Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei19.htm

Nieuwsbrief no.73
mei/juni 2019

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Vervorming Lean tools leidt tot allergie

Recentelijk interviewde ik Kees Luttik. In Zwolle is hij manager Kwaliteit, Lean en Opleidingen bij Scania. Deze vrachtwagenproducent is één van de lichtende voorbeelden in Nederland als het gaat om Lean oftewel bufferarme productie.

Luttik zei terloops iets, wat mij later bleef intrigeren: ‘Als je de toepassing van een Lean-tool zoals de takttijd overdrijft, dan treedt er vervorming op. Het wordt dan een valkuil, waar medewerkers allergisch voor kunnen worden.’

Lean tools kunnen dus bijwerkingen hebben, die als je niet uitkijkt erger worden dan het ‘geneesmiddel’.

Takttijden bij Scania. Elke takttijd van circa 5 minuten verplaatsen de vrachtwagens zich
Takttijden bij Scania. Elke takttijd van circa 5 minuten verplaatsen de vrachtwagens zich

Luttik vertelde dat hij het idee van vervorming had ontleend aan het kernkwadranten model. Dit werd in 1992 bedacht door de Nederlander Daniel Ofman.

Volgens Ofman heeft iedereen ‘kernkwaliteiten’. Het gaat om eigenschappen die mensen bij jou als eerste noemen. De kracht daarvan moet je kunnen benutten om goed op je plek te zijn.

Elke kernkwaliteit heeft een negatieve keerzijde, die aan het licht komt bij overdrijving. Ben je bijvoorbeeld ‘besluitvaardig’, dan hoort daarbij als vervorming of valkuil: ‘dwingend’. Om te voorkomen dat je in jouw valkuil belandt, moet je aan een positief tegenovergestelde kwaliteit werken. Het gaat dan om een kwaliteit die je van nature niet hebt. In dit geval is dat ‘geduld’ of ‘rust’.

Daar aan werken is in dit geval jouw uitdaging! Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat je allergisch zult reageren op de negatieve (dus doorgeschoten) variant van jouw uitdaging bij anderen. Daadkrachtige personen ergeren zich dus blauw aan passiviteit.

Tegenpolen moeten er voor waken dat ze elkaar niet hun wederzijdse valkuil in jagen. De besluitvaardige persoon gaat dan dwingen, de bedachtzame wordt steeds passiever, en er ontstaat groeiende ergernis!

Het idee achter Ofman’s model is dat mensen in een team goed samenwerken als ze hun sterke eigenschappen combineren. Het team is dan bijvoorbeeld voldoende besluitvaardig, maar ook bedachtzaam. Om dit voor elkaar te krijgen is inzicht in de kracht en zwakte van elkaars eigenschappen cruciaal.

Interessant is nu, dat Ofman’s analyse ook bij Lean tools een goed idee blijkt. Het verschaft namelijk inzicht in de randvoorwaarden waaronder een bepaalde tool goed werkt: wat is de uitdaging die je moet pareren om te voorkomen dat er vervorming optreedt.

Neem de takttijd. Daarbij wordt een productie- of assemblagelijn opgesplitst in een aantal productiestappen, zonder tussenvoorraden. Vervolgens worden halffabricaten bij elke ‘takt’ doorgeschoven naar het volgende werkstation. Dit is de Lean-versie van lopende-band-productie.

De kwaliteit van de takttijd is dat deze zorgt voor rust en regelmaat, de tussenvoorraden blijven klein (of nul) en de doorlooptijden zijn kort. Maar wat gebeurt er als je de takttijd te kort kiest en/of mensen eindeloos dezelfde taak laat uitvoeren? Dan treedt er vervorming op, met stress en overbelasting tot gevolg! Bij toepassing van de takttijd is er dus ook een uitdaging waarmee je aan de slag moet: het werk leuk houden.

In de uitgebreide versie van deze blog, die u kunt vinden op de site, heb ik voor een aantal ándere Lean-tools ook geanalyseerd wat daarvan de kernkwaliteit en de uitdaging is.

Eén van de ideeën achter Procesverbeteren.nl is dat je naar believen verbetermethoden combineert, om zo tot een ideaal productiesysteem voor jouw organisatie te komen. De ene verbetermethode is daarbij complementair aan de andere.

In het kader van deze blog zou je ook kunnen zeggen: de ene methode biedt soms een antwoord op uitdagingen die de andere verbetermethode met zich meebrengt. Complementaire verbetermethoden hebben ‘positief tegenovergestelde’ kwaliteiten.

Bij takttijd en Lean past als aanvullende methode bijvoorbeeld Quick Response Manufacturing (QRM). Het werk wordt dan niet uitgevoerd in een Lean productiestraat, maar (deels) in een multidisciplinaire werkcel. Die functioneert daarbij als een zelfsturende ‘mini-fabriek’. Een andere aanvullende verbetermethode voor Lean is Smart Industry: digitalisering en robotisering van (vervelende) werkstappen.

Bij standaardwerk, een ander onderdeel van Lean, hoort als complementaire verbetermethode Agile. De kracht van Lean is gestructureerd verbeteren op basis van standaardisatie. Agile stelt daar frequente verandering tegenover, om snel te kunnen reageren op marktveranderingen.

Interessant is, dat er net zoals bij karaktereigenschappen, ook allergieën bestaan tussen verbetermethoden. Lean is bijvoorbeeld allergisch voor het disruptieve karakter van Agile. Houd je Lean en Agile echter in balans, net zoals verschillende karakters in een goed verbeterteam dat moeten doen, dan kun je zowel de kracht van Lean als Agile benutten. Je kunt dan continu verbeteren én continu innoveren.

Meer over complementaire verbetermethoden in de uitgebreide versie van deze blog op de site.

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren?
   Plaats uw aanvullingen onder de blog op de site (grijs kader).

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. Lean: Zelfbewuste fabriek trekt aan Andon-koord
     Case: Scania

2. Smart: Flexibele en transporteerbare mini-fabrieken
     Case: Capi Europe

3. Smart: Smart word je niet alléén (1)
     Smart Industry JaarEvent 2019
     Cases: Philips, VanderLande, KPN, KxA, ML6

4. QRM: 20 jaar Quick Response Manufacturing (2)
     Evaluatie (en veel cases)

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Zelfbewuste fabriek trekt aan Andon-koord
     Case: Scania


25 jaar Lean productie bij Scania
25 jaar Lean productie bij Scania

Al járen geldt Scania als toonbeeld van Lean: vrachtwagens in wording bewegen er vloeiend, op het ritme van de ‘takttijd’, van werkstation naar werkstation.

Maar niet altijd!
Operators slaan alarm en leggen uiteindelijk zelfs de productie stil, als zij afwijkingen zien. Dankij dit jidoka principe verspreiden fouten zich niet, en worden ze benut als verbeterkans.

Kees Luttik vertelt over 25 jaar Lean bij Scania, en over de nieuwe mogelijkheden die digitalisering biedt om de doorstroom (flow) nog verder te vergroten.

Naast de mens (Jidoka 1.0) stoppen daarbij ook de zelfbewuste fabriek (Jidoka 2.0) en het meedenkende product (Jidoka 3.0) bij afwijkingen de productie! Luttik verklaart ook ook hoe Scania nieuwe vrachtwagenmodellen introduceert, zonder de flow langdurig te verstoren.

> lees verder 

2. Smart: Flexibele en transporteerbare mini-fabrieken
     Case: Capi Europe


Robots maken de potten van Capi Europe
Robots maken de potten van Capi Europe

Hoe maak je productie flexibel en tegelijk robuust? Dus minder gevoelig voor externe factoren zoals overheidsregels, bureaucratie of passende arbeidskrachten? Door de productie vanuit China terug te verplaatsen naar Nederland, en tegelijkertijd te robotiseren! Dit concludeerden ze bij bloempottenfabrikant Capi Europe.

De weg werd vrijgemaakt voor de terugkeer naar Nederland, door een zelf ontwikkeld en vervolgens gerobotiseerd rotatiegietproces. Het eindresultaat: vrijwel volautomatische mini-fabriekjes. Op termijn kun je die gaan verschepen naar plekken op de wereld, waar de meeste vraag naar bloempotten is. Dat scheelt niet alleen in de transportkosten, ook zit je zo dichter op de klant én je spaart het milieu.

Wat kunnen anderen leren van deze succesvolle reshoring?

> lees verder 

3. Smart: Smart word je niet alléén (1)
     Smart Industry JaarEvent 2019
     Cases: Philips, VanderLande, KPN, KxA, ML6


Smart Industry: Robots en augmented reality
Smart Industry: Robots en augmented reality

Vijf jaar geleden viel de term smart industry voor het eerst. Hoeveel slimmer is de Nederlandse maakindustrie door het bijbehorende stimuleringsprogramma inmiddels geworden? Tijdens het Jaarevent Smart Industry 2019 maakten we een tussenbalans op.

De field labs, proeftuinen voor smart technologie, bevorderen samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten. Dat is hun belangrijkste meerwaarde. Smart word je niet alleen, maar door te polderen!

Ook het MKB doet steeds vaker mee. Voor hen is het echter minder gemakkelijk om partners te vinden. Verhullend taalgebruik is daar debet aan.  Zo zijn er inmiddels naast field labs ook smart hubs en skill labs, en dan heb je nog kennisvouchers nodig... Een evaluatie én een gids!

> lees verder 

4. QRM: 20 jaar Quick Response Manufacturing (2)
     Evaluatie (en veel cases)

Productie bij Suselbeek
Productie bij Suselbeek

20 jaar geleden werd Quick Response Manufacturing (QRM) geïntroduceerd. Dit tweeluik maakt de balans op!

In deel één stonden de eerste zes inzichten, in dit vervolg nóg zes eyeopeners.

QRM is complementair met Lean (7), maar ook met Agile oftewel wendbaar organiseren (8), én met Smart Industry, flexibilisering door techniek (9).

Toch zijn het de ménsen die de slaagkans bij QRM bepalen (10). Voor werken in zelfsturende teams moet iedereen eigenaarschap gaan tonen, en extra vaardigheden aanleren via cross-training (11). Een andere factor die de slaagkans beïnvloedt is de manier van boekhouding: die moet de voordelen van QRM zichtbaar maken (12).  

> lees verder 
Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Bedrijven en organisaties die processen willen verbeteren komen steevast bij ons terecht ter oriëntatie. Wij zijn namelijk dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij dus een goede plek om deze onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar bijvoorbeeld ook via een profiel. Dit is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gewone gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk.

We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod en/of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons tipt over mogelijk te interviewen bedrijven.

> meer informatie
Forum
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.
  Discussie & Vragen:
  
> Forum berichten
  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen.

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2019    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]