Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei18.htm

Nieuwsbrief no.67
mei/juni 2018

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Hoe maak je de flow het beste zichtbaar?

Eén van de basisprincipes bij (Lean) procesverbetering is dat je werkstromen zichtbaar maakt. Problemen komen dan aan het licht en worden zo verbeteropties. Idealiter kun je, als je een Lean bedrijf binnenloopt, direct zien welke routes producten-in-wording (of diensten-in-wording) volgen. Daarenboven is een ideale werkvloer zelfcorrigerend. De productiemedewerkers kunnen zelf zien waar de doorstroom stagneert, en dan zélf maatregelen nemen om de flow te herstellen.

In een lineaire productiestraat met massaproductie is het zichtbaar maken van de doorstroom -  visual management heet dit in verbeterjargon -  relatief eenvoudig.

Dit is echter een veel grotere opgave als er sprake is van high mix/low volume en/of klantspecifieke productie. Elk product volgt in zo'n job-shop omgeving namelijk een eigen route langs een aantal bewerkingsstappen naar keuze. Dat betekent ook dat productieroutes elkaar regelmatig kruisen. Hoe houd je dan het overzicht?

Visueel management met POLCA-kaart signalen
Visueel management met POLCA-kaart signalen

Twintig jaar geleden bedacht Rajan Suri voor die situatie een visual management systeem, genaamd POLCA. Dit systeem laat op werkcel-niveau zien aan welk halffabricaat het beste als eerste kan worden gewerkt, én waarom. Het gaat om het halffabricaat dat ook ná de betreffende bewerking ‘in beweging’ kan blijven, omdat de eerstvolgende werkcel capaciteit beschikbaar heeft.  Die cel maakt dit kenbaar door het verzenden van een POLCA-kaart. Zo’n kaart bevat de volgende boodschap: “Ik heb een taak aan een voorgaand halffabricaat dat jij me stuurde afgerond, dus je kunt me nieuw werk zenden.”. Het POLCA-systeem, feitelijk een Kanban-variant, voorkomt opstoppingen. Op die manier wordt de flow vergroot.

Suri publiceerde in maart een nieuw boek, The Practitioner’s Guide to POLCA. Daarin evalueren hij en een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ zijn POLCA-systeem. In mijn bespreking van dit boek, zie verderop in deze nieuwsbrief, evalueer ik zelf ook de mogelijkheden van POLCA en soortgelijke productiebesturingsystemen op basis van kaartjes. Uiteindelijk kwam ik tot een conclusie, die vermoedelijk generiek geldig is. Het komt erop neer dat je het eenvoudigst mogelijke en voor de productiemedewerkers meest inzichtelijke planningssysteem moet kiezen.

Er zijn dan drie opties, waarbij je als optie één niet werkt, doorgaat naar optie twee enzovoorts.

Optie één
Optie één is helemaal géén scheduling (detailplanning). Daarvan is bijvoorbeeld sprake in de eerdergenoemde ‘Lean’  - bufferarme -  massaproductiestraten. Je werkt dan steeds aan één order, en schuift die daarna direct door. Zoals ik in eerdere blog schreef, zijn er diverse mogelijkheden om het werk daarbij prettig te houden.

Ook in een eenvoudige job shop omgeving is het mogelijk om min of meer ‘vanzelf’ flow te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door vóór elke werkcel een buffervak aan te brengen waarin slechts een beperkt aantal halffabricaten passen. Werk sturen aan overbelaste cellen is dan onmogelijk. Eventueel kan dat systeem bijvoorbeeld worden aangevuld met de prioriteitsvlaggetjes, die ik in 2011 zag bij Emerson. De voortgang van digitale of administratieve processen kan zichtbaar worden gemaakt via een schaduwbord. Deze oplossing kwam ik in 2016 tegen bij het Kadaster.

Bij ‘eenvoudig’ denk je wellicht niet meteen aan software. Er bestaan echter veel softwareoplossingen die niet veel méér doen dan gegevens verstrekken over de huidige stand van zaken. Ook bij software geldt: hoe simpeler, hoe begrijpelijker en des te doeltreffender. Een voorbeeld is het zichtbaar maken van de doorstroom van patiënten, dat aan de orde kwam in een artikel uit 2013 over ziekenhuis Nij Smellinghe. Een soortgelijk voorbeeld is de TOC-projectmanagement oplossing, in 2014 aangetroffen bij Packo Industry.

De kracht van dit soort relatief eenvoudige oplossingen is dat de medewerkers begrijpen waarom iets prioriteit heeft. Zij zullen daardoor snel geneigd zijn om die taken daadwerkelijk voorrang te geven.

Optie twee
Werkt de eerste optie – géén scheduling - niet, dan kan optie twee worden geprobeerd: eenvoudige planningsregels. Met eenvoudig bedoel ik dat deze nog op elke werkplek begrijpelijk zijn. Het POLCA-systeem valt in deze categorie. Er zijn dan weliswaar meerdere regels die de werkvolgorde bepalen, maar nog steeds snap je waarom die er zijn.

Ook ter ondersteuning van optie twee bestaat er software. Wordt bij POLCA het aantal kaartbewegingen bijvoorbeeld te groot, dan kun je met digitale POLCA-kaarten gaan werken, eventueel aangevuld met andere inzichtelijke planningsregels. Bosch Scharnieren gebruikt bijvoorbeeld zo’n systeem.

Optie drie
Werkt ook optie twee niet, dan volgt optie drie: een scheduling-systeem op basis van ingewikkelder planningsregels en realtime feedback vanaf de werkvloer. Het nadeel daarvan is dat de planningslogica op werkplekniveau dan vaak onbegrijpelijk wordt. Je vraagt dus aan mensen om zich ‘domweg’ aan een voorgeschreven werkvolgorde te houden.

Wat zijn úw ervaringen, ideeën en inzichten?

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren? Dit kan via ons forum, waar een kopie staat van deze blog.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. QRM: POLCA ja, of POLCA nee?
    Boek: The Practitioner’s Guide to POLCA

2. TPM: Indirecte voordelen TPM bij Bel Leerdammer
    Case: Bel Leerdammer

3. Lean: Kata en Einfachautomatiserung binnen BMW
    Case: BMW

4. Smart: Shared Factories, Lean en Smart op afroep?
    Case: Technologies Added

5. QRM: 10 jaar Quick Response Bosch Scharnieren
    Case: Bosch Scharnieren

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten daarin vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. QRM: POLCA ja, of POLCA nee?
    Boek: The Practitioner’s Guide to POLCA

Productiebesturing met POLCA-kaarten
Productiebesturing met POLCA-kaarten

POLCA is een productiebeheersingsysteem op basis van kaarten, voor high mix/low volume en/of klantspecifieke productie. Het helpt de doorlooptijd te verlagen in een situatie met productiecellen, waartussen producten-in-wording hun eigen (wisselende) routes moeten afleggen.

20 jaar nadat hij POLCA uitvond, publiceert Rajan Suri "The Practitioner's Guide to POLCA". Het boek helpt bij de beslissing: POLCA ja, of POLCA nee. Daarnaast is het een implementatie-handleiding. Het blijkt een veelomvattend en goed geschreven werk, zij het dat de voordelen van POLCA wat meer aandacht krijgen dan de nadelen.  

In dit diepgaande tweeluik een samenvatting van het werk van Rajan Suri op het gebied van Quick Response Manufacturing (QRM), een recensie van zijn nieuwe boek, onze conclusies omtrent POLCA, én Suri’s reactie!

> lees verder 
  > reageer onderaan artikel

2. TPM: Indirecte voordelen TPM bij Bel Leerdammer
    Case: Bel Leerdammer

Task cards voor inspectie en schoonmaak
Task cards voor inspectie en schoonmaak

Onderhoud op basis van Total Productive Maintenance (TPM) leidt in de kaasfabriek van Bel Leerdammer in Wageningen niet alleen direct, maar ook indirect tot kostenbesparingen. Dankzij de gestegen kennis over de machines komen er nu veel minder leveranciers over de vloer voor onderhoudsbeurten. Bovendien daalde de hoeveelheid reserveonderdelen met 50%.

Onderhoudsmanager Martijn Veerman adviseert machine-leveranciers om TPM niet als een bedreiging te zien - we kunnen minder service leveren - maar als een káns.

> lees verder 

3. Lean: Kata en Einfachautomatiserung binnen BMW
    Case: BMW

Lean productie bij BWM in München
Lean productie bij BWM in München

Toyota Kata, standaard coachings- en verbetergedrag van mentoren en hun mentees, versterkt het probleemoplossend gedrag op de werkvloer.

De Kata-principes werden ingebed in het Value-added Production System (VPS) van de Duitse autoproducent BMW. ‘Toyota Kata was één van onze bronnen van inspiratie’, vertelt Dr Markus Grüneisl, hoofd operational excellence en digitalisering. ‘We kopieerden het systeem zoals beschreven in Mike Rothers boek echter niet, maar ontwikkelden onze eigen versie.’

Andere belangrijke componenten van het VPS zijn Hoshin Kanri en einfachautomatiserung. Industrie 4.0 (smart) is ook een goede aanvulling, mits ten dienste van Lean. ‘Wij willen de kracht van de takttijd niet verliezen.’

> lees verder 

4. Smart: Shared Factories, Lean en Smart op afroep?
    Case: Technologies Added

Lean productie in een shared smart factory
Lean productie in een shared smart factory

Smart Industry maakt Lean productielijnen flexibeler. Je kunt gemakkelijker van product wisselen, en op- of afschalen. Ook bestaat een steeds groter deel van de producten uit software.

Tel deze trends bij elkaar op en het is waarschijnlijk dat bedrijven straks Lean productiestraten met elkaar gaan delen, of productiecapaciteit aan elkaar verhuren. Het grote voordeel daarvan: er zijn geen grote en onzekere investeringen meer nodig om nieuwe producten in de markt te zetten, en je kunt de productiecapaciteit gemakkelijk aanpassen. Lean productie op afroep!

Technologies Added in Emmen denkt dat dit nú al kan. Zij noemen het een Shared Smart Factory.

> lees verder 

5. QRM: 10 jaar Quick Response Bosch Scharnieren
    Case: Bosch Scharnieren

Quick Response planning bij Bosch Scharnieren
Quick Response planning

Bosch Scharnieren startte in Nederland als eerste met Quick Response Manufacturing (QRM). Wat leerden zij?

‘De kracht van QRM zit hem in de omvorming naar een cellulaire organisatie op basis van Quick Response Cells’, stelt directeur Fried Kaanen. ‘Klantspecifieke orders kunnen zich daarna langs QRC-stations naar keuze gaan bewegen. Vervolgens kun je je dan gaan focussen op het terugdringen van de wachttijden.’

Dit laatste kan op verschillende manieren, variërend van buffervakken tot het gebruik van POLCA. ‘Deze Kanban-variant is een belangrijk hulpmiddel, maar is niet afdoende’, waarschuwt Kaanen. ‘POLCA prioriteert orders niet vanzelf, zodat ze elkaar waar nodig kunnen inhalen. In het papieren POLCA-systeem moet je daartoe geregeld lijsten met ideale "doorkomstdata" naar elke QRC brengen. Steeds nieuwe lijsten sturen is echter bewerkelijk en foutgevoelig. Bovendien is het beter om continu te herplannen. Daarom laten wij software in realtime volgen waar alle productie-orders zijn.’

> lees verder 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering.

Bent u een adviesbureau op het gebied van continu verbeteren en/of verandermanagement, een leverancier van flexibele productiemiddelen, een leverancier van supply chain software, of een aanbieder van opleidingen?

Dan is het een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 25 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een profiel-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod te evalueren.

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Supply Chain
Deze site-sectie is momenteel in ontwikkeling. Binnenkort wordt dit gedeelte officieel geopend met de publicatie van een artikel over supply chain management.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2018    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail naar formulierA1@procesverbeteren.nl ]