Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli17.htm

Nieuwsbrief no.62
juli/aug 2017

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Lean is niet makkelijk te verslaan

Recentelijk verschenen publicaties over fertigungsinseln in een Audi-fabriek. Auto’s worden dan niet langer aan de lopende band vervaardigd. In plaats daarvan kiezen de autocarrosserieën zelf hun route langs ‘productie-eilanden’, afhankelijk van de behoefte aan onderdelen. Op de productie-eilanden gaan robots de monteurs assisteren, door hen de juiste materialen aan te reiken. Er wordt zelfs al geëxperimenteerd met drones voor de bevoorrading! Is deze cellulaire e-factory een serieuze concurrent voor een Lean productiestraat?

Proeven met industrie 4.0 bij Audi
Impressie Industrie 4.0 bij Audi: autocarrosseriën kiezen zélf hun weg
 
Het idee van een cellulaire fabriek, met daarin productie-eilanden, bestaat al heel lang. Quick Response Manufacturing (QRM) beschouwt dit zelfs als de ideale oplossing voor high mix, low volume productie. In plaats van productieketens te optimaliseren, wordt dan de capaciteitsbenutting van de productie-eilanden op elkaar afgestemd. Gemiddeld een zo groot mogelijke doorstroom realiseren blijft daarbij, net zoals bij Lean, het doel.   

Interessant is dat smart industry, dat in Duitsland industrie 4.0 heet, digitale communicatie mogelijk maakt. Niet alleen tussen de productie-eilanden, maar ook met artificiële intelligentie daarboven. Een ‘meesterbrein’  kan dan bijvoorbeeld aan robots ‘vertellen’ hoe de eerstvolgende assemblagetaak eruit ziet. Het industrial internet of things, zoals het communicatienetwerk heet, kan er ook voor zorgen dat te assembleren producten (op karretjes) vanzelf de juiste route kiezen. Het resultaat is een ‘zelfdenkende’ , ‘zelfsturende’ en zelfs ‘zelflerende’ fabriek: een cellulaire e-factory. Audi zou daarin bijvoorbeeld unieke auto’s kunnen gaan produceren voor het hoogste marktsegment. 

Dit betekent niet dat een e-factory altijd superieur is aan een conventionele Lean productiestraat. Integendeel. In mijn ogen moet je eerst proberen om per productgroep een ‘waardestroom’ met een vaste routing te vormen. Lukt dat, dan is die oplossing altijd superieur aan een cellulaire fabriek, hoe ‘smart’ je die ook inricht of aanstuurt!

Die superioriteit houdt verband met de One Piece Flow oftewel enkelstuksproductie die Lean nastreeft. Steeds één bewerking uitvoeren, en het halffabricaat dan doorschuiven naar de volgende schakel. Het resultaat is een pijplijn, die letterlijk aan de lopende band voltooide auto’s aflevert. Wiskundig gezien leidt een One Piece Flow niet alleen tot de kortst mogelijke doorlooptijd, maar ook tot exact voorspelbare levertijden. Bijna altijd zal dit ook nog eens samengaan met de grootste capaciteitsbenutting. In een cellulaire e-factory is de verplaatsingstijd van halffabricaten tussen de bewerkingsstations namelijk langer. Bovendien zullen auto’s-in-wording dan regelmatig op elkaar moeten wachten.

Mijn conclusie is daarom dat een cellulaire e-factory pas het overwegen waard wordt, als een Lean productiestraat te inflexibel blijkt om aan de wisselende vraag te voldoen. En dan nog moeten de hoge investeringen wel opwegen tegen de baten. Bovendien moeten de grote veiligheidsproblemen rond het industrial internet of things nog worden opgelost.

Er is nóg een reden waarom de opmars van de cellulaire e-factory minder snel zal gaan dan nu wordt gesuggereerd. Ook een gewone Lean-productiestraat kun je smart maken. Daardoor neemt de flexibiliteit daarvan toe. Je kunt dan dus meer automodellen afwisselen binnen één One Piece Flow. Omstellingen van bijvoorbeeld robots kunnen daartoe geheel geautomatiseerd plaatsvinden.
 
Een interessant artikel over Lean versus smart industry:
Lean and Industry 4.0 – Twins, Partners or contenders? Rüttiman, B.G. and Stöckli, M.T., Journal of Service Science and Management 9, 485-500 (2016) als pdf downloadbaar via Scientific Research Publishing (scirp.org)

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageren? Dit kan via ons forum (waar een kopie staat van deze blog)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds vorig jaar is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

D. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: 12 misverstanden (deel 2)
     Overzicht: State-of-the-art Lean

2. TPM: Meten om later te weten
     Case: SuikerUnie Vierverlaten

3. Lead & Change: Zelfsturende Jeugdzorg
     Case: Spirit Jeugdzorg

4. Lean: Pragmatisch in One Piece Flow
     Case: Mansveld Combinatiebouw

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor cases (te interviewen bedrijven) zijn altijd welkom, zeker als deze vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: 12 misverstanden (deel 2)
     Overzicht: State-of-the-art Lean

Lean productiestraat Toyota Yaris
Lean productiestraat Toyota Yaris

De term Lean, verwijzend naar slanke (voorraad-arme) productie, bestaat bijna dertig jaar. Toch bestaan er veel misverstanden over. In een serie van twee artikelen zetten we de twaalf belangrijkste op een rij.

Denkt u dat we zonder Toyota geen Lean zouden hebben, dat Lean werk saaier maakt, of dat Smart Industry niet past binnen Lean? Op deze misverstanden gaan we in dit tweede deel in!

We laten tevens zien dat Lean continu in beweging blijft. Het is een set van best practices, die zich op bijna wetenschappelijke wijze steeds verder ontwikkelt.

> lees verder   
   > reageer onderaan artikel

2. TPM: Meten om later te weten
     Case: SuikerUnie Vierverlaten

TPM-manager Chris Cruiming
TPM-manager Chris Cruiming (SuikerUnie)

SuikerUnie Vierverlaten draait tijdens de bietencampagne vier maanden continu, daarna is er stilstand. Dit heeft gevolgen voor Total Productive Maintenance (TPM). Fabrieksgegevens worden tijdens de campagne verzameld en pas later gebruikt in Kaizens, verbeterprojecten. Een goede storingsregistratie is cruciaal: goed meten is later weten!

‘Total’ in het woord TPM betekent dat iedereen, van monteur tot operator, gaat meehelpen om de productiviteit te vergroten. Tijdens bietencampagnes is vrijwel 100% uptime vereist. Daarom bestonden er al gecombineerde productie- en onderhoudsteams. Toch vergt het tijd, om TPM te laten aansluiten op die reeds bestaande organisatie. TPM-awards behalen heeft daarom niet langer de hoogste prioriteit.

> lees verder   

3. Lead & Change: Zelfsturende Jeugdzorg
     Case: Spirit Jeugdzorg

Locatie eerste zelfsturende team Spirit
Locatie 1e zelfsturende team Spirit

Maatwerk én continuïteit bieden bij jeugdzorg, zodat jongeren niet langer frequent hoeven te wisselen van hulpverleners en opvanglocaties!

Spirit Jeugdzorg zette de afgelopen jaren grote stappen in deze richting. De organisatie werd vereenvoudigd tot drie onderdelen: ambulante hulp, hulp met huisvesting, en hulp met besloten huisvesting. Bovendien wordt aan elke jongere nu één vaste hulpverlener toegewezen. De invoering van zelfsturende teams bekrachtigt de nieuwe werkwijze. Hulpverleners herkrijgen daardoor de regie over hun werk. Managers zijn er niet meer, coaches wel.

Nu is het tijd voor de volgende stap: samenwerken met onder meer artsen, de GGD, de politie en andere maatschappelijke organisaties.

> lees verder   

4. Lean: Pragmatisch in One Piece Flow
     Case: Mansveld Combinatiebouw

Productie bij Mansveld Combinatiebouw
Productie bij Mansveld Combinatiebouw

Productie in One Piece Flow (OPF) decimeerde bij Mansveld Combinatiebouw niet alleen de doorlooptijd, maar maakte de productie ook nog eens veel efficiënter.. Dit werd ontdekt door eenvoudigweg te experimenteren met productie in OPF. Een fraai resultaat, zeker als je bedenkt dat Mansveld maatwerkproducten levert.

OPF-productie heeft soms ook nadelen. Werken in takttijden vergroot dan de werkdruk, of het werk wordt saaier en repeterender. Bij Mansveld Combinatiebouw gebeurde echter het tegendeel: het werk werd juist afwisselender en leuker! Hun geheim: een pragmatische invulling van OPF. Mensen in kleine productieteams stemmen daarbij de werkstappen zelf op elkaar af, takttijden hebben ze daarbij niet nodig.

> lees verder   
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24,50 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een introductie-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen vn lezers bij artikelen verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op de site-gedeeltes (Lean) hardware en (Lean) software gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten.
In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!


C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2017    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]