Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli16.htm

Nieuwsbrief no.56
juli/aug 2016

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Wat is waardevol? - % Value Added (VA) onbruikbare prestatie-indicator

Stel, een manager vertelt dat het percentage waarde-toevoegende activiteiten in een productieproces gestegen is.
Is het proces dan béter? Het juiste antwoord is mijn inziens: geen idee! Hieronder zal ik proberen uit te leggen waarom.

Het maken van een zogenaamde value stream map is binnen Lean een belangrijk hulpmiddel. Voor één bepaalde groep van producten (of diensten) breng je dan in kaart welke stappen daarvoor nodig zijn, en hoe goed die op elkaar aansluiten.

Daartoe worden alle acties in twee groepen ongedeeld. Ten eerste value added activiteiten (VA), dit is tijd die wordt besteed om – in de ogen van de klant - waarde toe te voegen aan het product. Ten tweede non value added activiteiten (NVA), dit is alles waarbij dat niet het geval is.

Als je dat doet, is het percentage VA in de regel heel laag. Dit betekent dat de klant veel langer op het product of dienst moet wachten dan strikt noodzakelijk. Want, stel dat het VA-percentage 1% is, dan kan de doorlooptijd in theorie worden teruggebracht tot 1% van de huidige waarde (want dan is het VA-percentage 100%). Alle productiestappen sluiten dan naadloos én foutloos op elkaar aan, en de producten-in-wording bewegen zich één voor één door de keten (One Piece Flow).

Informatie over de kortst mogelijke doorlooptijd is nuttig want:
(1) klanten willen hun producten steeds sneller hebben
(2) lange doorlooptijden en dus grote tussenvoorraden leiden in de regel tot extra overhead, denk aan het zoeken naar en moeten opslaan van voorraden, of aan rework bij de ontdekking van fouten.

Dit is feitelijk in een notendop waarom het Lean (slank) maken van processen, oftewel de flow vergroten en buffers verlagen, werkt. Je reduceert daarmee de overhead en je kunt sneller leveren, hetgeen vaak een concurrentievoordeel oplevert. 

Unilever gebruikt het WCM-programma van Professor Hajime Yamashima
Niet elke vorm van verspilling is even erg. Unilever gebruikt het WCM-programma van
Professor Hajime Yamashima (rechts) om verspillingsreducties een prioriteit te geven


Maakt dit het % VA daarmee tot een goede prestatie-indicator? Dus hoe hoger dat precentage, hoe beter? Nee. Hieronder verschillende redenen waarom niet.

 1. Er is geen heldere definitie van een NVA. Rondom een value stream map ontstaan soms heftige discussies over wat NVA is en dus feitelijk ‘verspilling’. Niemand wil immers daarmee worden geassocieerd!
  Is ál het management NVA? Elke kwaliteitstest? Een helpdesk? Persoonlijke aandacht voor een klant? Duurzame inkoop? De weerstand tegen dat idee is logisch.
  Hoe je Value Added ook definieert, er zijn altijd heel zinvolle activiteiten die daar buiten vallen. Vaak wordt dan een derde categorie geïntroduceerd: ‘noodzakelijke’ NVA.

 2. Niet elke NVA (lees: elke vorm van verspilling) is even erg. Je kunt immers niet per definitie aannemen dat elke grotere batch, hogere tussenvoorraad etcetera kostenverhogend werkt of de klanttevredenheid doet dalen. Bedrijven zoals Unilever berekenen daarom per geconstateerde verspillingsvorm de kosten daarvan, en gebruiken dat bij de prioritering van hun verbeterprojecten.

 3. Een hoger percentage NVA kan in de ogen van de klant soms zelfs goed zijn. Die klant ‘ziet’ namelijk de levertijd en niet de doorlooptijd. Damen Shipyards bouwt de casco’s van hun sleepboten bijvoorbeeld op voorraad, en bouwt deze dan af zodra er een bestelling binnenkomt. Dit vergroot het percentage NVA enorm, maar is nodig om tot acceptabele levertijden te komen. Levering via een One Piece Flow met 100% VA zou maanden duren.

 4. Alles wat value added lijkt, hoeft dat nu (of in de toekomst) niet te zijn. In theorie kun je immers een heel onhandige manier van produceren hebben, met allemaal value added stappen daarin. Gebruik je het % VA als prestatie-indicator, dan kan het zelfs zijn dat er extra value added stappen worden geïntroduceerd, om een VA doelstelling maar te halen.

Vanwege het bovenstaande zijn discussies over wat nu precies NVA en VA is denk ik niet zo zinvol. Toyota maakt dan ook geen onderscheid tussen VA, en noodzakelijke NVA zoals management. Beiden worden beschouwd als nodig en nuttig, totdat iemand een slimmere manier vindt.

Het is denk ik beter als iedereen, aan de hand van de value stream map, probeert de hoeveelheid muda (verspilling), mura (onnodige variatie) en muri (overbelasting van mens of machine) steeds verder terug te dringen. Of anders gesteld: wat kun je allemaal weglaten, verminderen, in optimalere volgorde uitvoeren, of anderszins slimmer doen?

Ik wens u een prettige vakantie toe!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer op deze blog (via ons forum, waar een kopie staat). Er zijn al een paar reacties binnen!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds eind 2015 is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als u de smartphone-layout ziet, staat dit in het topmenu. Op onze openingspagina staat bovendien linksboven een button waarmee u van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop).

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
 • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
 • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
 • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: Een Lean hogeschool of universiteit?
    Cases: Univ. Twente, HAN & Hanzehogeschool

2. Lean: Car Assembly Game leert ketenbreed denken
    Case: AWL-techniek

3. Lean: Focus ziekenhuizen teveel op verspillingen
    Proefschrift: Lean beyond waste

4. Lead & Change: Floreren in de netwerkeconomie
    Verslag: Nationaal Kwaliteitscongres 2016

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Een Lean hogeschool of universiteit?
    Cases: Univ. Twente, HAN & Hanzehogeschool

HAN-docenten rondom een prestatie-bord
^ HAN-docenten rondom een prestatie-bord

Universiteiten en hogescholen geven vaak wel onderwijs óver Lean, maar passen die methode zelf niet toe! Het tij keert echter, onder meer bij de Universiteit Twente, de Hanzehogeschool en de HAN.

Enkele Amerikaanse instituten pasten Lean al eerder toe, en noemen zich sindsdien een Lean University. Een beetje verwarrend is dat wel, want het primaire proces, het lesgeven zélf, wordt meestal niet verbeterd.

Op zich is dat niet verwonderlijk. Lean wordt normaliter namelijk ingezet om stappen met een éénduidige output op elkaar af te stemmen. Niet alle studenten leren echter hetzelfde, er vindt tijdens college's gelijktijdige productie en consumptie van kennis plaats, en er is zelfs sprake van co-creatie.

Ondanks deze kanttekeningen ging de HAN, als enige hogeschool of universiteit in Nederland, de uitdaging aan om ook het lesgeven te verbeteren. Wie volgt?

> lees verder   
   > plaats aanvulling bij dit artikel 
2. Lean: Car Assembly Game leert ketenbreed denken
    Case: AWL-techniek

AWL-medewerkers spelen Lean spel
^ AWL-medewerkers spelen een Lean game

De afgelopen jaren maakte AWL-Techniek veel werk van standaardisatie met methoden zoals 5S en Training Within Industry. Hierdoor werden de processen Lean op afdelingsniveau én meer robuust. Straks neemt de standaardisatie nog verder toe. AWL-Techniek, dat lasmachines op maat maakt,  wil namelijk modulairder gaan werken. Engineer-to-order moet, waar mogelijk, plaats gaan maken voor configure-to-order

Dit alles maakt de weg vrij om Lean naar een ketenbreed niveau te tillen. Nauw op elkaar afgestemde productiestappen dus, met weinig tussenvoorraad.

De medewerkers moeten daartoe afdelingsoverschrijdend leren denken: niet mijn eilandje is belangrijk, maar het resultaat overall. Het spelen van een spel, de car assembly game, bracht hen dat inzicht bij!

> lees verder
3. Lean: Focus ziekenhuizen teveel op verspillingen
    Proefschrift: Lean beyond waste

Oskar-Paul Roemeling en zijn proefschrift
^ Oskar-Paul Roemeling en zijn proefschrift

Lean ziekenhuizen beperken zich teveel tot het terugdringen van (lokale) verspillingen. Daardoor worden kortere doorlooptijden nauwelijks gerealiseerd. Oskar-Paul Roemeling legt hiermee in zijn proefschrift Lean beyond waste de vinger op de zere plek.

Roemeling stelt voor dat ziekenhuizen zich gaan concentreren op het terugdringen van variatie en tijds- en capaciteitsbuffers, en definieert dat ook als Lean. Bij dat laatste plaatsen wij echter een kanttekening. Na enige tijd kan "bufferreductie" net zoals "verspillingsreductie" weer een soort trucje worden. Een moderne Lean definitie omschrijft de bedoeling, en omvat daarom begrippen zoals ‘eindklant’,  ‘maximale waardecreatie’, ‘onophoudelijk verbeteren’, en ‘iedereen betrekken’.

Een interessante ontdekking van Roemeling is het bestaan van verborgen buffers, zoals de "bewerkingstijdbuffer". Artsen gaan, als de zorgvraag groot is, dingen sneller en minder uitgebreid doen. Dat vraagt om meer onderzoek. Zo’n bewerkingstijdbuffer verbergt immers een probleem: het kan een bron zijn van rework en ontevreden patiënten.

> lees verder   
   > plaats aanvulling bij dit artikel 
4. Lead & Change: Floreren in de netwerkeconomie
    Verslag: Nationaal Kwaliteitscongres 2016

Natuur als inspiratie netwerkeconomie
^ Natuur als inspiratie netwerkeconomie

De huidige manier van organiseren is te inflexibel en te geisoleerd van de buitenwereld. Om in te spelen op de vraaggestuurde netwerkeconomie, waarin burgers verregaand méédenken en zelfs mee produceren, moeten organisaties op de schop. Enerzijds om vakvolwassen medewerkers meer ruimte te geven, anderzijds om optimaal alle kennis rondom de organisatie te gebruiken.

Hierover ging het Nationaal Kwaliteitscongres, dat plaatsvond in Burgers' Zoo. Een passende locatie, want de natuur blijkt een welkome inspiratiebron. Daarin floreren organismen namelijk naast elkaar, in nauwe samenwerking mét elkaar.

Een verhaal over symfonieën, klimplanten, roedels en zingeving door een massive transformative purpose!


> lees verder   
   > plaats aanvulling bij dit artikel 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24 euro per maand. Wij brengen u in beeld, en denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten. In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2016    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]