Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mrt17.htm

Nieuwsbrief no.60
maart/april 2017

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Kies uw buffers!

Als u gaat stemmen, weet u dan al welke politieke partij u kiest?

Ook productiebedrijven en dienstverlenende organisaties moeten regelmatig keuzes maken. Eén daarvan is het kiezen van de buffers. Elke keten van processtappen kan daar namelijk niet zonder. Er is altijd sprake van enige variabiliteit, die opgevangen moet worden!

Natuurlijk moet die variabiliteit op de eerste plaats worden teruggedrongen. In een Lean productieketen, arm aan tussenvoorraden, gebeurt dit onder meer via het ‘balanceren’ van de keten. Elke productiestap vergt daarna ongeveer evenveel tijd, wat productie in een vast ‘takt-ritme’ mogelijk maakt. Na elke takt wordt een halffabricaat dan doorgeschoven naar de volgende stap.

Lean-productie bij Philips Lighting
Lean productie bij Philips Lighting

Een tweede mogelijkheid is het ‘levelen’ van de vraag. Hoewel er bij Lean zoveel mogelijk op bestelling wordt geproduceerd (pull), worden pieken in de vraag in afgevlakte vorm doorgegeven aan de werkvloer.

Ten derde moet de variabiliteit van de processtappen zo laag mogelijk zijn. Lees: de uitkomst is bijna altijd goed, herbewerkingen en productafkeur zijn een zeldzaamheid. Naast standaardisatie is Six Sigma is een goede methode om daarnaar te streven.

Maar, wat je ook doet (en er is nog veel meer mogelijk dan hierboven staat), er blijft altijd variabiliteit over! Er zijn dus ook altijd buffers nodig om de variatie op te vangen. Die buffers moet u zo kiezen dat het werkplezier, de efficiency en de winst maximaal zijn. Doet u dat niet, dan kiezen de buffers zichzelf, dat wil zeggen ze ontstaan spontaan!

Er bestaan drie typen buffers, die allemaal ook bijwerkingen hebben:

  1. Tijdbuffers: klanten kunnen wachten. Zij worden beschouwd als een wachtrij. Bijwerking: de klant kan niet vertrouwen op een afleverdatum. Ook stijgt de levertijd.

  2. Voorraadbuffers: Grondstoffen of (half)fabricaten kunnen wachten op bewerkingen, of kunnen als eindproduct wachten op bestellingen. Bijwerking: er zit geld ‘vast’ in deze voorraden. Daarnaast is de hoeveelheid onderhanden werk hoog. Dit brengt veel verborgen kosten met zich mee, en doet de levertijd stijgen.

  3. Capaciteitsbuffers: Machines en/of productiemedewerkers kunnen wachten (hebben overcapaciteit). Bijwerking: dit brengt wat betreft de machines kosten met zich mee. Mensen kunnen wachttijden benutten om anderen te helpen of om na te denken over procesverbetering.

De bovengenoemde buffers zijn als communicerende vaten: reduceer je het ene type, dan worden de andere buffertypen groter. 100% verspillingsreductie qua wachttijden is dus onmogelijk.

Volgens de Lean-filosofie kun je het beste vooral capaciteitsbuffers hebben. Lean is dus een methode die de tijd- en materiaalbuffers zo ver mogelijk reduceert, zo ver als maar economisch verantwoord is.

Je krijgt dan een productieketen met lage (tussen)voorraden, een korte doorlooptijd en een betrouwbare (snelle) levertijd. Bovendien worden verstoringen (bronnen van variatie) in zo’n keten goed zichtbaar. Ook is de logistieke besturing relatief eenvoudig.
 
Maar, in zo'n Lean-keten zijn dus wel capaciteitsbuffers nodig. Een slanke (voorraad-arme) keten van bewerkingsstappen functioneert alleen goed, als de capaciteitsbenutting per stap maximaal circa 80% is. Anders zal de doorstroom vrijwel voortdurend verstoord worden. Wel is er één uitzondering op deze 80%-regel. Wordt de Theory of Constraints toegepast, dan kan de capaciteitsbenuttting van de zwakste schakel, de bottleneck, nagenoeg 100% zijn. 

Is er veel variatie in de vraag (high mix, low volume bestellingen), dan kan de vorming van een Quick Response Manufacturing (QRM) werkcel een oplossing bieden. Een autonoom team van productiemedewerkers handelt in zo’n werkcel gezamenlijk en naar eigen inzicht een aantal bewerkingsstappen af. Bijkomend voordeel is dat het waarschijnlijk prettiger werken is in zo’n QRM-cel. Je ondervindt immers niet de druk van een (korte) takttijd die je moet halen, mijn inziens één van de grootste uitdagingen rond Lean.  

In een QRM-cel is het feitelijk de mens die de variatie opvangt. De mensen in een QRM-cel zijn in de regel cross-trained en voeren zowel ingewikkelde als eenvoudiger taken uit, al naar gelang wat er op een bepaald moment nodig is. Dit concept zie je in extreme vorm terug bij de thuiszorgteams van Buurtzorg.

Tot slot aandacht voor een laatste capaciteitsbuffer: er moet tijd worden gereserveerd om continu te verbeteren.

De moraal van dit verhaal: kies uw buffers doelbewust en met zorg!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Met dank aan Jac Christis (lector arbeidsorganisatie en –productiviteit aan de Hanzehogeschool), voor het meedenken over deze blog

> Reageer op deze blog via ons forum (waarop een kopie van deze blog staat)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds vorig jaar is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: Bottom-up én doelgericht verbeteren
    Case: Reinier de Graaf Ziekenhuis

2. Lean Six Sigma: Dromen over exploratie
    Case: Fujifilm

3. Agile: De eenvoud van Aldowa's succes
    Boek: Semco in de polder

4. Lead & Change: Klantsafari
    Case: Wavin

5. Lean: 12 misverstanden (1/2)
    Overzichtsartikel

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor cases (te interviewen bedrijven) zijn altijd welkom, zeker als deze vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Bottom-up én doelgericht verbeteren
    Case: Reinier de Graaf Ziekenhuis

Het RdGG en hun hartvormige logo
^ Het RdGG en hun hartvormige logo

Het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) is al acht jaar bezig met continu verbeteren. Een verschuiving van Six Sigma richting Lean moest daarbij de betrokkenheid van de werkvloer vergroten.

Dat lukte, maar er is een keerzijde. In de (Lean) Six Sigma tijd waren alle verbeteracties (projectmatig & top-down) gekoppeld aan financiële of efficiency-doelen. Na de overstap op Lean werd in het ziekenhuis bottom-up verbeterd, maar zonder meetbare doelstellingen.

Ad-hoc verbeteren moet weer doelgericht verbeteren worden. Een missie in "hart-vorm" draagt daar sinds kort aan bij. Dit betekent echter geen terugkeer naar de verbeterprojecten onder leiding van Black Belts uit de Six Sigma-tijd. Het accent blijft liggen op verbetering bottom-up, door de zorgprofessionals zélf. Bovendien zijn de voornaamste verbeterdoelen nu niet meer efficiency en kostenbesparing, maar staan betere resultaten voor de patiënt voorop.

> lees verder 

2. Lean Six Sigma: Dromen over exploratie
    Case: Fujifilm

Productie van offsetplaten bij Fujifilm
^ Productie van offsetplaten bij Fujifilm

Fujifilm Tilburg is, dankzij hun Japanse genen, heel goed in verbetermethoden zoals TPM en Lean Six Sigma. Toch ontbrak er nog iets: collectieve bevlogenheid.

Als productielocatie waren we te zeer gefocust op het vervaardigingsproces, vertelt Albert van Maren, productiedirecteur offsetplaten. Wat ontbrak was de connectie tussen de verbeteracties en de klant, het waarom. De heilige graal is een soort snelweg, waarlangs producten zich zonder tussenvoorraden naar de klanten bewegen. Met dat ideaal in het achterhoofd werd een gedroomde fabriek bedacht.’

Ook op innovatiegebied durft Fujifilm volop te dromen. In de pas geopende Corporate Open Innovation Hub worden business partners uitgedaagd met de volgende vraag: Welke problemen kunnen wij sámen oplossen voor nieuwe klanten?

> lees verder 

3. Agile: De eenvoud van Aldowa's succes
    Boek: Semco in de polder

Allard Droste en zijn boek
^ Allard Droste en zijn boek

Binnen tien jaar vormde Allard Droste het bedrijf Aldowa om van reguliere toeleverancier tot een zeer succesvolle projectpartner voor grote bouwbedrijven. Wat is het geheim van dit succes?

Droste beschrijft het in zijn boek “Semco in de Polder”. De belangrijkste factoren blijken Lean productie en de transformatie van Aldowa tot een zelfsturende organisatie. Bij dat laatste staan dromen, vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, enthousiasme en trots voorop.

Feitelijk komt alles neer op streven naar eenvoud. Onnodige dingen zoals functiebeschrijvingen, authorisatie-schema’s: je kunt daar best zonder, stelt Droste. Wel heb je veel durf nodig als je de omslag echt wilt maken.

> lees verder 

4. Lead & Change: Klantsafari
    Case: Wavin

Loodgieters bezoeken de Wavin Academy
^ Loodgieters bezoeken de Wavin Academy

Bij supply chain optimalisatie ligt het accent teveel op kostenbesparing, stelt Richard van Delden, executive director supply chain bij Wavin. Eerst moet je weten welk probleem je precies oplost voor je klanten.

Wavin ging daartoe op klantsafari in Turkije. Daar observeerden zij hun klanten, loodgieters, in hun natuurlijke omgeving. Zo zagen zij welke problemen de loodgieters tegenkwamen. Na de klantsafari kon het plan voor een nieuwe fabriek bij Istanbul, bedoeld om de transportkosten terug te dringen, de ijskast in. De belangrijkste ‘pijn’ van de loodgieters bleek namelijk niet de prijs, maar een gebrek aan kennis over de leidingsystemen.

De oplossing: een Wavin Academy. De klant leert nu van Wavin, en Wavin van de klant!

> lees verder   

5. Lean: 12 misverstanden (1/2)
    Overzichtsartikel

Vroege Lean productie bij Ford (1913)
^ Vroege Lean productie (1913), foto Ford

De term Lean, verwijzend naar slanke en dus buffer-arme productie, bestaat bijna dertig jaar. Toch bestaan er veel misverstanden over. We zetten de 12 belangrijkste op een rij.

Denkt u dat Lean staat voor productie in een One Piece Flow, draait om dagstarts en verbeterborden, of dat Lean binnenkort achterhaald is? Hierop gaan we in deel één van dit tweeluik in.

We doen echter méér dan het ophelderen van misverstanden. We zetten ook uiteen waar Lean vandaag de dag voor staat. Lean is namelijk een set van best practices, die zich steeds verder ontwikkelt!

Wellicht kent u nog meer misverstanden over Lean, of bent u het met sommige conclusies niet (volledig) eens. Dan nodigen we u van harte uit om onderaan dit artikel te reageren!

> lees verder   
   > reageer onderaan artikel
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld door een introductie-artikel over uw activiteiten, en denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Lost u, als Sensei of Belt, wel de juiste problemen op?
Bij procesverbetermethodes zoals Lean en Six Sigma wordt er altijd op gehamerd dat je naar de root cause van problemen moet zoeken.
Maar, lossen we wel het juiste probleem op? Deze intrigerende vraag stelt Thomas Wedell-Wedellsborg in het januari/februari nummer van Harvard Business Review. Albert Einstein zei al dat je veel meer tijd moet besteden aan het formuleren van het probleem, dan aan het oplossen daarvan. Doen we dat als Six Sigma Black Belts en Lean sensei's wel? Volgens Wedell-Wedellsborg niet: we gaan te snel de diepte in!
> lees verder

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op de site-gedeeltes (Lean) hardware en (Lean) software gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten.
In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!


C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2017    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]