Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei17.htm

Nieuwsbrief no.61
mei/juni 2017

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Wetenschappelijke aanpak kern van álle verbetermethodes

In een eerdere blog, later uitgewerkt in een artikel, besprak ik twee methoden met tegenovergestelde focus. Namelijk wendbaarheid (Agile) en efficiëntie (Lean).

De conclusie: Agile en Lean verschillen qua aanpak niet. Je maakt zichtbaar wat er beter kan, onderneemt actie, checkt het resultaat, en blijft deze cyclus eindeloos herhalen.

Stad van Kunsten en Wetenschappen in Valencia
‘Stad van Kunsten en Wetenschappen’, Valencia
 
Zo'n verbetercyclus zie je niet alleen binnen Lean en Agile, maar in alle verbetermethodes, zei het onder verschillende namen. Voorbeelden zijn plan-do-check-act (PDCA), Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) en Built-Measure-Learn-Pivot.

Het idee daarachter kwam niet van managementgoeroes zoals Ford, Ohno, Goldratt of Deming. Het gaat om varianten op de ‘wetenschappelijke methode’. De oorsprong daarvan gaat terug tot de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v. Chr.).

De wetenschappelijke cyclus houdt het volgende in:

  1. Je observeert dingen op een zo objectief mogelijke manier.
  2. Je formuleert een interessante vraag. Bijvoorbeeld: wat kan er beter in de ogen van de klant. Een goede probleemdefinitie is wellicht het belangrijkste en tevens moeilijkste onderdeel. Volgens Albert Einstein moet je aan deze stap de meeste tijd besteden.
  3. Je formuleert een hypothese, die je vraag mogelijk beantwoordt. Echte wetenschappers maken daartoe een model als vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Als het goed is beschrijft dit model dan niet alleen de oorspronkelijke observaties, maar ook nieuwe situaties. Bij procesverbetering kun je bijvoorbeeld denken aan het gedrag van een productielijn na aanpassing. Dit principe heet falsificeerbaarheid: een hypothese is pas interessant, als deze een voorspellende waarde heeft en dus ook onjuist kan zijn.
  4. Je voert experimenten uit om de voorspelling te testen
  5. Je checkt of je hypothese juist was (is het proces verbeterd). Op grond daarvan pas je de hypothese aan of verfijn je deze. Hierna terug naar stap 1.

Elke procesverbetermethode maakt gebruik van dit stappenplan. Verwonderlijk is dat niet: logistiek is immers natuurkunde. Ook stellen alle verbetermethodes, van Lean tot Agile, en van TPM tot Six Sigma,dezelfde typen vragen. Het gaat steeds om varianten op: hoe kan ik de waardecreatie vergroten.

Elke verbetermethode kent overigens wel zijn eigen tools en methoden om dat te doen.

Daarnaast zijn er nog meer verschillen. Ten eerste qua focus: wat kun je op dit moment het beste doen om waardevoller te zijn in de ogen van de klant. Bij TPM is dat bijvoorbeeld verbetering van de productiviteit, bij Lean verbetering van de doorstroom, bij Six Sigma verbetering van de kwaliteit.

Ten tweede verschillen de methoden qua tempo. Fiets je met een klein of een groot verzet, zou je kunnen zeggen. Lean pleit voor kleine en snelle cycli, denk aan de manier waarop wielrenner Froome een berg beklimt. Bij Six Sigma is het verzet veel groter. De Theory of Constraints (TOC) spant de kroon: eerst heel lang denken, dan pas doen. Deze methode propageert modellering van complete supply chains, om daarna te komen tot een hypothese voor aanpassing van één schakel: de bottleneck .

Feitelijk is alles in een bedrijf een kwestie van oorzaak en gevolg. De wetenschappelijke aanpak beperkt zich daarom niet tot het logistieke domein. Ze is ook succesvol gebleken bij product- en strategieontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan de Lean Startup methode. Ook verandermanagement blijkt baat te hebben bij de wetenschappelijke methode. Eén van de artikelen in deze nieuwsbrief laat zien dat je cultuurverandering kunt benaderen als een spel. Daarbij vorm je hypotheses over nieuwe spelregels en interventies, waarna je het effect daarvan uitprobeert.

In elk managementidee, hoe baanbrekend ook, zie je steevast op de één of andere manier de wetenschappelijke methode terug. Daarom kun je de aan- of afwezigheid daarvan ook als lakmoesproef gebruiken. Is er geen sprake van iteratief verbeteren, veranderen of innoveren? Dan is iets geen goed managementidee!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Op de site staat deze blog (iets uitgebreider) in artikelvorm. Onder dat artikel kunt u reageren.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds vorig jaar is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

D. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. TOC: Verdampende conflicten
     Case: Woningbouwvereniging Elan Wonen

2. WorldClass: Iedereen weet hoe VDL Wientjes draait
    Case: VDL Wientjes

3. Lead & Change: Spel als metafoor voor verandering
     Boek/Cases: Veranderen van Maatschappelijke Organisaties

4. WorldClass: Bufferkeuze en uw spoorboekje
     Overzichtsartikel

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor cases (te interviewen bedrijven) zijn altijd welkom, zeker als deze vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. TOC: Verdampende conflicten
     Case: Woningbouwvereniging Elan Wonen

TOC rangschikt UnDesirable Effects
^ TOC rangschikt UnDesirable Effects (UDE's)

Woningbouwvereniging Elan Wonen kampte met leegstand bij huurderswisselingen. Toepassing van de Theory of Constraints (TOC) bleek een probaat middel om oorzaken en gevolgen te onderscheiden.

De belangrijkste oorzaken (constraints) werden vervolgens aanpakt, door verkeerde aannames te laten verdampen! Bovendien kwam er software, die het proces van huuropzegging tot woningacceptatie zichtbaar maakt. Dreigen er nu vertragingen, dan kunnen de betrokkenen meteen actie ondernemen.

Vroeger stonden woningen drie weken leeg, nu worden ze meestal direct weer verhuurd.

> lees verder   

2. WorldClass: Iedereen weet hoe VDL Wientjes draait
    Case: VDL Wientjes

VDL Wientjes maakt kunststofproducten
^ VDL Wientjes maakt kunststofproducten

Procesverbetering: je kunt daar een formeel programma en een al even bureaucratische organisatie voor opzetten.

Volgens VDL Wientjes in Roden kan het echter anders. Gewoon doen wat nodig is, en niets meer. Al is hun werkvloer dan op het oog nog niet al te Lean, hun pragmatische verbeteraanpak is dat wél: nergens onnodige rompslomp of overbodige managementlagen!

Open en eerlijke communicatie staat voorop: iedereen weet hoe het bedrijf draait en deelt mee in de winst. Een interview met directeur Chris Mulder.

> lees verder   

3. Lead & Change: Spelmetafoor voor verandering
     Boek/Cases: Veranderen v. Maatschappelijke Organisaties

Spelmetafoor voor verandering
^ Spelmetafoor voor verandering

Maatschappelijke organisaties laveren in het spanningsveld tussen maatschappij, markt en overheid. Dit maakt veranderopgaven extra complex. Een 'speelse' aanpak werkt het beste, zo leert de praktijk bij Brandweer Nederland, Onderwijsgroep Tilburg en Spirit Jeugdzorg.

Via wisselende spelvormen werken deze organisaties toe naar een relatief vaag doel: het vergroten van hun 'zijnswaarde'. In het boek Veranderen van Maatschappelijke Organisaties introduceren Jaap Boonstra en Hans Vermaak een spelmetafoor als leidraad. Hypothesevorming gaat daarbij hand-in-hand met het veranderspel, gaandeweg wordt er bijgeleerd en bijgestuurd. In Jip-en-Janneke-taal: niet te lang nadenken, maar gewoon dóen.

Toch zit er een addertje onder het gras: het veranderspel is niet vrijblijvend. Je moet als verandermanager of –coach heel goed blijven nadenken: wat is het speelveld, wie zijn de spelers, wat is het spelidee, wat is 'de plek der moeite' en welke interventies ga ik doen.

> lees verder   
   > reageer onderaan artikel

4. WorldClass: Bufferkeuze en uw spoorboekje
    Overzichtsartikel

Treinen: metafoor voor productieketens
^ Treinen als model voor productieketens

Zijn meerdere stappen nodig om uw producten of diensten te leveren, dan is de logistieke uitdaging altijd hetzelfde: hoe maak je de doorstroom zo groot mogelijk?

Elke productieketen kent variatie, die moet worden opgevangen. Voorraad-, tijd- en/of capaciteitsbuffers bieden daartoe flexibiliteit, en zijn dus niet altijd verspilling! Sterker nog: geen enkele productieketen functioneert zonder deze buffers. Wel is het zaak om ze slim te kiezen, anders kiezen zij zichzelf.

Hoe kies je de buffers het beste? Dit hangt af van uw productiesituatie, die daartoe wordt vergeleken met een spoorwegennet. Rijden uw producten-in-wording als sneltreinen, als stoptreinen, of is de dienstregeling onbekend? Voor elk van deze situaties bestaan er Lean, QRM en TOC-tools!

> lees verder   
   > reageer onderaan artikel
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld door een introductie-artikel over uw activiteiten, en we denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Kanban en RFID in Medisch Spectrum Twente
In het nieuwe ziekenhuis Medisch Spectrum Twente zijn patiënt-gerelateerde stromen zoveel mogelijk gescheiden van materiaalstromen.Dit bericht Vakblad Logistiek (april 2017).
Bevoorrading vindt plaats op centrale punten. Ook wordt er gebruik gemaakt van Kanban-bakjes. Is zo'n bakje leeg dan wordt een bijbehorend RFID-kaartje op een auto-bestelbord geplaatst. De zorgprofessional ziet daarbij direct dat zijn of haar bestelling is geplaatst. Dankzij dit systeem daalden de voorraden met ruim 50%.

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op de site-gedeeltes (Lean) hardware en (Lean) software gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten.
In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2017    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]