Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei13.htm

Nieuwsbrief no.37
mei/juni 2013

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen
Voldoende speelruimte
In Trouw van zaterdag 20 april stelde Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer dat het fundament van de wet- en regelgeving fout is, want gebaseerd op wantrouwen. “De overheid is met haar wetten, regels en eisen overal binnengedrongen en vernietigt daardoor initiatieven van betrokken burgers… Mijn uitgangspunt is dat het overgrote deel van de mensen deugt”

Helemaal eens met Brenninkmeijer ben ik het niet. Zo bleek onlangs dat je vrijwel zonder controle bij gemeentes aan een sofinummer kunt komen. Wel is er bij de overheid veel inefficiëntie, denk aan het met de ene hand uitkeren van geld, dat aan de andere kant weer wordt teruggenomen. Bovendien worden er vaak prestatie-indicatoren gebruikt die niets met waardetoevoeging te maken hebben, zoals het aantal verrichtingen in de zorg, het aantal afgestudeerde studenten, of het percentage op tijd vertrekkende treinen. Het gevolg is dat het produceren conform die indicatoren belangrijker wordt dan de behoefte die daarmee wordt vervuld. De bedoeling raakt uit het zicht.

Dit gebeurt niet alleen bij de overheid, maar ook bij veel dienstverlenende bedrijven. Dit stelt Wouter Hart in zijn boek Verdraaide Organisaties, dat elders in deze nieuwsbrief wordt besproken. Om alles maar onder controle te houden ontwikkelt het management dan zo veel regels en procedures, dat die na verloop van tijd tot doel worden verheven. De uitvoerenden voelen zich daardoor steeds minder eigenaar van hun werk, omdat ze niet mogen inspelen op specifieke klantvragen. Alsof je een voetballer van tevoren vertelt wat er in elke spelsituatie moet gebeuren. Veel bedrijven, waaronder Philips, willen tegenwoordig werknemers die zich als een mini-ondernemer gedragen. Dat lukt echter alleen als ze voldoende speelruimte krijgen.

Hoe zit het met de hoeveelheid toegestane zelforganisatie en speelruimte in uw bedrijf? Heeft u altijd het gevoel dat wat u doet aansluit bij de missie? In een echte world class organisatie zou dat wel het geval moeten zijn. Iedereen kent dan zijn of haar plaats in de waardeketen, weet hoe hij of zij persoonlijk kan bijdragen, weet welke principes daarbij leidend zijn, en hoe er hulp kan worden ingeroepen.

Prestatie-indicatoren die de waardetoevoeging meten zijn prima en zelfs noodzakelijk als basis voor continue verbetering. Bureaucratische indicatoren die slechts dienen om de schijn van beheersbaarheid te wekken, zijn dat echter niet. Om maar niet te spreken van managers die vanachter spreadsheets een bedrijf willen aansturen, zonder de werkvloer op te gaan om te kijken wat daar echt speelt.

Logo procesverbeteren.nl

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:

A. Wijzigen gegevens. De gebruiksvriendelijkheid van deze producedure is sinds februari aanzienlijk verbeterd. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

B. Alle artikelen zijn sinds januari 2013 veel beter printbaar.

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd, omdat ze bijvoorbeeld eerst nog in een vakblad moeten verschijnen. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Uit onderzoek blijkt echter dat zelfs geregistreerden dit niet altijd doen. Wat wij u daarom adviseren is dit:

  • Nog niet geregistreerd? Registreer alsnog (gratis, spamvrij, afmelden kan met 1 muisklik) Wel geregistreerd maar wachtwoord kwijt? Maak nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer (of heeft u een eigen gebruikersaccount)? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus nooit meer in te loggen!
Tip: Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van nieuwe artikelen en ander nieuws via Twitter. Ook kunt u zo met ons in contact komen!
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lead & Change: Niet de procedures, maar de klant
    Boekrecensie: Verdraaide Organisaties

2. Lean: Focus en Lean herstelden winstgevendheid
    Case: AP Nederland

3. Lean: Structuur geven aan continue verbetering
    Case: Scania

4. WorldClass: Loss Intelligence, meer waarde uit melk
    Case: FrieslandCampina

5. Lean Six Sigma: Poliklinieken steeds meer Lean
    Case: Reinier de Graaf Groep

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lead & Change: Niet de procedures, maar de klant
    Boekrecensie: Verdraaide Organisaties

Deel voorkaft Verdraaide Organisaties en de auteur, Wouter Hart
^ Deel voorkaft Verdraaide Organisaties.
   Rechts de auteur, Wouter Hart


Bij veel organisaties lijkt het ‘systeem’- lees: de regels en procedures - tot doel te zijn verheven.  Het ware doel, waarde toevoegen voor de klanten, komt daardoor in het gedrang. Dit zie je vooral bij grote (overheids)organisaties, zorginstellingen en andere dienstverlenende bedrijven met veel rechtstreekse klantcontacten.

In zijn boek Verdraaide Organisaties legt Wouter Hart uit hoe dat kan, en wat de oplossing is: De denkrichting omdraaien. Het vervullen van de klantwens staat dan weer centraal, in plaats van het voldoen aan interne procedures. De regels die er zijn, zijn er alleen ter ondersteuning. De professionals in de organisatie blijven op die manier ‘eigenaar’ van hun werk, en ze behouden flexibiliteit om in te spelen op specifieke klantvragen.

Het resultaat: enorm gemotiveerde werknemers, die kunnen doen waarvoor ze ooit hun vak kozen. Je vertelt een voetballer immers ook niet hoe hij op alle spelsituaties moet reageren, maar je zet als coach slechts op hoofdlijnen de strategie uit. Vertaald naar een organisatie bestaat die strategie uit richtlijnen die aangeven hoe het doel wordt nagestreefd..

> lees verder
2. Lean: Focus en Lean herstelden winstgevendheid
    Case: AP Nederland

U-vormige lijn voor Lean assemblage bij AP Nederland
^ U-vormige lijn voor Lean assemblage

AP Nederland is gespecialiseerd in de assemblage van (elektro-)technische producten. Toen Ronald Udo in 2010 aantrad als algemeen directeur verkeerde dit bedrijf in zwaar weer. De oorzaak: AP Nederland was te veel gaan doen! Een rigoureuze terugkeer naar de core business bleek daarom de oplossing. Naarmate je meer focust wordt alles eenvoudiger en effectiever.

Er worden nu nog maar vier productcategorieën gemaakt, en het magazijn en de externe logistiek werden uitbesteed. Een aanwinst bleken bovendien de nieuwe Lean productielijnen. Hiermee kunnen zeer diverse producten stapsgewijs worden geassembleerd.

> lees verder
3. Lean: Structuur geven aan continue verbetering
    Case: Scania

Een Andon (teamleider) schiet te hulp bij een productielijn van Scania
^ Een probleem! Een 'Andon' schiet meteen te
   hulp, zodat de takttijd niet in gevaar komt


Bij Scania Production Zwolle worden per medewerker per jaar 20 tot 25 vrachtwagens geassembleerd. Om de concurrentie voor te blijven, realiseerde de truckfabrikant de afgelopen tijd jaarlijks een productiviteitsverbetering van ongeveer 6%, en wil dat blijven doen. Scania bereikt deze spectaculaire vooruitgang door onophoudelijk te streven naar het ideale proces. Daarbij vloeien alle onderdelen zonder enige verspilling en tijdverlies samen tot complete trucks, het summum van lean manufacturing.

Stapjes zetten in die richting lukt alleen als álle circa 1300 medewerkers in Zwolle daaraan bijdragen. Zelfsturende teams bleken daartoe niet voldoende, de mensen hebben ook middelen, structuur en ondersteuning nodig.

Scania bracht daarom twee veranderingen aan. Ten eerste de invoering van een 5+1 organisatie. Op ieder productieteam van vijf is er nu bijvoorbeeld één ‘Andon’. Dit is iemand in de rol van libero en teamleider, die zonodig bijspringt en het geconstateerde probleem vastlegt voor latere analyse. Ten tweede kwamen er in de afgelopen twee jaar Kaizen teamleiders. Dat zijn mensen die twee jaar zijn vrijgesteld van hun normale werk, zodat zij verbeterinitiatieven kunnen leiden.

> lees verder
4. WorldClass: Loss Intelligence, meer waarde uit melk
    Case: FrieslandCampina

Via het doorrekenen van verbeteropties krijgt het WorldClass-programma focus
^ Via het doorrekenen van verbeteropties krijgt
   het WorldClass-programma focus


Op elke productielocatie van FrieslandCampina worden tenminste de volgende Key Performance Indicators (KPI’s) bijgehouden: de Overall Equipment Effectiveness (OEE), de productiviteit, de productverliezen, de verpakkingsmateriaalverliezen en de faalkosten. Waar het meeste verbeterpotentieel zit verschilt per productielocatie.

Cruciaal bij procesverbetering is dat je prioriteiten stelt. Hiertoe vertaalt FrieslandCampina streefwaarden voor Key Performance Indicators (KPI’s), zoals productiviteit en productverliezen, naar financiële resultaten. Sinds kort gebruikt het bedrijf daarbij een hulpmiddel dat zij zelf hebben ontwikkeld, een Loss Intelligence Dashboard, waarmee je vooraf verschillende scenario’s kunt doorrekenen. Op die manier kun je bijvoorbeeld uitzoeken of het beter is om de Overall Equipment Effectiveness te verbeteren, of dat het slimmer is om eerst een grondstofverlies te verminderen.

Doelstellingen formuleren is één ding, het is minstens zo belangrijk om te controleren of je verbeteracties het gewenste effect hebben.  ‘Op alle niveaus hameren wij daarom op de toepassing van de check-fase uit de cyclus Plan, Do, Check, and Act ’, vertelt continuous improvement manager Peter Hartman.

> lees verder
5. Lean Six Sigma: Poliklinieken steeds meer Lean
    Case: Reinier de Graaf Groep

Lade geneesmiddelen polikiniek dermatologie na toepassing 5S
^ Geneesmiddelen-lade in polikiniek dermatologie
   na toepassing van de Lean-tool 5S


Polikliniek bevat het woord poli (veel), en dat is niet voor niets. Hoewel er poliklinieken zijn voor verschillende medische specialisaties, is de patiëntenstroom toch zeer divers. Daardoor is zo'n kliniek een uitdagende omgeving om Lean manufacturing technieken toe te passen. Die werken immers het beste als je een vast en gestaag productieritme kunt creëren.

Ondanks de moeilijke omgeving boeken ze in het Reinier de Graaf ziekenhuis toch flinke successen bij het Lean maken van hun poliklinieken. Hun geheim: de zorgprofessionals dragen de verbeterprojecten zélf aan. Daarnaast richten de projecten zich vooral op (rand)processen die zich lenen voor standaardisering. Het idee daarachter: Hoe minder variatie in de voorspelbare processen, des te beter je kunt omgaan met hetgeen je niet in de hand hebt!

Voorbeelden van verbeteringen zijn karren met vaste hoeveelheden behandelmateriaal op de polikiniek dermatologie, en een stappenplan op de spoedeisende hulp, om vast te stellen wanneer foto’s bij knie- en enkelblessures nodig zijn.

> lees verder
Vragen op ons forum:
    > Naar forum berichten

Vacatures:
    > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl
Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform voor procesverbetering. Organisaties die zich hierover oriënteren komen daardoor steevast bij ons terecht. Als adviesbureau of leverancier van Lean productiemiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 21,50 euro per maand en u krijgt bovendien vele gratis extra's!

> meer informatie

B. Korter nieuws


Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op ons nieuwe site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in en daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina.
Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2013