Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei11.htm

Nieuwsbrief no.25
mei/juni 2011

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 25e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

In deze nieuwsbrief opnieuw aandacht voor de organisatorische kant van procesverbetering, strategie en change management dus! Zijn het bijvoorbeeld wel de góede processen die u met bijvoorbeeld Lean, Six Sigma of TPM optimaliseert? En weet iedereen eigenlijk wel hoe ze persoonlijk kunnen bijdragen aan uw bedrijfsmissie?

In zijn boek Toyota Kata beschrijft Mike Rother hoe teamleiders bij Toyota gericht toewerken naar een Target Condition, die hun proces (en daarmee ook Toyota) een stukje dichterbij een visie voor de (zeer) verre toekomst brengt. Bij Toyota behelst die visie: volledig vraaggestuurde productie, met 100% waarde toevoegende activiteiten en dit alles op een veilige manier.
Bij het verbeteren van hun proces komen de teamleiders allerlei vooraf onbekende obstakels tegen. Daarom verbeteren zij in kleine en snel opéénvolgende stapjes, waarbij ze hun proces steeds beter leren kennen, in nauwe samenwerking met de operators. Stap voor stap kun je zo een berg in het donker beklimmen! Volgens Rother is het geheim van Toyota dat iedereen daar een ingeslepen gedrag vertoont, de Improvement Kata, om stapsgewijs op een creatieve manier problemen op te lossen. Dat zou veel beter werken dan de projectmatige aanpak in veel Westerse bedrijven, waarbij de eind-oplossing van tevoren al wordt bedacht. Vaak werkt die oplossing dan namelijk niet omdat er geen rekening is gehouden met vooraf onbekende zaken. Wij gingen uitgebreid met Mike Rother in discussie over zijn boek.

Verder natuurlijk weer diverse cases in deze nieuwsbrief. Uitgebreid aan bod komen VDL Containersystemen, Elcon, Atrium Medisch Centrum Parkstad, Erasmus MC, SEW Eurodrive, Heineken, Sara Lee en Philips.

Veel leesplezier gewenst!



Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u sinds kort ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/mei11.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. Lead & Change:  Toyota, bedrijf van probleemoplossers
    Case: Toyota   Boek: Toyota Kata

2. Lead & Change:  De beste strategie voor procesverbetering

    Cases: SEW Eurodrive, Heineken, Sara Lee, Philips

3. Lean:  De Lean reis van een afdeling Radiotherapie
    Weblog: Erasmus MC

4. Lean:  Ontwikkelen zorgpad meer dan value stream mapping
    Case: Atrium Medisch Centrum Parkstad

5. Lean:  Lean manufacturing bij sterk wisselende vraag*
    Cases: VDL Containersystemen en Elcon
   *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lead & Change:  Toyota, bedrijf van probleemoplossers
    Case: Toyota    Boek: Toyota Kata

Voorkaft Toyota Kata en auteur Mike Rother
 ^ Voorkaft Toyota Kata & auteur Mike Rother

Na zes jaar onderzoek in Toyota fabrieken beschrijft Mike Rother in zijn boek Toyota Kata hoe het people management bij de Japanse autofabrikant nu écht functioneert.

De belangrijkste boodschap: Gedragsroutines, de zogenaamde Improvement Kata en Coaching Kata, bepalen hoe iedereen bij de autofabrikant stapsgewijs streeft naar het behalen van een Target Condition. Op deze manier wordt het bedrijf steeds een stukje dichter naar een Vision voor de verre toekomst gebracht. Interessant is, dat de manier waarop dat gebeurt vooraf onzeker is, vanwege op dat moment nog verborgen obstakels.

Deze benadering is daardoor anders dan de Westerse aanpak, gericht op het behalen van kwantitatieve en financiële doelen. Daarbij ligt namelijk niet alleen het wat, maar ook het hoe van de verbeterinitiatieven van tevoren al grotendeels vast.  Vaak strandden dergelijke afgetimmerde ‘projecten’ of ‘actielijsten’ door onvoorziene problemen of gebrek aan creativiteit.

Dit verschil verklaart waarom ‘onze’ bedrijven wel Lean kunnen worden, maar er vaak niet in slagen om dit te blijven. Volgens Rother is het geheim van Toyota dat iedereen daar een creatieve probleemoplosser is, begeleid door een coach. Kunnen wij ook leren om op die manier een berg in de mist te beklimmen? En kun je daarin zelfs beter worden dan Toyota, door zelf nieuwe Lean tools te ontwikkelen?

Lees wat wij van Toyota Kata leerden. Zoals u dat van ons gewend bent, vroegen we daarbij de auteur om een reactie. Hij geeft uitgebreid commentaar!

> lees verder
2. Lead & Change:  De beste strategie voor procesverbetering
    Cases: SEW Eurodrive, Heineken, Sara Lee, Philips

Productie van autolampen bij Philips
 ^ Kwaliteitscontrole van autolampen bij
    Phlilips in Aken. 


Zijn het eigenlijk wel de góede processen die je met stapsgewijze verbetermethoden zoals Lean en Six Sigma optimaliseert? Hoe zorg je er voor dat continuous improvement inspanningen aansluiten bij de bedrijfsmissie? En hoe zoek je daarbij de balans tussen een top-down benadering en inbreng vanaf de werkvloer?

SEW Eurodrive, Heineken, Philips & Sara Lee vertellen in dit artikel over hun aanpak en ervaringen!  Drie dingen vallen daarbij op:
  1. Een streven naar optimale waardecreatie, overall gezien en op basis van een toekomstvisie. Het doel is daarbij niet één heel efficiënte fabriek, maar een logistiek netwerk dat als geheel zo veel mogelijk waarde toevoegt.
  2. Het koppelen van Key Performance Indicatoren op de werkvloer aan missie-kritische resultaatgebieden.
  3. De procesverbetering is strategie-gedreven, maar voor de invulling is inbreng vanaf de werkvloer onontbeerlijk. Daartoe moet iedereen tenminste weten hoe je vanaf de eigen werkplek kunt bijdragen aan de strategie.
> lees verder
3. Lean:  De Lean reis van een afdeling Radiotherapie
    Weblog Freek Dekker: Erasmus MC

Deel work breakdown sheet radiotherapie
 ^ Deel van een work breakdown sheet, hier-
    mee wordt het werkverloop geanalyseerd 


Steeds meer patiënten en steeds complexere behandelingen, maar ook meer druk op de ziekenhuis- en afdelingsbudgetten! Als manager van de afdeling Radiotherapie in het Erasmus MC is dit de dagelijkse werkelijkheid waarmee Freek Dekker te maken heeft.

Dagelijks worden op zijn afdeling zo'n 350 patiënten behandeld. Omdat het om patiënten gaat en niet om blikken verf is het geen fabriek. Toch probeert Freek, van origine logistiek manager, de zorgproffesionals met een 'procesbril' naar hun werk te laten kijken. Daartoe nam hij hen al mee naar... een verffabriek! Op die manier lukt het hem langzaam maar zeker om het vliegwiel van continu verbeteren op zijn werkvloer aan het draaien te krijgen. Over de Lean reis van de afdeling radiotherapie blogt hij vanaf nu regelmatig, om te laten zien hoe een hands-on aanpak tot zichtbare verbeteringen leidt.

In zijn eerste bijdrage aandacht voor de kracht van Go to the Gemba, oftewel: bekijk ter plekke hoe de mensen het werk ‘met de handen aan het bed’ uitvoeren, en ga met hen daarover in gesprek!

> lees verder
  > zie ook: Keuzemenu Procesverbetering Ziekenhuizen
4. Lean: Zorgpad meer dan value stream mapping
    Case: Atrium Medisch Centrum Parkstad

Chrétien Haenen, voor Atrium Medisch Centrum Parkstad
 ^ Chrétien Haenen: "Zorgpad aanpak vertaalt
    industriële verbetertechniek naar de zorg"

Het Atrium Medisch Centrum Parkstad ontwikkelt zogenaamde 'zorgpaden' voor groepen patiënten met min of meer dezelfde kwalen. Hun aanpak is daarbij gebaseerd op de kennis binnen het Netwerk Klinische Paden.

De ontwikkeling van zorgpaden blijkt meer dan value stream mapping uit lean manufacturing, overgoten met een medisch sausje!  Bestaande paden worden namelijk niet zo maar geoptimaliseerd. Eerst wordt vanuit de invalshoek van de medici, de patiënt, de wetenschap, de wetgever en de betrokken zorgpartijen geïnventariseerd wat er anders moet en kan.

> lees verder
   > zie ook: Keuzemenu Procesverbetering Ziekenhuizen
5. Lean:  Lean manufacturing bij sterk wisselende vraag*
    Cases: VDL Containersystemen en Elcon

Lean productie bij VDL Containersystemen
 ^ VDL Containersystemen (foto) en zaagma-
    chinefabrikant Elcon verklaren hoe zij mee
    ademen met de markt

Lean productielijnen worden vaak ontworpen voor een min of meer vast productie-ritme, dat wordt bepaald door de takttijd. Iedere ‘takt’ bewegen de halffabricaten dan van bewerkingsstation naar bewerkingsstation. Naast dit creëren van flow omvat Lean echter ook een streven naar pull:  de productie moet vraaggestuurd zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit strijdig is met een vaste takttijd, en daar zijn dan ook allerlei oplossingen voor bedacht, variërend van buffers en leveling, tot de inzet van flexibele arbeidskrachten. In deze tijd wisselt de vraag echter veel sterker dan voorheen. Twee bedrijven vertellen hoe zij met die uitdaging omgaan!

Zaagmachine-fabrikant Elcon voerde Lean-productie in, en tegelijkertijd werden diverse bewerkingsstappen uitbesteed om de productiecapaciteit te vergroten. Toen de recessie toesloeg werd die uitbesteding echter grotendeels teruggedraaid. Hierdoor ontstond het idee van flexibele outsourcing, om mee te ademen met de markt.

VDL Containersystemen benutte de relatieve rust tijdens de recessie om hun productie lay-out om te gooien. De capaciteit van de nieuwe assemblagelijn wordt nu aangepast aan de vraag, door er naar believen meer of minder menskracht in te plaatsen. De lijn is ontworpen voor een takttijd van 1,5 uur, maar als er minder orders zijn doet één operator meerdere bewerkingen achtereen.

> lees verder*
   *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site!

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u -vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© C.J. van Ede 2010-2011 (Holland)