Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/jan13.htm

Nieuwsbrief no.35
jan/feb 2013

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Supply Chains en Startups wendbaar als een Harley

Allereerst een heel goed - en operationeel excellent - 2013 toegewenst!

De vooruitzichten voor het komende jaar zijn uitermate onzeker. In deze economisch turbulente tijden is het belangrijker dan ooit dat uw bedrijf niet alleen efficiënt (Lean) is, maar ook flexibel.

Klanten willen tegenwoordig vaak maatwerk, maar ook korte levertijden. In deze nieuwsbrief leest u hoe Harley-Davidson daartoe hun toeleverketen sneller maakt, met de verbetermethode Quick Response Manufacturing. Snel kunnen leveren is echter niet voldoende, je moet ook wendbaar zijn, zodat je vlot kunt inspelen op sterke schommelingen in de vraag. Bij Harley-Davidson noemen ze dit de response capacity. Geleidelijk bouwen zij aan een supply chain die even snel en wendbaar is als de door hen geleverde motorfietsen!

Is dit jaar één van uw goede voornemens om nieuwe producten in de markt te zetten of zelfs een compleet nieuw bedrijf te starten? Dan is snelheid en wendbaarheid eigenlijk nog belangrijker. Het doel bij een marktintroductie is om zo snel mogelijk uit te vinden welke producteigenschappen de klanten waarderen en welke niet, voordat het startkapitaal is verdampt. Dit stelt Eric Ries in zijn boek The Lean Startup.

Op intrigerende wijze past hij de Lean benadering – leren via snelle verbetercycli – toe op productontwikkeling. Ries vergelijkt deze proefondervindelijke benadering met het gelijktijdig rijden, afstellen en sturen van een auto, maar hij had natuurlijk net zo goed weer een motorfiets als metafoor kunnen kiezen. Wat go and see is bij productie (ga kijken op de werkvloer wat er beter kan), wordt launch and see bij productontwikkeling: introduceer minimaal levensvatbare producten, ontdek wat uw klanten daarvan vinden, en verbeter de producten, of maak zelfs een snelle draai door uw businessplan te wijzigen.

Logo procesverbeteren.nl

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:

A. De breedte van de site lay-out is flexibel. Dit heeft als voordeel dat de artikelen zowel op kleine als op grote beeldschermen goed zijn te lezen. Bij heel grote beeldschermen kan de tekst echter erg breed worden (lange regels). Daarom hebben wij nu een maximale schermbreedte ingesteld. Omdat browsers de oude lay-out instellingen soms een tijd lang onthouden kan het nodig zijn dat u een eerder bezochte webpagina moet 'vernieuwen' (herladen in uw browser) om het effect te zien.

B. Wij maken de pagina's beter printbaar. Bij de artikelen in deze nieuwsbrief zijn die aanpassingen al doorgevoerd. U krijgt bij het printen daarvan nu veel grotere letters dan voorheen, de achtergrond is wit en de keuzemenu's worden niet steeds mee afgedrukt. Zeer binnenkort zullen alle pagina's printvriendelijk zijn. Wij horen graag uw mening want ook wij worden graag steeds beter!

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd, omdat ze bijvoorbeeld eerst nog in een vakblad moeten verschijnen. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Uit onderzoek blijkt dat zelfs geregistreerden dit niet altijd doen. Wat wij u daarom adviseren is dit:

  • Nog niet geregistreerd? Registreer alsnog (gratis, spamvrij, afmelden kan met 1 muisklik)
    Wel geregistreerd maar wachtwoord kwijt? Maak nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer (of heeft u een eigen gebruikersaccount)?
    Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus nooit meer in te loggen!
Tip: Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter en u kunt ons ook langs die weg feedback geven!
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean: Productontwikkeling via launch and see 
    Boek:  The Lean Startup

2. WorldClass: Productiever, sneller, perfecter ! 
    Case: Avantor Performance Materials

3. QRM:  Supply chains wendbaar als een Harley-Davidson
    Cases: Harley-Davidson [VS], JoyGlobal [VS],
    RenewAire [VS], Harol, Bosch Scharnieren

4. TPM:  Zichtbaar meer waarde uit de aardappels
    Case: Aviko

5. TPM:  Richting geven aan productie leidingsystemen
    Case: Wavin

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean: Productontwikkeling via launch and see 
    Boek:  The Lean Startup

Eric Ries en de voorkaft van The Lean Startup
^ Eric Ries vergelijkt Lean R&D met een auto
   gelijktijdig rijden, afstellen en sturen

Bedrijven die lean manufacturing toepassen verbeteren zich via snel opeenvolgende logistieke experimenten. Volgens Eric Ries, auteur van het boek The Lean Startup, zouden startende bedrijven een soortgelijke benadering moeten kiezen! Zij zouden hun business plan continu moeten verbeteren door voortdurend minimaal levensvatbare producten te lanceren, om zo te leren van hun beoogde klanten. Dit betekent continu innoveren in plaats van in één keer de perfecte raket bouwen, waarvan de lancering vaak op een mislukking uitdraait.

Om in de juiste richting te werken heb je een baken nodig, een True North, net zoals bij lean manufacturing. Voor een startend bedrijf is dat kompas een business die waarde toevoegt voor de klant, én die voldoende groeipotentie heeft.

Productontwikkeling moet volgens Ries lijken op het gelijktijdig rijden met een auto (dit staat voor het testen van je product), de motor afstellen (continu verbeteren van het product) en sturen (het business model aanpassen als dat nodig is). Wat bij Lean go and see heet - ga altijd kijken op de werkvloer – wordt feitelijk vervangen door launch and see:  Probeer steeds zo snel mogelijk uit te vinden welke producteigenschappen je klanten waarderen en welke niet !

> lees verder
2. WorldClass: Productiever, sneller, perfecter ! 
    Case: Avantor Performance Materials

Avantor's OpEx-huis
^ Avantor's OpEx-huis: Productiever met TPM,
   sneller met Lean, perfecter met Six Sigma
  
Zes jaar geleden legde Avantor Performance Materials het fundament voor hun procesverbeterprogramma, met Total Productive Maintenance (TPM). Vanaf dat moment gingen multidisciplinaire teams op afdelingsniveau de productiviteit verbeteren. Zij kregen daarbij opmerkelijk veel vrijheid om te werken aan wat zij zélf als de grootste problemen zagen, en daardoor ontstond er al snel een grote betrokkenheid.

Toen er eenmaal goed functionerende verbeterteams waren, was het tijd voor de volgende stap: over de grenzen van de eigen afdeling heen leren kijken, zodat er sneller kan worden gewerkt. Hiervoor is lean manufacturing volgens Avantor beter geschikt dan TPM. Zij beschouwen Lean - en in het bijzonder Value Stream Mapping (VSM) om de doorstroom te maximaliseren - dan ook als de tweede verdieping van hun huis van operational excellence (OpEx). Ook met VSM werden al opmerkelijke resultaten geboekt: de doorlooptijd bij de productie van watergedragen mengsels daalde bijvoorbeeld van 16 naar slechts 3,5 dagen.

Toch kan het nog beter, of liever perfecter. De tweede en hoogste verdieping van het OpEx-huis omvat het toepassen van Six Sigma. Systematisch wordt opgespoord waardoor de kwaliteit van sommige chemicaliënmengsels niet meteen aan de kwaliteitsnormen voldoet. Hierdoor is de kans dat dit gebeurt flink gedaald!

> lees verder
3. QRM:  Supply chains wendbaar als een Harley-Davidson
    Cases: Harley-Davidson [VS], JoyGlobal [VS],
    RenewAire [VS], Harol, Bosch Scharnieren

QRM bij Harley-Davidson
^ QRM bij Harley-Davidson. De motoren gaan op
   karretjes van werkcel naar werkcel.

Quick Response Manufacturing (QRM): Hoe sneller je toeleverketen, hoe beter! Hoe je dat doet? Transformeer je werkvloer en zelfs je hele supply chain in Quick Response Cells, die groepen van taken gaan afhandelen.

Op die manier kun je namelijk gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren, met een korte doorlooptijd. Zo wordt je niet alleen aantrekkelijker voor je afnemers, het levert je nog geld op ook, omdat je overhead in de vorm van overbodige handling en tussenvoorraden daalt. En dat zijn slechts voorbeelden, ook andere vormen van systeem-brede verspilling zullen verdwijnen, zoals telefoontjes over te late leveringen.

Wat voor type bedrijven boeken succes met QRM? Wij zochten het uit tijdens de 11e internationale QRM-conferentie in Arnhem. Lees over de successen, vaak in combinatie met Lean manufacturing. In dit artikel passeren Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren de revue.

> lees verder
4. TPM:  Zichtbaar meer waarde uit de aardappels
    Case: Aviko

Productie bij Aviko
^ Aviko produceert frites en aardappel-
   specialiteiten

Tijdens een fabriekstour toonden managers, operators en monteurs van Aviko de resultaten die zij bereikten met Total Productive Maintenance (TPM). Wat opvalt: het respect voor elkaar, en bovenal: het enthousiasme!  Met het eigenaarsgevoel zit het dus wel goed. Met de zichtbaarheid van de terug te dringen verliezen ook: werkelijk overal, van de fabriek tot in de koffiekamers en zelfs op de gangen hangen verbeterborden, met daarop prestatie-indicatoren en voortgangsrapportages.

Alle TPM-projecten bij elkaar hebben inmiddels miljoenen aan besparingen opgeleverd. 'De resultaten vlakken echter wat af, nu het laaghangende fruit is geplukt’, vertelt Edwin Heerink. ‘Door TPM volgens de richtlijnen van het JIPM in te voeren hebben we een enorme stap gemaakt, maar eigenlijk moet het nog strikter. Je moet continu de puntjes op de i blijven zetten, om het programma vast te houden. Daarom proberen we nu om verbeterprojecten altijd vooraf te onderbouwen, ook financieel. We maken daartoe een loss-cost matrix, waarmee we verliezen en de kosten daarvan gedetailleerd in kaart brengen. Op die manier selecteren we de meest veelbelovende initiatieven.’

> lees verder
5. TPM:  Richting geven aan productie leidingsystemen
    Case: Wavin

De extrusiefabriek van Wavin
^ 'O, moeten we weer gaan schoonmaken?' sloeg
    om in positivisme bij Wavin

Om de grotendeels automatische productie te optimaliseren past Wavin, fabrikant van kunststof leidingsystemen, al bijna 17 jaar Total Productive Maintenance (TPM) toe!  Die verbetermethode zo lang in stand houden valt echter niet altijd mee. Zo nu en dan is een revival nodig, waarbij je dan meteen weer een niveau dieper gaat.

In de laatste vijf jaar werd TPM zelfs opnieuw geïmplementeerd, met meer oog voor de managementstructuur. 'We hebben nu steeds een visie voor over vijf jaar', vertelt Maarten Hamberg, TPM-coördinator voor Noord-West Europa. 'Die visie wordt vertaald naar Key Performance Indicatoren.'

In het begin leidde de hernieuwde aandacht voor TPM nog tot opmerkingen zoals “O, moeten we weer gaan schoonmaken”. 'Als manager moet je voorkomen dat je van alles verwacht, terwijl je zelf niets laat zien. Daarom heb ik zelf ook meegeholpen bij het schoonmaken, net als de andere managementleden. Bovendien hebben we duidelijk gemaakt dat TPM ook voordelen oplevert in de eigen werksituatie. Het duurt wel even voor die voordelen zichtbaar worden, maar na enige tijd hoor je steeds meer positieve geluiden.'

> lees verder
Vragen op ons forum:
    > Naar forum berichten

Vacatures:

    > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op de site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is dé site voor procesverbetering. Organisaties die zich oriënteren op het gebied van Lean, Six Sigma, TPM of een andere verbetermethode, komen daardoor steevast bij ons terecht.
Als adviesbureau of leverancier van Lean productiemiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 20,50 euro per maand. U krijgt bovendien vele gratis extra's!

> meer informatie

B. Korter nieuws


TOC: Het ketenbrede buffersysteem van Liberty Shoes
Het Indiase bedrijf Liberty Shoes, een grote producent van leren schoenen, heeft Goldratt’s Theory of Constraints (TOC) oplossing voor de detailhandel geïmplementeerd, zoals beschreven in het boek Is't it Obvious.
Dit beschrijven Mahesh Gupta en James Cox in hun artikel ‘built to buffer’, gepubliceerd op apics.org. Liberty Shoes maakt gebruik van het feit dat een geaggregeerde vraagvoorspelling op het niveau van een centraal magazijn veel betrouwbaarder is dan de vraagvoorspellingen van individuele winkels. Dit centrale magazijn geeft dagelijks de voorraadniveaus door aan de vijf fabrieken van Liberty Shoes. Deze fabrieken stellen zich vervolgens ten doel om de voorraden aan te vullen tot vastgestelde bufferhoeveelheden.
> lees verder

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op ons nieuwe site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in en daartoe zijn we op zoek naar leuke cases.. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina.
Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie-gegevens. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt, dan worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2013