ook al zullen methoden zoals Lean, TPM, Six Sigma, QRM en de TOC over enkele decennia wellicht anders heten, en zullen er ook andere bedrijven voor worden opgevoerd als lichtend voorbeeld.

Er is natuurlijk wel sprake van een evolutie. Een methode zoals Lean wordt voortdurend aangepast, waardoor deze benadering voor steeds meer typen organisaties geschikt wordt. Zelfs bij design to order situaties, waarbij er in de productie nauwelijks sprake is van repeterend werk, wordt Lean nu al met succes toegepast. Een voorbeeld is Scrum, een van Lean afgeleide methode om maatwerksoftware te ontwikkelen. Deze methode wordt uitgebreid in deze nieuwbrief besproken. Meer over de evolutie en verbreding van Lean vindt u in een uitgebreid artikel op onze Engelstalige zustersite.

In deze nieuwsbrief verder nog veel procesverbetercases, waaronder AkzoNobel (Lean Six Sigma), Neopost (Lean), Balchem (TOC) en Enthone (Six Sigma)

Veel leesplezier,

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/nov11.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:
   
1. Lean Six Sigma:  Afvalreductie maakt chemie groener
    Case: AkzoNobel

2. Six Sigma:  Verbeteren met glans
    Case: Enthone

3. TOC:  TOC strategie, uitvoering Lean en Six Sigma*
    Case: Balchem
   
*) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)

4. Flex. software:  Software ontwikkelen met feedback
    Boekbespreking: De Kracht van Scrum

5. Lean:  Minder ijzer op de vloer, minder productafkeur
    Case: Neopost
   

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean Six Sigma:  Afvalreductie maakt chemie groener
    Case: AkzoNobel

AkzoNobel's chloorfabriek in Rotterdam
  ^ AkzoNobel's chloorfabriek in Rotterdam

Met behulp van Lean Six Sigma heeft AkzoNobel de hoeveelheid afval in hun Chloor-Alkali fabrieken in korte tijd enorm weten te reduceren.

Dit lijkt op het eerste gezicht vooral profijtelijk voor het chemiebedrijf zelf: Minder afval betekent immers minder grondstofverbruik én meer eindproduct. In financiële zin zijn de opbrengsten echter relatief gering, omdat er vaak moest worden geïnvesteerd in nieuwe processen en apparatuur.

De belangrijkste reden om zo sterk te focussen op afvalreductie is dan ook om AkzoNobel groener te maken, vertelt Black Belt Sergio Vieira. Green Lean Six Sigma dus! Het geheim achter het succes: Mensen uit alle disciplines - technici, juisten, inkopers en verkopers - genereren sámen milieuvriendelijke ideeën.

> lees verder
2. Six Sigma:  Verbeteren met glans
    Case: Enthone

Dick Langerak (Enthone) toont zijn diploma Six Sigma Black Belt
  ^ Dick Langerak toont zijn diploma Six Sigma
     Black Belt
, behaald in 2009

Enthone is een toeleverancier van middelen die oppervlakken verduurzamen en verfraaien, door deze te galvaniseren. Het bedrijf levert duizenden verschillende vloeistofmengsels om dat goed te kunnen doen.

Het bedrijf past Six Sigma toe om al hun productie- en bedrijfsprocessen te verbeteren, van de productontwikkeling tot en met de rationalisatie van hun producten- en klantenportfolio.

Six Sigma concentreert zich op het terugdringen van variatie, en dat blijkt voor heel diverse processen van belang! Enkele resultaten: Een constantere kwaliteit, niet meer producten dan nodig, en voor iedere klant een min of meer gelijke kosten/baten-verhouding.

> lees verder
3. TOC:  TOC strategie, uitvoering Lean en Six Sigma*
    Case: Balchem
 


De Balchem productiesite in Italië
  ^ De Italiaanse productiesite van Balchem ligt
     middenin het natuurpark Valle del Ticino

Middenin het Italiaanse natuurpark “Valle del Ticino” ligt een choline-fabriek, die wordt geleid door Gerritjan van der Ven. Sinds vorig jaar is deze Nederlandse fabrieksmanager medeverantwoordelijk voor het Corporate Best Practise Program van Balchem wereldwijd. Het voldoen aan ISO en andere kwaliteitsrichtlijnen (compliance) – om andere redenen tóch al nodig - vormen het fundament van dit programma. Zonder standaard werkwijzen kun je immers niets verbeteren.

Voor het bepalen van de strategie, de richting waarin je gaat verbeteren, is de Theory of Constraints (TOC) het meest geschikt. Daarvan raakte Van der Ven overtuigd, na kennis te hebben gemaakt met diverse verbetermethoden.

‘Met de TOC bepalen we welke belemmering oftewel constraint  het behalen van extra winst het meest in de weg staat', aldus Van der Ven. 'Als je dat eenmaal weet, dan bieden Lean en Six Sigma vervolgens prima instrumenten om daar iets aan te doen. Daarin zijn die methoden weer superieur.’

> lees verder*
  *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)
4. Flex. software: Software ontwikkelen met feedback
    Boekbespreking: De Kracht van Scrum

Scrum introductie door Rini van Solingen & Eelco Rustenburg
  ^ Rini van Solingen & Eelco Rustenburg
    verklaren 'Scrum': software ontwikkeling
    met continue feedback van de klant

Software-implementaties worden steevast te laat en te duur opgeleverd, en dan voldoet het systeem ook nog niet! Kan zo’n project niet meer agile oftewel flexibel worden aangepakt? Een beetje zoals een rugbywedstrijd, waarbij de teams regelmatig schouder aan schouder een ‘scrum’ vormen en daarna een stuk van het speelveld overbruggen?

De gelijknamige projectmanagementmethode Scrum doet precies dat.  Stapsgewijs, met voortdurende feedback van de klant, wordt in meerdere korte ‘sprintjes’ het product ontwikkeld. Functionaliteit die de klant het meest waardevol vindt wordt daarbij als eerste opgeleverd, meteen als werkend product. Alsof je al toegang krijgt tot de woonkamer van een huis in aanbouw, waarna je op basis van voortschrijdend inzicht de trap nog kunt verplaatsen.

In hun business roman “De kracht van Scrum” leggen Rini van Solingen & Eelco Rustenburg uit hoe Scrum werkt. Opvallend is de overeenkomst met Lean en Lean management methodes zoals Toyota Kata. Waardetoevoeging staat voorop. Aan de zelfsturende ontwikkelteams wordt alleen verteld wat de software waarom moet gaan doen en voor wie.  Hoe die oplossing er onder de motorkap uitziet mag een ontwikkelteam zelf bepalen.

> lees verder
5. Lean:  Minder ijzer op de vloer, minder productafkeur
    Case: Neopost

Productie bij Neopost
  ^ Neopost verbeterde de planning en
     verminderde de Cost of Non Quality

De afdeling metaalbewerking van Neopost maakt veel verschillende metalen onderdelen, via wisselende routings. Een goede productieplanning maken is dan geen sinecure. Tot voor kort was het nauwelijks bekend of het wel mogelijk was om de gevraagde onderdelen op tijd te maken. Als gevolg daarvan ontstonden regelmatig grote tussenvoorraden, voor steeds weer andere bottleneck-machines. De implementatie van het schedulingsysteem Lean Production Control loste dat probleem op.

Een tweede verbeterpunt betrof de Cost of Non Quality. Het percentage productafkeur werd verminderd door de kwaliteitscontrole te optimaliseren: voortaan alleen checken wat nodig is, maar dat dan ook écht doen. Bovendien wordt nu bij elk gebrek de oorzaak daarvan opgespoord en weggenomen.

Door deze maatregelen tezamen steeg de efficiency bij Neopost maar liefst met 55%!

> lees verder
B. Korter nieuws

Weblog Lean Zorg:
Verrassingen in een verbeterweek


Overleg over de value stream van patiënten
  ^ Overleg over de value stream van patiënten

Freek Dekker, manager afdeling Radiotherapie in het Erasmus MC, vertelt over het ambitieuze plan om de doorlooptijd van prostaatpatiënten met 60% te reduceren: "In de loop van de tijd is, zoals in veel organisaties, een systeem ontstaan waarin iedereen zijn of haar best doet, maar waarin het vlekkeloos laten verlopen van het behandelpad steeds moeilijker is geworden. Onze behandelingen zijn, soms ingrijpend, geïnnoveerd. Technieken zijn veranderd. Behandelapparatuur is vervangen. De manier waarop we de planning en het behandelproces daarop hebben afgestemd heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. Kortom: voor alle leden van het multidisciplinaire verbeterteam is het duidelijk dat het systeem aan verandering toe is!
> lees verder


Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site!

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

E-mail adres aanpassen?

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie-gegevens. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt, worden uw gegevens door ons gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u -vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© C.J. van Ede 2005-2011 (Holland)