Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli15.htm

Nieuwsbrief no.50
juli/aug 2015

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Waar gaat u heen?
Sommige mensen gaan op vakantie, zonder te weten waarheen! Leuk, als je avontuurlijk bent aangelegd. Ook organisaties bewegen zich soms naar een onbekende bestemming, bij het toepassen van verbetermethodes zoals Lean of TPM. Er verschijnen dan bijvoorbeeld verbeterborden, en iedereen mag daarop om het even wat aan verbeteropties schrijven, waarna alles min of meer gelijke prioriteit krijgt.

Ton Verschuren, directeur SEW-Eurodrive Rotterdam, gebruikt het verhaal over Alice in Wonderland om uit te leggen waarom dit een probleem is. Als Alice bij een tweesprong komt, vraagt ze aan de Kat welke weg ze moet nemen. De wedervraag is waar ze héén wil. Als je dat niet weet, maakt het niet uit wat je doet!

Kortom, er is richting nodig.

Een procesverbetermethode pas je natuurlijk op de eerste plaats toe, om meer waarde voor je klanten te genereren. Dit betekent vanzelf ook lage kosten, anders worden de producten te duur.

In de afgelopen jaren hield ik honderden diepte-interviews met bedrijven, zie onze lijst met case-beschrijvingen. Hieruit blijkt dat streven naar waardecreatie niet specifiek genoeg is. Het moet ook vaststaan wat precies van waarde is, je moet opnieuw weten waar je heen wilt. Er is een visie nodig, een soort film die je kunt afspelen over hoe je bedrijf er in de toekomst kan uitzien, om meer dan nu onderscheidend te zijn. Als iedereen in uw bedrijf deze visie deelt en begrijpt, genereert dat veel enthousiasme.

Ook zo’n visie blijkt in de regel nog niet genoeg. Iedereen moet ook weten hoe hij of zij nú kan bijdragen aan het realiseren ervan. Een Lean organisatie staat of valt immers met de mate van participatie.

Binnen Lean wordt er gebruikt gemaakt van Hoshin Kanri oftewel kompas voor management, om een visie te vertalen naar prestatie-indicatoren, en die vervolgens weer naar sub-prestatie-indicatoren, enzovoort. Net zo lang, tot iedereen een interessante uitdaging heeft. En waarbij het verbeterdoel van de éne afdeling, dat van de andere niet tegenwerkt. Het gaat immers om het resultaat gezien over de gehele toeleverketen.

Elk doel moet aantoonbaar en begrijpelijk bijdragen aan het bereiken van de visie. Een Oobeya-ruimte, die laat zien hoe actuele verbeterprojecten passen in het totaalplaatje, kan daarbij helpen.

Zwanenrij als metafoor voor alligntment van verbeterdoelen
^ Liggen de verbeterdoelen in uw organisatie net zo fraai op één lijn als deze zwanen?

Hoshin Kanri wordt ook deployment genoemd. Dat betekent letterlijk het in slagorde opstellen van -  in dit geval - de doelen in uw organisatie. Hierbij is er sprake van een zeker dilemma. Aan de ene kant wil je vrijheden - lees: datgene wat iemand mag helpen verbeteren - zo min mogelijk inperken, zodat iedereen zijn talenten maximaal kan ontplooien. Aan de andere kant wil je focus. Dit dilemma komt aan de orde in het artikel vrijelijk of gestuurd verbeteren verderop in deze nieuwsbrief.

Sommige mensen hebben problemen met meetbare doelen, omdat die zouden kunnen leiden tot tunnelvisie en/of frustratie. Uit de cases op onze site blijkt echter het tegendeel. Juist het níet hebben van doelen leidt bij Lean na enkele jaren tot frustratie en vragen zoals: waarom hebben we eigenlijk al die verbeterborden, of: waarom nu alwéér een opruimactie in het kader van 5S?
Belangrijk in dit licht is ook dat een meetbaar doel laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt.

Wel moet worden opgepast met gedetailleerde doelen voor de lange termijn. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld een jaar van tevoren van week tot week precies in te plannen wat er moet gebeuren. Dat werkt niet, want er is te veel onzekerheid. Procesverbetermethodes toepassen lijkt wel wat op het beklimmen van een berg in de mist. Je wilt naar de top, je visie. De hele route overzien is niet mogelijk, maar je ziet wel het eerste stukje van de helling. Dat stuk overwinnen wordt dan je eerste doel, waarna je kunt zien wat de volgende etappe is. Procesverbeteren blijkt uiteindelijk dus ook een avontuur, maar zonder kompas ga je niet op pad.


Ik wens u een prettige vakantie en veel leesplezier!
 

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer (via ons forum)

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:


A. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

B. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons via Twitter. U kunt ons niet alleen via e-mail maar ook via Twitter bereiken
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: Vrijelijk of gestuurd verbeteren?
    Cases: Franciscan St. Francis Health, SEW-Eurodrive,
    
Douwe Egberts

2. WorldClass: People Value Stream creëert meesterschap
    Boek: Monozukuri in de praktijk

3. WorldClass: Het klantspecifieke geheim van de smid
    Case: Gouda Refractories

4. Lean: Value Stream Mapping verkort zorgpad met 26%
    Case: VUmc

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:
1. Lean: Vrijelijk of gestuurd verbeteren?
    Cases:  Franciscan St. Francis Health, SEW-Eurodrive,
    Douwe Egberts


Lean productie bij SEW-Eurodrive
^ Lean productie bij SEW-Eurodrive

Respect for people is een belangrijke pijler onder lean manufacturing. Mensen moeten de ruimte krijgen om zichzelf en hun werk steeds verder te verbeteren. Over hoe je dat doet, verschillen echter de inzichten!

In het ‘vrije’ scenario mag iedereen om het even wat helpen verbeteren. Geen enkel idee gaat dan verloren, maar daar komt wel een andere vorm van verspilling voor terug: gebrek aan focus.
In het ‘gestuurde scenario’ wordt het aandachtsgebied van de medewerkers ingeperkt tot hun eigen vakterrein. Er wordt dan zeer doelgericht gewerkt. Toch is er ook hier sprake van verspilling: impliciet wordt aangenomen dat nadenken over de bedrijfsmissie is voorbehouden aan het topmanagement.

Tijdens het Lean Event 2014 bleek hoe bedrijven en organisaties worstelen met de balans tussen deze twee scenario’s. Het Amerikaanse Franciscan St. Francis Health ziekenhuis kiest de vrije aanpak, SEW-Eurodrive de gestuurde benadering. Douwe Egberts zit daar zo’n beetje tussenin.

> lees verder   
2. WorldClass: People Value Stream creëert meesterschap
    Boek: Monozukuri in de praktijk

People Value Stream (bron Steven Blom)
^ People Value Stream (bron Steven Blom)

In zijn nieuwe boek “Monozukuri in de praktijk” beschrijft Steven Blom wat er nodig is om Monozukuri oftewel meesterschap te bereiken. Mensen moeten daartoe worden verbonden met elkaar en met de missie, én zich steeds verder ontwikkelen. Dan zullen ze veel vaker dan nu een gevoel van bezieling, trots en zingeving gaan ervaren!

Blom sluit aan op een managementtrend, waarbij er meer autonomie voor de werknemers wordt nagestreefd. Op soortgelijke wijze als eerder beschreven in ons artikel over Buurtzorg, laat hij zien dat dit prima samengaat met Lean.

Nieuw is het concept van de People Value Stream, die zingeving, autonomie, verbinding en meesterschap voor de medewerkers nastreeft. Deze waardestroom versterkt de Product Value Stream, gericht op tevreden klanten, nul fouten, 100% waardetoevoeging en tijdige levering.

> lees verder   

3. WorldClass: Het klantspecifieke geheim van de smid
    Case: Gouda Refractories

Productie ovenstenen, Gouda Refractories
^ Productie ovenstenen, Gouda Refractories

Gouda Refractories maakt vuurvaste materialen voor de procesindustrie. Ze zijn vooral bekend van vuurvaste stenen, als bekledingsmateriaal voor de binnenkant van ovens. De gebruiksomstandigheden van die stenen variëren, denk bijvoorbeeld aan de temperatuur en de mogelijke aanwezigheid van agressieve chemische stoffen. Daarom zijn de recepten voor de productie ervan klantspecifiek.

De stenen worden gebakken in tunnelovens. Dit is een continu proces, waarbij de stenen op wagens binnen enkele dagen een oven passeren. Tijdens het drogen, bakken en afkoelen veranderen de afmetingen en de chemische en fysische samenstelling. Nieuwe recepten zijn daarom regelmatig een kwestie van trial-and-error. Om snel resultaat te boeken wordt een historische procesdatabase gebruikt. Daarnaast blijft echter de kennis in de hoofden van ervaren operators onontbeerlijk.

> lees verder   

4. Lean: Value Stream Mapping verkort zorgpad met 26%
    Case: VUmc

Value Stream Map van een zorgpad in het VUmc
^ De Value Stream Map van het zorgpad

Het VU Medisch Centrum (VUmc) past sinds drie jaar Lean management technieken toe. In dit ziekenhuis wist een multidisciplinair verbeterteam het zorgpad "start behandeling slokdarmkanker" met 26% te verkorten. Het team maakte gebruik van Value Stream Mapping (VSM) om onderscheid te maken tussen stappen die waarde toevoegen en niet.

Het gebruik van VSM zorgde voor focus. Doordat waardecreatie voor de patiënt centraal stond, kwamen de teamleden bovendien gemakkelijk op verbeterideeën. De benodigde veranderingen in het zorgpad werden tenslotte relatief vlot aanvaard, omdat daar reeds een breed draagvlak voor was gecreëerd in het team.

> lees verder   

Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op de site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform voor procesverbetering. Organisaties die zich hierover oriënteren komen steevast bij ons terecht. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 23,50 euro per maand. Wij brengen u in beeld, en denken met u mee!

> meer informatie

B. Kort nieuws


Leiderschap en integriteit nodig voor ketenbrede uitrol Lean
Aan het boek Succesvol Lean van Vincent Wiegel en John Maes werd in april 2015 een interessant hoofdstuk toegevoegd. Het zijn niet bedrijven die met elkaar concurreren, maar productieketens, stellen de auteurs.
Echt Lean ben je pas, als de héle keten van grondstof tot klant zodanig wordt aangestuurd, dat er steeds meer waarde naar de klant stroomt, tegen zo laag mogelijke kosten. In het nieuwe hoofdstuk daarom tips voor succesvol ketenmanagement!
> lees verder

Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten.
Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!


C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2015    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]