Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/nov10.htm

Nieuwsbrief no.22
nov/dec 2010

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 22e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Een nieuw kabinet is aangetreden! Nu maar hopen dat ze niet de kaasschaafmethode gaan hanteren bij bezuinigingen. Twee tips voor de nieuwe regering:

1. Maak een eind aan een bijzondere vorm van verspilling: het heen-en-weer pompen van geld. Neem een huis of zorgverzekering: Daarvoor zou je mijn inziens óf aan de overheid moeten betalen, óf je zou geld moeten krijgen, maar niet allebei tegelijk zoals nu vaak gebeurt.

2. Als je prestaties wilt bevorderen, stuur dan consequent op waarde-toevoeging aan de maatschappij. Nu gebeurt dat vaak niet. Een stap in de goede richting is de afschaffing van de bonnenquota voor de politie. Opmerkelijk is echter dat er in het regeerakkoord staat (ik citeer): 'en wordt niet door iets soortgelijks vervangen'. Waarom niet? Is het motto: Als we niet goed kunnen sturen dan maar helemaal niet?  Waarom wordt de prestatie niet afgemeten aan het vergroten van de verkeersveiligheid - lees: minder ongelukken op een bepaalde weg - want dat is toch de waardetoevoeging waar het hier om gaat? Om soortgelijke redenen pleit ik voor het vervangen van "aantal uitgevoerde diagnose-behandel-combinaties" door "toegevoegde waarde in de vorm van gestegen gezondheid en welzijn van patiënten",  en het vervangen van "aantal afgestudeerde studenten" (aan bijvoorbeeld hogescholen) door "waardetoevoeging door afgestudeerden aan de maatschappij".
Dat waardetoevoeging meten niet eenvoudig is onderschrijf ik, en je krijgt vast een discussie over wat van waarde is en wat niet. Toch moet het mijns inziens wel die kant op. Immers, wat de meeste bedrijven al lang weten: hetgeen je meet en dus stimuleert is wat je terugkrijgt. Dus als je bijvoorbeeld een hogeschool afrekent op het aantal afgestudeerden, dan is het logisch dat het niveau zal dalen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de managers die de verkeerde stuurfactor kozen, en niet bij de uitvoerenden.

Tot zover de politieke beschouwingen. Terug naar de procesverbeterpraktijk: Kun je een bedrijfsmodel bedenken, waardoor jouw bedrijf het Google van de toekomst wordt? Het boek Business Model Generatie van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur suggereert van wel! Zoals u van ons gewend bent, een kritische bespreking van deze uitgave.

Verder natuurlijk weer veel nieuwe cases in deze nieuwsbrief, waaronder Lassie, Unipart, Alcan Packaging, Driessen Aerospace, ThedaCare Ziekenhuis (VS), en last-but-not-least: Philips!

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben daartoe vanaf nu handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/nov10.htm

Waarom zijn niet alle artikelen zonder password toegankelijk? Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. Lean:  On the Mend: Hoe ThedaCare Lean werd
Case: ThedaCare Ziekenhuis (VS)

2. Lean Six Sigma: Simply Philips brengt evenwicht*
Case: Philips 
*) te lezen na gratis registratie

3. Lead & Change:  Schilder sámen uw business-model
Recensie:  Business Model Generatie

4. Lean Six Sigma:  Breng uw toekomstvisie dichterbij
Cases: Unipart, Alcan, Driessen Aerospace

5. TPM:  Steeds efficiënter toveren met rijst*
Case: Lassie
*) te lezen na gratis registratie

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean:   On the Mend: Hoe ThedaCare Lean werd
Case: ThedaCare Ziekenhuis (VS)


ThedaCare On the Mend (aan de beterende hand)
^ Links: voorkaft On the Mend, rechts: artsen
   en verpleegkundigen analyseren een proces.

In Nederland begon enkele jaren terug de procesoptimalisatie in ziekenhuizen met methodes zoals Lean, Six Sigma en de Theory of Constraints.

Amerikaanse ziekenhuizen startten echter al veel eerder. In de afgelopen acht jaar transformeerde ThedaCare in Wisconsin hierdoor bijvoorbeeld tot een slanke en patient-georiënteerde organisatie, met meetbare en daardoor blijvende resultaten als gevolg. Respect voor het werk van de artsen en verpleegkundigen werd daarbij een steeds belangrijker aandachtspunt.

De Lean-transformatie van ThedaCare wordt beschreven in het boek On the Mend (aan de beterende hand). Niet alleen de organisatie veranderde, maar ook de managers, die een veel bescheidener rol kregen. Wat kunnen onze ziekenhuizen leren van de Lean-ervaringen van ThedaCare?

> lees verder
2. Lean + Six Sigma: Simply Philips brengt evenwicht*
Case: Philips


Voorraadreductie in een Philips-fabriek
 ^ Voorraadreductie in een Philips-fabriek, na
    toepassing van Lean-principes


Welke methode om processen te verbeteren is nu leidend binnen Philips, Lean manufacturing of Six Sigma? Tot voor kort bestond hierover weinig duidelijkheid, want binnen de business-sectoren Consumer Life Style, Healthcare en Lighting liepen verschillende programma's, en hetzelfde gold voor sector-overschrijdende 'functie-gebieden' zoals Innovation en Supply. Om het nog ingewikkelder te maken had je ook nog lokale initiatieven in individuele fabrieken.

Langzaam vallen de puzzelstukjes nu echter op hun plaats. Het Simply Philips programma, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de Supply-organisatie, wordt hét overkoepelende programma voor alle supply chain en innovatie processen, lees: de hele keten van productontwikkeling tot productie en aflevering.

Simply Philips is gebaseerd op het Toyota Productie Systeem, en is daarmee van origine een Lean-programma. Het Black Belt en Green Belt programma, inclusief de trainingen in de fundamentele principes van Lean Six Sigma, wordt nu echter ook onderdeel van Simply Philips. Op die manier ontstaat één virtuele en concernbrede verbeterorganisatie.

Simply Philips kun je niet vertalen met Lean of Six Sigma ,en ook niet met Lean Six Sigma. Nee, Philips is één van de eerste bedrijven die kiest voor een werkelijk gebalanceerde toepassing van Lean en Six Sigma, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Lean + Six Sigma dus! 

> lees verder*
  *) te lezen na gratis registratie
3. Lead & Change: Schilder sámen uw business-model!
Recensie:  Business Model Generatie

Alexander Osterwalder
 ^ Alex Osterwalder verklaart een bedrijfs-
    model op een 'Canvas' (foto Ola Hedin)

Kun je een bedrijfsmodel bedenken, waardoor jouw bedrijf het Google van de toekomst wordt? Het boek Business Model Generatie van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur suggereert van wel! Centraal staat een universele taal om bedrijfsmodellen te beschrijven, te evalueren en te ontwikkelen. Die gemeenschappelijke taal is het Canvas, een soort schilderdoek met daarop negen gebieden, denk aan zaken zoals klantsegmenten, waarde-proposities en key partners.

Het idee is, dat een multidisciplinaire werkgroep rond zo’n Canvas aan de slag gaat. Hierbij krijgt iedereen de kans om mee te schilderen, bijvoorbeeld door post-its met commentaar toe te voegen.

Het boek sluit aan bij een 'meedenk-trend': Iedereen in een organisatie en zelfs daarbuiten kan bijdragen aan innovatie. Daarnaast is het idee om bedrijfsprocessen daartoe visueel te maken vergelijkbaar met technieken zoals Value Stream Mapping en A3 Management uit Lean manufacturing, en het ontwikkelen van One Point Lessons uit Total Productive Maintenance.

Het boek bevat tal van tips en tools om het creatieve proces te bevorderen, waaronder het perspectief innemen van de klant, prototyping en storytelling.

Business Model Generatie is intrigerend, maar toch mist er iets: het bewijs dat de beschreven aanpak werkt! Zijn succesvolle bedrijfsmodellen werkelijk ontstaan via zo’n gestructureerd creatief proces?

> lees verder
4. Lean Six Sigma:  Breng uw visie dichterbij!
Cases: Unipart, Alcan packaging, Driessen Aerospace 


Lean Six Sigma training bij Unipart
 ^ Lean Six Sigma training bij Unipart: "Tactics
    without strategy is noise before defeat"

Lean Six Sigma streeft efficiënte productie na (Lean), in combinatie met een goede kwaliteit (Six Sigma). Hoewel sterk in opmars is deze methode geen wondermiddel, je moet wel de juiste randvoorwaarden scheppen!

Volgens Colin Smart, vice-president continuous improvement bij Alcan Packaging, is het vooral belangrijk dat je eerst een toekomstbeeld ontwikkelt van je bedrijf. Dat beeld moet realistisch genoeg zijn om als een film af te spelen, én er moet een routekaart zijn die aangeeft hoe je naar het beloofde land wilt reizen.

Paul Verheul, CEO van de Driessen Aerospace Group, benadrukt hoe belangrijk het is dat oude denkwijzen en bijpassende prestatie-indicatoren tijdig worden vervangen. Hij heeft beslist gelijk: Er zijn tal van voorbeelden waarbij bedrijven, organisaties en overheden de verkeerde stuurfactoren gebruiken.

Terug naar het artikel: Hierin naast het belang van strategie-bepaling en de daarbij passende prestatie-indicatoren ook aandacht voor een nieuwe trend: Bedrijven gebruiken hun Lean Six Sigma ervaring om zich te onderscheiden, een soort van koppelverkoop van producten en bijbehorend Lean en Six Sigma advies.

> lees verder
5. TPM:  Steeds efficiënter toveren met rijst*
Case: Lassie


Bas van Winden voor de Lassie-fabriek
 ^ One Point Lessons centraal bij toetsen en
    implementeren van ideeën bij Lassie

In 2008 hernieuwde Lassie de toepassing van Total Productive Maintenance (TPM). De revival begon op de verpakkingsafdeling, daarna volgde de rijst-bereiding. Nu zijn het kantoor en de toeleverketen aan de beurt, en zullen voor het eerst ook Lean manufacturing tools worden ingezet.
Moeilijker dan het starten van een procesverbeteringsprogramma is meestal het vasthouden daarvan. Bij Lassie lijken ze deze horde echter moeiteloos te nemen. Dit is des te opmerkelijker in het licht van de roerige tijd rondom moederbedrijf Grupo SOS, daar uitmondend in een wisseling van het topmanagement.

Lassie bleef zich echter onverstoorbaar concentreren op het verbeteren van de eigen processen met TPM. Iedereen koppelt verbeterideeën daar nu meteen aan het aanbrengen van tags en/of begint direct One Point Lessons (OPL's) te maken, om de suggesties beeldend te beschrijven. Het doel van deze OPL's is om verbeterideeën aan anderen uit te leggen, waarbij mensen uit andere vakdisciplines hun oordeel geven over de technische en financiële haalbaarheid. Uiteindelijk zorgen de OPL's ook voor een correcte implementatie van de goedgekeurde ideeën.
In het voorjaar van 2010 werd een OK-ruimte geopend, een afkorting voor OPL's en Kaizen-acties. In deze OK-ruimte wordt wekelijks de voortgang van de verbeterinitiatieven besproken. Het doel is om zo de afhandeling ervan te versnellen.

> lees verder*
  *) te lezen na gratis registratie
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Cause & effect:  Goldratt analyseert supply consumer electronics

In zijn artikel The power of cause and effect no.2 verklaart Eliyahu Goldratt wat er gebeurt nu sommige bedrijven niet reageren op échte marktveranderingen, maar op een (sterk overschatte) inhaalvraag door wat slechts de volgende schakel is in hun supply chain.
Eliyahu Goldratt analyseert toeleverketen consumentenelektronica
Goldratt, grondlegger van de Theory of Constraints, zet de feiten op een rij met betrekking tot de toelevering van consumentenelektronica. Ten gevolge van de economische recessie daalde de afzet op de voornaamste wereldmarkten in feite slechts met 2 á 3%.  De retailers besloten niettemin eerst hun huidige voorraden te verkopen. De als gevolg daarvan sterk overschatte daling in de vraag werd door de industrie doorgegeven aan hun toeleveranciers. Die kregen daardoor te maken met een nog niet eerder voorgekomen teruggang in orders van maar liefst 50%!     

Begin april kregen de retailers weer vertrouwen in de markt en begonnen dus weer volop te bestellen, niet alleen om aan de vraag de voldoen, maar óók om hun voorraden weer op peil te brengen! Hierdoor dreigt nu een nieuwe cyclus van overschatting. De toeleveranciers kunnen niet aan de piek in de vraag voldoen, waardoor zij ervan overtuigd raken dat ze extra moeten investeren in capaciteit. Volgens Goldratt is dat echter wel het slechtste wat ze kunnen doen.
> Lees-exclusief -Goldratt's artikel op onze Engelstalige zustersite

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of in meerdere kopieën? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© C.J. van Ede 2010 (Holland)