Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mrt16.htm

Nieuwsbrief no.54
maart/april 2016

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Hoe smart is Lean?

U heeft het vast wel eens gehoord: na (1) de mechanisatie, (2) de elektrificatie en de daarmee samenhangende lopende-band-productie, en (3) de introductie van ICT en de kantoorautomatisering, is het nu tijd voor Industrie 4.0!

Tenminste, zo noemen ze dat in Duitsland. Hier heet het smart industry, en de Amerikanen spreken over het internet-of-things (IoT). Dat laatste geeft het duidelijkst aan waar het om gaat. Alles gaat in toenemende mate met elkaar ‘praten’, alles raakt steeds meer vernetwerkt.

Dat heeft gevolgen voor producten, die bijvoorbeeld kunnen laten weten hoe ze worden gebruikt, upgrades kunnen ontvangen, en externe functies (van derden) benutten.
De ‘vernetwerking’ raakt ook de fabrieken. Sommige bedrijven, zoals De Cromvoirtse, slaagden er bijvoorbeeld al in om het hele traject van offert-aanvraag tot en met de klantspecifieke productie te digitaliseren. Daar werken dus geen operators meer, maar programmeurs.
In zekere zin zou je kunnen zeggen dat hun fabriek tot leven kwam. Een smart fabriek is zich immers bewust van hetgeen de klanten willen hebben, plant zelf de orders in, maakt de producten, en trekt ook nog eens aan de bel als er onderhoud nodig is. Bovendien wordt verwacht dat fabrieken in de komende jaren modulairder gaan worden. De productie wordt dan kleinschaliger en decentraler– denk aan technieken zoals 3D printing – en je kunt de productiecapaciteit gemakkelijker op- of afschalen.

Wat betekent dit nu voor Lean manufacturing? Is dat binnenkort achterhaald?  

Vioolspelende robot bij Toyota
Vioolspelende robot bij Toyota

Het doel van Lean is zoveel mogelijk waarde creëren voor de klant, met zo min mogelijk verspilling. Een smart factory brengt onmiskenbaar dit doel dichterbij, en is dus een Lean enabler. Het maakt immers snelle éénstuksproductie in opdracht van de klant mogelijk, zonder enige verspilling in de vorm van voorraden.
Dit realiseren is echter niet eenvoudig. De hype rond smart industry doet denken aan de ophef toen er ERP-systemen kwamen. In het begin werden die gezien als panacee. Al snel brak echter het inzicht door dat een ERP-systeem alleen goed werkt als je éérst je processen slim (dus Lean) inricht, en pas daarna gaat automatiseren.
Nu de automatisering zich ook gaat richten op het productie-apparaat, waardoor de grens tussen de virtuele en de reële wereld vervaagt, is dat mijns inziens niet anders. Het is heel goed mogelijk om een heel slechte smart factory te bouwen, met onlogische werkstromen en dus navenant veel storingen. En bedenk wel: de gevolgen daarvan zullen dan veel ernstiger zijn dan in een traditionele fabriek. Vanwege de korte doorlooptijd is uw klant immers direct de dupe.

Gezien in dat licht is het idee van Toyota, om ICT gewoon als een nieuwe ‘machine’ te beschouwen niet onlogisch. Geheel conform het Lean gedachtegoed hebben investeringen in zo’n ‘machine’ – lees: het smart maken van delen van uw fabriek – volgens hen pas zin als:

  1. Is aangetoond dat andere manieren van procesverbetering niet meer mogelijk zijn.
  2. De beoogde investering de waardestroom (flow) richting de klanten vergroot.

Bij een verdere opmars van smart industry zal Lean daarom niet verdwijnen. Nog steeds blijft het immers belangrijk dat iedereen continu nadenkt over – en bijdraagt aan – steeds slimmere processen. Een smart factory mag zich dan in toenemende mate bewust zijn van de omgeving, zichzelf verbeteren doet zo’n fabriek zich niet. Daar blijven nog steeds mensen voor nodig!

Bovendien zullen de ontwikkelingen richting smart industry mijns inziens minder snel gaan dan menigeen denkt. Laat ik twee grote bottlenecks noemen. Ten eerste het data-formaat probleem: hoe zorg je dat machines, en bedrijven in een keten, dezelfde digitale taal spreken? Ten tweede de veiligheid, met smart industry is immers vaak (gedeeltelijke) ontsluiting van apparatuur en fabrieken via internetcommunicatie verbonden.

Wij horen graag hoe u over de relatie tussen Lean en smart industry denkt!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer (via ons forum, waar een kopie van deze blog staat)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Onze site had al een lay-out die zich automatisch aanpast aan uw schermformaat. Nieuw sinds augustus 2015 is echter een speciale layout voor SMARTPHONES. Als het goed is ziet u vanzelf de juiste versie van de site. Als u de smartphone-layout ziet, staat dit in het topmenu. Op onze openingspagina staat bovendien een button om desgewenst van layout te switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop). Google's testsoftware beoordeelde onze mobiele lay-out als excellent, maar het gaat ons natuurlijk om de echte gebruikers. Daarom is uw feedback welkom!

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. WorldClass: Trends WCM in Japan
    Cases: o.a. Toyota, Nissan

2. Software: Verbetering van overdrachtsmomenten
    Case: GS-Hydro

3. Lead & change: Holacracy, flexibele rollen
    Case: Springest

4. Lean: Iedereen voelt nu de klant
    Case: Auping

5. Lead & change: TWI vergroot flexibiliteit
    Case: Johma

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. WorldClass: Trends WCM in Japan
    Cases: o.a. Toyota, Nissan

Vioolspelende robot bij Totoya
^ Vioolspelende robot bij Totoya

Welke trends zijn er in Japan als het gaat om World Class Manufacturing en Lean?

Respect voor de medewerkers, people development en doelgericht werken zijn nog altijd de pijlers onder het Japanse managementsysteem. Ook blijft het adagium: eerst processen verbeteren, dan pas investeren in machines of ICT, en alleen als dit de flow – de waardestroom naar de klant – ten goede komt! Gezien in dit licht is zoiets als Industrie 4.0 dus geen heilige graal, maar pas nuttig als dit je bedrijfsmissie dichterbij brengt.

Een overzicht van de meest opmerkelijke bevindingen. Bijvoorbeeld multidisciplinaire teams bij Nissan, die specifiek Kaizens doen om de samenwerking tussen afdelingen te verbeteren!

> lees verder 

2. Software: Verbetering van overdrachtsmomenten
    Case: GS-Hydro

Procesgeorienteerde weergave offerte-traject
^ Procesgeoriënteerde weergave offerte-traject

Bij GS-Hydro, gespecialiseerd in niet-gelaste leidingsystemen, liep de productie op rolletjes. Technisch gezien althans, dit gold niet voor de ondersteunende processen! Het gaat daarbij om het offerte- en calculatieproces, en het daarmee samenhangende contractbeheer.

De onzekerheid is groot, want elk product vergt maatwerk. Niettemin leek ook bij de ondersteunende processen op papier alles goed geregeld. Er was immers een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), dat per processtap aangaf wat je moet doen? De handleidingen bleken echter moeilijk vindbaar, sloten niet aan op de praktijk, en het verband met de andere processtappen was onzichtbaar.

Ontbrak er informatie van een voorgaande schakel, dan vulden de kantoormedewerkers dit soms goedbedoeld aan, maar dat leidde tot fouten. De klant merkte daar niets van, maar GS-Hydro wél: hun marge verdampte. Het nieuwe KMS Comm’ant moet hieraan een einde gaan maken.

> lees verder 

3. Lead & change: Holacracy, flexibele rollen
    Case: Springest

Speelse werksfeer bij Springest
^ Speelse werksfeer bij Springest

Springest noemt zichzelf een Holacracy. Dit betekent dat er geen vaste functies meer bestaan. De op dat moment zinvolle 'rollen' rouleren, en zijn verdeeld over zelfsturende kringen.

Een Holacracy introduceert eerder meer structuur dan minder. Per rol worden namelijk alle actuele verantwoordelijkheden tot in detail vastgelegd. Een holacratisch bedrijf kan, via cycli van sense and respond, razendsnel reageren op problemen of kansen. De respons bestaat daarbij uit een nieuwe invulling van de rollen.

Werkt dat, en wat is de overeenkomst met Lean en Scrum, waarbij probleemoplossing ook iteratief verloopt? Om daar achter te komen spraken we met Ruben Timmerman, vroeger CEO bij Springest, maar nu onder meer ‘evangelist’ en ‘user experience nerd’.

> lees verder 

4. Lean: Iedereen voelt nu de klant
    Case: Auping

Auping in Deventer: 10 jaar Lean
^ Auping in Deventer: 10 jaar Lean

Bij Auping bewegen spiraalbodems, bed-omrandingen en matrassen zich in een vloeiende stroom door de fabriek. Overal is de klant voelbaar! Het magazijn voor eindproducten is verdwenen, de complete dagproductie gaat meteen in vrachtwagens.

Auping laat zien dat het kan: de ambachtelijkheid van een familiebedrijf combineren met Lean. Twee succesfactoren verklaren dit. Ten eerste volharding: in een Lean reis van tien jaar werd in vier etappes naar dit voorlopige eindresultaat toegewerkt. Eerst werd op één plek geëxperimenteerd, toen volgde een periode van vrijelijk verbeteren, en daarna werd structuur aangebracht. Tenslotte werd concernbreed overgeschakeld op vraaggestuurde productie.

De tweede succesfactor was het idee om alle productieactiviteiten samen te brengen op één locatie. Dat betekent niet alleen minder transport, ook ziet iedereen nu wie je in de problemen brengt, als je bijvoorbeeld een takttijd niet haalt. Bovendien creëerde de samenvoeging voldoende kritische massa voor een Lean cultuur.

> lees verder 

5. Lead & change: TWI vergroot flexibiliteit
    Case: Johma

Johma: trots op kwaliteit en smaak
^ Johma: trots op kwaliteit en smaak

Bij saladeproducent Johma werden diverse verbetermethoden uitgeprobeerd, maar teveel topdown. Het gevolg was een zekere vervreemding: verbeterborden waren bijvoorbeeld te ingewikkeld. In 2010 ging het roer om. ‘We willen terug naar de sfeer in een familiebedrijf, waarin iedereen trots is op de producten’, vertelt assistent productiemanager Daniël van der Woude. ‘Maar daarnaast willen we ook de efficiency blijven verhogen.’

De belangrijkste pijlers van het verbeterprogramma zijn nu communicatieverbetering, kennisvermeerdering en kennisoverdracht. Dat laatste is belangrijk vanwege pieken in de vraag. Johma vangt deze op met tijdelijke arbeidskrachten, die snel moeten worden getraind.

Johma bewijst dat toepassing van Training Within Industry (TWI) in zo'n situatie de productieflexibiliteit sterk kan vergroten. ‘Dankzij TWI kunnen wij tijdelijke arbeidskrachten in enkele weken opleiden tot gedegen operators’

> lees verder 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24 euro per maand. Wij brengen u in beeld, en denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen, en events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten. In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2016    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]