Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mrt12.htm

Nieuwsbrief no.30
mrt/apr 2012

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 30e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Bij het inspireren van werknemers is het nodig om hun emoties te begrijpen, en hetzelfde geldt als het gaat om het enthousiast maken van klanten. In deze nieuwsbrief vertellen Philips, Sara Lee, ASML, Teleroute en Volvo over de emotionele kant van waardecreatie en waardebeleving.

Daarnaast natuurlijk weer veel nieuwe 'gewone' procesverbetercases, waaronder Emerson (Lean), SCA Personal Care (WorldClass) en NedCoat (worldclass).

Tenslotte nog dit: We hebben sinds eind februari een nieuw zoeksysteem waarmee u kunt zoeken uit ongeveer 175 bedrijfscases, 140 artikelen en ruim 30 boekbesprekingen.
Probeer het eens uit!

U kunt selecteren op focusgebied (bijvoorbeeld alleen Lean, of bijvoorbeeld Six Sigma én Lean Six Sigma) en op bedrijfssector. Daarnaast kunt u aangeven wat voor type zoekresultaten u wilt, bedrijfscases en/of gewone artikelen en/of boekbesprekingen.

Op die manier kunt u heel snel bedrijven uit bijvoorbeeld de metaal- of zorgsector vinden. Ons advies is echter om ook artikelen uit heel andere bedrijfstakken dan uw eigen sector te blijven lezen. Juist dat levert vaak de meest baanbrekende inzichten op!

Veel leesplezier,

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/mrt12.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.

Nieuw sinds november '11: U kunt bij inloggen aankruisen dat u ingelogd wilt blijven!

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lead & Change:  De emotionele kant van waardecreatie
    Cases: Philips, Sara Lee, ASML, Teleroute & Volvo

2. WorldClass:  Standaardisatie halveert stilstand*
    Case: SCA Personal Care
    *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)  

3. Lean:  Lean is maatwerk bij flowmeterfabrikant
    Case: Emerson

4. WorldClass:  Mens en machine verbeteren doorstroom
    Case: NedCoat

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lead & Change:  De emotionele kant van waardecreatie
    Cases: Philips, Sara Lee, ASML, Teleroute & Volvo

Monitoring van takttijden bij ASML
^ Monitoring takttijden bij ASML. Dergelijke
   Lean tools helpen, maar er is méér nodig

Veel organisaties gebruiken bijvoorbeeld Lean manufacturing, Six Sigma of TPM om meer waarde te creëren voor hun klanten. De inzet van tools uit deze methoden, zoals Value Stream Mapping, registratie van takttijden of Kanban, volstaat echter niet. Dit erkennen bedrijven zoals Philips, Sara Lee, ASML, Teleroute en Volvo.

Hoe ga je om met de menselijke kant van continu verbeteren? In dit artikel vertellen managers uit de eerdergenoemde multinationals hoe zij duidelijk maken dat iedereen meetelt, en kan en moet helpen verbeteren. Bij het inspireren van de werknemers blijkt het bovenal noodzakelijk om emoties te begrijpen: hoe ervaren mensen hun werk.

Interessant genoeg geldt hetzelfde als het gaat om de klanten. De manier waarop zij uw producten en diensten ervaren is vaak beslissend voor het succes ervan!

Als je die twee constateringen combineert, kom je tot de conclusie dat bedrijven in twee opzichten high dopamine firms moeten worden:
  1. De werknemers ervaren tijdens hun werk flow: een energie gevend gevoel van focus, onderdompeling en succes.
  2. Klanten ervaren de producten en diensten als dusdanig goed, dat ze deze bij hun vrienden gaan aanbevelen.
> lees verder
2. WorldClass:  Standaardisatie halveert stilstand*
    Case: SCA Personal Care

Productielijn voor incontinentiematerialen bij SCA in Gennep
^ Zicht op de banen in een productielijn voor
   incontinentiematerialen. Dit helpt om snel
   de oorzaak van storingen te vinden.

Bij SCA Personal Care, producent van incontinentiematerialen, houden multidisciplinaire teams nu al 16 jaar hun eigen productielijnen draaiend.
Hierdoor halveerden de stilstandstijden, maar verdere verbetering bleef uit. Het idee om operators zelf problemen te laten verhelpen was weliswaar goed, maar zij bleken vaak niet in staat om meteen de storingsbron te vinden.

In plaats daarvan werd dan het symptoom bestreden, door machine-instellingen te wijzigen. Op korte termijn werkt dat, maar het proces raakt steeds verder ontregeld, en uiteindelijk kun je dan geen kant meer op. Ook waren de ondersteuningsteams veel tijd kwijt aan storingszoeken.

Om deze problemen te tackelen werd Lean Process Control ontwikkeld. Hierbij zijn alle dagelijkse activiteiten gericht op het definiëren, handhaven en handhaafbaar maken van standaarden. De resultaten blijken fenomenaal: Nogmaals een halvering van de stilstanden én veel meer output. Goed nieuws voor alle bedrijven die geautomatiseerd assembleren of verpakken!

> lees verder*
   *) te lezen na gratis registratie
      (wij respecteren uw privacy - geen ongevraagde mail)
   
3. Lean:  Lean is maatwerk bij flowmeterfabrikant
    Case: Emerson

Vlaggetjes geven de prioriteit aan bij assemblage flowmeters Emerson
^ Rode vlag zorgt dat spoedorder alle buffers
   bij One Piece Flow assemblage overslaat.
   Optimalisatie van zo'n lijn vergt lange adem.

Veel invoeringen van Lean manufacturing mislukken, omdat een productiesysteem van het ene naar het andere bedrijf wordt gekopieerd. Lean oplossingen zijn vaak door trial and error ontstaan, en als iemand anders zo'n maatwerkpak wil aantrekken, dan is er eerst heel wat verstelwerk nodig.

Peter Peters, site leader & director operations van Emerson Process Management Flow BV, kan daar inmiddels over meepraten! Het duurde maar liefst vier jaar voor de assemblagelijn in zijn fabriek voldoende in balans was om in een One Piece Flow te kunnen assembleren. ‘Wij maken heel veel verschillende producten, in kleine series. De bestaande Lean-kennis binnen Emerson bood daar geen pasklare oplossing voor’, vertelt Peters. ‘Samen met de mensen op de werkvloer hebben we het uiteindelijk echter toch voor elkaar gekregen.' 

Emerson heeft nu in Ede een productielijn waarbij er – en dat is bijzonder -  alleen maar op klantorder wordt geproduceerd, en toch zonder batches! Dat de lijn niet in onbalans raakt heeft deels te maken met de slimme manier waarop bijzondere producten in- en uitvoegen, en anderzijds met de inzet van flexibele arbeidskrachten.

Zo'n gebalanceerde productielijn creëren is één ding, het zo houden is punt twee! Daartoe blijkt het nodig om in te spelen op élke verandering, die invloed heeft op de gemiddelde bewerkingstijden. Lean is als een maatpak, dat steeds moet worden versteld!

> lees verder
4. WorldClass:  Mens en machine verbeteren doorstroom
    Case: NedCoat

Verzinken van metaalproducten bij NedCoat
^ Duurzaam en in flow waarde creëren door
   metaalproducten te verzinken

Na 34 jaar liep het machinepark van de Groningse verzinkerij van NedCoat op zijn laatste benen. Verhuizen naar een nieuwe fabriekshal bleek de beste optie. Vrijwel het gehele machinepark werd daarbij vervangen, en er kwam een geavanceerd kraanbaansysteem. Dit stuurt de te verzinken metaalproducten nu automatisch door het productieproces, van dompelbad naar dompelbad.

Verzinken is een erg traditionele sector, daarom vergde deze ‘stromende’ manier van werken een heuse cultuuromslag. ‘Echt profijt haalden we pas uit het kraanbaansysteem, nadat we onze IT-ondersteuning daarop hadden afgestemd’, vertelt directeur Reinier Brongers. ‘Onze medewerkers moesten leren omgaan met de computergestuurde planning, en hun weerzin tegen het ERP-systeem overwinnen.’

Uiteindelijk werd de doorzet flink vergroot, maar er kan nóg meer uit de apparatuur worden gehaald. Daartoe wordt de laatste jaren nauw samengewerkt met Scheffer, de leverancier van het kraanbaansysteem.

> lees verder
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site!

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie-gegevens. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt, dan worden uw gegevens door ons gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
    2005-2012