Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/jan18.htm

Nieuwsbrief no.65
jan/feb 2018

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

De kracht van eenvoud

Het begin van het nieuwe jaar vond ik een goed moment om enkele van de meest opvallende verbetercases uit 2017 nog eens te bekijken. Zijn er trends waarneembaar? Zeker. Misschien is de belangrijkste les wel: organiseer zo eenvoudig mogelijk!

Het bedrijf VDL Wientjes liet bijvoorbeeld weten prima zonder een ‘bureaucratisch’ verbeterprogramma te kunnen.
Volgens directeur Chris Mulder doen zij gewoon wat nodig is, en dat blijkt dan een mix van QRM en Lean. Nergens is er sprake van overbodige managementlagen. Iedereen weet hoe het bedrijf draait en deelt mee in de winst. Een platte en open structuur, kenmerkend voor een familiebedrijf, ondersteunt de no nonsense aanpak. Mulder kent alle 80 andere directeuren van VDL, en kan als het nodig is zo de telefoon pakken. Die informeel georganiseerde kennisuitwisseling deed me denken aan de documentaireserie “Jonge Valken”, over het Van der Valk-concern.

In de natuur heeft elke structuur een doel
In de natuur heeft elke structuur een doel

Een ander voorbeeld van ‘de kracht van eenvoud’ was Philips Drachten. Maintenance manager en director production engineering Binne Visser past er Total Productive Maintenance (TPM) toe op een ‘rechttoe-rechtaan’ manier. Diepgaande analyses bij machines die geen bottleneck vormen, of die dat na eenvoudige ingrepen niet meer zijn, zijn volgens Visser allemaal waste! Sterker nog, je mag zelfs tijdelijk tegen de Lean-regels zondigen, als dit je extra euro’s oplevert.

De bepaling van de prioriteit van de verbeterprojecten doen de productieteams zelf. Hiermee is het een kleine stap naar een trend die je óók als eenvoud zou kunnen typeren: het verminderen van overbodig (en dus letterlijk niet Lean) management. Vérgaande vormen daarvan zag ik in 2017 bij bouwbedrijf Aldowa en Spirit Jeugdzorg. Beide organisaties maakten een transitie door naar zelfsturing.

Eenvoudig organiseren lijkt misschien gemakkelijk, maar is dat niet. Zie daarvoor bijvoorbeeld de bespreking van het boek Anders Vasthouden, en het artikel over structuur geven aan zelfsturing.

Organisatiestructuren zijn namelijk niet zinloos. Sterker nog: je kunt niet zonder. Roger Schepers, Lean manager bij Rockwool, vertelde dat de medewerkers daar juist het meest trots zijn op de structuur om continu te verbeteren. De route naar verbeterdoelen wordt er zichtbaar gemaakt in Oobeya-ruimtes, een soort ‘zenuwcentra’. Dagelijks vindt daarin gestandaardiseerd productieoverleg plaats, rondom borden met streefwaarden, afwijkingen en lopende verbeteracties.

Er is echter alleen structuur waar dat waarde toevoegt. De productieteams bepalen bijvoorbeeld zelf hoe hun verbeterborden eruit zien. Ook zijn procesverbeter-tools zoals 5S of standard operating procedures geen doel, maar een middel. Zodra zoiets nodig blijkt wordt het ingevoerd, en de motivatie om dat te doen is dan navenant hoog.

Het behalen van awards op het gebied van procesverbetering kan motiverend werken, mits de regels daarvoor dan weer geen doel op zich worden. Chris Cruiming, TPM-manager bij SuikerUnie in Vierverlaten, vertelde dat ze daar geen haast meer maken met het behalen van hun TPM Consistency Award. Veel belangrijker is dat TPM er een bedrijfseigen manier van werken wordt. In het begin wrong de invoering namelijk een beetje met de bedrijfscultuur. Het leek alsof ze een gekunstelde TPM-laag hadden aangebracht, om de TPM Excellence Award te behalen.

Een andere opvallende case waarin motivatie een belangrijke rol speelde was tenslotte Fujifilm. Alles léék daar in orde: de managementdoelstellingen waren immers netjes gekoppeld aan prestatie-indicatoren op lokale afdelingen. Noodzakelijk, maar niet afdoende! Het leek namelijk of de medewerkers “cost-down moe” werden, vertelde Albert van Maren, directeur productie. Wat ontbrak was het waarom, de connectie tussen de verbeteracties en de klant. Toen die klant eenmaal centraal werd gesteld, ging iedereen vanzelf op een end-to-end manier naar supply chain processen kijken. Zo kwam de passie terug in het verbeterprogramma.

Ik wens u een goed een succesvol 2018!

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren? Dit kan via ons forum, waar een kopie staat van deze blog.

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. LeanSixSigma: FloraHolland kweekt processen
    Case: Royal FloraHolland

2. Supply Chain: Verkoop & productie plannen sámen
    Case: Tanatex

3. Smart: Smart Industry, de basis voor Lean 2.0?
    Case: DAF Trucks

4. TPM: Ketenbreed en 100% bottom-up
    Case: Philips Consumer Lifestyle (Drachten)

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor cases (te interviewen bedrijven) zijn welkom, zeker als deze vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. LeanSixSigma: FloraHolland kweekt processen
    Case: Royal FloraHolland

Royal Flora Holland verbetert en innoveert
Royal Flora Holland verbetert én innoveert

Royal FloraHolland is nu 2.5 jaar bezig met Lean Six Sigma. Dat lijkt niet zo lang. Toch hebben zij nu al zo veel succes met het ‘kweken’ en ‘planten’ van steeds betere processen, dat andere organisaties langs komen voor referentiebezoeken. Het geheim van dit succes: Vanaf het allereerste begin het accent op verbetering door de mensen zélf. Dus niet láten verbeteren, maar sámen verbeteren.

Naast Lean Six Sigma past Royal FloraHolland ook Agile-technieken toe, bij de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. Dit zal straks worden gecombineerd met Lean. Er ontstaat dan één verbeteraanpak voor stapsgewijs verbeteren (Lean) én innoveren (Agile). 

> lees verder 

2. Supply Chain: Verkoop & productie plannen sámen
    Case: Tanatex

Sales and Operations Planning bij Tanatex
Sales and Operations Planning bij Tanatex

Bij Tanatex had sales de regie. Vanuit de Lean filosofie geredeneerd prima, de vraag dicteert dan het productietempo. Het ontbrak echter aan inzicht in – en afstemming met - de supply chain. Daardoor accepteerden de verkopers geregeld orders die de productie in de problemen brachten.

De oplossing: één planning voor productie en supply, op basis van een zo accuraat mogelijke vraagvoorspelling. De alignment vindt daarbij plaats via een overlegcyclus: de sales and operations planning (S&OP).

S&OP werkt alleen, als de verkopers primair datgene gaan afzetten wat ze van te voren hebben voorspeld. Dit vereist een cultuuromslag.

> lees verder 

3. Smart: Smart Industry, de basis voor Lean 2.0?
    Case: DAF Trucks

Maakt Smart Industry Lean overbodig?
Maakt Smart Industry Lean overbodig?

Automotive geldt als de bakermat van Lean. Juist in die sector zijn grote veranderingen op til. Niet alleen als het gaat om de auto’s zelf, maar óók in de manier waarop ze worden gemaakt.

Audi experimenteert bijvoorbeeld al met een e-factory, een fabriek waarin te assembleren carrosserieën hun eigen weg kiezen langs smart bewerkingseilanden.

Wordt de automotive industrie, na Lean, ook de uitvinder van Lean 2.0? Naar aanleiding van het Automotive Congress 2017 brengen we de stand van zaken in kaart.

> lees verder 

4. TPM: Ketenbreed en 100% bottom-up
    Case: Philips Consumer Lifestyle (Drachten)

Productie scheerapparaten bij Philips
Productie scheerapparaten bij Philips

Philips Drachten is al meer dan 8 jaar bezig met Lean. Het lijkt daarom opvallend dat ze pas drie jaar geleden startten met Total Productive Maintenance (TPM). Een storingsarm machinepark wordt immers vaak gezien als een fundament voor Lean.

Het heeft echter ook belangijke voordelen, als er reeds vóór TPM ervaring is opgedaan met ketenbreed verbeteren. Waar TPM normaliter de prestaties van geisoleerde machines vergroot, kon Philips Drachten al vanaf het begin focussen op het vergroten van de output per ‘mini-fabriek’. Bovendien kon de uitrol van TPM volledig bottom-up plaatsvinden. Zelfs de cost and loss deployment, het bepalen waar de belangrijkste verliezen zitten, doen de Operational Groups zelf! 

TPM wordt no-nonsense toegepast. Diepgaande analyses bij machines die geen bottleneck vormen, of die dat na eenvoudige ingrepen niet meer zijn, dat is allemaal waste! Sterker nog, je mag zelfs tijdelijk tegen de Lean-regels zondigen, als dat je extra Euro’s oplevert.

> lees verder 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van productiemiddelen of OpEx en supply chain software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 25 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een introductie-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Introductie Six Sigma vernieuwd
Onze introductie van Six Sigma is geheel herzien! Onder meer aandacht voor de interessante ontstaansgeschiedenis van deze methode. Achteréénvolgens werden doel, route en organisatie ingevuld. Pas nadat die onderdelen allemaal aanwezig waren, werd Six Sigma een succes. Wat kun je hier in algemene zin van leren?
> lees verder

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Smart Industry
Met welk productie-apparaat en welke software kun je flexibel op de marktvraag inspelen? Welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte Smart Industry gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons per e-mail weten.

Nieuwe site-sectie Supply Chain
Deze site-sectie is momenteel in ontwikkeling. Binnenkort wordt dit gedeelte officieel geopend met de publicatie van een artikel over supply chain management.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2018    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]