Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/juli11.htm

Nieuwsbrief no.26
juli/aug 2011

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 26e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Op 11 juni overleed Eliyahu Goldratt, managementgoeroe en grondlegger van de Theory of Constraints (TOC). Vanwege Goldratt's internationale bestseller Het Doel uit 1984, staat de TOC vooral bekend als de bottlenecktheorie.

Wie bij de TOC echter alleen aan het vinden en opheffen van bottlenecks denkt, doet deze managementfilosofie tekort. In zijn latere boeken bouwde Goldratt de TOC uit tot een theorie rond het in kaart brengen van oorzaken, gevolgen en kansen. Zelf vond hij zijn boek De Keuze daarom belangrijker dan Het Doel.

Het idee dat 'elk conflict oplosbaar is', en 'complexe zaken inherent eenvoudig' is aantrekkelijk, maar toepassing van de TOC is niet altijd even gemakkelijk. Een voorbeeld van een complex systeem met veel potentiële domino-effecten is de Euro, wie vindt de juiste hefboom om dit op te lossen? Helaas kunnen we dit niet meer aan Goldratt vragen. In deze nieuwsbrief vindt u naast een in memoriam ook de bespreking van zijn laatste boek, Dat is Toch Duidelijk.

En verder natuurlijk weer veel nieuwe procesverbetercases, waronder Scania (Lean), het Academisch Medisch Centrum (Lean Six Sigma) en Outokumpu (WorldClass).

Tot slot wensen wij u een prettige zomervakantie toe!

Veel leesplezier,

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u sinds kort ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/juli11.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. WorldClass:  Ketenbreed naar minder verspilling
    Case: Outokumpu

2. Lean Six Sigma:  Lean Triage in het het AMC*
    Case: Academisch Medisch centrum

    *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)

3. Lead & Change:  Succesvolle verbeterteams

4. Lean:  Hoe evalueer je al-dan-niet uitbesteden logistiek?
    Case: Scania

5. TOC:  Waarom accepteren wat voor de hand ligt moeilijk is
    Review:  Goldratt's "Dat is toch Duidelijk?"(Isn't it Obvious)

6. TOC:  In memoriam Eliyahu Goldratt (1947-2011)

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. WorldClass:  Ketenbreed naar minder verspilling
    Case: Outokumpu


Metalen coils uit Finland zijn de grondstof voor de fabriek van Outokumpu in Terneuzen
 ^ Metalen coils uit Finland zijn de grondstof
    voor Outokumpu's fabriek in Terneuzen

Eén van de productieketens van de Finse multinational Outokumpu loopt van een ferrochroommijn en een RVS-smelterij in Finland, tot aan een fabriek voor RVS-platen en strips in Terneuzen.

In januari 2011 ontving de fabriek in Terneuzen een TPM Excellence Award van het Japan Institute of Plant Maintenance. Dat is voor deze productielocatie echter niet het eindstation, nieuwe awards lonken! Eén van de aandachtspunten de komende tijd, naast het verder uitrollen van de TPM-pilaren, is het verdiepen van de contacten met de klant. Het doel daarbij is om eventuele problemen met het eindproduct beter terug te kunnen traceren naar de bronoorzaak.

Door op lokaal niveau een future state te formuleren en deze streefsituatie te realiseren, is de productie niet alleen in Nederland, maar ook in Finland veel efficiënter en voorspelbaarder geworden. Hierdoor is de weg vrij om te gaan werken aan het ultieme doel: Ketenbreed, met zo min mogelijk tussenvoorraden en verspillingen, zo snel mogelijk van de grondstoffen in Finland naar de roestvaststalen eindproducten in Nederland!

Het world class programma zal daartoe de individuele fabrieken meer en meer gaan overstijgen. Er zal bijvoorbeeld een bottleneckplanning worden ingevoerd, en de informatievoorziening zal ketenbreed worden verbeterd.

> lees verder
2. Lean Six Sigma:  Lean Triage in het het AMC*
    Case: Academisch Medisch centrum


Samenwerking artsen en verpleegkundigen in het AMC
 ^ Artsen en verpleegkundigen werken nauw
    samen. Veranderingen moeten dus door
    beide disciplines worden geaccepteerd.

Remco Rosmulder is wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Twente. Hij rondt momenteel een proefschrift af over de verbetering van de logistieke efficiency van de spoedeisende hulp (SEH) in ziekenhuizen, waarbij onder meer lean manufacturing principes worden toegepast.

Eén van zijn opvallendste onderzoeksresultaten: Na de toepassing van Advanced Triage daalde de verblijftijd van ‘zelfverwijzende’ patiënten in het Academisch Medisch Centrum (AMC) met 14%. Bij Advanced Triage bepaalt de verpleegkundige niet alleen de behandelprioriteit, maar vraagt zo nodig ook alvast diagnostisch onderzoek aan. De tijd die een SEH-patiënt op een arts wacht wordt zo nuttig benut. Waar de artsen echter wel erg aan moeten wennen, is dat de grens tussen hun werk en dat van de verpleegkundige vervaagt!

Advanced Triage verkort de doorlooptijd en is dus Lean. De aanpak van Rosmulder sluit daarmee aan bij de bredere toepassing van Lean Six Sigma in het AMC. Om procesverbetering integraal aan te pakken vanuit de invalshoeken logistiek, kwaliteit, patiënt en evidence based medicine heeft dit ziekenhuis al enige jaren een speciale afdeling voor Kwaliteit en Procesinnovatie.

> lees verder*
   *) te lezen na gratis registratie (wij respecteren uw privacy)
3. Lead & Change:  Succesvolle verbeterteams

Desirée van Dun in verbeterteam Scania
 ^ Desirée van Dun nam als onderzoekster deel
    aan diverse verbeterteams (hier bij Scania)

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat goed functionerende teams in het algemeen hoog scoren op sociale aspecten zoals lerend gedrag, informatie delen, conflict beheersing, flexibiliteit, elkaar helpen en gezelligheid.

Zou ditzelfde lijstje ook goed presterende verbeterteams typeren, actief in het kader van lean manufacturing? Dit onderzocht Desirée van Dun, in het kader van haar promotieonderzoek!
Vijf bedrijfsteams die excelleren in continue procesverbetering bleken inderdaad vrij goed te scoren op sociaal gedrag, maar toch minder dan je zou verwachten. De hypothese is nu, dat de menselijke interactie in een verbeterteam weliswaar een minimum niveau moet hebben, maar de flexibiliteit en gezelligheid moet ook weer niet te groot zijn. Te makkelijk voor elkaar in de bres springen leidt namelijk tot een cultuur van brandjes blussen en het verhullen van problemen, en te veel jolijt leidt af van het ware doel: hoe doe ik mijn werk steeds beter.

In dit artikel ook aandacht voor de onderzoeksresultaten van de Amerikaanse professor Teresa Amabile en consultant Steven Kramer, gepubliceerd in vakblad Harvard Business Review. Zij ontdekten dat meer dan gemiddeld gemotiveerde werknemers (1) zélf vinden dat hun werk betekenisvol is en (2) zélf ervaren dat ze van dag-to-dag steeds beter worden in wat ze doen.

> lees verder
4. Lean:  Hoe evalueer je al-dan-niet uitbesteden logistiek?
    Case: Scania


Productie bij Scania in Zweden
 ^ Systematische beoordeling van outsourcing
    opties bewijst zijn waarde binnen Scania

Er bestaan veel modellen om uitbestedingsmogelijkheden van logistieke activiteiten te beoordelen. Geen van die modellen neemt echter mee, welk deel van de material handling onderdeel zou moeten zijn van een eventuele deal. Toch is juist die afweging van cruciaal belang voor bedrijven die lean produceren. In dat geval vormen verkeerde logistieke beslissingen namelijk een onmiddellijke bedreiging voor de stroom van grondstoffen tot eindproducten.

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben nu een nieuw raamwerk ontwikkeld voor de evaluatie van uitbestedingsmogelijkheden, gebaseerd op twee dingen: de locatie en het type material handling. Het nieuwe raamwerk werd met succes getest binnen Scania. Dit bedrijf overweegt in Zwolle logistieke uitbesteding, om in te kunnen spelen op de verwachte toename van de vraag. 

> lees verder
5. TOC:  Accepteren wat voor de hand ligt is moeilijk
   Review:  Goldratt's "Dat is toch Duidelijk?"


Eliyahu Goldratt en voorkaft "Dat is toch Duidelijk?"
 ^ In "Dat is toch Duidelijk" combineert Eliyahu
    Goldratt TOC strategie met Lean operations

Vanwege de enorme populariteit van Goldratt’s bekendste boek Het Doel wordt de Theory of Constraints (TOC) vaak gelijkgesteld met het maximaal exploiteren van de zwakste schakel. De TOC omvat echter veel meer dan dat, betoogt Goldratt aan het eind van zijn laatste boek Dat is toch duidelijk (Isn't it Obvious).

De kern van de TOC is het opsporen van verborgen business mogelijkheden, door het in kaart brengen van oorzaken, gevolgen en kansen. Heb je die business mogelijkheden eenmaal gevonden, dan kun je ook principes uit andere methoden, met name lean manufacturing, toepassen om de oplossing uit te werken.

De filmische roman Dat is toch duidelijk laat zien wat je op die manier kunt bereiken in de retail. Het boek bevat echter ook een diepere boodschap, die ook interessant is voor mensen buiten de retail. De beste oplossingen corrigeren verkeerde aannames. Ze lijken daarom achteraf zo simpel, dat je er een Eureka-gevoel van krijgt.

Toch betekent dat nog niet dat iedereen een voor de hand liggende oplossing meteen aanvaardt, waarschuwt Goldratt. Zijn boek bevat daarom een recept voor effectief change management. Ook dat blijkt overigens weer een zaak van oorzaak en gevolg. Bij de afweging om al dan niet te veranderen wegen mensen plussen en minnen tegen elkaar af. De ‘pot met goud’ op de top van de berg wordt vergeleken met ‘de pijn’ om de berg te beklimmen. Bovendien worden ook voors en tegens van niet veranderen meegewogen. ‘Mooie zeemeerminnen’ worden daarbij vergeleken met ‘krokodillen’ die je tenen kunnen afbijten als je alles bij het oude laat!

> lees verder  
   > zie ook: In memoriam Eliyahu Goldratt
6. TOC:  In memoriam Eliyahu Goldratt (1947-2011)

Eliyahu Goldratt
 ^ Eliyahu Goldratt

Na een ziekte van enkele maanden overleed op 11 juni Eliyahu Goldratt, managementgoeroe en grondlegger van de Theory of Constraints (TOC). Dit gebeurde in zijn huis in Israël, te midden van familie en vrienden. Wij denken op de eerste plaats aan hen. Daarnaast is het overlijden van Goldratt ook een groot verlies voor de procesverbetergemeenschap.

> lees verder
B. Korter nieuws

Weblog Lean Zorg (28 juni):
Intelligenter bezuinigen door focus op waarde

"Het is mij niet duidelijk wat de ratio is achter de buitenproportionele bezuinigingen in de psychiatrie", aldus psychiater Wouter van Ewijk.
Wouter van Ewijk
"Om écht minder geld uit geven zouden er drastische keuzes moeten worden gemaakt (...) Ik denk dat de overheid er goed aan doet eens een flink aantal waardestroomanalyses te doen. Dan zal ongetwijfeld blijken dat veel van wat zij voor ons en onze patiënten doet geen waarde toevoegt, en dus achterwege gelaten kan worden!"
> lees verder

Weblog Lean Zorg (12 mei):
 
Lean en patiëntvriendelijkheid gaan toch samen!

"In 2009 ging het roer om op onze afdeling Radiotherapie", vertelt Marjolein van Os, coördinator van een laborantenteam in de Daniël den Hoed kliniek. "Het patiëntenaanbod bleef maar stijgen, maar het aantal laboranten groeide niet evenredig mee. Dat mocht echter geen belemmering vormen: nieuwe leidinggevenden moesten voor een nieuwe koers gaan zorgen" 
"Eén van die leidinggevenden was Freek Dekker met zijn Toyota. Niet als vervoermiddel, maar als stokpaardje. De Lean-principes van Toyota, inmiddels toepasbaar gebleken in de gezondheidszorg - met onze Radiotherapie-collega's in Maastricht als pioniers - werden ook in Rotterdam losgelaten. Door Lean te gaan werken, zouden we met minder personeel, meer patiënten kunnen behandelen. En nog prettiger ook. Jaja.."
> lees verder

Andon-systeem doortrekken naar de consument
Toyota heeft een les getrokken na de recall problemen vorig jaar: het principe van zelfreflectie moet worden doorgetrokken naar de eindgebruiker. Daarom worden nu de mogelijkheden tot snelle feedback door de consument verbeterd. Het is alsof het fameuze Andon-systeem van Toyota, waarbij operators de productie kunnen stilzetten als zij kwaliteitsproblemen vermoeden, wordt doorgetrokken naar de klant !
> lees verder

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site!

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u -vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© C.J. van Ede 2010-2011 (Holland)