Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli18.htm

Nieuwsbrief no.68
juli/aug 2018

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Ecosystemen en innovatiepuzzelaars

Eerst hoorde je veel over ‘co-creatie’, later over ‘open innovatie’. Nog later kwam de term ‘innovatienetwerk’ in zwang. Het nieuwste buzz-word is ‘ecosysteem’.

Eén ding is zeker. Door samen te werken met andere bedrijven, liefst ook uit andere business-sectoren, kun je veel sneller én beter innoveren. Hoe méér partners, hoe meer kennis en probleem-oplossend vermogen je hebt. Dit verklaart meteen de inflatie van ‘co-creatie’ naar ‘eco-systeem’. Met dat laatste wordt namelijk een groot netwerk bedoeld, waarin vele bedrijven horizontaal én verticaal met elkaar samenwerken.

Nieuw is dat idee niet. Wél zijn er twee redenen waarom dergelijke netwerken nu interessanter zijn dan ooit. Ten eerste worden de marktomstandigheden steeds vluchtiger. Ten tweede zijn er drie grote en urgente problemen die om een oplossing vragen: het milieu-, het klimaat- en het zorgprobleem. Om daar een antwoord op te vinden, moet je heel innovatief zijn.

Om ecosystemen van bedrijven te bouwen zijn webbers (netwerkers) nodig
Om ecosystemen van bedrijven te bouwen zijn webbers (netwerkers) nodig

Het woord ‘ecosysteem’ is ontleend aan de natuur, en verwijst naar een groep bedrijven die elkaar onderling versterken, elkaar ‘voeden’ als het ware. Theoretisch kan zo’n ecosysteem profijtelijk zijn voor alle deelnemers. Als het goed is participeren ook overheden en kennisinstellingen, zodat er een triple helix ontstaat. Zelfs de samenleving en haar burgers kunnen meedoen, denk aan de netwerkeconomie en de doe-het-zelf-samenleving.

Er zitten echter diverse addertjes onder het gras. In de natuur verdwijnen er zo nu en dan soorten, en je wilt natuurlijk niet dat dit jouw bedrijf is! En wat binnen één bedrijf al moeilijk is, elkaar vertrouwen, is nóg moeilijker in een netwerk. Als er landengrenzen worden overschreden, is het nog ingewikkelder. Denk aan president Donald Trump en zijn protectionisme. Het is in mijn ogen dan alsof je een hekwerk om je land zet, waardoor je een ingeperkt ecosysteem creëert zoals de Oostvaardersplassen. Dat dit niet functioneert, weten we inmiddels.

In elk ecosysteem is er niettemin een voortdurend dilemma tussen samenwerken en competitie. Om als bedrijf te overleven in zo’n systeem moet je heel wendbaar zijn. Denk aan Darwin’s survival of the fittest: de best passende puzzelstukjes floreren.

Een goed functionerend bedrijfs-ecosysteem moet ook een duidelijk doel hebben. Bijvoorbeeld gezamenlijk bijdragen aan een product of een platform. Vaak is er één bedrijf dat daarbij het voortouw neemt. Voorbeelden zijn de ecosystemen rond ASML, Fujifilm, Cisco, Apple, Über en Airbnb.

Interessant is, dat er in een ecosysteem vaak al zó veel kennis en capaciteit aanwezig is, dat je niet eens echt nieuwe dingen hoeft uit te vinden om te innoveren. Het gaat er in feite om, de juiste puzzelstukjes bijéén te brengen. De hamvraag is dan: wie bedenkt welk vergezicht er moet ontstaan, ná het leggen van de puzzel. Welk probleem voor klanten en/of de maatschappij gaan we oplossen? Dat kan vervolgens bijvoorbeeld gebeuren via snel opéénvolgende prototypes, waarover (potentiële) klanten dan hun feedback geven, denk aan de Lean Startup methode.

Hoe uitdagender het doel, des te beter zo lijkt het, want dat werkt des te verbindender. Een tweede vraag, wellicht nog lastiger is: wie zoekt de juiste puzzelstukjes bij elkaar? En er is wellicht misschien nog een derde kwestie: hoe vrij zijn de mensen in het netwerk om nieuwe connecties te maken met elkaar?

Maar misschien maak ik het wel ingewikkelder dan nodig. Wat let u om eens een paar strategische toeleveranciers uit te nodigen, om na te denken over nieuwe businessmodellen? In deze nieuwsbrief een paar artikelen ter inspiratie! 

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren? Dit kan via ons forum! Daar staat een kopie van deze blog, met daarin wat extra links voor achtergrondinformatie.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lead & Change: Innovatiekracht ecosystemen (1)
    Cases: Santeon, Dijkhuis bouwteam van waarde

2. Lead & Change: Innovatiekracht ecosystemen (2)
    Boek: Sterke merken, Betere wereld

3. QRM: QRM jaagt innovatie aan
    Case: Kaak Group

4. Agile: Sámen business ideeën vormen & valideren
    Boek: Ontwerp Betere Business

5. Lean: Value-Based HealthCare geeft Lean richting
    Case: St. Antonius Ziekenhuis

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten daarin vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lead & Change: Innovatiekracht ecosystemen (1)
    Cases: Santeon, Dijkhuis bouwteam van waarde

Webbers gezocht: verbinders van bedrijven
Webbers gezocht: verbinders van bedrijven

Ecosystemen zijn in opmars! In dit artikel worden daarmee verticaal én horizontaal vertakte netwerken van bedrijven bedoeld. Innoveren gaat zo sneller én beter. Hoe meer gecombineerde kennis, des te groter het probleem-oplossende vermogen. En, nu we geconfronteerd worden met grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en zorg, is er meer reden dan ooit om samen op te trekken!

Machtige CEO’s zijn derhalve uit, innovatienetwerken hebben de toekomst. Heldere verhaallijnen zorgen daarbij voor richting, inspiratie, creativiteit en verbinding. In bedrijven is het nu zoeken naar webbers: mensen die ecosystemen helpen bouwen, en die de juiste puzzelstukjes bijeen brengen.

> lees verder 

2. Lead & Change: Innovatiekracht ecosystemen (2)
    Boek: Sterke merken, Betere wereld

Data en verhaallijnen zijn een spiegel
Data en verhaallijnen zijn een spiegel

Deel twee van het tweeluik over de kracht van ecosystemen, waarmee hier verticaal én horizontaal vertakte innovatienetwerken worden bedoeld.

Data en ‘verhaallijnen’ blijken een spiegel voor de vakprofessionals, die hen richting geeft, én die hen kan helpen om autonoom beslissingen te nemen.

Managers moeten dan wél, waar dat kan, hun aansturing op basis van controle en schijnzekerheid loslaten. Dan komt er ruimte voor emergentie: spontane oplossingen, die méér zijn dan de som der delen!

> lees verder 

3. QRM: QRM jaagt innovatie aan
    Case: Kaak Group

De Kaak Group levert complete bakstraten
De Kaak Group levert complete 'bakstraten'

Om efficiënt in kleine series te produceren, stapte de Kaak Group over op Quick Response Manufacturing (QRM). Het bedrijf werd opgesplitst in een groot aantal mini-bedrijfjes, die elk producten maken voor specifieke marktsectoren.

Dit cellulaire concept maakt Kaak niet alleen flexibel, maar jaagt ook innovatie aan. De mini-bedrijfjes beleveren namelijk niet alleen elkaar, maar moeten er ook voor zorgen dat ze zélf rendabel blijven, door externe klanten te werven. Dit houdt de mini-bedrijfjes, Quick Response Cells in QRM-jargon, scherp.

QRM blijkt zélfs een goede voedingsbodem voor startups. Een verhaal over innovatie in de polder, waar zelfs Tesla nog iets van kan leren!

> lees verder 

4. Agile: Sámen business ideeën vormen & valideren
    Boek: Ontwerp Betere Business

Patrick van der Pijl en zijn boek
Patrick van der Pijl en zijn boek

Hoe bedenk je nieuwe business? Moet je wachten op een geniale ingeving? Het boek "Ontwerp Betere Business" suggereert dat niet te doen! Je kunt namelijk in je bedrijf een soort motor starten, die continu nieuwe business creëert! Die motor is een cyclisch en creatief teamproces, met als brandstof visualisatie en als leidraad scripts, van te voren bedachte scenario’s. Ook wordt er gebruik gemaakt van canvassen, een soort templates.

"Ontwerp Betere Business" is een inspirerend boek, en de tools helpen u ongetwijfeld bij het bedenken van nieuwe producten en businessmodellen. De vraag blijft echter of dat voldoende is, of dat je toch ook een paar baanbrekende ideeën nodig hebt!   

> lees verder 

5. Lean: Value-Based HealthCare geeft Lean richting
    Case: St. Antonius Ziekenhuis

Waarde-gedreven zorg in het St. Antonius
Waarde-gedreven zorg in het St. Antonius

Volgens Paul van der Nat, senior adviseur van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, voegt Value-Based HealthCare (VBHC) drie belangrijke zaken toe aan Lean in de zorg:

  1. Het geeft verbeteracties richting, door te definiëren wat precies van waarde is.
  2. Het laat zien dat je de zorg anders moet organiseren, namelijk rond aandoeningen.
  3. Het geeft je een framework om innovaties te bedenken en te beoordelen.
> lees verder 
  > reageer onderaan artikel
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering.

Bent u een adviesbureau op het gebied van continu verbeteren en/of verandermanagement, een leverancier van flexibele productiemiddelen, een leverancier van supply chain software, of een aanbieder van opleidingen?

Dan is het een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 25 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een profiel-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod te evalueren.

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Supply Chain
Deze site-sectie is momenteel in ontwikkeling. Binnenkort wordt dit gedeelte officieel geopend met de publicatie van een artikel over supply chain management.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2018    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]