Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/jan11.htm

Nieuwsbrief no.23
jan/feb 2011

één nuttige e-mail, elke 2 maanden
procesverbeteren.nl

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 23e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl.

Allereerst een goed en succesvol 2011 gewenst! Wellicht een goed voornemen: vergroot dit jaar uw business speed, om sneller én efficiënter te kunnen reageren op de (momenteel sterke) variaties in de vraag.

Lag vroeger het accent op verspillingsreductie en later op het vergroten van de waardetoevoeging, nu is speed en daarmee samenhangend agility het toverwoord bij vrijwel alle procesverbeterguru's. De zo gewenste kostenreductie cq vergroting van de winst komt dan vanzelf, zo stellen zij. Mensen zoals Eli Goldratt en Mark George verwijzen naar de beginjaren van Ford. Door onophoudelijk te focussen op het verbeteren van de doorstroom bleek het uiteindelijk mogelijk om een T-Ford in slechts 33 uur te produceren, uitgaande van ruw ijzer. Hierdoor kon de verkoopprijs worden gehalveerd, terwijl de winstmarge verdriedubbelde.

Naar dat uitgangspunt moeten we terug. Vandaag de dag moet je echter niet alleen snel zijn, maar ook flexibel in de zin dat je maatwerk kunt leveren! Rajan Suri, grondlegger van Quick Response Manufacturing (QRM), concentreert zich al meer dan een decennium op het tackelen van dat probleem. Volgens hem moeten we bovenal de Manufacturing Critical Path Time (MCT) verkleinen, dit is de doorlooptijd van grondstoffen tot uitgeleverd product. Dat is feitelijk precies wat Ford deed, alleen heeft Suri nu een aanpak ontwikkeld om dit te doen in een situatie met low volume/high variety productie.

In deze nieuwsbrief vindt u twee boekbesprekingen, één van Rajan Suri's nieuwe boek, en één van Mark George's boek. Zoals u van ons gewend bent met een uitgebreide reactie van de auteurs op onze bevindingen. Beide schrijvers benadrukken het belang van business speed, maar uitgaande van twee verschillende verbetermethoden, respectievelijk QRM en Lean Six Sigma. Dit toont maar weer eens aan dat de verschillende aanpakken momenteel naar elkaar toegroeien. Hierdoor wordt het belangrijker dan ooit om ook eens buiten het voor u bekende terrein te kijken naar mogelijkheden tot verbreding en verdieping van uw verbeterprogramma. Onze website met honderden cases biedt uitgebreide mogelijkheden daartoe!

Over cases gesproken: die blijven wij dit jaar natuurlijk toevoegen, om u op nieuwe ideeën te brengen. In deze nieuwbrief maar liefst vier nieuwe: Omron (Lean en Poka Yoke), Harol (QRM), Ziekenhuis Amstelland (TOC) en Heineken (TPM).

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet, 
Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/jan11.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. TPM:  Steeds vaardiger bier produceren!*
    Case: Heineken
    *) te lezen na gratis registratie

2. TOC:  Ziekenhuis 10% efficiënter na focus op bottlenecks
    Case: Ziekenhuis Amstelland

3. Lean:  De kracht van Poka Yoke
    Case: Omron

4. Lean Six Sigma:  Pleidooi holistische toepassing
    Recensie: LSS Guide to Doing More with Less, Mark George

5. QRM:  De winst van snellere toeleverketens!
    Recensie: It's about Time, Rajan Suri

6. QRM:  Halvering doorlooptijd klantspecifieke orders*
    Case: Harol
    *) te lezen na gratis registratie

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u bijvoorbeeld via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. TPM:  Steeds vaardiger bier produceren!*
Case: Heineken


Paul Clarijs (onderhoudsmanager bij Heineken)
 ^ Paul Clarijs: "We maken steeds efficiënter
    bier, met steeds competentere mensen"


Binnen de Heineken Brouwerij in ’s Hertogenbosch loopt sinds 2003 een Total Productive Management (TPM) programma, dat de werknemers competenter maakt. Hierdoor produceert de brouwerij steeds efficiënter, en met minder verliezen.

Operators hebben monteursvaardigheden opgedaan, zoals inspecteren en smeren, maar de onderhoudsafdeling verdwijnt daardoor niet. Integendeel, ook de monteurs worden steeds slimmer!  Zij worden productiviteitsmanagers, die met hun onderhoudsplannen ongeplande stilstand tegengaan. Ook brengen zij met meetinstrumenten in kaart welke apparatuur het dreigt te begeven. Brandjes blussen wordt daardoor brandjes voorkómen en zelfs voorspellen.

Een interview met top-onderhoudsmanager Paul Clarijs, over de veranderende rol van Brewery Technical Support.

> lees verder*
   *) te lezen na gratis registratie
2. TOC:  Ziekenhuis 10% efficiënter na focus op bottlenecks
Case: Ziekenhuis Amstelland


Verpleegkundigen houden zicht op bottlenecks
 ^ Verpleegkundigen houden met behulp van
    een webapplicatie zicht op eventuele
    bottlenecks tussen opname en ontslag


In een jaar tijd heeft Ziekenhuis Amstelland de ligduur met ruim 20% weten te verkorten. Hierdoor kunnen nu zo’n 10% meer patiënten worden behandeld, die extra instromen vanaf de pas geopende afdeling spoedeisende hulp. Deze nieuwe afdeling kon hierdoor worden gerealiseerd, zonder de beddencapaciteit te vergroten!

Deze opmerkelijke resultaten zijn toe te schrijven aan de toepassing van de Theory of Constraints (TOC). Een webapplicatie genaamd Qarina monitort per patiënt de voortgang van zijn of haar behandeling. Bottlenecks die het ontslagproces (dreigen te) vertragen worden aangepakt. Dit gebeurt niet alleen op grond van historische informatie, maar ook proactief, door steeds de eerstvolgende kritische stap in de behandeling zichtbaar te maken.

> lees verder
3. Lean:  De kracht van Poka Yoke
Case: Omron


Poka Yoke werkcel
 ^ Poka Yoke werkcel. Groene en rode lampjes
    geven gewenste en ongewenste acties aan


In 2008 bezocht procesverbeteren.nl voor het eerst Omron in Den Bosch. Toen werd al geconstateerd dat dit bedrijf met name op het gebied van Poka Yoke (foutvrij produceren) één van de lichtende voorbeelden is in Nederland. Letterlijk, want licht- en geluidssignalen nemen de productiemedewerkers bij de hand, zodat de kans op fouten minimaal is!

Net zoals andere Lean producerende bedrijven leek Omron in 2009 niettemin relatief hard door de recessie te worden geraakt. Door de afwezigheid van tussenvoorraden werd de daling in de vraag namelijk direct doorgegeven aan de werkvloer. Operations manager Carin Hendriksen ging daardoor echter niet twijfelen. ‘Integendeel, we zijn ons Lean-programma juist gaan intensiveren. Als de markomstandigheden verslechteren is het logisch dat je focust op waardetoevoeging en verspillingsreductie, dus het was een voordeel dat wij daar al mee bezig waren’.

Ook al is de vraag dit jaar nog niet terug op het oude peil, Omron is op dit moment productiever en flexibeler dan ooit. Wél met 10% minder personeel, dat wel.

> lees verder
4. Lean Six Sigma:  Pleidooi holistische toepassing
Recensie: "The LSS Guide to Doing More with Less"

Mark George en cover The Lean 
Six Sigma Guide to Doing More with Less
 ^ Auteur Mark George en cover "The Lean
    Six Sigma Guide to Doing More with Less"


Om het maximale profijt te halen uit het toepassen van Lean Six Sigma zijn drie dingen nodig:
  1. Afstemmen van uw verbeterprojecten op de business strategie. Lean Six Sigma werkt alleen maar goed als de juiste projecten worden geselecteerd.

  2. Alle verbeterinitiatieven moeten holistisch en proces-georiënteerd van karakter zijn. Lokaal kosten besparen heeft immers weinig zin, als daardoor de uitgaven elders stijgen. Daarom moet het doel altijd zijn om de waardecreatie van end-to-end processen te vergroten. In het ideale geval strekt dit zich uit tot de uw extended enterprise, dus omvat het ook de toeleveranciers en distributeurs.

  3. De beste manier om kosten te verlagen is het vergroten van de enterprise speed. Dit zal uw bedrijf namelijk meer agile en concurrerend maken.
Dit zijn de belangrijkste boodschappen in het boek The Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less, geschreven door Mark O. George. Lean Six Sigma op deze manier positioneren is weliswaar niet helemaal nieuw, maar het boek geeft wel een goed overzicht van de best practices op dit moment, en er staan veel bruikbare inzichten in. Een minpunt is wel het enigszins verwarrende gebruik van formules en het sterke accent dat wordt gelegd op kostenreductie. Auteur Mark George reageert uitgebreid op onze bevindingen!

> lees verder
5. QRM:  De winst van snellere toeleverketens!
Recensie "It's about Time" van Rajan Suri


Rajan Suri en deel van de voorkaft van zijn nieuwe boek
 ^ Rajan Suri en een deel van de voorkaft van
    zijn nieuwe boek (uitbeelding tijdspiraal)


Rajan Suri is de grondlegger van Quick Response Manufacturing (QRM). In zijn nieuwe boek It’s about Time – dit jaar verschenen en sinds eind oktober ook beschikbaar in het Nederlands - zet hij de basisprincipes uiteen. In het eerste hoofdstuk wordt verklaard waarom het verkorten van wachttijden de hoogste prioriteit moet hebben. Exacter geformuleerd: We moeten voortdurend proberen de Manufacturing Critical Path Time (MCT) te verkleinen, de doorlooptijd van grondstoffen tot uitgeleverd product. 

Vervolgens volgen drie hoofdstukken over hoe je dat moet doen:
  1. Formeer Quick Response Cells (QRC’s) die werkzaamheden voor Focused Target Market Segments gaan afhandelen.
  2. Pas systeemdynamica toe om inzicht te krijgen in het logistieke (keten)gedrag van deze QRC’s.
  3. Breid dit uit tot een allesomvattende en uniforme strategie, die ook uw toeleveranciers en klanten omvat.
Wij lazen het nieuwe boek van Rajan Suri, en vroegen hem om een persoonlijke reactie op onze bevindingen!

> lees verder
6. QRM:  Halvering doorlooptijd klantspecifieke orders*
Case: Harol

Rajan Suri bezoekt Harol voor een QRM audit
 ^ QRM-grondlegger Rajan Suri (met kaart) op
    bezoek bij Harol in België voor een audit.


Na tien jaar toepassing van Lean manufacturing leek de doorlooptijd bij Harol niet verder naar beneden te kunnen, maar niets bleek echter minder waar: Met Quick Response Manufacturing (QRM) halveerde de doorlooptijd nog eens!

De Belgische fabrikant van zonweringen, rolluiken en garagedeuren is inmiddels dan ook bijzonder enthousiast over deze methode. Om het QRM-gedachtegoed te helpen verspreiden, participeert het bedrijf in het nieuwe QRM Center van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Op 2 en 3 december 2010 werd bovendien een masterclass georganiseerd door de Belgische branche-organisatie Sirris, met aansluitend een bezoek aan Harol waarbij je hun logistieke systeem in werking kon zien.

Binnen Harol wordt dat systeem POLWIP genoemd, een samentrekking van POLCA en CONWIP. Bij de beslissing welke nieuwe orders worden toegelaten op de werkvloer wordt het Constant Work In Progress systeem toegepast (CONWIP), dit houdt in dat een nieuwe order pas mag worden vrijgegeven als een andere order gereed is. Met betrekking tot het regelen van de materiaalstromen rond de orders die zich op de werkvloer bevinden wordt het POLCA systeem gebruikt, dit is een Kanban-variant voor klantspecifieke productie met wisselende productieroutes.

> lees verder*
   *) te lezen na gratis registratie
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek dus regelmatig onze site !

Hoe lever ik een expert-artikel aan?

C. Informatie over wachtwoorden en registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden, omdat u zich er voor aangemeld heeft. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u -vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© C.J. van Ede 2010-2011 (Holland)