Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei14.htm

Nieuwsbrief no.43
mei/juni 2014

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Management op basis van controle of vertrouwen?

Hoeveel vertrouwen heeft u eigenlijk in uw collega's? Na lezing van het intrigerende boek Reinventing Organizations wordt die vraag ineens heel relevant. Werken mensen extra hard als ze productiedoelen opgelegd krijgen, en als er veel controlemiddelen zijn? Of raken ze juist extra enthousiast bij afwezigheid van sturing, omdat dit ze zelfvertrouwen geeft en omdat ze dan de klanten beter van dienst kunnen zijn?

De bovengenoemde tegenstelling werd al in 1960 geformuleerd door professor Douglas McGregor, en staat sindsdien bekend als Theorie X (management op basis van controle) versus Theory Y (management op basis van vertrouwen).

Gezien vanuit een Lean perspectief, wordt het probleem-oplossende vermogen en de kennis beter benut naarmate de vakmensen meer vrijheid hebben om zelf problemen op te lossen. Ook is het zonneklaar dat controle-instrumenten op zich niet Lean zijn, ze voegen immers geen waarde toe voor de klant. Sterker nog: een overmaat aan bureaucratie houdt mensen slechts van hun werk, en leidt tot demotivatie. Voldoen aan de regels wordt dan al snel belangrijker dan het resultaat.

Een organisatie zonder enige richting en structuur werkt echter ook niet, en al helemaal niet als er sprake is van grote risico's voor mens en/of het milieu. Hieruit volgt de conclusie dat een organisatie Theory Y zou moeten toepassen (vertrouwen) als dat kan, en Theory X (controle) als dat echt noodzakelijk of beter is. Soms geeft het meten van bijvoorbeeld prestatie-indicatoren bijvoorbeeld inzicht in verbeterpotentieel, met als doel effectiever en prettiger werken.

Het past bij de huidige managementtrend om mensen steeds meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Dit maakt de ideeën in het boek Reinventing Organizations extra interessant. In dat boek staan namelijk bedrijven met een extreem hoog Y-gehalte. Het lijkt zelfs of de beschreven organisaties, waaronder het Nederlandse Buurtzorg, geheel draaien op basis van zelfmanagement. Extrinsieke motivaties zoals geld en status zijn daarbij vervangen door intrinsieke motivaties: de medewerkers kunnen hetgene doen waarvan ze voelen dat het goed is voor de klant. Dit zou zoveel energie genereren, dat de betreffende organisatie vanzelf winstgevend wordt. Zingeving blijkt een belangrijke motivator, hetgeen ook het succes van open source software en andere onbetaalde initiatieven zoals Wikipedia verklaart (overigens niet genoemd in het boek).

Veel van de in het boek beschreven organisaties bestaan al meerdere jaren, het gaat om commerciële bedrijven of professionele dienstverlenende organisaties. Anders dan bij veel flower power communes uit de jaren zestig treedt er tot dusver geen chaos en verval op. Dit komt mijns inziens doordat de traditionele managementinstrumenten zijn vervangen door een nieuwe set van structuren en praktijken. Die maken het mogelijk dat de organisatie draait zonder machtsuitoefening vanaf de top. De teamleden controleren in feite elkaar en adviseren elkaar. Bovendien worden de zelfsturende teams getraind en gecoacht, en ze gebruiken standaardtools voor bijvoorbeeld het beoordelen en uitvoeren van innovatieve ideeën, voor conflictoplossing en voor doelgericht vergaderen. Ook procesverbetertechnieken zoals Lean worden ingezet, maar de teams bepalen zelf wanneer en waarvoor dat gebeurt. Op die manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld tijdsregistraties een controle- in plaats van een verbetermiddel worden.

Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl
Reageren? Doe dat onderaan het artikel over Reinventing Organizations (in het kader aanvullingen lezers)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:

A. Direct reageren op artikelen. Sinds juli 2013 is het steeds vaker mogelijk om niet alleen via het forum te reageren, maar kunt u ook aanvullingen in een kader in onze artikelen plaatsen! De groeiende lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

B. Wijzigen gegevens. De gebruiksvriendelijkheid van de wijzigingsprocedure is aanzienlijk verbeterd. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Uit onderzoek blijkt echter dat zelfs geregistreerden lang niet altijd inloggen. Wat wij u daarom adviseren is dit:

  • Nog niet geregistreerd? Registreer alsnog (gratis, spamvrij, afmelden kan met 1 muisklik)
    Wel geregistreerd maar wachtwoord kwijt? Maak nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus nooit meer in te loggen!
Tip: Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van nieuwe artikelen en ander nieuws via Twitter. Ook kunt u zo met ons in contact komen!
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: Maximale waardetoevoeging in de bouwketen
    Case: Aldowa

2. Lead & Change: Organisaties vrij als een zwerm vogels
    Boek: Reinventing Organizations

3. Lean: Arts moet voortouw nemen bij Lean werken
    Case: St Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis

4. TOC: De design to order projectketen van Packo Industry
    Case: Packo Industry

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Maximale waardetoevoeging in de bouwketen    
Case: Aldowa

Aldowa bouwt mee aan de markthal Rotterdam
^ Aldowa bouwt mee aan de markthal Rotterdam

In een Lean bedrijf worden als het goed is niet alleen de medewerkers, maar ook de toeleveranciers uitgedaagd om hun competenties maximaal te benutten. Op die manier wordt immers zo veel mogelijk waarde toegevoegd. Allard Droste legt uit hoe hij iedereen de ruimte en verantwoordelijkheid geeft om dat te doen.

Droste is de directeur van Aldowa. Dat bedrijf maakt aluminium beplatingen, een soort jasjes voor gebouwen, tunnels en viaducten. Vroeger gebeurde het ontwerpen, maken en plaatsen van de benodigde aluminium panelen in grote batches. Nu worden de opdrachten in kleine deelorders gesplitst. Steeds wordt een klein aantal panelen gefabriceerd, naar de bouwplaats vervoerd en geplaatst, als betrof het klik-laminaat! Het gevolg is een veel kortere doorlooptijd van grondstof tot geplaatst paneel. Bovendien komen fouten vroegtijdig boven water en de voorraden in de productieketen zijn veel geringer.

> lees verder 

2. Lead & Change: Organisaties vrij als een zwerm vogels
    Boek: Reinventing Organizations

Frederic Laloux en voorkaft Reinventing Organizations
^ Frederic Laloux en de voorkaft van zijn boek

De meeste managers zien organisaties als machines, waarvan de raderen zo soepel mogelijk moeten draaien. Helemaal fout is dat niet, veel mensen houden immers van een gevoel van flow. Het kan echter ook leiden tot gedemotiveerde mensen die niet mogen doen waarvan zij voelen dat dit juist is. Het is daarom een trend om medewerkers steeds meer verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid te geven. Bij Lean zie je bijvoorbeeld steeds vaker dat alleen de strategische doelen worden vastgesteld.

Als je deze trend doortrekt, rijst al snel de vraag: Hebben medewerkers überhaupt bazen en targets nodig, of kunnen zij ook zichzelf managen? Kan een bedrijf niet worden georganiseerd als een zwerm vogels, die vrij in elke richting kunnen bewegen? Zo’n organisatie zou zich gedragen als een voetbalteam. De spelers voelen aan wat er nodig is, en sturen met hun gezamenlijke intelligentie het bedrijf in de juiste richting.

Frederic Laloux denkt dat dit kan, sterker nog: het gebeurt al! In zijn boek Reinventing Organizations onderzocht hij 12 organisaties die grotendeels vertrouwen op zelfmanagement. In zo’n Evolutionary-Teal Organization kan iedereen mede-ondernemer zijn.. Daarvoor is echter wel een paradigma-verschuiving nodig. Top-down management, gebaseerd op angst en het indammen daarvan, moet worden ingeruild voor zelfmanagement, gefundeerd op vertrouwen.

> lees verder 
   > plaats aanvulling onderaan dit artikel

3. Lean: Arts moet voortouw nemen bij Lean werken
    Case: St Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis

Reductie operatieset orthopedie in het St.Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
^ Reductie grootte operatieset orthopedie

Artsen en verpleegkundigen moeten samenwerken, om de zorg overall beter te maken. Lean stelt de klantwaarde centraal, en verpleegkundigen omarmen dat vaak snel. Maar als de artsen niet meedoen blijf je steken bij verbeterborden op afdelingen. Lokale optimalisatie dus.

‘Daarom moeten juist de artsen de kar gaan trekken, via coachend leiderschap’, stelt Henk Veraart, oogarts in het St Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. ‘We moeten procesmatig leren denken, en ons kwetsbaar durven opstellen. Elke mening telt, ook die van een baliemedewerker.'

Die moet zich dan wel "veilig" genoeg voelen om een arts aan te spreken op zijn of haar gedrag. 'Sterker nog, je moet het zelfs aanmoedigen dat dit gebeurt. Er zijn immers delen van het proces die zich buiten jouw zicht bevinden. Ook moet je als arts flexibel genoeg zijn om eigen werkwijzen aan te passen.’

> lees verder
4. TOC: De design to order projectketen van Packo Industry
    Case: Packo Industry

Packo Industry ontwerpt en bouwt op klantspecificatie
^ Packo bouwt op klantspecificatie

Packo Industry bouwt installaties voor de voedingsmiddelenindustrie, geheel naar klantwens. Elk product is een onzeker project, dat de fasen ontwerpen, productie en installatie doorloopt. Bopvendien is de doorlooptijd vele maanden, en daarbij zijn achtereenvolgens mensen uit diverse disciplines nodig, variërend van ingenieurs tot lassers en installateurs. De onzekerheden zijn bij zo’n multi-projectplanning groot.

Die onzekerheden werden vroeger afgedekt door elke projectstap qua tijd ruim in te plannen. Dat werkte echter niet, omdat alle ingeplande tijd steevast werd verbruikt. Bovendien ligt de focus verkeerd. Het gaat er niet om of één projectstap op tijd klaar is, het gaat erom of de klant tijdig de gewenste installatie krijgt!

Toepassing van Critical Chain Project Management en bijpassende software conform de Theory of Constraints loste de problemen op. Per project wordt nu nog maar één tijdsbuffer ingepland, aan het eind van de route. Door te meten hoeveel van die buffer reeds is verbruikt, is op elk moment te zien of een project nog op schema ligt. Ook genereert de software per resource een prioriteitslijst.

> lees verder
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl
Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform voor procesverbetering. Organisaties die zich hierover oriënteren komen steevast bij ons terecht. Als adviesbureau of leverancier van Lean productiemiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 22,50 euro per maand. Wij zorgen dat u in beeld komt!

> meer informatie

B. Korter nieuws


Heijunka bij Omron
In een artikel in vakblad PT Industrieel Management (maart 2014) wordt de toepassing van Heijunka bij Omron beschreven.
Producten die slechts sporadisch worden besteld, kregen vroeger bij Omron relatief weinig aandacht. Het gevolg was vaak late uitlevering, want voorraden waren (en zijn) er niet van deze specials. Tegenwoordig krijgen de orders voor dit type producten daarom juist de hoogste prioriteit.
> lees verder

Semi-procesindustrie
In samenwerking met enkele vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Heeft u successen geboekt bij het verbeteren van productie- en bedrijfsprocessen? In een interview zijn wij op zoek naar concrete tips voor de lezers. Wie kan worden geïnterviewd? Neem contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!


C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2014    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]