Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mrt18.htm

Nieuwsbrief no.66
mrt/apr 2018

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Flexibel werken in One Piece Flow? Dat kan!

Lean manufacturing, buffer-arme productie, laat productiestappen naad- én foutloos aansluiten. De heilige graal is enkelstuksproductie, dus steeds één order bewerken en die daarna direct doorschuiven. In zo’n One Piece Flow (OPF) is de doorlooptijd namelijk het kortst.

Feitelijk gaat het om een veredelde vorm van productie aan de lopende band. ‘Veredeld’, omdat het sinds de uitvinding van het Kanban-systeem mogelijk is om productvarianten af te wisselen. Haaks op de productieketen worden daarbij verschillende onderdelen en gereedschappen just-in-time toegeleverd. Deze flexibilisering schrijdt steeds verder voort. Dankzij smart industry, zie verderop in deze nieuwsbrief, komt zelfs maatwerkproductie in OPF in zicht.

Productie van schokbrekers bij KONI in een One Piece Flow
Productie van schokbrekers bij KONI in een One Piece Flow

Toch moet er ook een kanttekening bij OPF worden geplaatst. Misschien kent u de beelden uit de film Modern Times, met Charlie Chaplin die over zijn toeren raakt als lopende band medewerker. Daar schuilt helaas nog steeds enige waarheid in.

In een OPF productieketen moeten medewerkers hun handelingen namelijk binnen een vaste ‘takttijd’ uitvoeren. In het kader van Lean wordt daarbij weliswaar overbelasting (muri) voorkomen, door ervoor te zorgen dat een taktperiode ruim voldoende is om een taak af te ronden. Toch wringt er iets. Ten eerste ben je als operator nog steeds verplicht de takt te volgen. Ten tweede wordt je capaciteit onderbenut, omdat je tijd overhoudt als je ruim binnen een takt klaar bent. Ten derde doe je steeds dezelfde taak, wat als saai kan worden ervaren.

Je kunt het ook anders formuleren: technisch is OPF het meest superieure productiesysteem. Voor de mens, die nu eenmaal niet gebouwd is op 100% foutloos én in één tempo werken, is het dat niet.

Dit leidt tot de vraag: Is het mogelijk om een OPF-productielijn zodanig in te richten, dat de operators de nadelen daarvan – tijdsdruk en repeterend werk – niet ervaren?

Het antwoord is ja. Een eerste oplossing is om het zwaarste en meest repeterende werk te laten uitvoeren of te laten ondersteunen door machines cq robots. Dit hoeft niet gepaard te gaan met een verlies aan arbeidsplaatsen, al zal het werk soms wel een andere inhoud krijgen. Soms kan dankzij smart industry ook werk uit lagelonenlanden worden teruggehaald.

Robotisering is echter niet de enige oplossing. Het is ook mogelijk om de OPF-keten aan te passen aan de mens, zodat die zich daar vrijer in kan bewegen. Mansveld Combinatiebouw slaagde daar bijvoorbeeld in. Zij maken schakel- en besturingspanelen in OPF,  maar zónder takttijden. Dit is mogelijk doordat de operators elkaar mogen inhalen. Hoe dat werkt? We gaan even uit van twee personen, Anja en Bert, en vier productiestappen. Anja begint aan product 1 (P1), en schuift dit daarna door naar Bert op werkstation 2. Anja start op dat moment de assemblage van product P2, dat later ook weer door kan naar Bert. Daarna verplaatst Anja zich daarna naar werkstation 3 en werkt daar verder aan P1, waar Bert dan inmiddels mee klaar is. Bert blijft op station 2 en werkt daar aan P2. In de volgende cyclus gaat Bert naar eindstation 4, om P1 af te maken. Anja blijft op station 3 en werkt daar aan P2. Daarna gaat Anja weer terug naar station 1 om te beginnen met product P3. Bert blijft op station 4 om P2 af te ronden. Enzovoort. Aan producten-in-wording wordt op die manier continu waarde toegevoegd. Dit gebeurt echter zonder tijdsdruk. Bovendien blijft het werk afwisselend.

Een tweede voorbeeld is de Lean-assemblagelijn voor MRI-calibratiekits bij VDL Wientjes. In dit geval bewegen de te assembleren producten in het geheel niet. De assembleurs doen dat wel. Zij lopen langs de lijn en stellen zo steeds vijftien producten tegelijk samen.

Een derde voorbeeld, dat verderop in deze nieuwsbrief uitgebreid aan de orde komt, betreft KONI. Zij passen het bumping-systeem toe. Producten-in-wording bewegen zich daarbij langs de werkstations als betrof het een gewone OPF-productielijn. Als operator beweeg je nu echter méé. Je voert dus meerdere taken achtereen uit, aan hetzelfde halffabricaat. Daarmee ga je dóór, totdat de operator die voor jou uit bezig is, geen werk meer heeft. Die persoon loopt dan terugwaarts en neemt jouw werk over. Het woord bumping, ‘stoten’, beschrijft dat overname-moment. Word je afgetikt, dan neem jij op jouw beurt het werk van de persoon achter je over. Enzovoorts. Ook deze oplossing zorgt er voor dat de operators de takttijd van de OPF-lijn niet meer ‘voelen’, en het houdt hun werk afwisselend!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren? Dit kan via ons forum, waar een kopie staat van deze blog.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: One Piece Flow bij KONI
    Case: KONI

2. Smart: Verslag Smart Industry Jaarevent 2018
    Cases: VDL, Thomas Regout, Amfors, Tata Steel

3. WorldClass: Schilder uw procesverbeterhuis
     Onderzoeksartikel

4. Smart: Lean en Smart (Industry) slaan handen inéén
     Case: SEW Eurodrive

5. Algemeen: Profiel TWI Instituut Nederland
     Gesponsord

6. Supply Chain: De kracht van lokale ketens
     Overzichtsartikel

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de resultaten daarin vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: One Piece Flow bij KONI
    Case: KONI

Picking van onderdelen met augmented reality
Picking van onderdelen met augmented reality

Op elkaar afgestemde productieschakels zijn niet afdoende voor Lean productie in One Piece Flow. De (haakse) toelevering moet daar naadloos op aansluiten!

Daarom krijgen de operators van KONI alle benodigde onderdelen en gereedschappen nu just-in-time via rollenbanen gepresenteerd. Tegelijk verschijnen passende werkinstructies op hun beeldschermen.

Op deze manier lukte het KONI om met dezelfde middelen 20% meer schokdempers te maken. Een verhaal over operators die tikkertje spelen, shoppers met augmented reality brillen, en maatwerk software die alles verbindt! 

> lees verder 

2. Smart: Verslag Smart Industry Jaarevent 2018
     Cases: VDL, Thomas Regout, Amfors, Tata Steel

Mona Keijzer met de implementatieagenda
Mona Keijzer met de implementatieagenda

De teneur van het smart industry jaarevent 2018: bedrijven moeten nú smart worden, anders zijn ze te laat!

De druk via smart agenda’s en roadmaps neemt toe. Daardoor bestaat echter de kans dat organisaties hun ware doel uit het oog verliezen, en een road to nowhere inslaan. Hun doel is immers niet smart zijn, maar waarde creëren voor hun klanten. en dat beter doen dan de concurrent.

Smart industry is daarom pas zinvol als dit de waardecreatie vergroot. Dat gezegd hebbende biedt het wél heel veel kansen. Maatwerk leveren tegen massagoedprijzen bijvoorbeeld, dankzij een flexibel en gerobotiseerd productieapparaat. Ook kan smart industry uw medewerkers vaardiger maken, dankzij taakbegeleiding met behulp van augmented reality.

Vier cases: VDL Groep, Thomas Regout, Amfors Groep en Tata Steel.

> lees verder 

3. WorldClass: Schilder uw procesverbeterhuis
    Onderzoeksartikel

Voorbeeld van een procesverbeterhuis
Voorbeeld van een procesverbeterhuis

Elke organisatie worstelt met dezelfde vraag:  Hoe zorg ik dat mijn producten of diensten zoveel mogelijk waarde toevoegen voor mijn klanten?

Er bestaan veel verschillende manieren om de waardetoevoeging te maximaliseren: Lean (de slanke organisatie), Six Sigma (de perfecte organisatie), TOC (de ongelimiteerde organisatie), TPM (de geoliede organisatie), RCM (de betrouwbare organisatie) en QRM (de cellulaire organisatie).

Bedrijven die world class zijn, passen een mix van deze methoden toe.

Uit de WorldClass cases op deze site blijkt dat er geen standaardroute naar Operational Excellence bestaat. De weg erheen lijkt op het steeds gedetailleerder en persoonlijker invullen van een schilderij. Geleidelijk ontstaan zo de contouren van een ‘procesverbeterhuis’.

Is het bouwen van dat huis al moeilijk genoeg, hier kwam in het laatste decennium nog een uitdaging bij. Je moet ook nog eens wendbaar oftewel Agile worden! En wat kan de bijdrage zijn van Smart Industry?

> lees verder 

4. Smart: Lean en Smart slaan handen inéén
    Case: SEW Eurodrive

SEW Eurodrive bouwt een smart fabriek
SEW Eurodrive bouwt een smart fabriek

Lean productie in One Piece Flow resulteert in de kortste levertijd. Het van oorsprong Duitse SEW Eurodrive weet zich zo al jarenlang te onderscheiden. Hun productiesysteem was echter niet flexibel, doordat de werkstations waren verbonden via vaste transportbanen.

In het kader van smart industry worden deze vaste verbindingen nu vervangen door automatisch geleide voertuigen, AGV’s.

Het gaat om rijdende plateaus, die SEW ‘mobiele assistenten’ noemt. Die vervoeren niet alleen onderdelen, maar tonen ook werkinstructies, nemen werknemers repeterende taken uit handen, en brengen halffabricaten in de juiste positie. Lean en Smart slaan zo de handen inéén. In Italië bouwt SEW Eurodrive een eerste fabriek op basis van dit concept.

> lees verder 

5. Algemeen: Profiel TWI Instituut Nederland
    Gesponsord

TWI training bij Sandvik Benelux
TWI training bij Sandvik Benelux

Gerard Berendsen zag bedrijven worstelen met de borging van (verbeterde) processen, en ontdekte hoe adequaat Training Within Industry (TWI) dit oplost.

Dit leidde tot de oprichting van TWI Instituut Nederland. Berendsen vertelt over de missie daarvan.

> lees verder 

6. Supply Chain: De kracht van lokale ketens
    Overzichtsartikel

Lector Willem Foorthuis en CPO Piet Fellinger
Lector Willem Foorthuis en CPO Piet Fellinger

Ondernemen in en met de regio biedt kansen. Korte productieketens zijn namelijk milieuvriendelijker, en met lokale bedrijven kun je relatief makkelijk een vertrouwensband opbouwen en samen innoveren.

De idee om lokaal de handen inéén te slaan, om innovatieve supply chains te vormen, slaat aan. Investeerders hebben bijvoorbeeld al interesse getoond om de missende schakel, de verwerkende industrie, in de Noordelijke voedselproductieketen te gaan financieren. 

> lees verder 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van productiemiddelen of OpEx en supply chain software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 25 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een introductie-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? Welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte Smart Industry gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons per e-mail weten.

Nieuwe site-sectie Supply Chain
Deze site-sectie is momenteel in ontwikkeling. Binnenkort wordt dit gedeelte officieel geopend met de publicatie van een artikel over supply chain management.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2018    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail naar formulierA1@procesverbeteren.nl ]