Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli12.htm

Nieuwsbrief no.32
juli/aug 2012

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl

Logo procesverbeteren.nlDe overeenkomst in de aanpak van procesverbetering en de euro-problematiek
Het grote belang van systeemdenken

Als je bedrijfsprocessen wilt verbeteren, dan moet je dat niet op één afdeling doen. Je moet de waardetoevoeging in het totale proces vergroten, van inkoop tot verkoop. Aanhangers van Lean manufacturing en Quick Response Manufacturing formuleren het doel vaak zelfs nog breder: verbeter per marktsegment het end-to-end proces van grondstof tot en met de aflevering.

Op papier logisch, maar in de praktijk blijkt dit vaak razend moeilijk. Waarom? Omdat bedrijfsafdelingen en toeleveranciers soms op een manier moeten gaan werken die voor hen minder efficiënt is, maar waarbij het resultaat overall – in de hele keten – beter is. Dat werkt alleen goed als van te voren duidelijk is hoe uiteindelijk iedereen baat krijgt bij de verandering.

Hetzelfde geldt voor de eurozone. Het is onbegrijpelijk dat een gemeenschappelijk muntsysteem is ingevoerd, dat niet bestand is tegen variaties in de marktomstandigheden. De eurozone was, in Six Sigma termen, al bij de start niet robuust. Erger nog: het systeem is van nature instabiel. In het begin betaalden alle landen ongeveer een gelijke rente om te kunnen lenen. De bankencrisis, waardoor overheden hun eigen banken moesten redden, bracht echter ongenadig verschillen in financiële slagkracht aan het licht. Vervolgens begon de rente voor sterke landen zoals Duitsland en Nederland te dalen, terwijl die voor zwakke landen zoals Griekenland en Spanje juist steeg. Als gevolg daarvan verzwakten de zwakke landen steeds verder, met voor hen een nog verder stijgende rente als gevolg. Een vicieuze cirkel, waardoor de eurozone steeds instabieler werd.

Om daar uit te komen is systeemdenken nodig, een methode die onder meer wordt toegepast binnen de Theory of Constraints. Het verontrustende is dat de politici dit niet doen. Of ze willen het wel, zoals Angela Merkel (als natuurkundige gewend om in oorzaken en gevolgen te denken!), maar hebben vervolgens grote moeite om hun boodschap uit te leggen. De meeste politici richten zich, net zoals sommige verbeteraars in bedrijven, alleen op hun eigen afdeling, lees: land. In Nederland zie je daardoor met de verkiezingen in zicht de aloude discussie oplaaien tussen rechts (breng de staatsfinanciën op orde) en links (investeer om de economie op gang te houden). Op dit moment is die keuze echter helemaal niet zo belangrijk. Sterker nog: het maakt – afgezien van eventuele boetes uit Brussel en mogelijk stijgende rentelasten - weinig uit of we straks lokaal een begrotingstekort hebben van 2,8, 3,0 of 3,5%! Werkelijk beslissend voor ons economisch herstel is of we de eurozone weten te stabiliseren. Daarom roep ik alle politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma te omschrijven hoe zij willen dat die eurozone er over vijf tot tien jaar uitziet, en te laten zien dat die oplossing wél robuust is. Daartoe een gemeenschappelijke denktank vormen, met daarin ook buitenlandse systeemdenkers, is wellicht een goed idee. Pas als we eenmaal weten waarheen we willen, kunnen we weer net zoals in de jaren zeventig gaan discussiëren over wie de lasten gaat betalen.

Reageren? Dit kan via ons forum, waarop een kopie van deze column is geplaatst.
Procesverbeteren.nl
wenst u een prettige zomervakantie!

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/juli12.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. TPM:  Tegelfabrikant vermindert verliezen met OEE
    Case: Royal Mosa

2. Flex.Software:  Manufacturing Execution (MES): Nuttig?
    Cases: Bolletje, NedZink, Siemens

3. Supply Chain:  Value Procurement (prestatieinkoop)
    Cases: Gasunie, Philips

4. Lean:  Oproep tot Lean experimenten in uw ziekenhuis!
    Boek: Lean Hospitals

5. Lean:  Luctor et emergo met Lean in zorginstellingen
    Boek: Lean in de Zorg

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. TPM:  Tegelfabrikant vermindert verliezen met OEE
    Case: Royal Mosa
 

Royal Mosa: Minder tijd- en materiaalverliezen bij de productie van tegels
^ Minder tijd- en materiaalverliezen bij de
   productie van tegels

Royal Mosa maakt (wand)tegels. Omdat dit gebeurt in kleine en klantspecifieke series, is het een bijzondere uitdaging om de efficiency te verbeteren. Vaak omstellen is onvermijdbaar, en bovendien verspringen de bottlenecks in de productieketen voortdurend!

Door de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van machines en productielijnen te gaan meten, lukte het echter om de belangrijkste verbetermogelijkheden op te sporen. Multidisciplinaire teams gingen vervolgens aan de slag om die opties op eigen wijze te verzilveren.

Eén van de grootste successen tot nu toe: een reductie van de omsteltijd van een sorteerlijn met maar liefst 77%! Het geheim? ‘Sta open voor de mening en de ideeën van iedereen’, vertelt productieleider Enrique Segers. ‘Vraag door en geef vooral niet op. Het kost tijd voordat iedereen gewend is aan een nieuwe manier van werken.’

> lees verder
2. Flex.Software:  Manufacturing Execution (MES): Nuttig?
    Cases: Bolletje, NedZink, Siemens
 

Lean productie bij Siemens. MES-software maakte deze fabriek heldervoelend
^ Lean productie bij Siemens. MES-software
   maakte deze fabriek 'heldervoelend'

Eind jaren negentig verschenen de eerste berichten over de potentieel grote voordelen van een IT-laag tussen het ERP-niveau (de kantoorprocessen) en de procesbesturing (de productieprocessen). Een manufacturing execution systeem (MES) op dat niveau zou communicatie via papier overbodig maken, en de fabriek flexibeler, efficiënter en transparanter!

Sinds enkele jaren is het echter stil rond het begrip MES. De hype is voorbij, en verdere vernieuwingen blijken slechts van technische aard. Bovendien blijkt MES-software geen garantie voor succes, uiteindelijk moeten de mensen in de fabriek het doen en dat blijkt vele malen moeilijker. Dan is er nog de kritiek van sommige fanatieke aanhangers van Lean manufacturing. Lean maakt een werkvloer zelfsturend stellen zij, dus dan heb je helemaal geen MES nodig om dingen te plannen! Bovendien moeten de processen zo overzichtelijk zijn, dat je geen computerscherm hoeft te raadplegen om bijvoorbeeld de voorraadposities te kennen.

Toch kan een MES wel degelijk bijdragen aan continue verbetering, mits de software flexibel genoeg is én alleen wordt ingezet op plekken waar dit echt nodig is. Dit bewijzen Bolletje, NedZink en bovenal Siemens. In de afgelopen twintig jaar daalde het aantal defecten per miljoen elektronische aansluitingen in de PLC's die dit bedrijf maakt van 500 naar slechts 15. Dit komt grotendeels door het MES, dat de fabriek 'heldervoelend' maakte. Dit MES stuurt bijvoorbeeld een e-mailtje zodra er een afwijking wordt gemeten. Zo nodig wordt dan direct de productie stilgelegd, om stapeling van fouten te voorkomen. Je kunt dit zien als een elektronische versie van het fameuze Andon-systeem van Toyota!

> lees verder
3. Supply Chain:  Best Value Procurement
    Cases:  Gasunie, Philips
 

Inkopers in debat
^ Inkopers met elkaar in debat

Het risico is groot dat inkopers tijdens deze double dip zich weer volledig richten op kostenbesparing. Daarmee ontneem je de toeleveranciers echter de mogelijkheid om mee te denken en maximaal waarde toe te voegen. De hamvraag zou moeten zijn: Hoe kan inkoop de innovatiekracht van bedrijven versterken, hoe haal je de maximale kennis uit de markt? Veel inkopers beschrijven nu tot in de kleinste details wat potentiële leveranciers moeten doen. Op die manier ontneem je hen echter elke mogelijkheid om zich te profileren met innovatieve oplossingen.

Best Value Procurement
pleit daarom voor een andere aanpak. Daarbij worden alleen de allerbelangrijkste functionele specificaties op papier gezet: het wat, en niet het hoe. Potentiële leveranciers stellen daarna zelf een contract voor waarin zij uitleggen wat hun aanbod is, wat de Key Performance Indicatoren zullen zijn, en hoe hij die zélf zullen gaan meten! Op die manier kunnen zij maximaal hun expertise inzetten en maximaal waarde toevoegen voor de inkopende partij.

Dit klinkt allemaal mooi, maar verlies je als inkoper dan niet de controle?

> lees verder
4. Lean:  Oproep tot Lean experimenten in ziekenhuizen   
    Boek: Lean HospitalsVoorkaft Lean Hospitals, rechts auteur Mark Graban
^ Lean Hospitals (rechts auteur Mark Graban):
   evenwichtige introductie van Lean in ziekenhuizen


Wilt u weten hoe Lean werken, denken en managen er in een ziekenhuis uitziet, en welke resultaten mogelijk zijn? De 2e editie van het boek Lean hospitals van Mark Graban geeft u een heldere en evenwichtige introductie. Bijna alle aspecten van een Lean ziekenhuis passeren de revue, van standaardiseren en continu verbeteren, tot het stimuleren van flow en het betrekken van iedereen. In die context komt ook het creëren van een probleem-oplossende cultuur aan bod, zij het vrij summier.

Wat mij vooral aan dit boek bevalt, is de praktische insteek. Ten eerste staat het vol met inspirerende voorbeelden. Ten tweede benadrukt Graban dat je zélf moet gaan experimenteren – vanzelfsprekend zonder de kwaliteit van de zorg in gevaar te brengen – om uit te vinden wat op úw afdeling, zaal, laboratorium etcetera werkt! Typische Lean doelen zoals zero waste en het creëren van een One Piece Flow moeten slechts worden gezien als richtinggevend. Ook de toepassing van tools zoals 5S moet niet worden overdreven. Voortdurend dient in het achterhoofd te worden gehouden, dat het primaire doel sneller en meer gezondheidswaarde toevoegen is. Lean tools helpen om daartoe problemen op te lossen en om verspillende activiteiten terug te dringen. Op die manier komt er meer tijd vrij voor echte zorg, inclusief het geven van uitleg aan patiënten.

Een prima boek, waarin ik slechts twee dingen miste: Het creëren van zorgpaden voor patiënten met soortgelijke ziektebeelden, en het maken van een business case voor Lean.

> lees verder
    > ook beschikbaar in het Engels  op business-improvement.eu
5. Lean:  Luctor et emergo met Lean in zorginstellingen
    Boek: Lean in de Zorg

Voorkaft (deels) boek Lean in de Zorg
^ Gedeelte voorkaft boek "Lean in de zorg"

Het boek “Lean in de zorg – de praktijk van continu verbeteren” is bedoeld als vervolg op Lean denken en doen in de zorg. In de nieuwe uitgave worden negen verbetercases besproken, deels in de zorginstellingen die eerder ook al aan bod kwamen.

Intrigerend is hoe de ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties enerzijds worstelen met de invoering van Lean, maar ook goede resultaten weten te behalen. Wel zijn de verbeteringen tot nu toe nogal ad hoc. Er wordt nog niet stapsgewijs gestreefd naar een hoger doel, een soort ideaalbeeld van bijvoorbeeld een ziekenhuis in de verre toekomst!

De verhalen in het boek zijn geschreven door zorgprofessionals uit de betrokken zorginstellingen. Het zijn daardoor losstaande artikelen, waardoor iemand die nog niet bekend is met procesverbetering daar niet meteen een helder beeld van krijgt.  Voor organisaties die al wel bezig zijn met Lean geeft het boek echter goed weer waar anderen mee bezig zijn, wat de valkuilen en oplossingen zijn, en wat er nog te doen staat.

> lees verder
Forum-berichten
    > Naar forum berichten

Vacatures:

    > Naar vacatures
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site


Sitegedeelte
Smart Industry (productiemiddelen)
Productiebedrijven staan momenteel voor de uitdaging om te reageren op drie trends:

1. Klanten (B-to-B) willen steeds vaker én in kleinere hoeveelheden bestellen.
2. Klanten (B-to-B en B-to-C) willen steeds meer maatwerk en keuzemogelijkheden, en korte wachttijden.
3. De levenscyclus van de producten wordt steeds korter.

Dit stelt steeds hogere eisen aan het productie-apparaat. Met welke machines, werkstations, assemblagecellen etcetera kun je efficiënt produceren, maar toch flexibel inspelen op sterke schommelingen in de vraag, en reageren op frequente veranderingen qua assortiment? Daarnaast hebben bedrijven allerlei logistieke en visuele hulpmiddelen nodig om efficiënt te kunnen produceren, variërend van karretjes tot verbeterborden. Hoe kom je aan dit soort hulpmiddelen?

Op het nieuwe site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we hard op zoek naar leuke cases, bedrijven die door ons kunnen worden geïnterviewd. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!


Toegang
studenten HBO & WO op procesverbeteren.nl
Op veler verzoek is registratie sinds enkele maanden ook opengesteld voor studenten HBO en WO. Ook zij kunnen nu dus de afgeschermde artikelen lezen ter ondersteuning van hun studie, en berichten plaatsen! Bent u verbonden aan een hogeschool of universiteit, dan wordt het zeer gewaardeerd als u uw studenten wijst op deze mogelijkheid, bijvoorbeeld via een link naar ons. Als u vragen hierover heeft, mail ons gerust.
Studenten herkent u aan het achtervoegsel "_Student" in hun gebruikersnaam. Zij kunnen geen andere community-leden benaderen via hun interne mailbox (iemand rechtstreeks een e-mail sturen kan sowieso niemand)

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie-gegevens. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt, dan worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2012